Yüksek Lisans için Gerekli şartlar Nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Yüksek Lisans için Gerekli şartlar Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap:
  Yüksek Lisans Için Neler Gereklidir

  • Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
  (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
  • Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun
  oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten
  belge getirmeleri gerekir.(Getirmedikleri takdirde YÖK’ün yayımladığı karşılığı
  uygulanacaktır.)
  • ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav
  tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
  Sınavı (ALES)’den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES
  Sonuç Belgesi,
  • Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 50 puana sahip olduklarını
  gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim
  Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancı Dil şartını sağlayamayan adaylar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak
  olan sınavda girebileceklerdir.
  2- Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?
  Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük
  sisteme dönüştürüldükten sonra) %35’i ve mülakat notunun %15’ı dikkate alınarak başarı notu
  hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55
  olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan
  kadar öğrenci alınacaktır.
  3- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?
  Ağırlıklı ortalamaya girerek etkiler.
  4-Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?
  Yüksek Lisans sınavını kazanamayan ya da gerekli koşulları sağlayamayan öğrenciler, Enstitü
  tarafından ilan edilen süre içinde Anabilim dallarına müracaat ederek Anabilim Dalı Akademik
  Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile derslere özel öğrenci olarak kabul
  edilebilirler.
  5- Özel öğrenci olmak için sınava girmek gerekli midir?
  Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz ve asgari bir not aranmaz.
  6- Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?
  Özel öğrenci olarak ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrenci kimliği,
  Kütüphaneden kitap almak gibi). Ancak asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini
  yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim
  ve Sınav Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi