Saraçhane Köprüsü (Edirne)

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Marmara Bölgesi Bölümünden Saraçhane Köprüsü (Edirne) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Saraçhane Köprüsü (Edirne)

  Reklam  Saraçhane Köprüsü (Edirne)

  Forum Alev


  Saraçhane Köprüsü (Edirne)
  Edirne, Sarayiçi’nde Meriç Nehri ile birleştikten sonra güneye doğru akan Tunca Nehri üzerindedir. Aynı zamanda bu köprü şehrin kuzeybatısını saraya bağlamaktadır. Köprü Sultan II.Murad dönemi Umeralarından Şehabettin Paşa tarafından 1451 yılında yaptırılmıştır. Sultan II.Mustafa tarafından da 1706 yılında onarılmıştır. Edirne Valisi Hacı Esved Paşa 1886 yılında taştan örme ayaklar üzerinde köprüyü 50-60 m. kadar uzatmıştır. Ancak eski köprü ile yeni yapılan köprü arasında bir uyum sağlanamamıştır.

  Saraçhane Köprüsü 120 m. uzunluğunda, 5 m. genişliğinde 11 ayaklı ve 10 kemerli bir köprüdür. Bu köprü 12 ayaklı olarak yapılmışsa da bugün iki yandaki birer kemeri toprak altında kalmıştır. Sivri olan bu kemerler yanlara doğru küçülmekte ve yol seviyesi ile birleşmektedir. Köprü cephelerinde ayaklara üçgen çıkıntılı selyaranlar yerleştirilmiştir. Köprünün üzerinde bir dinlenme balkonu vardır. Köprünün mansap cephesinde kitabe köşkü taş bloklar üzerine oturtulmuştur. Buradaki köşkün cephesi kırık sivri kemerler halindedir. Bu kırık sivri kemerli cephenin üzerinde alınlık şeklinde bir bölüm ve çatı yer almaktadır. Bu görünüşü ile köşk adeta bir zafer takına benzemektedir. Bu köşkün üzerinde bulunan 1451 tarihli kitabe Edirne Müzesi’ndedir.

  Kitabe:

  Bena hazel kantaratil meymenetil mübareketi, sahibül hayrati ve-l hasenât
  El vezirull-âzam ved düstûrul-muazzam el-müştehirull mudevvu bi-Şihabeddin
  Paşa Edrakehul lahü mâyeşâ Min zemanis-sultanil-mücahid elgazi Murad Han
  İbn-i Muhammed han min nesli Osman. Senete hamse ve hamsine
  ve semanemietin hicriyetin hilaliyetin.
  h.855 (1451)

  Sultan III.Mustafa’nın yaptırmış olduğu onarımı belirten kitabesi bugün köşkün üzerinde bulunmaktadır:

  Padişâh-ı heft-kişver şehriyâr-ı bahr-ü ber
  Hazreti Han Mustafa Şahinşehi Nusret Liva
  Edirne şehrine teşrif edicek emreyledi
  Çün bu hayrı (cisri) yapmağa ol dâver-i ferman reva
  Hamdi’llâh bir metanet üzre bünyad oldu kim
  Çeşm-i dünya görmemiştir böyle muhkem bir bina
  Şevketiyle gün be gün ömrünü efzûn eyleyip
  Böyle çok hayra muvaffak eyleye bari Hüdâ
  Faika tekmil olunca didiler tarihini
  Eyledi ferman yaptı bu cisri yaptı Sultan Mustafa.
  h.1113 (1702)

  Köprünün baba taşları dikdörtgen görünümlü payeler halinde olup, köprünün her iki yönünde de yer almaktadırlar. Köprünün bütünü kesme taştan yapılmıştır.

 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Saraçhane Köprüsü (Edirne)

  Reklam  Saraçhane Köprüsü (Edirne) de bulunmaktadır 2. murat döneminde Şehabettin Paşa tarafından 1451 yılında yaptırılmıştır, köprü tamamen kesme taştan inşaas edilmiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi