Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Kuranı Kerim Bölümünden Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler

  Reklam  Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler

  Forum Alev
  Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


  İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir


  (BAKARA SURESİ / 8)


  (Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlarlar ve şuurunda değiller


  (BAKARA SURESİ / 9)


  Kalplerinde hastalık vardır Allah da hastalıklarını arttırmıştır Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır


  (BAKARA SURESİ / 10)


  Kendilerine: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde: "Biz sadece ıslah edicileriz" derler


  (BAKARA SURESİ / 11)


  Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler


  (BAKARA SURESİ / 12)


  Ve (yine) kendilerine: "İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler


  (BAKARA SURESİ / 13)


  İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle beraberiz Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz"


  (BAKARA SURESİ / 14)


  (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır


  (BAKARA SURESİ / 15)


  İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır; fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış; hidayeti de bulmamışlardır


  (BAKARA SURESİ / 16)


  Bunların örneği, ateş yakan adamın örneğine benzer; (ki onun ateşi) çevresini aydınlattığı zaman, Allah onların aydınlığını giderir ve göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir


  (BAKARA SURESİ / 17)


  Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler Bundan dolayı dönmezler


  (BAKARA SURESİ / 18)


  Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü, 'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır


  (BAKARA SURESİ / 19)


  Çakan şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek; önlerini her aydınlattığında (biraz) yürürler, üzerlerine karanlık basıverince de kalakalırlar Allah dileseydi, işitmelerini de görmelerini de gideriverirdi Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir


  (BAKARA SURESİ / 20)


  Ki (bunlar) Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar Kayba uğrayanlar, işte bunlardır


  (BAKARA SURESİ / 27)


  İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır


  (BAKARA SURESİ / 204)


  Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o


  (BAKARA SURESİ / 206)


  Sana Kitabı indiren O'dur O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtirKalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 7)


  Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik (duygusu) indirdi, bir uyuklama ki, içinizden bir grubu sarıveriyordu Bir grup da, canları derdine düşmüştü; Alah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla zanlara kapılarak: "Bu işten bize ne var ki?" diyorlardı De ki: "Şüphesiz işin tümü Allah'ındır" Onlar, sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar, "Bu işten bize bir şey olsaydı, biz burada öldürülmezdik" diyorlar De ki: "Evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar, yine devrilecekleri yerlere gidecekti (Bunu) Allah, sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için (yaptı) Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 154)


  Ey iman edenler, inkâr edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı Dirilten ve öldüren Allah'tır Allah, yaptıklarınızı görendir


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 156)


  İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak Allah'ın izniyle idi (Bu, Allah'ın) mü'minleri ayırdetmesi;


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 166)


  Münafıklık yapanları da belirtmesi içindi Onlara: "Gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın" denildiğinde, "Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik" dediler O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 167)


  Onlar, kendileri oturup kardeşleri için: "Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi" diyenlerdir De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, ölümü kendinizden savın öyleyse"


  (AL-İ İMRAN SURESİ / 168)


  Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister


  (NİSA SURESİ / 60)


  Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün


  (NİSA SURESİ / 61)


  Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik" diye Allah'a yemin ederler?


  (NİSA SURESİ / 62)


  İşte bunların, Allah kalplerinde olanı bilmektedir O halde sen, onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle


  (NİSA SURESİ / 63)


  Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı


  (NİSA SURESİ / 64)


  Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar


  (NİSA SURESİ / 65)


  Eğer gerçekten biz, onlara: "Kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın" diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, bunu yapmazlardı Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu


  (NİSA SURESİ / 66)


  Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır Şayet, size bir musibet isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım" der


  (NİSA SURESİ / 72)


  Eğer size Allah'tan bir fazl (zafer) isabet ederse, o zaman da, sanki onunla aranızda hiç bir yakınlık yokmuş gibi kuşkusuz şöyle der; "Keşke onlarla birlikte olsaydım, böylece ben de büyük 'kurtuluş ve mutluluğa' erseydim"


  (NİSA SURESİ / 73)


  Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin" denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi- hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?" dediler De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret, ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ip-ince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız"


  (NİSA SURESİ / 77)


  Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile Onlara bir iyilik dokunsa: "Bu, Allah'tandır" derler; onlara bir kötülük dokunsa: "Bu sendendir" derler De ki: "Tümü Allah'tandır" Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar?


  (NİSA SURESİ / 78)


  Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik


  (NİSA SURESİ / 80)


  "Tamam-kabul" derler Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor Sen de onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et Vekil olarak Allah yeter


  (NİSA SURESİ / 81)


  Onlar hâlâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı


  (NİSA SURESİ / 82)


  Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştırıverirler Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan 'sonuç-çıkarabilenler,' onu bilirlerdi Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz


  (NİSA SURESİ / 83)


  Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştirAllah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın


  (NİSA SURESİ / 88)


  Onlar, kendilerinin inkâra sapmaları gibi sizin de inkâra sapmanızı istediler Böylelikle bir olacaktınız Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler (dostlar) edinmeyin Şayet yine yüz çevirirlerse, artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı


  (NİSA SURESİ / 89)


  Ancak sizinle aralarında andlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle, hem kendi kavimleriyle savaşmak (istemeyip bun)dan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler (dokunulmazdır) Allah dileseydi, onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı Eğer sizden uzak durur (geri çekilir), sizinle savaşmaz ve barış (şartların)ı size bırakırlarsa, artık Allah, sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır


  (NİSA SURESİ / 90)


  Diğerlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmayı istiyor bulacaksınız (Ama) Fitneye her geri çağrılışlarında içine başaşağı (balıklama) dalarlar Şayet sizden uzak durmaz, barış (şartların)ı size bırakmaz ve ellerini çekmezlerse, artık onları her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün İşte size, onların aleyhinde apaçık olan 'destekleyici bir delil' kıldık


  (NİSA SURESİ / 91)


  Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir Allah, yaptıklarını kuşatandır


  (NİSA SURESİ / 108)
 2. 2
  SALİHA
  Bayan Üye

  Cevap: Münafıklık (İkiyüzlülük) Hakkında Ayetler

  Reklam  Münafıklar hakkında kuranı kerimde ikiyüzlü olarak bahsedilmektedir. Çünkü münafıklığın anlamı budur. İnandık demelerine rağmen aslen inanmamışlardır.+ Yorum Gönder
ikiyüzlülük ile ilgili ayetler,  ikiyüzlülükle ilgili ayetler,  ikiyüzlülük ile ilgili hadisler,  ikiyüzlülükle ilgili hadisler,  kuranda ikiyüzlülük
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi