Alfabe Olmasaydı Ne Olurdu? Alfabenin Doğuşu ve Önemi

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Alfabe Olmasaydı Ne Olurdu? Alfabenin Doğuşu ve Önemi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Alfabe Olmasaydı Ne Olurdu? Alfabenin Doğuşu ve Önemi

  Reklam  Alfabe Olmasaydı Ne Olurdu? Alfabenin Doğuşu ve Önemi

  Forum Alev
  Alfabe Olmasaydı…

  Alfabenin icat edilmesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Alfabenin olmadığı zamanlarda insanlar duygularını düşüncelerini ve notlarını duvarlar veya ağaç kovuklarına resim çizerek anlatırlar dı. Eğer hala alfabe icat edilmemiş olsaydı bizde fikirlerimizi söylemek için ve anlaşmak için resim yolunu kullanıyor olurduk. Şu anda kullandığımız alfabeler eski çağlarda ki insanların duvarlara çizdiği resimler den esinlenerek yapılmıştır.
  Alfabe Nasıl Doğdu ?

  Hepimizin bildiği gibi ,yazıda kullanılan harf dizisi “alfabe”diye tanımlanır. Alfabedeki harflerin her biri belirli bir sesin karşılığıdır.
  Çok eski devirlerde,insanların anlaşması konuşmayla, ya da işaretlerle oluyordu. Sonraları,bazı şeylerin ileride hatırlanması için kaydedilmesine ihtiyaç duyuldu. Ayrıca,uzak yerlerdeki insanlarla haberleşmek için bir çare bulunması gerekiyordu. İşte bu ihtiyaçlar sonucu “alfabe” doğdu.
  İlkel insanın alfabesi, anlatmak,ifade etmek istediği şeyin resimlerinden ibaretti. Bir atı anlatmak için elinden geldiğince bir at resmi çizmekle yetiniyordu. Korkusunu belirtmek iste yine e, ilkel çizgilerle düşen bir yıldırım ve kaçan bir adam çiziyordu. Sonradan eski Mısırlılar da, aynı sistemin daha geliştirilmiş bir şekli olan hiyeroglif yazısından yararlandılar. Hiyeroglif alfabesi, her nesne ve kavram karşılığında kullanılan bazı resim-çizgiler niteliğindeydi. Zamanla bunların daha basitleştirilmesi,belirli bir düzene sokulması yoluna gidildi.
  Bir İngiliz arkeologu olan Hnders Petrie, 1905 yılında Sina yarımadasında bulduğu bir kitabeden yararlanarak, tarihte ilk alfabenin M.Ö. 2000 yıllarında, Mısır’la İsrail arasında yerleşik Sami asıllı bir kavim tarafından kullanıldığının açıklanmasında öncülük etti. Yazı için harflerin kullanılmasında öncü olanlardan Fenikeliler, yazı sistemini kurmakta eski Mısırlıların hiyeroglif alfabesinden yararlanmışlardı.Fenikeliler’in alfabesi,bugün kullandığımız alfabenin gerçek anlamıyla çıkış noktası sayılabilir.
  Yukarda sözünü ettiğimiz Sami alfabesinden çok sayıda alfabe türemiştir. Sami Alfabesi genel bir bakışla ikiye ayrılıyordu.Bu iki kol ve bunlardan türeyen alfabeler aşağıda gösterilmiştir:
  1-Güney Alfabesi: Habeş alfabesi,Semud ve Galla alfabeleri bundan türemiştir.
  2-Kuzey Alfabesi: Fenike ve Aramf kolları olarak ayrıca ikiye ayrılır. İbrani, Yunan ve Latin yazıları Fenike kökenlidir. Arap,Pehlevi, Uygur ve Hind alfabesi de Arami kolundan türemiştir.
  Alfabe deyimi, aslında eski Yunan alfabesinin “alpha-alfa” ve “beta”harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Romalılar da alfabelerini birçok konuda yaptıkları gibi eski Yunanlılar’dan kopya ettiler.
  Fenikeliler’in alfabesinde sadece sessiz harfler varken onların alfabesinden yararlanan eski Yunanlılar bu alfabeye sesli harfleri de eklemişlerdi.
  Başlıca üç alfabe:
  1-Yunan Alfabesi
  2-Latin Alfabesi
  3-Arap Alfabesi
  olarak guruplandırılabilir. Arap alfabesinde birçok sesli harfler yazılmaz. Bunların yerine “hareke” denilen işaretler kullanılmaktadır. Arap alfabesi de,”elif-a” ve “be-b”harfleri sırasıyla başlar;
  Eski Türkler’in kullandığı Uygur Alfabesi,Sami alfabesinin kuzey bölümünün Arami dalından kökenlidir. Bazı kimseler Orhon alfabesinin de aynı kökenli olduğunu söylemişlerse de,buna karşı çıkan bilim adamları vardır. Orhon alfabesinin doğrudan doğruya Orta Asya’da türediği ileri sürülmektedir .

  TÜRK ALFABESİNİN KABULÜ

  1 Kasım 1928′de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de yer vererek) “Türk harfleri” adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.
  Arap harflerinin Türkler tarafından kullanılması, İslamiyet’in kabulünden sonra başlamış ancak bu harfler, Türk diline hiç bir zaman uyamamıştır. Türkçe, Arap harfleri ile kolay yazılıp okunamıyordu. Harf İnkılabının hedefi, okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, modern öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamaktı. Harf İnkılabının ilk adımı, 20 Mayıs 1928′de 1288 sayılı kanunla, Arap rakamlarının kullanılmasına son verilerek, uluslararası rakamların kabulü ile başlamıştı.
  Atatürk, 9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul’da Sarayburnu Parkı’nda düzenlenmiş bir şenlik sırasında, Harf Devrimini halka duyurmuştur; “Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin lisanımız (dilimiz) yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlaşacağız ki, Milletimizin yazısıyla kafasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz” demiştir. Harf Devrimi, büyük bir tarihi olaydır. Çünkü, sosyal, kültürel ve siyasi alanda geniş yankıları olmuştur.
  1 Kasım 1928′de Latin alfabesine dayalı yeni Türk Alfabesinin kabulünden sonra, 24 Kasım 1928′de yayımlanan Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince, yurdun her köşesinde Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürk bu çalışmalara “Millet Mektepleri Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Alfabe Olmasaydı Ne Olurdu? Alfabenin Doğuşu ve Önemi

  Reklam  hiç birşey olmazdı insanlar kulaktan kulağa uydurup dururlardı:) eskiden bu kadar hurafe olmasının sebebide budur aslında bu anlamda alfabe yani okuma yazma önemli+ Yorum Gönder
alfabenin önemi,  alfabe olmasaydı ne olurdu,  harflerin alfabetik sıralaması olmasaydı ne olurdu,  latin alfabesi olmasaydı ne olurdu,  harf devrimi olmasaydı ne olurdu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi