Nüfus Artışının Yol Açtığı Sorunlar

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Nüfus Artışının Yol Açtığı Sorunlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Nüfus Artışının Yol Açtığı Sorunlar 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Nüfus Artışının Yol Açtığı Sorunlar

  1. Kırsal Kesimden Kentlere Yoğun Göç
  Kırsal Nüfus: Nüfusu 10.000'den az olan yerieşim yerleri kırsal yerleşmeler, bu yerleşmelerin nüfusu da kırsal nüfus olarak tanımlanır.
  Kentsel Nüfus: Nüfusu 10.000'cten fazla olan yerleşmeler k9nt yerleşmeleri, buralarda yaşayan nüfus ise kentsel nüfus olarak ifade edilir.
  Kırsai k^simdeki doğurganlık oranı kentlere göre daha yüksek olmasına rağmen, kentlerdeki nüfus artışı kırsal bölgelere göre daha fazladır. Çünkü Türkiye'de kırsaldan kente doğru akan hıztı bir göç vardır.

  Aslında gelişen sanayinin işgücü ihtiyacı açısından göç normal ve hatta faydalıdır. Ancak göçlerin gelişmişlik düzeyine oranla daha hızlı olması çok ciddi sorunlara yo! açan sosyal bir sorun olmaktadır. Yoğun göçlerin yoi açtığı başlıca sorunlar aşağıda belirtilmiştir.
  a. Alt yapı yetersizliği: Yol, su, eiektrik, kanalizasyon
  gibi altyapı tesislerinin yetersizliği
  b. Ulaşım sisteminin tıkanması
  c. Polisiye olaylardaki artış
  d. Çevre kirliliği
  e. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
  2. Konut yetersizliği: Konut sayısındaki artış, nüfus
  artışına yetişememektedir. Konut yetersizliği beraberinde
  gecekondulaşma, çarpık kgntleşme, devlet arazisinin
  yağmalanması gibi sorunlara yol açmaktadır.
  3. Tarım alanlarının azalması: Meskenler, fabrikalar
  ve yolların verimli topraklar üz^rine yapılması, ekonomisi
  tarıma dayalı olan ülkemiz için çok ciddi bir tehlike
  oluşturmaktadır.
  4. Çevre sorunları: Nüfusun hızlı artması, kentlere
  olan yoğun göç, denetimlerin yetersîzliği gibi bir çok
  faktörün etkileşiminin sonucu olarak, hava-su-toprak V9
  S9s kirliliği ortaya çıkmaktadır. Çevre kirliliği beraberinde
  orman-su-toprak-maden gibi doğal kaynakların
  azalmasını V9 ayrıca ruh sağlığının bozulmasını da
  getirmektedir.
  5. İşsizlik
  İşsizlik, bir çok sosyal problemi beraberind9 getiren önemli bir sorundur. Ülkemizde artma eğiliminde olan yüksek bir işsizlik oranı vardır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi