Tarih/ tarih öğretmenliği

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Tarih/ tarih öğretmenliği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Tarih/ tarih öğretmenliği

  Reklam  Tarih/ tarih öğretmenliği

  Forum Alev
  Tarih/ tarih öğretmenliği bölümü konuyla ilgilenen ve akademik düzeyde araştırma yapmak isteyen üniversite adaylarına yönelik olarak kurulmuş bir bölümdür. Bölüm, sosyal bilimlerin olmazsa olmaz denilen bir alanında araştırma, bilgi üretme ve öğretimi amaç edinmiştir.

  Üniversitelerin tarih bölümünün ders programında dünya ve Türk tarihi ile ilgili dersler verilmektedir. Ancak Türk Tarihi ile ilgili dersler, genel tarih derslerinden belirgin oranda yoğundur. Tarih bölümlerinde tarihe yardımcı kabul edilen, sosyal antropoloji, paleografya, cografya gibi bilimlerde ders programı içinde görülmektedir.

  Tarih öğretmenliği bölümünde 8. dönem öğrencileri öğretmenlik uygulaması yapmakta ve uygulamaları yaptıkları kurumlardan gelen puanlar doğrultusunda not almaktadırlar. Ayrıca öğrenciyi araştırmaya itmek için projeler yapmaları istenmektedir. Tarih bölümü, en fazla akademisyen ve okutmana sahip olan bölümlerden birisidir. Mezunlardan bir kısmı tarihe yardımcı ve bağlantılı alanlarda yüksek lisans programlarına devam ediyor, bir kısmı turizm sektöründe çalışıyor.

  Başarılı tarihçi; her şeyden önce iyi bir araştırmacıdır. Tarihte sonuca çabuk ulaşılmaz, tarihçi, sosyal bilimlerin her alanına ilgi duyar. Tarihçinin geniş bir genel kültürü vardır. Tarihçi bilimsel çalışma ve incelemeden zevk alır.

  Bölümde okutulan dersler

  Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Ekonomi Tarihi, Osmanlıca, Türk Lehçeleri, Uygarlık Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Paleografyası, Yakınçağ Tarihi, Türk Tarihçiliği, Selçuklu Tarihi, Beylikler Dönemi Türk Tarihi, Ortadoğu Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Siyasi Düşünce Tarihi, Türk Anayasa Tarihi, Türk İktisad Tarihi, Türk Metodolojisi.

  Eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümleri de yaklaşık olarak aynı programı uygulamaktadır. Ancak farklı olarak pedagojik formasyon dersleri olan Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dersleri gibi dersler de verilmektedir. Türk Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Toplumunda Devlet Yapısı Dersleri seminer şeklinde yürütülmektedir. Bazı fakülteler son iki dönemde öğrencilerden bitirme tezi istemektedirler
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Tarih/ tarih öğretmenliği

  Reklam  TARİH ÖĞRETMENLİĞİ Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran öğretmen yetiştirilmesi amaçlanır.

  Dört yıllık lisans eğitiminin birinci yılında; tarih metodolojis, Orta Asya Türk Tarihi, İslam Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Büyük Selçuklu İmparatorloğu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Eğitime Giriş Sosyolojisi, ikinci yılında Osmanlı Paleografyası, İslam Tarihi, Eskiçağ Medeniyet Tarihi, Anadolu Selçuklu Tarihi, Türk Dünya Coğrafyası, Eğitim Psikolojisi, üçüncü yılda; Osmanlı Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Doğu Avrupa Türk Kavimleri, Hindistan Türk Devletleri Tarihi, Ölçme – Değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Haçlı Seferleri Tarihi, dördüncü yılda; Yeni ve Yakınçağda Avrupa Devletleri, Türkiye Coğrafyası, Eğitim Yönetimi, Tarih Özel Öğretim Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi gibi dersler okutulur.

  Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, insan ve toplum bilimlerine karşı ilgili, akademik yeteneğin yanında sözlü anlatım gücü kuvvetli, insanlarla kolay iletişim kurabilen ve öğretmekten zevk alan kişiler olmaları beklenir.

  Bölüm mezunları “ Tarih Öğretmeni” unvanı ve lisans diploması alırlar. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında ve özel dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilirler.
 3. 3
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
  Tanım
  Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

  Görevler
  Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

  Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde,
  - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Kullanılan Eğitim Materyalleri
  - Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

  - Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

  Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
  Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Sözel yeteneği gelişmiş, tarih ve sosyolojiye ilgi duyan,
  - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
  - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
  - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
  - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
  - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
  - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Çalışma Ortamı ve Şartları
  Tarih öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

  Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkânları
  Tarih öğretmenleri, MEB’e bağlı okullarda (liseler, meslek liseleri vb. ) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri, tarih dersi dışında, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler.

  Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
  Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Tarih Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

  Ayrıca, “Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler.

  Meslek Eğitimine Giriş Şartları
  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca edebiyat fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri ve Ankara Üniversitesi Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesinin "Tarih" bölümlerini bitiren öğrencilerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

  Eğitimin Süresi ve İçeriği
  Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim süresince, İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası , Eğitim Sosyolojisi, Yeni ve Yakınçağda Türk Devletleri, Türk Kültür Tarihi vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

  Burs, Kredi ve Ücret Durumu
  Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

  Meslekte İlerleme
  - Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
  - 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.
  - MEB' ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

  Benzer Meslekler
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Sanat Tarihi Öğretmenliği.

  Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Başvurulacak Yerler
  - İlgili eğitim kurumları, okullar, dershaneler.
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri. 4. 4
  ila20
  Üye
  Arkadaşlar osmanlıca çeviri yaptırmak isterseniz . Ben burdayım . Her türlü çeviri yapılır.
  ali.acar66
  @gmail bu adrese email atın

+ Yorum Gönder
tarih öğretmenliği okutulan dersler,  türkçe öğretmenliğinde okutulan dersler,  tarih bölümü ve tarih öğretmenliği arasındaki fark,  tarih ve tarih öğretmenliği arasındaki fark,  tarih öğretmenliğinde okutulan dersler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi