Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Marmara Bölgesi Bölümünden Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)

  Reklam  Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)

  Forum Alev


  Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)
  İstanbul ili Eyüp ilçesi, Camii Kebir Caddesi üzerinde, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi ile medresesinin karşısındadır. Yakınında Mirimiran Mehmet Paşa Türbesi ile aynı avluda Şeyhülislam Üryanizâde Ahmed Esad Efendi’nin türbesi bulunmaktadır. Türbe Siyavuş Paşa’nın sağlığında kendisi tarafından 1582–1584 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

  Siyavuş Paşa, Sultan III. Murad (1574–1595) dönemi sadrazamlarındandır. Devşirme olarak getirildiği Enderun’dan yetişmiştir. 1567’de Büyük İmrahorluk, 1569’da Yeniçeri Ağası, ardından Rumeli Beylerbeyi ve Kubbe Veziri görevlerine getirilmiştir. Sultan II. Selim’in (1566–1574) kızı Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur. Sultan III. Murat zamanında 1582’de Sadrazam olmuş bu görevinde iken üç defa azledilmiş ve iki kez daha sadrazamlık makamına getirilmiştir. Siyavuş Paşa 1602 yılında ölmüştür. İstanbul’da yapılmış çeşitli hayır eserleri bulunmaktadır. Üsküdar’da Mimar Sinan’a saray, Tophane’de çeşmeler, hamamlar yaptırmıştır.

  Türbe dıştan on altıgen, içten sekizgen planlı, kesme köfeki taşından yapılmıştır. Türbenin kemerlerinde köfeki taşı ile pembe somakiler dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Üzeri sekizgene oturtulan kubbe ile örtülüdür. Ön kısmında iki sütuna oturan tek gözlü bir revaka yer verilmiştir. Türbenin on altı yönlü dış cephesinden sekizinde altta ve üstte birer pencereye yer verilmiştir. Pencereli iki cephe arasında kalan bir cephe sağır duvarlıdır. Alt kat pencereleri iç kısımda dolap şeklindedir. Türbenin caddeye yönelik pencerelerden birisi üzerinde, Hızır Paşa tarafından yazılmış bir kitabe vardır.

  Kitabe:
  Güzin-i Veziran Siyavuş Paşa
  Ki cây olmuşdu ana sadr-ı â’la
  Olub lûtfı bu mebzul hâsla âma
  Senâsın iderlerdi a’la vü edna
  İrûb nâgihan ana emr-i İlâhi
  İdüb imtisal-eyledi azmi ukba
  Urûc eyleyüb rûh-ı pâki alâya
  Ana oldu Gülizar-ı Firdevs me’va
  Didid intikâline târih Hükmî
  Siyavûş Paşa’ya oldu sükna
  1011 (1602).

  Türbenin içerisi döneminin sıratlı dekorlu çinileri ile kaplanmıştır. Pencere alınlıkları ve bunların üzerinde Ayet’ül Kürsi yazılı bir kuşak çepeçevre türbeyi dolaşmaktadır. Duvarları kaplayan çiniler sıratlı tekniğinde hatayi ve Rumilerden oluşan kandil dekorludur. Bu özelliğinden ötürü de ünik bir eserdir.

  Türbe içerisinde iki ahşap sanduka ve dokuz mermer lahit vardır. Ahşap sandukalardan birisi Siyavuş Paşa’ya aittir. Mermer lahitlerin bazıları üzerinde Kelime-i Tevhid yazılıdır. Bu lahitlerin Siyavuş Paşa’nın çocuklarına ait oldukları yazılıdır. Bunlar SAbdülkadir Bey, Ahmed Bey, Süleyman Bey’e aittir.

  Siyavuş Paşa Türbesi 1940–1970 yılları arasında belirli aralıklarla restore edilmiştir.

 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp)

  Reklam  Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp) Camii Kebir Caddesinde bulunan 1584 yılında mimarsinana yaptırılan yapıdır yapı en son olarak 1970 yılında restore edilmiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi