Kuran'da İsmİ GeÇen Peygamberler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Kuranı Kerim Bölümünden Kuran'da İsmİ GeÇen Peygamberler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ENGİN
  Özel Üye
  Reklam

  Kuran'da İsmİ GeÇen Peygamberler

  Reklam  Kuran'da İsmİ GeÇen Peygamberler

  Forum Alev
  KURAN'DA İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER

  Hz.Adem kıssası
  Hz.Adem'in yaratılışı
  Allah'ın Hz.Adem'e isimleri öğretmesi
  Meleklerin Allah'a olan itaatleri
  İblis (Şeytan)'ın isyanı
  Şeytanın isyanda ısrarı
  Şeytanın yemini
  Şeytanın etkisi
  Şeytanın kovulması
  Hz.Adem'in imtihanı
  Şeytan'a uyma ve karşılığı
  Hz.Nuh Kıssası
  Hz.Nuh'un kavmine Peygamber olarak gönderilmesi
  Hz.Nuh'un kavmini tevhide çağırması
  Hz.Nuh'a karşı inkarcıların tavrı
  Hz.Nuh'un tebliğe devam etmesi
  Hz.Nuh'un kavmine karşı tavrı
  Nuh kavminin helak olması: geminin inşa edilmesi
  Müminlerin gemiye binmesi
  Tufanın başlaması
  Hz.Nuh'un oğluyla konuşması
  Allah'ın Hz.Nuh'a öğüdü
  Tufanın sona ermesi
  Gemideki müminlerinkurtulması
  Hz.Hud Kıssası
  Hz.Hud'un Ad kavmini Allah'a çağırması
  Kavminin Hz.Hud'a cevabı
  Ad kavminin inkar etmede ısrarı
  Hz.Hud'un Allah'tan kavminin helakını istemesi
  Ad kavminin helakı
  Hz.Salih Kıssası
  Hz.Salih'in Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmesi
  Tevhide çağırısı
  Semud kavminin Hz.Salih'e karşı gelişi
  Hz.Salih'in kavminin dişi deveyle denenmesi
  Kavmin deveyi öldürmesi
  Kavmin fesat ve fitne çıkarması
  Semud kavminin helak olması
  Hz.İbrahim Kıssası
  Hz.İbrahim'in ahlakı, Allah katındaki seçkinliği
  Hz.İbrahim'in Allah'a kesin bilgiyle iman etmesi
  Hz.İbrahim'in babasını ve kavmini tevhide davet etmesi
  Kavmini uyarıp korkutması
  Hz.İbrahim'in duası
  Hz.İbrahim'in putları kırması
  Hz.İbrahim ve Nemrud
  Hz.İbrahim'in yakılmak istenmesi
  Hz.İbrahim ve Hz.İsmail
  Hz.İbrahim ve Hz.İsmail'in Mekke'ye gelişi
  Hz.Lut Kıssası
  Hz.Lut'un kavmine gönderilişi
  Hz.Lut'un kavmini tevhide çağırması
  Lut kavminin sapkınlıkları
  Kavminin Hz.Lut'a cevabı
  Meleklerin önce Hz.İbrahim'i ziyareti ve Hz.İshak'ı müjdelemeleri
  Lut kavminin helak haberi
  Elçilerin Hz.Lut'u ziyaret etmesi
  Lut halkının azgınlığı
  Hz.Lut'un kavminden ayrılması
  Lut kavminin helakı
  Hz.İsmail Kıssası
  Hz.İbrahim ve Hz.İsmail'in Kabe'yi imar etmeleri ve duaları
  Hz.İsmail'in ismi zikredilen ayetler
  Hz.Yusuf Kıssası
  Kardeşlerinin Hz.Yusuf'u kıskanması
  Hz.Yusuf'un kardeşlerinin babalarına yalan söylemeleri
  Hz.Yusuf'un yolcu kafilesi tarafından bulunması
  Hz.Yusuf'un saraya girmesi
  Hz.Yusuf ve melikin karısı
  Hz.Yusuf ve şehirdeki kadınlar
  Hz.Yusuf'un iffeti
  Hz.Yusuf'un zindana atılması
  Hz.Yusuf'un rüya tabiri
  Hz.Yusuf'un zindandan çıkarılması
  Hz.Yusuf'un ihlası
  Hz.Yusuf'un Mısır hazinelerinin başına geçmesi
  Hz.Yusuf'un kardeşini getirtmesi
  Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'un kardeşini göndermek istememesi
  Hz.Yusuf'un kardeşini alıkoyması
  Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'a olan sevgisi
  Hz.Yusuf'un mucizesi
  Hz.Yusuf'un mağfiret dilemesi
  Hz.Yakub'un ve oğullarının Mısır'a gelmesi
  Hz.Şuayb Kıssası
  Hz.Şuayb'ın Medyen şehrine Peygamber olarak gönderilmesi
  Hz.Şuayb'ın kavmini tevhide çağırması
  Hz.Şuayb'ın bozulmuşticari ahlakı düzeltme çabaları
  Medyen halkının Hz.Şuayb'ı alaya alması
  Hz.Şuayb'ın tebliğe devam etmesi
  Medyen halkının Hz.Şuayb'ı tehdit etmesi
  Medyen halkının helak edilmesi
  Hz.Şuayb'ın Eyke şehrine de Peygamber olarak gönderilmesi
  Hz.Şuayb'ın dejenere olmuştoplumu düzeltme çabaları
  Eyke halkının cevabı
  Eyke halkının helak edilmesi
  Hz.Musa ve Hz.Harun Kıssası
  İsrailoğullarının Mısır'daki durumu
  Hz.Musa'nın doğumu ve Allah'ın vaadi
  Hz.Musa'nın şehirde bir olaya karışması
  Hz.Musa'nın Mısır'ı terk etmesi
  Hz.Musa'nın Allah'tan yardım dilemesi
  Hz.Musa'nın Medyen'de geçirdiği günler
  Hz.Musa'nın Medyen'den ayrılması
  Hz.Musa'ya Peygamberlik görevinin verilmesi
  Hz.Musa'nın mucizeleri
  Hz.Musa'nın Firavun'a dini tebliğ etmekle görevlendirilmesi
  Hz.Musa'nın Allah'tan yardım dilemesi
  Allah'ın Hz.Musa'nın duasına cevap vermesi
  Hz.Musa ile Hz.Harun'un Firavun'u dine davet etmeleri
  Firavun'un ilk tepkisi
  Hz.Musa'nın Firavun'a dini tebliğ etmesi
  Firavun'un azgınlığı
  Hz.Musa'nın mucize göstermesi
  Firavun'un Hz.Musa'yı sihirbazlıkla suçlaması
  Firavun'un Hz.Musa'yı sihirbazlarla karşılaştırmak istemesi
  Hz.Musa ile sihirbazların karşı karşıya gelmesi
  Sihirbazların sihri
  Hz.Musa'nın sihirbazları mağlup etmesi
  Sihirbazların iman etmesi ve Firavun'un öfkesi
  Firavun'un azgınlığa devam etmesi
  Sarayda imanını gizleyen adam
  Firavun'un kendine kule yaptırması
  Mümin kişinin Firavun ve kavmini imana davet etmesi
  Firavun'un zulme devam etmesi
  Hz.Musa'nın kavmine sabrı öğütlemesi
  Firavun ve kavmine Allah'ın azabının gelmesi
  Firavun'un kavmini küçümsemesi
  Hz.Musa'nın kavmine tevekkülü öğütlemesi
  Hz.Musa'nın Firavun ve kavminin helakını istemesi
  Hz.Musa'ya hicret için vahiy gelmesi
  Firavun'un İsrailoğullarını takip etmesi
  Firavun ve ordusunun helak edilmesi
  İsrailoğullarının puta tapmaları
  Hz.Musa'nın Allah'la konuşması
  Hz.Musa'ya Tevrat'ın verilmesi
  Hz.Musa Tur Dağı'nda iken geride bıraktığı kavminin buzağıya tapınması
  Hz.Musa'nın kavmine geri dönmesi
  Hz.Musa'nın mağfiret dilemesi
  İsrailoğullarının kendi nefislerine zulmetmeleri
  Hz.Musa'nın kavminin onunla birlikte hareket etmeyi reddetmesi
  Allah'ın İsrailoğullarına olan ihsanı ve İsrailoğullarının nankörlükleri,
  kendilerine verilen Tevrat'ın hükmünü değiştirmeleri
  Hz.Musa'yı yalanlamaları
  İman etmek için Allah'ı görmek istemeleri
  Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimetler
  İsrailoğullarının nimetlere nankörlük etmeleri
  Allah'ın İsrailoğullarına sığır kesmelerini emretmesi
  Hz.Musa ile kendisine ilim verilen kişinin kıssası
  Hz.Davud Kıssası
  Talut kıssası
  Talut ve Calut kıssası
  Hz.Davud'un Peygamberliği
  Hz.Davud'un özellikleri
  Dağların ve kuşların emrinde olması
  Mülk, hikmet ve anlatım çarpıcılığına sahip olması
  Sanat konusunda ilim sahibi olması
  Hz.Davud'a gelen davacılar
  Ekin tarlaları konusunda hüküm vermeleri
  Hz.Süleyman Kıssası
  Hz.Süleyman'ın Peygamberliği
  Hz.Süleyman'a verilen üstün özellikler
  İlim
  Kuşların dilinin öğretilmesi
  Rüzgarın emrine verilmesi
  Cinlerin emrine verilmesi
  Mülk ve hakimiyet verilmesi
  Hz.Süleyman'ın ordusu ve karınca vadisi
  Sebe melikesi
  Sebe melikesinin elçileri
  Sebe melikesinin tahtı
  Hz.Süleyman ile Sebe melikesinin karşılaşması
  Hz.Süleyman'ın imtihan edilmesi
  Hz.Süleyman'ın vefatı
  Hz.Yunus Kıssası
  Hz.Yunus'un kavminden ayrılması
  Hz.Yunus'un balığın karnındaki duası
  Hz.Yunus'un kavmi
  Hz.Zekeriya, Hz.Meryem, Hz.Yahya, Hz.İsa Kıssaları
  Hz.Meryem'in soyu ve seçkinliği
  Hz.Meryem'in dünyaya gelişi
  Hz.Meryem ve Hz.Zekeriya
  Hz.Yahya'nın dünyaya gelmesi
  Hz.Zekeriya'nın Hz.Yahya ile müjdelenmesi
  Hz.Meryem'e Cebrail'in gelmesi ve Hz.İsa'nın doğumunun müjdelenmesi
  Hz.Meryem'in doğu tarafında bir yere çekilmesi
  Hz.Meryem'in Hz.İsa ile kavmine döndüğünde iftiraya uğraması
  Hz.İsa'nın beşikte iken konuşması
  Hz.İsa'nın Peygamberliği
  Hz.İsa'nın tevhide çağrısı
  Hz.İsa'nın mucizeleri
  Havariler ve Hz.İsa
  İsrailoğullarının Hz.İsa'yı öldürdüklerini sanmaları
  Hz.İsa'dan sonra ortaya atılan sapkın inanışlar
  Hz.Muhammed
  Hz.Muhammed'e Kuran'ın indirilmesi ve Kuran'la hükmetmesi
  Hz.Muhammed Allah'ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur
  Hz. Muhammed bir beşerdir
  Hz. Muhammed dosdoğru bir yol üzerindedir
  Hz. Muhammed Allah'in korumasındadır
  Allah Hz. Muhammed'i zengin etmiştir
  Hz. Muhammed müminler için kendi canlarından evladır
  Bir müjdeci, şahit ve uyarıcıdır
  Hz.Muhammed'in gelişinin Tevrat ve İncil'de müjdelenmesi
  İman edenler için bir rahmettir
  Hz.Muhammed'in tebliği ve Kuran'la öğüt vermesi
  Hz.Muhammed'e atılan iftiralar
  Hz.Muhammed'in Mekke'den çıkarılması
  Hz.Muhammed'in müminleri teşvik etmesi ve Allah'ın onlara olan yardımı
  Hz.Muhammed ve savaşları
  Hz.Muhammed ve Yahudiler
  Hz.Muhammed ve kitap ehli
  Hz.Muhammed ve cinler
  Hz.Muhammed'in eşleri
  Hz.Muhammed ve Zeyd
  Hz.Muhammed'e gayb haberlerinden vahyedilmesi
  Hz.Muhammed'e kıblenin bildirilmesi
  Hz.İlyas Kıssası
  Hz.İlyas'ın Peygamberliği
  Hz.İlyas'ın tebliği
  Hz.Elyesa
  Hz.İdris
  Hz.İshak
  Hz.Yakub
  Hz.Eyüb Kıssası
  Hz.Zülkifl
 2. 2
  munzir
  Üye

  --->: Kuran'da adı Geçen Peygamberler

  Reklam  Kuran'da adı Geçen Peygamberler
  1. Hz. Adem (a.s.)
  2. Hz. İdris (a.s.)
  3. Hz. Şit (a.s.)
  4. Hz. Nuh (a.s.)
  5. Hz. Hud (a.s.)
  6. Hz. İbrahim (a.s.)
  7. Hz. İbrahim (a.s.)
  8. Hz. İshak (a.s.)
  9. Hz. Lut (a.s.)
  10. Hz. Zülkarneyn (a.s.)
  11. Hz. Yakub (a.s.)
  12. Hz. Yusuf (a.s.)
  13. Hz. Eyüb (a.s.)
  14. Hz. Şuayb (a.s.)
  15. Hz. Hz. Musa ve Harun (a.s.)
  16. Hz. Hızır (a.s.)
  17. Hz. Yuşa (a.s.)
  18. Hz. Davut (a.s.)
  19. Hz. Süleyman (a.s.)
  20. Hz. Üzeyr (a.s.)
  21. Hz. Lokman (a.s.)
  22. Hz. İlyas (a.s.)
  23. Hz. Elyasa (a.s.)
  24. Hz. Zülkif (a.s.)
  25. Hz. Yunus (a.s.)
  26. Hz. Zekariyya Yahya (a.s.)
  27. Hz. İsa (a.s.)
  28. Hz. Muhammed'in (sav)
 3. 3
  behlül571
  Üye
  paylaşım için teşekkürler 4. 4
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:

  Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

  Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

  1. Âdem.... 8. İsmâîl.... 15. Hârûn...... 22. Zekeriyya...
  2. İdris...... 9. İshâk.... 16. Dâvûd..... 23. Yahyâ.........
  3. Nûh....... 10.Yâkûb... 17. Süleyman. 24. Îsâ..
  4. Hûd....... 11.Yûsüf.... 18. Yûnus...... 25. Üzeyr*......
  5. Sâlih..... 12.Eyyûp.... 19. İlyas...... 26. Lokman*....
  6. İbrâhîm. 13.Şuayb... 20. Elyesa.... 27. Zülkarneyn*
  7. Lût........ 14.Mûsâ..... 21. Zülkifl.... 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

  * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

  SİE

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi