İstanbul Un Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden İstanbul Un Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İstanbul Un Adları Nelerdir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  İstanbul Un Adları Nelerdir

  İstanbulun tarih boyunca isimleri nelerdir


  Ağrandone -
  Alexandre Süryaniler
  Aliyona Çekler
  Alma Roma Romalılar
  Almus Roma -
  Alyana Çekler
  Anthusa Lâtinler
  Antoneinia -
  Antonia Antonino Caracalla’ya izafeten
  Antonina MS.196’da
  Antoninia MS 196’da
  Âsitân Osmanlılar
  Âsitâne Osmanlılar
  Âsitâne-i Aliyye Osmanlılar
  Âsitâne-i Devlet Osmanlılar
  Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne Osmanlılar
  Âsitâne-i Pâdişâhî Osmanlılar
  Âsitâne-i Saadet Osmanlılar
  Âsitâne-i Saadet-Âşiyan Osmanlılar
  Âsitâne-i Şâh-ı Cihân Osmanlılar
  Astanbul -
  Astanbulin -
  Atakent 1930’da gerçekleşmeyen teklif!
  Augusta Antononia Romalılar, 3.yy
  Belde-i Mahruse -
  Beldetü’l-Tayyibe Arablar
  Bilâd’i-Selâse Arablar: “Üç belde”
  Bizantıyye Arablar
  Bizantion Bizanslılar
  Bizantium Lâtinler
  Bozantin -
  Bulin -
  Buzantion Megaralılar
  Buzantiya -
  Büzantion Megaralılar
  Byzans -
  Byzas -
  Cezâre-i Heft Cebel -
  Cizant Kağak Ermeniler
  Constantinople Fransızlar
  Constantinopoli İtalyanlar
  Cospoli Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma
  Çakdurkan Moğollar
  Çar’gorod Ruslar
  Çaregrad -
  Çargrad Ruslar: “Çar Şehri”
  Çarigrad -
  Çezar Kayzer Doğulular
  Darü’l-Hilâfe -
  Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye -
  Darü’l-İslâm Arablar
  Darü’l-Mülk Arablar
  Darü’s Saltanatü’l Âliyye Türkler
  Darü’s Saltanatü’l Seniyye Türkler
  Darü’s-Sâde -
  Darü’s-Saltana -
  Der-Âliyye Anadolulular
  Dergâh-ı Selâtin -
  Der-i Devlet -
  Der-i Devlet-i Âliyye -
  Der-i Saadet Türkler
  Dersâdet -
  Eis Tin Polin Grekler
  El-Farruk Arablar
  Escomboli -
  Esdanbul -
  Estambol -
  Estefanye Finlandiyalılar
  Gosdantnubolis Ermeniler
  Granduye -
  Gûlgûle-i Rûm Rumlar
  Hakanü’l-Bahreyn Osmanlılar
  Herakliyon İsveçliler
  Istanbul Osmanlılar
  İslâmbol Osmanlılar
  İslâmbul -
  İstambol Osmanlılar
  İSTANBUL Günümüzde
  İstanpol -
  İstanpolis -
  İstanpul Ermeniler
  İstefaniye Felemenkler
  İstimboli -
  İstimpol Ermeniler
  İstinbol Ermeniler
  İstinbolin Türkler
  İstinpol -
  İstinpolin Grekler
  Kalipolis -
  Kanaturye Lehler
  Kayser-i Zemin Fars/İran
  Konstantin Opol Avusturyalılar
  Konstantina el Uzmâ -
  Konstantinîyye İranlılar
  Konstantinîyye el Mahrusa Arablar
  Konstantinîyye el Mevkıyye Arablar
  Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye Arablar
  Konstantinobolis Ermeniler
  Konstantinopol Germenler
  Konstantinopol Fransızlar
  Konstantinopolis Bizanslılar
  Konstantinu K’alak Rumlar/Ermeniler
  Konstantinu Polis Ermeniler
  Konstantinye-i Kûbra Arablar
  Kospoli İtalyanlar
  Kostin Portekizliler
  Kostyantine Grad Rumlar
  Kostye Portekizliler
  Kunstantinîye Arablar
  Kustantıyniyye Arablar
  Mahmiyye-i İstanbul -
  Mahrûsa-i İstanbul -
  Mahrûsa-i Saltanat Osmanlılar
  Mahrûse Türkler
  Makarr-ı Saltanat Osmanlılar
  Makedonya Lâtinler
  Megapolis -
  Miklagord İskandinavlar
  Miklagrad Vikingler/İskandinavlar: “Mihail’in Şehri
  Nea Roma -
  Nesa Romes -
  Nor Harmn İskandinavlar
  Nor-Hromn Ermeniler
  Nova Roma Bizans: 5.yy
  Pây-i Taht Osmanlılar
  Pây-i Taht-ı Saltanat Osmanlılar
  Poli Kafkasyalılar
  Polis Grekler
  Pozanta -
  Pozantyam Frenkler
  Roma Konstantinum -
  Roma Nova -
  Sakalye Tatarlar
  Secunda Roma Bizanslılar - MS.330
  Sitanbul
  Stanbolu
  Stenpolis
  Stimbol
  Stinpol
  Stinpoli
  Stinpolis
  Sultanü’l-Berreyn Osmanlılar
  Südde-i Saadet -
  Südde-i Saltanat -
  Şehir -
  Şehr-i Âzâm -
  Şehr-i Konstantin Arablar
  Taht-ı Rûm Hintliler
  Tarigrad Romenler
  Tekfûriye Moskovalılar
  Tsargorad Ruslar
  Tsargorod Ruslar: “İmparator Şehri”
  Tsargrod Slavlar
  Tsarigrad Slavlar
  Urbis İmperiosum -
  Urbs -
  Ümmüd’d-Dünyâ Arablar
  Vezendovar Macarlar
  Vizantion Grekler
  Vizendovar Macarlar
  Vizendovina Yahudiler
  Vizendoyne Yahudiler
  Yağfurye Frenkler
  Yankoviçe Süryaniler
  Yeditepe Türkler
  Zavegorod Ruslar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi