Hergün Okunacak Dualar...

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Kuranı Kerim Bölümünden Hergün Okunacak Dualar... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  şeyda
  Üye
  Reklam

  Hergün Okunacak Dualar...

  Reklam  Hergün Okunacak Dualar...

  Forum Alev
  Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyle:

  (Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]

  (Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mace]

  (Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizi]

  (Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]

  (Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesai] ("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

  (Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizi]

  (Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

  (Şirkten korunmak için “Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub” okuyun!) [İ. Ahmed]

  Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü la ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyheki]

  (“Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerike leke, felekel hamdü ve lekeşşükür” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsâ denir.]  (Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemi]  (Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi]  (“Lâ havle...” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]  (Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur.) [Taberani]  (Günde 25 defa “Allahümme bârikli fil mevt ve fi mâ ba’delmevt” okuyan şehid olarak ölür.) [Redd-ül Muhtar]  (Gece Âmenerrasulüyü okuyana, bu iki âyet, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]  (Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlmihali]  (Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubi]

  (Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, melekler, evine gelinceye kadar dua eder.) [Ey Oğul İlmihali]  İstiğfara devam etmek

  (İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace] [İstiğfar olarak (Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.  (Günde yüz kere “La ilahe illallah diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberani]  (Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]  (Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] 2. 2
  şeyda
  Üye
  Reklam  Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

  Yatağa abdestli gir, Euzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsi, 3 İhlas, bir Fatiha ve birer defa iki kul euzüden sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illâhu) oku, üçüncüsüne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ekle.

  On defa da, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku, onuncusuna (hil aliyyil azim ellezila ilahe illâhu) ilave et! (Ey Oğul İlmihali)

  Uykudan uyanınca, Allahümmağfirli demek çok sevaptır.

  (Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizi]

  Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.

  En kıymetli dua

  En kıymetli tesbih, namazlardan sonra çekilen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü ekberdir. Başka zamanlarda bunların hepsi birden Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber diye okunur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekberden daha efdal tesbih yoktur.) [Deylemi]

  Bu tesbihten sonra en kıymetli tesbih ve zikir (la ilahe illallah) demektir.

  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Zikirde "La ilahe illallah"dan, efdali yoktur.) [Taberani]

  En kıymetli dua ise Elhamdülillah demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  (Zikrin efdali, la ilahe illallah, duanın efdali de elhamdülillahtır.) [Tirmizi]

  Zül-celal vel-ikram

  Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:

  (Ancak celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.) [Rahman 27]

  (Celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin adı çok yücedir.) [Rahman 78]

  [Celal, Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarındandır, azamet, büyüklük, hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir.]

  Âyet-i kerimede geçen zül-celal vel-ikram ifadesinin ism-i a’zamdan olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan bilhassa dualarda bunu çok söylemek gerekir. Peygamber efendimiz, bir kimsenin (Ya zel-celali vel-ikram) diyerek dua ettiğini duyunca, (Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

  Başka bir hadis-i şerif de şöyle:

  (Ya zel-celali vel-ikramı çok söyleyin, ona çok devam edin.) [Tirmizi] 3. 3
  cafo
  Yeni Üye
  Allah razi olsun cok güzel calisma 4. 4
  hasta20
  Yeni Üye
  ALLAH razı olsun eyvallah

 5. 5
  H.hikmet
  Yeni Üye
  eger her isimizde allahimizi onun kitabini ve segili peygamberimizi hatirlarsak... her isimiz hem ibadet.. hemde verimli bir is olur..inancimizin ozeti budur ...kisaca...

 6. 6
  Yorumcu
  Özel Üye
  SUAL: Her gün nasıl dua etmeli?

  CEVAP:

  Okunacak dualar çok ise de, birkaçını bildirelim!

  Sabah ve akşam namazlarını kılıp dua ederken yedi defa (Allahümme ecirni minennâr) demelidir! Bunu okuyan Cehennemden kurtulur.

  Sabah-akşam üç defa (Bismillahillezi, la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemi-ul-âlim) okuyan, büyücülerin, zalimlerin şerrinden ve her çeşit zarardan korunur.

  Sabah-akşam üç defa (Euzü billahis-semiil âlimi mineşşeytanirracim) diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana yetmiş bin melek dua eder, ölünce de şehid olur.

  Küfre düşenin bütün ibadetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri bilmelidir! Şirke düşmekten korunmak için de sabah-akşam (Allahüme inni euzü bike min en üşrike bike şeyen ve ene âlemü ve estağfirüke lima la âlemü inneke, ente allamülguyub) duasını okumalıdır!

  Sabah-akşam 7 defa (Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim) okuyana Allahü teâlâ, onun din ve dünya işlerinde yardımcı olur.

  Evden çıkarken (Âyet-el kürsi)yi okuyana melekler, eve dönünceye kadar dua ve istiğfar ederler. Dinimize, dünyamıza gelecek zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa (La havle vela kuvvete illa billah) okunmalıdır! okumaya başlarken ve okuduktan sonra da yüzer defa Salevat okumalıdır!

  Sıkıntıdan kurtulmak için de (La havle...) okumaya devam etmelidir! Her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetler de devam eder.

  Günde yüz defa salevat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed) okuyan Cehennemden kurtulur ve şehidlerle beraber olur. Günde yüz defa (La ilahe illallah) diyenin, ahirette yüzü ayın dolunay gibi parlak olur.

+ Yorum Gönder
zül celali sübhanallah ne demek
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi