Ülkelerin Yükümlülükleri

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Küresel Isınma Bölümünden Ülkelerin Yükümlülükleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  gökçe34
  Özel Üye
  Reklam

  Ülkelerin Yükümlülükleri

  Reklam  Ülkelerin Yükümlülükleri

  Forum Alev

  Madde 4:

  EK 1:Ülkelerinin taahhütleri

  Sera gazı emisyonları sınırlandırılacak,yutak ve hazneleri korunacak,ulusal politikalar benimsenecek,uygun önlemler alınacak (2000 yılına kadar).  Sözleşmenin kendisi açısından yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra ve periyodik olarak politika ve önlemler hakkında ayrıntılı bilgi verecekler.(Emisyonların 1990 yılı seviyesine çekilmesi ile ilgili olarak)


  Sera gazı emisyonları ve yutaklarla uzaklaştırılmaları konusundaki hesaplamalar mümkün olan en iyi bilimsel bilgiye dayandırılacak.


  Sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için geliştirilmiş ilgili ekonomik ve idari birimlere eşgüdüm sağlanması.
  Montreal protokolü ile denetlenmeyen,insan kaynaklı sera gazlarının daha yüksek seviyelere ulaşmasına yol açan faaliyetleri teşvik edici politikalar ve uygulamaları teşhis edilerek,dönemsel olarak gözden geçirilmesi.

  EK 2:Ülkelerin taahhütleri  Gelişmekte olan ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ek mali imkanları sağlayacaklar.


  İklim değişikliğinin zararlı etkilerine en fazla açık gelişme yolundaki ülkelere yapacakları masraflar konusunda yardım edilecek.
  Gelişmekte olan ülkelere çevre ile uyumlu teknolojiler,bilgi transferi;bunlara erişilmesini sağlamak için teşvik,kolaylık,finansman tedbirlerini sağlayacaklardır.

  3. Tüm taraf ülkeler (Ek 1 dahil) özgün ulusal ve bölgesel kalkınma önceliklerini,hedeflerini,koşullarını dikkate alarak;  Sera gazı emisyon envanterlerini; yutak absorbasyon envanterlerini; hazırlayacak, güncelleştirecektir.


  İklim değişikliğini azaltacak ulusal ve bölgesel programlarını hazırlayacak önlemleri oluşturacak,uygulayacak ve yayınlayacaktır.

  Enerji,ulaştırma,sanayi,tarım,ormancılık ve atık yönetimi sektörlerinde sera gazı emisyon kontrolü için emisyonları azaltan,önleyen,işlemlerin teşvik geliştirilmesinde teknoloji transferinde işbirliği.


  Tüm sera gazı yutak ve haznelerinin korunması ve takviyesi için işbirliği.


  İklim değişikliği etkilerine uyum hazırlığı için işbirliği yapacaklardır.


  İklim değişikliği mülahazaları ülkelerin kendi sosyal,ekonomik ve çevresel politikaları ve eylemleri çerçevesinde dikkate alınacak.


  Veri arşivlerinin geliştirilmesi desteklenerek işbirliği yapacaklardır.

  İklim sistemi,iklim değişikliği ve stratejiler hakkındaki bilgilerin alışverişini sağlayacak.
  İklim değişikliği konusunda öğretim,eğitim ve kamu bilinci oluşturulması,hükümet dışı kuruluşların da bu işleme katılmasını teşvik için işbirliği yapacaklardır.


  Madde 5 : Araştırma ve Sistematik Gözlem
  1 -Araştırma, veri toplama ve sistematik gözlem faaliyetlerinin tanımlanmasını, yönetilmesini, değerlendirilmesini amaçlayan uluslararası ve hükümetler arası programları, şebekeleri destekleyecek ve geliştireceklerdir.

  2 - Gelişme yolundaki ülkelerin sistematik gözlem ve ulusal düzeydeki bilimsel ve teknik araştırma kapasiteleri ve kabiliyetlerini güçlendirilmesine matuf çalışmalar desteklenecektir.
  3 -Gelişmekte ulan ülkelerin yukarıda atıfta bulunan çabalarına katılmaları amacıyla kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmeleri için işbirliği yapılacaktır.


  Madde 6 : Öğretim, Eğitim ve Kamunun Bilinçlendirilmesi
  1 - Taraf ülkeler ulusal yasa ve yönetmeliklerine, kapasitelerine göre eğitim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için alt bölge ve bölge düzeyinde çalışmalar yapacaklardır. Eğitim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi materyallerinin geliştirilmesi ve değişimini sağlayacaklardır. Ulusal kurumların güçlendirilmesi için, gelişmekte olan ülkelerin uzmanlarının eğitimi için .programlar geliştirilecektir.
  Madde 12 : Uygulama ile ilgili Bilgi İletişimi
  1 -Taraflar, tarat ülkeler konferansına sera gazı emisyonlarının ve yutaklar tarafından emilen miktarların envanterlerini, alınması öngörülen önlemlerin tanımını vereceklerdir
  2 - Ek I ülkeleri, 4. Madde 2 (a) ve 2 (b) paragrafları altındaki taahhütlerini uygulamak için benimsediği politika ve önlemlerin tanımını, 2000 yılma kadar bu politikaların sera gazı emisyonları ve yutaklarca emilen emisyonlar üzerindeki etkilerinin tahminlerini vereceklerdir.
  3 - Ek 1 ve Ek 2 ülkeleri, Sözleşmenin 4. Maddesi 3, 4, ve 5. Paragrafları uyarınca aldığı önlemlerin ayrıntılarını vermek durumundadır.
  4 -Ek 1 ülkeleri, Sözleşmenin kendileri için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 ay içinde ilk bildirimlerini (İst national communication) sunmak durumundadır.


  Madde 15 : Sözleşme de Değişiklikler
  Herhangi bir taraf. Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.  Madde 17 : Sözleşmenin Protokolleri
  Sadece Sözleşmeye taraf olanlar bir Protokole taraf olabilirler.


  Madde 22 : Onay, Kabul, Uygum Bulma veya Katılma
  Sözleşme, imzaya kapatıldığı günün ertesi gününden itibaren katılma açıktır. Onay, kabul, uygun bulma ve katılma belgeleri Depozitöre tevdi edilecektir.


  Madde 23 : Yürürlüğe giriş

  Sözleşme, bir ülke için onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesini sunduktan sonraki 90. Günde o ülke için yürürlüğe girer.


  Madde 24 : Çekinceler

  Bu sözleşmeye çekince koyulamaz.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Ülkelerin Yükümlülükleri

  Reklam  Tüm dünya devletleri küresel ısınma için gerekli tedbirleri almak için bir araya geliyor toplantılar yapıyor ve neler yapılabileceğinin karalarını alıyorlar.Bu sorun yalnızca bir ülkenin değil aynı zamanda gezegenin sorunudur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi