İstanbulun Eski Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden İstanbulun Eski Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İstanbulun Eski Adları Nelerdir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Istanbulun Eski Adları Nelerdir

  İstanbul'un eski isimleri


  Ağrandone
  Alexandre
  Aliyona
  Alma Roma
  Almus Roma
  Alyana
  Anthusa
  Antoneinia
  Antonia
  Antonina
  Antoninia
  Âsitân
  Âsitâne
  Âsitâne-i Aliyye
  Âsitâne-i Devlet
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne
  Âsitâne-i Pâdişâhî
  Âsitâne-i Saadet
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân
  Astanbul
  Astanbulin
  Atakent
  Augusta Antononia
  Belde-i Mahruse
  Beldetü’l-Tayyibe
  Bilâd’i-Selâse
  Bizantıyye
  Bizantion
  Bizantium
  Bozantin
  Bulin
  Buzantion
  Buzantiya
  Büzantion
  Byzans
  Byzas
  Cezâre-i Heft Cebel
  Cizant Kağak
  Constantinople
  Constantinopoli
  Cospoli
  Çakdurkan
  Çar’gorod
  Çaregrad
  Çargrad
  Çarigrad
  Çezar Kayzer
  Darü’l-Hilâfe
  Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye
  Darü’l-İslâm
  Darü’l-Mülk
  Darü’s Saltanatü’l Âliyye
  Darü’s Saltanatü’l Seniyye
  Darü’s-Sâde
  Darü’s-Saltana
  Der-Âliyye
  Dergâh-ı Selâtin
  Der-i Devlet
  Der-i Devlet-i Âliyye
  Der-i Saadet
  Dersâdet
  Eis Tin Polin
  El-Farruk
  Escomboli
  Esdanbul
  Estambol
  Estefanye
  Gosdantnubolis
  Granduye
  Gûlgûle-i Rûm
  Hakanü’l-Bahreyn
  Herakliyon
  Istanbul
  İslâmbol
  İslâmbul
  İstambol
  İSTANBUL
  İstanpol
  İstanpolis
  İstanpul
  İstefaniye
  İstimboli
  İstimpol
  İstinbol
  İstinbolin
  İstinpol
  İstinpolin
  Kalipolis
  Kanaturye
  Kayser-i Zemin
  Konstantin Opol
  Konstantina el Uzmâ
  Konstantinîyye
  Konstantinîyye el Mahrusa
  Konstantinîyye el Mevkıyye
  Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye
  Konstantinobolis
  Konstantinopol
  Konstantinopol
  Konstantinopolis
  Konstantinu K’alak
  Konstantinu Polis
  Konstantinye-i Kûbra
  Kospoli
  Kostin
  Kostyantine Grad
  Kostye
  Kunstantinîye
  Kustantıyniyye
  Mahmiyye-i İstanbul
  Mahrûsa-i İstanbul
  Mahrûsa-i Saltanat
  Mahrûse
  Makarr-ı Saltanat
  Makedonya
  Megapolis
  Miklagord
  Miklagrad
  Nea Roma
  Nesa Romes
  Nor Harmn
  Nor-Hromn
  Nova Roma
  Pây-i Taht
  Pây-i Taht-ı Saltanat
  Polis
  Pozanta
  Pozantyam
  Roma Konstantinum
  Roma Nova
  Sakalye
  Secunda Roma
  Sitanbul
  Stanbolu
  Stenpolis
  Stimbol
  Stinpol
  Stinpoli
  Stinpolis
  Sultanü’l-Berreyn
  Südde-i Saadet
  Südde-i Saltanat
  Şehir
  Şehr-i Âzâm
  Şehr-i Konstantin
  Taht-ı Rûm
  Tarigrad
  Tekfûriye
  Tsargorad
  Tsargorod
  Tsargrod
  Tsarigrad
  Urbis İmperiosum
  Urbs
  Ümmüd’d-Dünyâ
  Vezendovar
  Vizantion
  Vizendovar
  Vizendovina
  Vizendoyne
  Yağfurye
  Yankoviçe
  Yeditepe
  Zavegorod

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi