Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Kulak Burun Boğaz Bölümünden Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Genç.bjk
  Bayan Üye
  Reklam

  Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü

  Reklam  Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü

  Forum Alev
  Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü

  Soluk alıp vermenin güçlükle yapıldığı zor-lu solunuma nefes darlığı, tıptaki adı ile dispne denir. Normalde bilinçsiz ve rahat-ça yaptığımız fizyolojik bir olay huzursuz-luk içinde ve zor olarak yapılır bir hale gel-miştir. Normal solunum hareketi sinir sis-teminin bir bölümü olan bulbustaki solu-num merkezinden yönetilen bazı refleks-lerle (Hering-Breuer refleksi) düzenlenerek kendiliğinden (spontane) devam eden, ya-şam bakımından önemli bir olaydır. Soluk alma (inspırium) aktif, soluk verme (exprium) ise pasif olarak cereyan eder. Nor-malde, dakikada 14-18 defa soluk alıp ve-ririz. Yenidoğanda ise doğumla başlayan solunum dakikada 44 kadardır. Bir defada ortalama 500 cm3 hava soluruz ki buna so-lunum hacmi (tidal volum) adı verilir. Da-kika solunum hacmi, maksimal solunum kapasitesinin % 30′unu geçince (yani 50 İt.) hasta nefes darlığından şikâyet eder. Solunum yedeği azaldığından bu eksikliği gidermek için çok kere solunum hızlanır ki buna (polypnea) veya taş---- adı verilir. Bunun tersi olarak solunum sayısının daha da azalması (brad----) üremi ve diyabet komaları ile daha ağır zehirlenme olayla-rında görülür.
  İç çekme (sighing respiration) dediğimiz olayda normal solunum ritmi derin bir so-luk alma ile kesilmiştir. En çok sinirli kim-selerde görülür, dispne sayılmaz.
  Solunumun yarıda kesilmesi plevra iltihap, larında, kaburga kırıklarında, kaburgalar-arası sinir ve adale ağrılarında görülür.
  Hem ritm hem de solunum derinliğinin de-ğiştiği düzenli olmayan solunum (Biot so-lunumu) ve periyodik olarak solunumun derinleştiği periyodik solunum (Cheyne-S-tokes solunumu) gibi solunum biçimleri bazı hastalıkların belirtileridir. Birçok kalp hastalığında, özellikle sol kalp yetmezli-ğinde bu tip solunum şekli karakteristiktir.
  Ölüme yakın hastalarda görülen gürültülü trakeal solunum (stetor) öksürük refleks-lerinin kaybolması sonuou trakeada biri-ken salgılar sonucu meydana gelir.
  Üst sotunum yollarının daralma ve tıkan-malarında (angin, difteri, alerjik larenks ödemi, yabancı çişim), akciğer içi bronşla-rın daralma ve tıkanmalarında (astım bronşiale, boğmaca, akut bronşit, anfizem, atelektazi, bronş kanserleri, pnömoni, akciğer ambolisi ve infarktüsü)ve plevra hastalık-larında (plörezi, pnömotoraks) dispne mey-dana gelir.
 2. 2
  CANGÜLER
  Bayan Üye

  Cevap: Nefes Darlığı - Solunum Güçlüğü

  Reklam  Nefes darlığı insanların bazı hastalıklar neticesinde olmaktadır.İnsanların astım bronşit gibi hastalıklarda nefes darlığı çektikleri bilinmektedir.Bunların dışında sigara gibi zararlı alışkanlıkların da nefes darlığı yaptığı kesindir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi