İnkılap Döneminde Neler Yaşanmıştır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden İnkılap Döneminde Neler Yaşanmıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İnkılap Döneminde Neler Yaşanmıştır 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Inkılap Döneminde Yaşananlar Nelerdir?

  İnkılaplar döneminde pek çok önemli gelişmeler yaşanmıştır bunları kronolojik sıralaması şöyledir;

  1923
  29 Ekim Cumhuriyetin ilanı Gazi M. Kemal Cumhurbaşkanı.
  1 Kasım Fethi Okyar’ın Cumhuriyet devrinde T.B.M.M.’nin ilk başkanı seçilmesi.

  1924
  3 Mart Şeriye ve Evkaf vekaletlerinin kaldırılması.
  Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması.
  3 Mart Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının Türkiye dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
  8 Mart Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.
  8 Aralık Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına Kazım Karabekir’in başkanı, Ali Fuat’ın genel sekreter olarak seçilmesi.

  1925
  11 Şubat Şeyh Sait İsyanı.
  4 Mart Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması, 2. İstiklal mahkemesinin
  kuruluşu.
  12 Nisan Şeyh Sait’in yakalanması.
  3 Haziran Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.
  2 Eylül Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.
  25 Kasım Şapka Kanunu.
  30 Kasım Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun.
  26 Aralık Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.

  1926
  17 Şubat Medeni Kanunun kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması).
  1 Mart Yeni “Türk Ceza Kanunu”nun kabulü.
  22 Nisan “Borçlar Kanunu”nun kabulü.

  1928
  10 Nisan Anayasada değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet karakterinin açıklığa kavuşturulması (Anayasada mevcut “Devletin dini islamdır” hükmünün kaldırılması).
  28 Mayıs Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk vatandaşlığı kanunu.
  1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un T.B.M.M.’den geçmesi.

  1930
  3 Nisan Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.
  12 Ağustos Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu.
  17 Kasım Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi.
  23 Aralık Menemen’de inkilaplar aleyhine ayaklanma ve öğretmen yedeksubay Kubilay’ın şehit edilmesi.

  1932
  19 Şubat Halkevlerinin açılması.
  12 Temmuz Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)’nun kurulması.

  1934
  21 Haziran Mustafa Kemal’e TBMM’nin Atatürk soyadını vermesi.
  3 Aralık Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun.
  5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi