Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Tüm Meslekler ve Ayrıntıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  ___x-ir___
  Üye
  Reklam

  --->: Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

  Reklam  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

  Eğitim sırasında, Matematik, Kimya, Fizik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Olasılık ve Raslantı Değişkenleri, Sayısal Çözüm Yöntemleri, Ayrık Matematik, Temel Bilgisayar Bilimleri, Devre ve Sistem Analizi, Eletronige giriş, İşaret ve Sayısal Sistemler, Mühendislik Matematiği, Elektromagnetik Alan Teorisi, Temel Elektronik Devreler, Elektronik Laboratuarı, Lojik Devreler, Analog Haberleşme, Elektromagnetik Dalga Teorisi, Eletronik Devreler, Elektronik Laboratuar, Mikroişlemci Sistemleri, Otomatik Kontrol, Sayısal Haberleşme, Mikrodalga, Bitirme Projesi, Güç Elektroniği, Lojistik Devre Tasarımı, Mikroişlemci Sistem Tasarımı, Tıp Elektroniği, Mikrodalga, Elektromagnetik Yer Uydu Haberleşmesi, Mikrodalga – Anten Devre Tasarımı, Kuantik Alan Teorisi, Endüstriyel Elektronik dersleri okutulmaktadır.

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Elektronik Anabilim Dalı, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı, Haberleşme Anabilim Dalı, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı.

  Bölüm mezunlarına Elektronik ve Haberleşme Mühendisi unvanı verilir. Mezunlar özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler


  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

  Bölümün adı: Endüstri Mühendisliği

  Öğrenim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Fizik, Kimya , Matematik, Ekonomi, Yönetim Ekonomisi, Ergonomi, Kalite Kontrol, Mühendislik Hukuku, Teknik Resim.

  Endüstri Mühendisliği üretim sürecinde kullanılan insan, bilgi, malzeme, enerji mali kaynaklar ve makine girdilerini en iyi şekilde kullanabilen, üretim ve hizmet sistemleri kurmayı amaçlar. Bunu gerçekleştirmek içinde mühendislik analiz ve tasarım yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal bilimler ve fen bilimlerindeki bilgi birikimden yararlanır. Uluslararası bilgi akışının gitgide hızlandığı çağdaş rekabet sistemlerine sahip olmayan kuruluşların rekabet gücü olmayacağı düşünülürse endüstri mühendisliği bölümünün önemi daha iyi anlaşılacaktır.

  Endüstri Mühendisliği eğitim veren üniversitelerde bu çağdaş yönetim sistemlerini kurabilecek, onları uygulamaya geçirebilecek mevcut sistemleri daha ileriye götürebilecek elemanlar yetiştirmektedir. Endüstri mühendisleri görevlerini aldıkları eğitimin onlara kazandırdığı formasyon sayesinde bilimsel yöntemlerle ve disiplinlerarası yaklaşımları kullanarak yürütürlür. Yeni kurulacak olan bir fabrikayı ele alacak olursak, endüstri mühendisi şu işleri yapar: Çevre Mühendisliği ile işbirliği içinde çalışarak fabrikanın kurulacağı alanı belirler. Üretimin verimli ve kalilteli olabilmesi için makina ve insan gücünün uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ürünlere gelecek talebi tahmin ederek buna bağlı olarak maliyeti belirler. Satış fiyatını saptar. Finansal bir hedef belirleyerek ürün satışının en kısa ve en ekonomik yoldan gerçekleşmesini sağlar. İnsan gücü ile çalışma şartları arasındaki dengeyi sağlayabilmek için gerekli olan çalışma ortamını sağlar. Endüstri Mühendisliği’nin bu özellikleri adaylarda yaratıcı ve çözümleyici düşünce yeteneğinin varolmasın gerekli kılar. Bölümdeki derslerde ve araştırmalarda matematiksel kuram ve uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve kaynak aktarımı problemlerine uygulanması olasılık kuramına dayalı sistem, model ve analizleri bilgisayar destekli çağdaş imalat yönetimi sistemleri tasarımı öğretilir. Verilen eğitim bilgisayar desteği ile çağdaş bir boyut ve gerçeklik kazanır. Laboratuar çalışmaları ise gözlem ve deney yetenegini artıran çalışmalar yapılmasını mümkün kılar. Üniversitelerde eğitim Türkçe veya İngilizce olarak verilmektedir. Lisans diploması ve Endüstri Mühendisi ünvanı alarak mezun olan öğrenciler Endüstri Mühendisi ünvanı ile çok değişik sektörlerde, çok iyi koşullarla iş bulabilme şansına sahiptirler. Endüstri Mühendisleri içinde insan ve /veya madde etkileşimi olan mal ve hizmet üreten bütün alanlarda çalışabilirler
  .
  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

  Endüstri ürünleri tasarımı çeşitli mühendislik dallarının bileşiminin endüstriyel üretim ihtiyaçlarına uygulanması olarak özetlenebilir. Endüstri ürünleri tasarımı seri üretilen nesnelerin tasarlanmasıdır. Seri üretim ve nesnelerin tasarımı iki üretim yönetimi içerisindedir. Nesne tasarımında yani seri üretimsiz endüstriyel tasarımda en önemli faktör elle ve tektek yapılmasıdır. Nesne tasarımı insanların ortaya çıkışından itibaren varolan başlangıçta ilkel insanların el yeteneklerini artırıcı aletler meydana getirmesinden kaynaklanarak insanın entellektüel kapasitesinin artmasına paralel olarak birer sanat eseri olmasına yönelen bir süreçtir. Yani yaratıcı tasarımsız endüstri, tasarımı ise ürün mühendisliğini çağrıştırır. Ürün mühendisliğinde ise nesne teknik ve ekonomik verimliliğin biçime dönüşmesidir. Endüstri tasarımı ise nesneyi tüm tasarımı varlığı içinde ele alır. Endüstri tasarımında nesnenin tümüyle insan, çevre ve yaşamına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

  Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Yaz aylarında gerçekleştirilen stajlarla okulda verilen eğitim desteklenir. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilkelerini öğrenip, görsel şekillendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli bir programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve bunların kullanım tekniklerini öğrenirler. Yapılan uygulamalarda bilinen örneklerin kopya yada taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. İlk yılın sonunda bölüm işliklerinde altı haftalık yaz stajı gerçekleştirilir. İkinci yılda, öğrenciler endüstriyel tasarım araştırma ve uygulamalarına yönelirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla, basit proje çözümleri yaratırlar. Bu yıl sonunda gerçekleştirilen bir aylık yaz stajı fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde birleştirerek kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Tasarım bürolarında gerçekleştirilen yaz stajı dört haftadır. Öğrenciler, dördüncü yılda verilen projelerini önceki birikimlerine göre ve çok profesyonelce sunmaya çalışırlar.

  Eğtimlerini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı unvanı verilir. Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık- dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalışabilirler. Aynı zamanda çeşitli imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ürun geliştirme, ürün planlama, proje ve pazarlama bölümlerinde görev alabilirler. Ayrıca serbest olarak çalışma kararı alarak, kendi tasarım danışmanlık bürolarını açabilirler. Açtıkları bürolarda küçük ve orta ölçekli imalatçı firmalara yeni ürün tasarımı ve geliştirme gibi hizmetler sunabilirler. Tüm bunlara ek olarak , mekan tasarımı, sergi tasarımı gibi alanlarda da iş imkanları mevcuttur


  FİZİK/ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

  Bölümün adı: Fizik / Fizik Öğretmenliği

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Matematik, biyoloji, kimya gibi temel derslerin yanı sıra elektronik, kuantum fiziği, istatistik fizik, optik ve dalgalar, elektromanyetik teori gibi dersler verilmektedir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  İnsanlık tarihi ile başlayan doğanın gizlerini anlama çabaları, Newton yasaları ile berraklaşan fizik biliminin kurulup yeni çağda hızla ilerlemesine neden olmuştur. Yakın çağda fizikteki ilerlemeler ve önemili buluşlar yeni mühendislik dallarının temelini oluşturmuş, yeni teknoloji devrimlere yol açarak yaşamımızı derinden etkilemeye başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında görecelik kuramının bulunması ile birlikte kuantum fiziğinin, Newton mekaniğinin çok ötesine erişilmiş, mikro- evrende elektron gibi çeşitli temel parçacıklar ve bunlar arasındaki etkileşmeler fizikçinin denetimine girmiştir. Geçen yarım yüzyıl içinde fizikçiler transistörü ve lazeri bularak çağımızın en önemli iki keşfini gerçekleştirmişlerdir. Böylelikle yaşadığımız elektronik devrimin temelleri atılmıştır. Fizikçilerin sınır tanımaz ilgi ve çabaları ile atomlarını dizilişi insanoğlunun kontrolüne girmiş, bu da yeni yapay kristallerin yapılabilmesine yol açmıştır. Bu malzemeler bize bilgiyi yoğun biçimde depolayabilen, pikosaniyeden daha kısa bir sürede işleyebilen ve ışık sinyalleri ile çalışabilen bilgisayarı, yeni tür elektronik aygıtları, kayıpsız enerji naklini ve raylar üzerinde sürtünmesiz olarak gidebilen trenleri müjdelemektedir. Yine 21.yüzyıl başlarında termonükleer fizyo ile enerji sorununun kökünden çözüleceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Amacı diğer temel bilimler ve mühendislik bölümleri ile de yakın ilişki içinde , çağdaş fizikte ve onun yüksek teknolojideki uygulamalarında, özgün ve ileri araştırmalar yapabilecek, uluslararası nitelikte bilim adamı yetiştirmektedir.

  Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar lisans diploması alırlar.

  ForumAlev --->: Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

 2. 14
  ___x-ir___
  Üye
  FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm adı: Fizik Mühendisliği

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Matematik, biyoloji,kimya gibi temel derslerin yanı sıra kuantum mekaniği, nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği. Elektromagnetik teori gibi fizik dersleri ile mukavemet, teknik elektrik, statik makine elemanları, bilgisayar programlama gibi mühendislik dersleri verilir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  Temel bilimlerdeki özellikle fizikteki son gelişmeler ve bunların hızlı bir şekilde teknolojiye uygulanması, fizik mühendisliğini tercih edilen bir meslek haline getirmiştir. Bu programın amacı, öğrencileri, bilimsel birikimlerine kısa sürede teknolojiye aktaracak şekilde yetiştirmektedir.

  Fizik Mühendisliği, fizik biliminin tüm teorik bilgileriyle günlük yaşamda karşılanan problemlerinin çözümüne yönelik konularda eğitim ve araştırma yapan bir mühendislik dalıdır. Fizik Mühendisliği’nde Katı Hal Fiziği, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği,Yüksek Enerji Fiziği, Plizma Fiziği gibi ana araştırma grupları bulunur.

  Fizik mühendisliği alanında eğitim görmek isteyen adayların iyi gözlem yapabilen, çalışmalarını deneysel yöntemlerle destekleyen ve en önemlisi çalışmasının sonucunu sabırla bekleyerek getirebilecek yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Dört yıllık eğitim süresi olan fizik mühendisliğinde Türkçe yada İngilizce olarak eğitim veren üniversiteler bulunmaktadır. Mezunlara lisans diploması ile Fizik Mühendisi ünvanı verilir. Mezunlar ileri teknolojileri kullanan özel kesim ve devlet kuruluşlarında iş bulabilmektedir. Fizik Mühendisleri fizikçilerin ortaya koydukları temel fizik bilgilerini teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaclarına göre düzenler. Özellikle telekominikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellikler kazandırırlar. Fizik Mühendisleri agırlıklı olarak elektronik ve bilgisayar üretim sektöründe, kalite kontrol birimlerinde ve sağlık alanında çalışabilirler. Fizik Mühendisliği bilimsel alanda lisansüstü çalışmalar yaparak akademik kariyer yapmaya elverişli alanlardan birisidir


  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

  Fizik tedavi ve rehabitasyon programının amacı, doguştan veya sonradan olma herhangi bir nedenle bedensel ve psikolojik yapıda oluşan saktlığı tanımlamak ve onu ortadan kaldırmaya çalışmak veya sakatlığı en az düzeye indirmek, hastayı mümkün olduğu kadar kendi işini görür duruma getirmeyi amaçlayan fizyoterapistler yetiştirmektir.

  Eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara “Fizyoterapist” unvanı verilir. Mezunlar hastanelerin fizik tedavi , ortopedi, noroloji, yanık, ardiyoloji, pediatri, kadın doğum kliniklerinde, sağlık kurumlarında görev alırlar.

  : Bölümde okutulan dersler: Anotomi, fizyoloji, fizik, ısı, ışık, hidroterapi, psikolojiye giriş, histoloji, elektroterapi, masaj, fizyoanatomi, ortopedi, nöroloji, yardımcı cihazlar

  GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm adı: Gemi İnşaatı Mühendisliği

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: İlk yıllarda temel fizik, matematik ve temel mühendislik dersleri, daha sonraki yıllarda ileri mühendislik dersleri ve meslek dersleri izlenmektedir. Ayrıca yaz aylarında staj yapılmaktadır. Dersler inşaat ve Makine Mühendisliği’nin karışımı gibi bir yapıya sahiptir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinalarının tasarımı, geliştirilmesi ve projelendirilmesi, bu gemi projelerinin en ekonomik biçimde uygulamaya geçirilerek üretim yapılması konularında eğitim ve öğretim yapar. Gemi İnşaatı Mühendisi, siparişi verilen taşıtın hangi koşullarda, hangi amaçlarla kullanılacağını dikkate alarak, taşıtın yapımında kullanılacak olan malzemenin özelliklerini de düşünerek hesaplamalar yapar.

  Ülkemizinde son yıllarda denizcilik faaliyetleri artmıştır. Bunun sonucunda da bu mühendislik dalına gereksinim giderek artmaktadır.

  4 yıllık Gemi İnşaatı Mühendisliği eğitimini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması ve Gemi İnşaatı Mühendisi unvanı verilmektedir. Gemi İnşaatı Mühendisleri, kamu kurumlarından olan ve Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.’ye bağlı Pendik, Camialtı, Haliç Tershanelerinde, özel sektöre bağlı 30 adet Tershanede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olan Gölcük,Taşkızak Tershanelerinde, İzmir’de Alaybey Tershanesi’nde, gemi söküm tesislerinde, Dil İskelesi’nde bulunan Sedef ve Marmara Transport Tershanleri’nde Gemi İnşaat Mühendisi olarak çalışabilmekte, ayrıca Loydlarda ve gemi sigorta acentalarında sörveyör ve kontrolör olarak iş bulabilmektedirler. Armatörlere bağlı şirketlerde Gemi İşletmeciliği alanında çalışabilmekte, Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı altında, Devlet Planlama Teşkilatında, Ulaştırma Bakanlığı’nda, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde gemi inşaatı ve işletmesi ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Ayrıca gemilerde Uzak Yol Baş Mühendisi olarak, dizel motor fabrikaları veya bunların Türkiye temsilciliklerinde, mühendislik bürolarında çalışabilirler

  GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünün amacı, gemi makinelerinin işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi almış işletmeci arasındaki ilişkiyi kurabilecek niteliklere sahip yönetim elemanları yetiştirmektir.

  Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle üç tarafının denizlerle çevrili olması, her türlü kara taşımacılığına son yıllarda alternatifler üretilmek istenmesi bu meslek dalına duyulan gereksinimi artırmış, buda denizcilikle ilgili uzman kadroların yetiştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi unvanı ve lisans diploması almaya hak kazanırlar.

  Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri, deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, gemilerde, denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirler. Bölüm, son yıllarda gelişen bir sektör olarak, mezunlarına oldukça geniş çalışma olanakları sunar.

  GIDA MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm adı: Gıda Mühendisliği

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Eğitimin ilk yıllarında temel fen dersleri, sonraki yıllarda ise biyofizik, mühendislik termodinamiği, uygulamalı kinetik gibi mühendislik dersleri ve gıda biyokimyası,gıda mikrobiyoloji, biyoteknoloji, gıda endüstrisi işletmeciliği gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerin uygulamalı bilgileri edinebilmesi için fabrika stajı yapmaları gerekmektedir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puanıyla öğrenci alınmaktadır.

  Gıda Mühendisliği bölümü, gıda endüstrisine ilişkin faaliyet gösteren kamu kuruluşlarında gereksinim duyulan, gıdaların işlenmesi, korunması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çalışacak yeni elemanlar yetiştirme amacı taşır.

  Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırmalar yapar ve eğitim verir.

  Gıda Mühendisliği’nde eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara lisans diploması ve Gıda Mühendisi unvanı verilir. Gıda Mühendisleri, gıda konusunda temel olarak iki ayrı alanda çalışabilirler: Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar,üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi, kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle uğraşırlar. Kamu sektöründe de, özel sektörde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Gıda Mühendisi, aynı zamanda proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman yada kalite kontrol uzmanı olarak da çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar gerekli niteliklere sahiplerse iş bulmakta zorluk çekmezler. Gıda mühendisleri, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Tekelden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler
  .
  GÜVERTE

  Güverte bölümünde, denizcilik alanında görev yapacak güverte uzmanı yetiştirmek amacıyla eğitim verilir.

  Eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara Güverte Uzmanı unvanı ve lisans diploması verilir. Bu bölüme girecek öğrencilerde bazı özel koşullar aranmaktadır. Bu koşullar ÖSYM kılavuzunda belirtilmektedir. Bölümü başvuracak adayların bu koşulları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

  Güverte bölümü, deniz ticaret filosuna güverte zabiti yetiştiren bir fakültedir. Okul parasız yatılıdır ve eğitim üniformalı olarak yapılır. Bölümde IMO ( Uluslararası Denizcilik Örgütü) standartlarına göre 3 yıl karada teorik ders ve laboratuar uygulamalarını takiben 1 yıl uygulamalı deniz eğitimi verilir.

  Dört yıllık lisans öğretimi süresince matematik, fizik, askeri bilgi, ekonomi, gemicilik, seyir, meteoroloji, elektrik, oşinografi, deniz ticarek hukuku, yük işlem dersleri görülür.
 3. 15
  ___x-ir___
  Üye
  HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

  Günümüzde uçaklar tamamen bilgisayar kontrollü ve iki havalanı arasındaki uçuşun tamamını otomatik olarak yapabilme yeteneğine sahipler. Buna rağmen uçuş emniyetinin sağlanmasının bir zorunluluk olması nedeniyle uçaklarda oldukça karmaşık ve ileri teknoloji ürünü donanımların sorumluluğunu üstlenebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’na bağlı olan Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümüde bu amaçla 1993 yılında kurulmuştur. Bölüm ,sektörün ihtiyacı olan, uçağı emniyetli bir şekilde indirip kaldırabilecek, uçağın hereketini sağlayan cihazların kullanımını, bakım ve onarımı sağlayacak elemanlar yetiştirmektedir.

  Lisans Eğitimi ve Süresi: Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl İngilizce hazırlık okutulmaktadır. Öğrenciler, eğitimlerinin ilk iki yılında matematik ve fizik ağırlıklı dersler alırlar. Son iki yıl ise, Haberleşme sistemleri, Uçak Bakım ve Onarımı, Otomatik Pilot ve Uçuş Kumandaları, Elektronik Devreler, Havacılık Bilgisi ve Mevzuatı , Yük ve Denge gibi meslek derslerini kapsamaktadır.

  Mezunların unvanı ve çalışma alanları: Mezunlar yüksek teknisyen unvanı alırlar. Bu bölümden mezun olanlar sivil hava taşıma şirketlerinde, Devlet Hava Meydanlarında, Havayolu şirketlerinde, iyi imkanlarla iş bulabilmektedirler.

  HAVACILIK / UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

  Bu mühendislik programları farklı isimler taşımasına rağmen birbirine yakın eğitimler vermektedir. Programların amacı, havada ve uzayda hareket eden uçak, helikopter, roket gibi tüm araçların tasarımını, geliştirilmesini, bakım ve onarımını sağlayacak teknik insan gücünü yetiştirmektir. Uçak Mühendisliği, bunların yanısıra diğer endüstri dallarına ait tasarım ve geliştirme faaliyetlerine de katkıda bulunan bir mühendislik dalıdır.

  Havacılık / uçak mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını hazırlar, üretim yöntemini saptar, model hazırlayarak bu model üzerinde deney yapar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar ve bu taşıtların pazarlanmasında görev alır. Havacılık/ uçak mühendisliğini kendisine meslek olarak seçen kişinin matematik, fizik, kimya ve astronomi bilgisinin iyi derecede olması, sabırlı, dikkatli, çizim yeteneği olan , yaratıcı ve işbirliği ruhuna sahip olması gerekmektedir.

  Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl İngilizce hazırlık okutulmaktadır. Mezunlar “ Uçak Mühendisi” “ Havacılık Mühendisi” unvanları alırlar. Son yıllarda özel havayolu şirketlerinin artması ve uçak sanayinin gelişmesi nedeniyle bu mühendislik dallarından mezun olan öğrencilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bölüm mezunları iş bulma konusunda bir sıkıntı çekmemekte, savunma ve uçak sanayiinden otomotiv sanayine kadar geniş bir yelpazede çalışma olanağı bulmaktadırlar. Hava Kuvvetleri’nde, havayolu şirketlerinde çok iyi imkanlarla görev almaktadırlar. Bunların yanısıra eğitimleri sırasında kazandıkları makina mühendisliği bilgileri, bu öğrencilere makina mühendislerinin çalışma alanlarında da iş bulma imkanı vermektedir.

  Bölümde okutulan dersler: İlk yıl öğrencilere fizik, matematik, kimya dersleri verilmektedir. Mukavemet, termodinamik, akışkanlar mekaniği, statik, aerodimanik, uçuş mekaniği, her iki mühendislik programında da ortak okutulan derslerdir. Bu derslerin yanısıra havacılık mühendisliğinde, elektrik ve üretim mühendisliği, malzeme bilimi, mühedislikte hesaplama metodları, havacılık mühendisliği tasarımı, uçak mühendisliğinde ise, elektronik sistemler, motorlar, makine elemanları, gaz dinamiği, uçak bakımı ve onarım dersleri verilmektedir. Öğretimin her aşamasında da yaz kursları ve laboratuar çalışmaları yapılmaktadır.

  HİDROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Bu mühendislik programında yeraltı ve yerüstü akışkan kaynakların karakteristiklerini saptamak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Hidrojeoloji mühendisliği eğitim programının amacı , karstik yeraltı ve yüzey sularının değerlendirilmesine yönelik elemanlar yetiştirmektir. Özellikle içme, kullanma ve sulama amacıyla evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırma yapar.

  Bölüm Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne bağlı ayrı bir anabilim dalı olarak eğitim vermektedir. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Derslerin % 30’u İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Hazırlık sınıfı lisans eğitimine dahil edilmemiştir. Eğitim teorik bilgilendirmenin yanı sıra geniş laboratuar imkanları ve bilimsel araştırma olanakları ile tamamlanmıştır. Bölümde öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Bu çalışmaların katkıları kamu kurum ve kuruluşları özel sektörden sağlanmaktadır.

  Bölümde okutulan dersler: Matematik, fizik, genel jeoloji, saha jeolojisi, statik- dinamik, sondaj tekniği, mineraloji, tektonik, paleontoloji, strafigrafi ilkeleri, bilimsel anlatım ilkeleri, malzeme mukavemet, genel hidroloji, su kimyası, sendimantoloji, jeomorfoloji, petrografi, yeraltı jeolojisi, zemin mekaniği, foto jeoloji, jeolojik harita çalışmaları, yeraltı suyu planlama ve programları, sıcak ve mineralli sular, karstik hidrojeoloji...

  Mezunlar kamu ve özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm adı: İnşaat Mühendisliği

  Öğrenim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Matematik, fizik, kimya gibi temel derslerle, mekanik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, topoğrafya, inşaat jeolojisi, dinamik, zemin mekaniği, yapı makinaları gibi mühendislik dersleri verilmektedir. Ayrıca, iş hukuku, işletme maliyeti gibi inşaat mühendislerinin çalışma yaşamında çok yararlandığı uygulamaya dönük dersler de verilmektedir. Öğrenciler ayrıca belli sürelerle staj yapmaktadırlar.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: ÖSS Sayısal puanıyla öğrenci almaktadır.

  İnşaat Mühendisliği bölümünde her türlü yapı, karayolu, tünel, demiryolu, su şebekesi gibi hizmet ve endüstri yapılarının projelendirilmesi, yapımı, denetimi ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır.

  İnşaat Mühendisleri hangi uzmanlık alanında çalışırlarsa çalışsınlar yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, iş planının hazırlanması inşaat mühendislerinin görev alanları içinde yer alan faaliyetlerdir. İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar İnşaat Mühendisi unvanıyla lisans diploması alırlar. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi mühendisliği gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Lisans programlarını tamamlayanlar, lisansüstü programlarla kendilerini yukarıda sayılan uzmanlık alanlarında yetiştirirler.

  İnşaat Mühendisliği ülkemizin koşullarında gereksinim duyulan önemli meslek dallarından birisidir. Bu gereksinim, gelecekte daha da artacaktır. İnşaat Mühendisleri özel mühendislik bürolarında yada müteahhit olarak çalışabilirler. Ayrıca tüm alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirilmesini ve imalatını yapan devlet, kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.

  İSTATİSTİK

  Bölümün amacı, gözlenebilen durumlardan yararlanılarak gözlenmeyen yada gözlenemeyen durumlar hakkında bilgi elde etmektir.

  İstatistik programı, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere veri toplaması, bu verilerin düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve anlam çıkarılması tekniklerinin öğretilmesine yönelik eğitim yapılan bir programdır. İstatistik programında ayrıca bilinen teknik ve yöntemler dışında yeni yöntemler geliştirilmesi için araştırma çalışmaları da yapılmaktadır.

  İstatistik iki bilgi alanına sahiptir. Bunlardan birisi Matematiksel İstatistik, diğeri Uygulamalı İstatistiktir.

  Matematiksel İstatistik, daha çok yeni istatistik yöntemleri geliştirmeyi amaçlar. Uygulamalı İstatistik ise elde edilen tüm kuramsal bilgilerin günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

  Bölümde okutulan dersler: Dört yıllık lisans programı süresince öğrencilere matematik, analize giriş, matrisler, olasılık, anket düzenleme, bilgisayar programlama, yöneylem araştırması gibi dersler okutulmaktadır.

  Mezunlarına lisans diplomasi ve “ İstatistikçi” unvanı verilir. İstatistikçiler, tüm sosyal ve politit bilim alanlarında, ayrıca mühendislik dallarında, tıp alanında ve tüm faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunların sonuçlandırılması konusunda öğrendikleri bilgileri hayata geçirirler.

  İstatistikçiler, özel sektörde, piyasa araştırma şirketlerinde,büyük kuruluşların çeşitli departmanlarında, bankalarda ve kamu kuruluşlarında görev alabilmektedirler.
 4. 16
  ___x-ir___
  Üye
  İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

  Günümüzde “İşletme” tanımında meydana gelen değişme sonucu, artık üretime konu olan nesne yalnızca “mamül mal” olmaktan çıkıp, tarım ürününü ve hizmetleri de kapsar şekilde genişlemiş: üretimin yapıldığı mekan olarak işletme fabrika sınırlarını aşıp, pazarlama, finansman, işletme-piyasa-ülke analizleri gibi değişik işlevler yüklenmiş, işletmelerin yönetiminde kullanılan yöntem ve teknikler büyük ölçüde değişerek, sayısal yöntemleri uygulayan bilgisayar destekli teknikler yaygınlaşmıştır.

  İşte işletme mühendisliği eğitim programının amacı , bu çok yönlü gelişmelerin yarattığı sorunları göğüsleyebilecek, işletmelerin ilk kuruluşundan başlayarak her aşamasında gerek teknik, gerekse iktisadi bakımdan etkin görev yapabilecek niteliklere sahip orta ve üst düzeyde işletme yöneticilerini yetiştirmektedir.

  İşletme Mühendisleri, işletmelerde görev alan teknik kadrolar ile sosyal bilimler eğitimini almış kadrolar arasında adeta bir köprü görevi görür. İşletme Mühendisleri, farklı formasyona sahip bu iki çalışma grubu arasındaki ilişkiyi kurabilecek şekilde eğitim görürler. Çok çeşitli fakültelerde okutulan derslerin aynı zamanda İşletme Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere de verilmesi bu farklı çalışma grupları arasındaki ilişkiyi sağlamaları gerektiği düşünülerek proğramlarına konulmuştur.

  İşletme Mühendisleri. Üretim faaliyetleri, ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması konusunda fabrikalarda endüstri mühendislerinin kullanıldığından daha çok mali ve beşeri yöntemler kullanırlarken; işletmeciye göre de daha çok sayısal yöntemler kullanırlar. İşletme Mühendisleri, bir ürünün ortaya çıkması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlayıcı yöntemleri kullanarak gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi, bir fabrikada yalnız mühendislik eğitimi görmüş kadrolarla, yalnız sosyal bilimler eğitimi görmüş kadrolar arasında denge unsurudur.

  4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar, lisans diploması ve işletme mühendisi unvanı almaya hak kazanırlar. İşletme mühendisleri, teknik bilgilerin yanında işletmeyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bir bakış açısına ve yüksek bir analiz gücüne sahip, problemlere zamanında etkin ve pratik çözümler üretebilen, zamanını ve elindeki tüm değerleri verimli olarak kullanabilen çağdaş birer yönetici adayı olarak mezun olmaktadır. Mesleklerin bu özellikleri sayesinde banka ve sigortacılık hizmetlerinde turizm ve elektronikten ağır sanayiye kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmış sektörde çalışma şansına sahiptirler. İşletme Mühendisliği proğramının kazandırdığı nitelikler sayesinde çalıştıkları firmaların çeşitli bölümlerinde ve her kademede görev alabilmektedirler. Aynı zamanda kamu iktisadi teşekküllerinde, faaliyet gösteren büyük işletmelerde de iş bulabilmeleri söz konusudur

  JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin ilgi alanı, yeryüzünün ölçülmesi ve standart haritalar şekline dönüştürülmesidir. Topografik haritalar çıkarılmasında jeodezi ve fotogrametri mühendislerinden yararlanılır. Ülkemizde harita, tapu ve kadastro sektöründe teknik ve sosyal-ekonomik hizmetlerin yürütülmesine, kalkınma çabalarında darboğaz oluşturan teknik eleman açığının giderilmesine katkılarda bulunmak, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ülke gereksinimlerine uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve uluslararası çalışmalarda ülkemize düşen görevleri etkin bir biçimde yerine getirmek amacı ile jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü faaliyet göstermektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümü ülkemizde değişik amaç ve ölçekli her türlü harita ve planın yapılması hizmetleri ile teknik projelere ilişkin mühendislik ölçümlerini yapacak bir çok mühendislik dalına sayısal (konum) ve tematik bilgi üretecek lisans eğitimi vermektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, arazilerin ayrıntılı ölçümlerini yaparak bu bölgelerin inşaat koşullarına uygunluğu açısından değerlendirme; ayrıca köprü, baraj, tünel, yol gibi büyük projelerin yerkabuğu hareketlerinden zarar görmeyecek yerlerde inşa edilmesini sağlayıcı çalışmalar ve ölçümler yaparlar. Denizlerin ve akarsuların derinliklerini, tehlikeli noktalarını, akıntı, şiddetini ve yönünü belirleyerek, denizaltı ve üstü kabloların döşeneceği yerleri, savaş gemilerinin geçiş yerlerini, balıkçılık alanlarını saptamak ve bunları haritalarda göstermek jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin görevleri arasına girer.

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak iki kısımda incelenebilir:

  Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. Konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp, haritalarının çizilmesi, yerkabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir.

  Mezunlara lisans diploması ve “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” ünvanı verilir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, bayındırlık, enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıklarında, tapu, kadastro ve harita müdürlüklerinde ve belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde özellikle inşaat sektöründe iş bulma olanağı da vardır. Ayrıca şahıslara ait taşınmaz malların ihtilaflı durumlarında sınırların mevcut belgelerle belirlenemediği durumlarda jeodezi fotogrametri mühendislerinin bilirkişi olarak görüşü alınır. Özel harita bürosuda açabilir.

  Bölümde Okutulan Dersler: Matematik, fizik, genel kimya, lineer cebir, anelitik geometri, ölçme bilgisi, arazi çalışması, diferansiyel denklemler, olasılık istatistik, kartografyaya giriş, davranış bilimlerine giriş, iş hukuku, sayısal yöntemler, digitel image prossing, bilgisayar destekli grafik tasarım, taşınmaz hukuku, mühendislik veri tabanları, remote sensing, fotogrametri, jeodezi, dengeleme hesabı, mühendislik ölçmeleri, geodetic networks design, kamu ölçmeleri geographic information system, fiziksel jeodezi

  JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

  Jeofizik Mühendisliği, yerkabuğu ve yer altı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltında petrol ve endüstriyel cevherin verimliliği ve bunların işletmeye açılmasına kadar jeoloji mühendisliği ile koordineli çalışan bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisliği, yer altındaki maden, mineral, petrol, doğalgaz ya da suyun incelenmesi ve konumunun saptanması konusunda bilimsel yöntemlere dayanarak araştırmalar yapar.

  Jeofizik, pratik uygulamalar amacıyla Yerküre’nin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, bu ölçümlerin işlenmesi ve yorumlanmasıdır. Çoğu jeofizik araştırmalar ticari açıdan önemli petrol, doğal gaz ve diğer mineralleri bulmak için yapılır. Fakat jeofizik çalışmalar ayrıca yolların, inşaat yapılarının, barajların, tünellerin, nükleer güç santrallerinin ve diğer yapıların temel araştırmaları için yerin doğasının önceden belirlenmesini kapsayacak biçimde mühendislik konularını içerir. Bunun yanında jeotermal alanlar, su kaynakları ve arkeolojik alanlar için araştırmalar da yapılır. Jeofizik, bütün olarak Yerküre’nin, onun iç çekirdeğinden üst atmosferin Güneş’te birleştiği yakın-uzaydaki bölgelere kadar incelenmesidir.

  Jeofizik Mühendisliği “Geçmişte ve günümüzde Yerküre’nin yapısı nasıldır?”, “Dağlar ve volkanlar nasıl oluşuyor?” “Depremler nasıl ve nerde olmaktadır?”, “İçeceğimiz ve kullanacağımız yeraltı suları nerelerdedir?”, “Petrol kaynaklarının, binaların, barajların, köprü ve fabrikaların zemin yapıları nasıldır/ nasıl olmalıdır” sorularına yanıt arar.Bu paralelde Jeofizik Mühendisliği’nin araştırmalarıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalardan bazıları şunlardır:

  Doğal kaynakların araştırılması, endüstriyel hammadde, maden aramaları, su aramaları, petrol ve doğalgaz aramaları, doğal olayların araştırılması, depremsellik ve deprem riski araştırılmaları, heyelan araştırılmaları, su baskını araştırmaları, çığ araştırmaları, bina, köprü, baraj, yol, havaalanı, tünel, termik ve nükleer santral, liman vb. Zemin incelemeleri, çevre ve sorunlarına yönelik araştırmalar, yer altı suyu kirliliği, toprak kirliliği, atık depolama alanları, yerkabuğunun ve yeriçinin yapısı, bileşimi ve fizikselözellikleri, atmosfer araştırmaları, okyanus araştırmaları vb.

  Bu mühendislik dalıyla uğraşanlar ayrıca yeraltı suyu, jeotermal enerji araştırmaları ile zemin hareketleri, toprak kaymaları gibi konularla da ilgilenirler.

  4 yıllık eğitim süresinin sonunda başarılı olanlara lisans diploması ve Jeofizik Mühendisi ünvanı verilir. Jeofizik Mühendisliği’nin çalışma alanı sınırlıdır. Özel sektörde iş bulma olanı azdır. Jeofizik Mühendisliği mezunları, Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank , Devlet Su İşleri, Afet İşleri, Deprem Araştırma Enstitüsü, İller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, üniversiteler gibi devlet kuruluşlarında, özel yer bilimleri ve jeofizik şirketlerinde, belediyelere bağlı kuruluşlarda ve ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yabancı maden ve petrol şirketlerinde çalışmaktadır.


 5. 17
  ___x-ir___
  Üye
  KİMYA/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

  Kimya bölümü, maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların nasıl değiştirilebileceği konusunda bilimsel çalışmalar yapan, bu çalışmalardan elde ettiği bilgileri yeni maddelerin üretiminde kullanabilen nitelikli insan gücü yetiştirir ve bu konularda araştırma yapar. Bu bölüm, sanayimizin proses geliştirme, ürün modifikasyonu, kalite kontrol ve analiz konularında kimyacı ihtiyacını karşılar. Kimya bölümü şu dallara ayrılır:

  Organik kimya: Kaynağı olan canlı organizma ve bileşikleri üzerinde çalışır.

  Anorganik kimya: Maden ve mineral gibi anorganik maddelerle ilgilenir.

  Fizikokimya: Organik ve anorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki ilişkilerini inceler.

  Analitik kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.

  Biyokimya: Canlı organizma üzerindeki kimyasal reaksiyonları inceler.

  Polimer Kimya: polimer maddelerin yapısını, kinetiğini ve uygulama alanlarını inceler.

  Kimya Öğretmenliği: Üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde bulunur ve eğitim kurumlarımızın ihtiyacı olan kimya öğretmenlerini yetiştirir.

  Kimya bölümü lisans programının süresi 4 yıl, kimya öğretmenliği bölümünün süresi ise 5 yıldır. Kimya bölümleri mezunları “Kimyager” ünvanı alırlar. Kimya endüstrisinin seramik, çimento, cam, klorelkali elektrokimya, azot, nükleer, yağ, sabun, deterjan, şeker, fermantasyon, kağıt, plastik, lastik, boya, petrol, kozmetik gibi alanlarında, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi, çevre ve halk sağlığı laboratuarlarında görev alabilirler. Bilimsel araştırmaya ilgi duyanlar, üniversitelerde kalabilir ya da araştırma labaratuarlarında çalışabilirler. Kimya öğretmenliğinden mezun olanlar

  ”Kimya Öğretmeni” ünvanı alırlar. Bu bölüm mezunları resmi ve özel okullarda, dershanelerde kimya öğretmeni olarak görev alabilirler.

  Bölümde Okutulan Dersler: Öğrenciler ilk yıldan itibaren analitik kimya, anorganik kimya, fiziksel kimya, organik kimya gibi meslek dersleri görmektedirler.Kimya öğretmenliği bölümü öğrencileri meslek derslerinin yanısıra öğretmenlik formasyon dersleride okumaktadırlar.

  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Kimya Mühendisliği programında, kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaların sağladığı verilerin çeşitli endüstri kollarında kimyasal üretim yapacak tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında ortaya çıkacak her türlü sorunu değerlendirip, ortadan kaldırabilecek düzeyde mühendislik ve teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendislikleri yetiştirilir.

  Kimya Mühendisliği malzemelerin kimyasal yapılarının enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya Mühendisliği, kimya, fizik, matematik ve biyoloji bilimlerine dayanır ve ekonominin kuralları ile yönetilir.

  Kimya Mühendisliği ile ilgisi olmayan kişiler için Kimyager ile kimya mühendisi arasındaki fark açık değildir. Çünkü her ikisi de garip kokular, gizli formüller ve ilginç aletler kullanır. Halbuki Kimya Mühendisi’nin işlevi, kimyagerinkinden çok farklıdır. Kimyager genellikle bileşenlerin davranımları ile ilgilenir. Laboratuarda az miktarda malzemeler ile çalışılır. Kimya Mühendisi ise laboratuar çalışmalarını yararlı, ekonomik ürünlere dönüştürmek için gerekli prosesleri ve fabrikaları tasarlar.

  Kimya Mühendisliği’nde eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara lisans diploması ile Kimya Mühendisi ünvanı Verilir. Kimya Mühendisleri’nin çalışma alanları kimya sektöründeki gelişmeye paralel olarak artmakla birlikte, Yetiştirilen mühendis sayısı gereksiniminin çok üstünde olduğundan ancak nitelikli,yabancı dil bilen ve alanında uzmanlaşmış kimya mühendisleri iş bulma zorluğu ile karşılaşmamaktadır. Kimya mühendisleri pek çok farklı alanda çalışabilirler ve aldıkları eğitim olarak mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler ve işletme alanlarında kariyer olanağı sağlar. Meslekte gerekli bilimsel ve teknik bilgi içeriği bazılarının kimya mühendisini “ evrensel mühendis” olarak tanımlamasına yol açar. Adı dar bir uzmanlık alanı çağrıştırmasına rağmen Kimya Mühendisleri geniş bir yelpazedeki problemlerin üstesinden gelebilirler.

  Kimya Mühendisleri için iş imkanlarının büyük bir bölümü kimyasal proses endüstrilerindedir. Kimya Mühendisleri, yakıt, enerji ve petrokimya tesisleri, ilaç sanaii, cevher zenginleştirme tesisleri, işletmelerin proses kontrol ve reaktör tasarımı,

  Plastik sanaii, işletmelerin AR-GE veya kalite kontrol bölümleri, işletmelerin biyoteknolojik arıtma ve çevresel teknoloji bölümleri, kozmetik sanaii, özel kimya madde üretimi yapan tesislerde, iş bulabilirler. Bunlara ek olarak kaynak yönetimi ile ilgili alanlarda görev alabilmeleri de mümkündür.

  Bölüm adı: Kimya mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler : Makina dizaynları üzerine ayrıntılı eğitim verilir. Eğitimin ilk yılında standart Mühendislik bilgisi verilmesi amaçlanır. Sonraki yıllarda, laboratuar destekli olarak branş dersleri okutulur. Son yıl bir tekrar niteliği taşır. Bu yıl içinde bitirme projesi ilgili çalışmalara ağırlık verilir. Kimya Mühendisliği eğitimi süresince öğrencilere kimya sanayisini tanıtmak, pratik bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla fabrikalarda ya da bu alandaki sanayi kuruluşlarında staj yaptırılır

  MADEN MÜHENDİSLİĞİ

  Maden Mühendisliği, genel tanımıyla yerkabuğunda bulunan maden yataklarını yararlı hale getiren meslek dalıdır. Maden Mühendisliği ilgi alanına iki ana konu girmektedir: Cevherlerin yataktan çıkarılması ve çıkarılan cevherlerin zenginleştirilmesi.

  Ülkelerin madencilik politikalarının amacı, yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek teknik düzeyde işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve çevreye zarar vermeden ülke ekonomisine sunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için de madencilik eğitim ve araştırmalarına önem vermek gerekmektedir. Eğitimin ve araştırmaların kapsamı, yeraltı kaynaklarını bulmak, ekonomik bir şekilde kazanmak ve zenginleştirmektir. Maden Mühendisliği’nin amacı, yeraltı kaynaklarının bulunması. İşletilmesi, zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili sorunların çözümünde metot ve yöntemler geliştirmek, bu alanlarda hizmet verecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Maden Mühendisliği Bölümü, cevher hazırlama, maden üretme, üretim metalürjisi, kömür teknolojisi, analiz laboratuarı ile maden mühendisliği eğitim, açısından oldukça iyi bir düzeye ulaşmıştır.

  Dünya’da ve Türkiye’de Son yarım yüzyılda maden makinaları ve teknolojisi açısından büyük gelişmeler yaşanmıştır. Maden mekanizasyonu teknolojisi sorunlarını kömür madenciliğine borçludur. Bu alandaki büyük gelişme ile bedensel işçilikler azalmıştır. Zaten amaç, az elemanla ve yüksek verimle uzaktan kumandalı üretim yapabilmektir. Bu alandaki gelişmelerin ışığı altında “Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi” adı altında bir anabilim dalı da açılmıştır.

  Bölümde her türlü cevher, metal, endüstriyel hammaddeler ve kömürün hazırlanması, zenginleştirilmesi konusunda lisana, yüksek lisans ve doktora kademesinde eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

  Geleneksel mühendislik dallarından biri olarak Maden Mühendisliği’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ulusların varlıklarına katkıda bulunmak için öncü bir rolü olacaktır.

  Maden Mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Karayolları, Maden Dairesi, Özel Sondajcılık ve mermer işletmeleri ile büyük inşaat şirketlerinde iş bulma olanağına sahiptir.

  Bölüm Adı:Maden Mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Genel Ekonomi, Madenciliğe Giriş, Statik, Bilgisayar Programlama, Jeoloji, Dinamik, Malzeme, Mukavemet, Cevher Hazırlama Temel Prensipleri, Maden Hazırlık ve Kazı, Termodinamiğe Giriş, Minoroloji ve Petrografi, Jeofizik, Maden Yatakları, Madenlerde Havalandırma, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Elektrik Makinaları, Cevher Zenginleştirme, Maden Nakliyatı ve Su Atımı, Topografya, Sondaj Tekniği, Açık İşletme Tekniği,Flotasyon, Endüstriyel Hammaddeler, Maden Ekonomisi, Topografya, Kömür Hazırlama ve Teknolojisi, Kaya Mekaniği ve Tahkimat, Yer altı Topografyası, Maden Makinaları, Mermercilik, Maden Hukuku, İşyeri Güvenliği, Hidrometalurji dersleri okutulmaktadır.

  Aldığı Puan Türü ve Özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bölümdür.

  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

  Bölümün amacı, çağdaş endüstrinin ihtiyacı olan mühendislik hizmetleri için yeterli ve güvenilir temel mühendislik bilgilerine, bağımsız düşünme ve iş yapabilme yetenek ve becerisine sahip, yeni ve gelişen teknolojileri yorumlayabilen, etkin bir biçimde tasarım, üretim ve yöneticilik yapabilecek niteliklere sahip makine mühendisleri yetiştirmektir.

  Öğrenim süresi 4 yıldır. Bölüm mezunlarına Makine Mühendisi ünvanı verilir.

  Sayısal puan türüyle öğrenci alınan bölümden mezun olanların geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Makine ve motor üretim-tasarım fabrika ve laboratuarları başlıca çalışma alanlarıdır.

  Bölüm Adı: Makine Mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutuılan Dersler: Matematik, Fizik, Genel Kimya, Teknik Resim, Bilgisayar Programlama, Stadik, Termodinamik, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Dinamik, Isı Tekniği vb.


 6. 18
  ___x-ir___
  Üye
  MATEMATİK/MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

  Matematik bilim, teknoloji ve sanayideki uygulamaların yanı sıra kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılmış bir bilim dalı ve diğer disiplinlerle yakından etkileşen, hemen her konuda uygulaması olan, kendi alt dallarının hızla geliştiği canlı bir araştırma alanıdır.

  Üniversitelerin matematik programları da matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi, bunların karşılıklı ilişkileri ile matematik ilke ve yöntemlerinin diğer bilimlere ve tekniğe uygulanması konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Matematik öğretmenliği, ülkemizin ortaöğretimde ihtiyaç duyduğu; ilköğretim matematik öğretmenliği ise, 1998-1999 öğretim yılında açılmış 8 yıllık eğitimin ikinci basamağı olan 6,7 ve 8. Sınıfların matematik öğretmeni ihtiyacını karşılayacak olan programlardır. Bu programlar eğitim fakülteleri tarafından yürütülür.

  Matematik; saf matematik ve uygulamalı matematik olarak iki guruba ayrılır. Saf yöntemlerin bilimsel ve teknolojil alanda uygulanması konusu üzerinde çalışır. Üniversitelerin matematik eğitim veren bölümlerini tercih edeceklerin akıl yürütme gücüne sahip, neden-sonuç ilişkileri kurabilen, aritmetik işlemlerde yeteneği gelişmiş öğrenciler olması gerekir.

  Lisans eğitim süresi matematik bölümünde 4 yıl, matematik öğretmenliği bölümünde 5 yıldır. Matematik bölümünü bitirenler “Matematikçi” ünvanını alırlar. Mezunların çoğu bilgisayar alanında çalışmaktadır. Bunun yanı sıra bankalarda, resmi ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sigorta şirketlerinde iş bulabilmektedirler. Kısacası bölüm mezunları matematiğin ve matematiksel işlemlerin kullanıldığı her alanda çalışabilirler. İlköğretim matematik öğretmenliği programını bitirenler “İlköğretim Matematik Öğretmeni” ünvanı alırlar. Bölüm mezunları, resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alırlar. Matematik öğretmenliği programını bitirenler “Matematik Öğretmeni” ünvanını alırlar. Mezunlar resmi ve özel öğretim kurumlarında, dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.  MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

  Matematik Mühendisliği programı, matematiğin ilke ve yöntemlerinin, endüstri, ekonomi ve tüm mühendislik sorunlarında kullanımını sağlayacak insan gücünü yetiştirir. Matematik Mühendisleri, çalışma yaşamlarında ortaya çıkabilecek matematiksel sorunların çözümü yanında, bu alanda yapılan tüm araştırmaları izler ve katılır. Matematik Mühendisliği’ne ilgi duyan öğrencilerin, özellikle matematikte başarılı olmaları ve fen derslerine ilgi duymaları gerekmektedir. Bunlarla beraber karşılaşılan problemin çözümüne ulaşıncaya kadar titiz bir çalışma yapabilecek sabra ve düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

  Matematik Mühendisliği’nde eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlara lisans diploması ve Matematik Mühendisi ünvanı verilir. Matematik Mühendisliği, gelişen çağımızda değişen endüstri ve ekonomi alanlarına paralel olarak geniş bir çalışma alanına sahiptir. Matematik Mühendisleri, teorik, bilimsel ve akademik çalışma alanlarının yanında, aldıkları sosyal eğitim yardımıyla çalışma hayatına teorik bilgilerini kolaylıkla aktarabilmeltedir. Matematik Mühendisleri, TÜBİTAK, DİE, MTA gibi kuruluşlarda görev alabilirler. Bunun yanında çok çeşitli sektörlerde, kamuya ait ve özel fabrikaların, özellikle bankaların bilgi işlem birimlerinde rahatlıkla çalışma olanağı bulabilirler. Çeşitli işlemlerin de sistem analist ve bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler.

  MATEMATİK/ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

  Aynı bölüm içinde iki önemli program.

  Matematik : Modern bilimin anlaşılmasında bir temel taşı, aynı zamanda yeni bilgilere uzanan bir köprü.

  Bilgisayar Programcılığı: En son teknolojik gelişmelerin temelinde yer alan ve geleceğin kapılarını açmada vazgeçilmez bir anahtar.

  Bölümün programı matematik ve bilgisayar programcılığının temel bilgilerini verirken, her bir alt programın uzmanlık derslerinde ayrıntılara inmeyi hedefliyor.

  Matematik dersleri başlıca 2 başlıkta toplanabilir:

  Öğrenciye alanın temellerini kavratmaya yönelik dersler: Matematik I-II. Temel Cebir I-II, Soyut Matematiğe Giriş, Topoloji ve Metrik Uzaylar vb. Daha yüksek düzeyde matematik eğitimi veren ve gelişmiş bir matematik kültürü kazandıran dersler : Ölçü Kuramı, Karmaşık Analiz I-II, Diferansiyel Geometri I-II vb. Bilgisayar Programcılığı dersleri ise şu iki başlıkta toplanıyor.

  Genel ve giriş dersleri: Bilgi Teknolojisi, Programlamaya Giriş, Veri Yapıları I-II, vb.. Uzmanlık dersleri : Alagoritma Kuramı, Sistem Simülasyonu, Programlama Dilleri İlkelere vb. Matematik-Bilgisayar Programcılığı alanında sağlam ve ayrıntılı bir kuramsal eğitim alan mezunlar eğitimci, programcı, araştırmacı, sistem analisti, donanım mühendisi olarak çeşitli ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi, ileri derecede uzmanlaşmış bilgisayar sistemlerinde de iş olanağına sahiptirler.

  METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal cevherleri ve diğer hammaddelerden başlayarak malzemelerin üretilmesi ve mühendislik amaçlı kullanımlarını konu alan bir daldır. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji ve taşıma sektörlerinin giderek artan gereksinimleri üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, çağdaş gereksinimlere uyumlu olarak gözden geçirilmelerini gerektirmiştir.

  Bu mühendislik “metalurji”, “malzeme” ve “seramik” olmak üzere üç ayrı grupta eğitim vermektedir. Bölüm, metal sanayisi, savunma sanayisi, otomotiv sanayisi gibi ülke kalkınmasında önemli olan temel imalat ve üretim sektörlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi ve böylece sanayinin alt yapısını güçlendirmeyi hedefleyen bir öğretim ve araştırma programı uygular.

  Mezunlar, yeni malzeme tasarımı, malzeme üretimi ve kontrolü, projelendirme, kalite kontrol, ürün geliştirme, pazarlama ve satış alanlarında çalışırlar. Çalışılan başlıca sanayi kolları şunlardır:

  Demir-çelik sanayisi, demir dışı metal üretim sanayisi, cam ve seramik sanayisi, döküm sanayisi, plastik teknolojisi, makina imalat sanayisi, otomotiv ve otomotiv yan sanayisi, elektrik-elektronik malzeme üretim sanayisi, manyetik malzeme üretim sanayisi, biomedikal malzeme üretim sanayisi, metal şekillendirme ve işleme sanayisi, kalite kontrol ve gözetim şirketleri.

  Bölüm adı : Metalurji Mühendisliği/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Öğretim Süresi : 4 yıl

  Okutulan Dersler : Öğrencilere, Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Teknik Resim, Malzeme ve Toplum, Faz Diyagramları, Modern Fizik, Statik ve Mukavemet, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Malzeme Laboratuvarı, Malzeme ve Enerji Dengesi, Dış Metal Üretimi, Seramik Malzeme Üretimi, Denge Diyagramları, Kimyasal Metalurji, Fiziksel Metalurji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prensipleri, Elektron Mikroskobu, Döküm Teknolojisi, Ekonomik Metalurji, Özel Çelikler, Plastik Şekil Verme, Kompozit Malzemeler dersleri okutulmaktadır. Aldığı puan türü ve özellikleri : ÖSS Saayısal puanıyla öğrenci almaktadır


 7. 19
  ___x-ir___
  Üye
  METEROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Meteroloji Mühendisliği, hava tahmininin yanı sıra, atmosferdeki tüm olayları incelemeye, onların dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklamaya ve gerekli tedbirleri uygulamaya koymaya yönelik eğitim vermektedir. Meteoroloji mühendisleri, meteorolojik analiz ve tahmin, hidrometerolojik etüt, temiz enerji ve çevre çalışmalarının yapıldığı kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadır. Meteoroloji Mühendisliği, bir akışkan olan havanın hareketlerini ve ısı değişimleri ile basınç farklılıklarını bir bütünsellik içinde inceler. Meteoroloji Mühendisliği’nde verilen eğitim, tarım ve ulaşımda gerekli hava öngörüşü (tahmini), hava kirliliği, güneş enerjisi, hidroloji, radar ve uydu meteorolojisi gibi konularla ilgilidir. Meteoroloji mühendisleri, bazı uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Bunlar; sinoptik meteoroloji, dinamik meteoroloji, fiziksel meteoroloji, endrüstri meteorolojidir.

  Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmaktadır. Meteoroloji konu itibariyle fizik, matematik, istatistik, kimya vb. temel bilimleri esas alarak atmosferdeki hava hareketlerinin bilimsel incelemesini yapan geniş bir bilim dalıdır. Meteorolojik konular, bazen dinamik yönleri fizik, termodinamik, gaz kinetiği ve matematik ağırlıklı olarak teori; veri işlem, modelleme ve sayısal öngörü yönleri ile bilgisayar bilgisi; büyük alanlar üzerinde kısa vadeli hava öngörüleri yapmak üzere, atmosferde aynı zamanda yapılan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar gibi meteorolojik gözlemlerin haritalar üzerinde bir motif gibi işlenip değerlendirilmesinde biraz da olası sanat becerisi gerektirir.

  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde, kar ve çığların meteorolojik analiz ve tahmini, yere dayalı ölçümlere göre yüzey ısı akılarının hesaplanması, meteoroloji verilerinin iç tahmin yöntem ve otomasyonunun geliştirilmesi, uydu ve uçuş meteorolojisi, güneş ve rüzgar enerjisi çalışmaları, ozon konsantrasyonlarının mezoskale analizi, hava kirliliğinin yüzeysel su kaynaklarına etkisi, hava kirliliğinin meteorolojik tahmini, güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesi, yapay olarak yağış arttırımı, göl su seviyesindeki değişimler ile iklim değişiklikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, atmosfer olaylarının modellenmesi konularında araştırmalar ve incelemeler yapılır.

  Gelişen teknoloji ve gereksinmelere paralel olarak ülkemizde meteoroloji mühendislerine daha çok iş alanı açılmaktadır. Meteoroloji mühendislerinin özel sektörde iş bulma olanakları hemen hemen yoktur. Mereoroloji mühendisleri, Çevre Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri, Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Kurumu’nda ve rasathanelerde çalışma olanağına sahiptirler. Devlet kuruluşlarında görev alan meteorologların kazançları Devlet Memurları Yasası’nca belirlenmiştir. Ancak teknik personeller için ayrılan yan ödenekten yararlanırlar. Ayrıca Köy Hizmetleri, belediyeler, hidroloji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi konularında özel kuruluşlarda araştırma mühendisi olarak ve özel televizyonlarda hava durumu uzmanı olarak çalışabilirler.

  Bölüm Adı: Meteoroloji Mühendisliği

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Bölümde, Jeodezi, Genel Meteoroloji, Malzeme, Mukavemet, Sayısal Analiz, Atmosfer Termodinamiği, Yer Fiziği, Genel Klimatoloji, Dinamik, Akışkanlar Mekaniği, Hava Kirliliği Kimyası, Güneş ve Yer Radyosyonu, Fiziksel Meteoroloji, Sinoptik Meteoroloji, İstatiksel Meteoroloji, Hava Kirliliği Temel İlkeleri, Dinamik Meteoroloji, Hava Kirliliği Temel İlkeleri, Hava Kirliliği Modellemesi, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Meteorolojide Veri İşlem, Mikrometeoroloji, Aeronatik Meteoroloji, Fiziksel Oseonografi, Dinamik Klimatoloji, Deniz Meteorolojisi, Uydu Meteorolojisi, Hava Kirliliği Meteorolojisi dersleri ile seçime bağlı olan Modern Hava Analizi, Fiziksel Klimatoloji, Hidrometri, Meteorolojik Brifing, Uygulamalı Meteoroloji Teknikleri.

  Aldığı Sayısal Puanı Türü ve Özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bir bölümdür.

  MİMARLIK

  Mimarlık bölümü, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırmalar yapar. Mimarlar, zamanlarının büyük bir bölümünü hesaplamalar yaparak, proje çizerer ve proje kontrolü yaparak geçirirler. Bu alanda öğrenim görmek isteyen adaylar, kendilerini matematik, fizik, sosyoloji, sanat tarihi ve kültür alanlarında iyi yetiştirmelidirler.

  Mimarlık bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması ve Mimar unvanı verilir. Mimarlar, kendi tercihleri doğrultusunda kamu sektöründe yada özel sektörde mesleklerini yürütürler. Kamu kesimini tercih eden mimarlar genellikle, Bayındırlık Bakanlığı ve belediyelerde görev alırlar. Tercihlerini özel sektörden yana kullananlar ise kendi kuracakları mimarlık bürolarında çalışma yaşamlarına devam ederler. Mimarların işsiz kaldıkları pek söylenemez. Ancak mimarların büyük çoğunluğu mimarlık bürolarında, düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Yetenekli, yabancı dil bilen, iyi yetişmiş mimarların özel sektörde iş bulabilmeleri daha rahat olmaktadır.

  Bölüm Adı: Mimarlık

  Öğretim Süresi. 4 yıl

  Okutulan Dersler: Eğitim sırasında mukavemet, malzeme, yapı, bina bilgisi, ince yapı, mimarlık tarihi, yapı statiği, şehircilik projesi, peyzaj mimarlığı, restorasyon, yapı tesisatı, iç mekan düzenlemesi gibi mesleki dersler görülmektedir. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmalıdırlar.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bir bölümdür.


  MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

  Artan dünya nüfusunun getirdiği çeşitli sorunlar ve henüz tedavisi olmayan hastalıklar geleceğimizi ciddi bir şekilde tehdit ederken, moleküler biyoloji ve genetik bilimindeki gelişmeler sayesinde 21. yüzyıla daha umutla bakabiliriz. Rekombinant DNA ve gen aktarması yöntemleri ile daha verimli ve dayanıklı hayvan ve bitki türleri geliştirilerek tarımda üretim artışı sağlanabilmekte, laboratuarlarda insan eliyle geliştirilen yeni mikroorganizma türleri ve çevre kirlenmesi engellenebilmektedir. Günümüzde insanlığı tehdit eden kanser ve AIDS gibi birçok hastalığın oluşum mekanizmaları moleküler düzeyde çözümlenmiş olup, sıra korunma ve tedavi yöntemlerinin bulunmasına gelmiştir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını organize eden ve sayıları 100 bin civarında olduğu tahmin edilen genlerin tümünün tanınması yakın bir gelecekte tamamlarak, bilgisayar ağı ile dünyanın her tarafına aktarılabilecek. Bu bilgiler sayesinde hemen hemen her türlü hastalığın genetik ve hücresel mekanizmaları çözümlenecek, birçok kalıtımsal hastalık daha ortaya çıkmadan belirlenecek ve böylece riski yüksek kişilerin daha iyi korunması ve erken tedavileri mümkün olacaktır. Hatta, gen tedavisi ile bozuk olan genlerin bile onarılıp, hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması olası görülmektedir.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, canlı ile ilgili güncel ve temel konuları araştırmak, çeşitli biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevleri ile ilişkisini sürdürecek yetenek ve beceri sahibi bilim adamı yetiştirmek amacı taşır. Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek uzmanlaşabilirler.

  Bölümün adı: Moleküler Biyoloji ve Genetik

  Öğretim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Fizik, Kimya ve matematik, çalışma alanıyla yakından ilgilidir. İlk yılda bu dersler verilir. Bilgisayarın önemi bu alanda çok fazla olduğundan yoğun bir bilgisayar öğretimi vardır. Meslek dersleri olarak da, mikrobiyoloji, genetik, biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi moleküler genetik, biyoteknoloji gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda bu derslerin bir kısmının laboratuar uygulamaları da vardır.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bir bölümdür


 8. 20
  ___x-ir___
  Üye
  TIP

  Tıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, insanların sağlığını korumak amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretimin yapıldığı yükseköğretim kurumudur.

  Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 6 yıllık tıp öğretiminin 1. yılı genel temel bilimlerin biyoloji, fizik, hücre kimyası gibi dallarına, istatistik, tıbbi psikoloji, tıp tarihi ve deontoloji gibi derslerine ayrılmıştır. 2. ve 3. yıllarda teorik ve pratik olarak temel tıp bilimleri ( anatomi, fizyoloji, biyofizik, biyokimya, histoloji, embriyoloji, parazitoloji ve patolojinin yanı sıra hasta başında uygulamalı dersler) okutulur. 4. ve 5. sınıflar klinikli anabilim dallarında ders ve uygulamaların, seminerlerin yoğun olarak yapıldığı dönemdir. 6. sınıf tüm ders devamlarını ve sınavlarını vermiş olan öğrencilerin kliniklerde sorumlu olarak çalıştığı stajyerlik dönemidir. Bu dönemde artık sınav yoktur. Öğrencinin başarı durumu sorumlu öğretim üyesi tarafından dekanlığa bildirilir. Dört ana klinik zorunlu ve küçük branşlarda da seçmeli olarak staj yapılır.

  Diplomasını alan öğrenci iki yıllık zorunlu hizmet görevine adaydır. Bu iki yıllık çalışmanın sonunda doktor pratisyen olarak serbest yada bir kurumda çalışabileceği gibi, TUS’a ( Tıpta Uzmanlık Sınavı) katılarak uzmanlık öğrenimi için aday da olabilir. Uzmanlık öğreniminin sonunda yeniden iki yıl uzman olarak zorunlu hizmeti vardır.

  Tıp eğitimini tamamlayan bir kimse Tabipler Odası’na kaydını yaptırmadıysa hekimlik yapamaz.

  Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Bu nedenle doktor olmak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe, güçlü bir belleğe, azimli, hoşgörülü, sabırlı, insanlara yardım etmeyi seven bir yapıya sahip olması gerekir. Çünkü bu meslek dalında insan hayatına saygı her şeyin üstündedir.


  UÇAK GÖVDE / UÇAK MOTOR BAKIM

  Programın amacı, uçak gövdesi ve motoru yapımı ve onarımı alanında elaman yetiştirmektir. Eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlarına “ Uçak gövdesi bakımı teknikeri / Uçak motoru teknikeri” unvanı verilir. Çalışma alanları, uçak fabrikaları, Ulaştırma Bakanlığı ve bu alanda faaliyet gösteren özel sektördür. Uçak gövdesi ve uçak motoru teknikeri, yolcuların oturacağı koltukların, yük ve bagaj ikram bölümlerinin desene uygun biçimde üretimini yapar. Uçak mühendisinin verdiği görevleri yaparak, uçakların motor kısımlarını kontrol eder ve arızalı motorlarda arıza yerini, belirler ve onarır.

  Bölümde okutulan dersler: Matematik, fizik, uçak resmi, uçak bilgi atölyesi, uçak kaplaması, onarım, iniş takımları, haberleşme, uçuş temel, elektrik malzeme, imalat yöntemleri, elektrik malzeme, imalat yöntemleri, elektrik, elektronik, sayısal motor kontrol sistemleri, pervaneler.

  UZAY MÜHENDİSLİĞİ

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Bölümde, matematik, kimya, fizik, analitik geometri, lineer cebir, statik, teknik resim, dimanik , mukavemet, malzeme bilgisi, bilgisayar programlama, termodinamik, elektrik alan teorileri, hava- uzay yapıları, akışkanlar mekaniği, haberleşme sistemleri, aerodinamik, sayısal analiz, ısı geçişi, ekonomi, yapı tasarımı, uzay mühendisliği, bilgisayar uygulama, uzay bilimleri dersleri okutulmaktadır.

  Aldığı puan türü ve özellikleri ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alan bölümdür.:

  Uzay Mühendisliği, uzaydan, ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

  Uzay Mühendisleri, sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ve bunların yörüngeye oturtacak olan roketleri inşaa ederler. Uzay mühendislerinin işleri bununla da bitmez. Aynı zamanda inşa ettikleri bu aygıt ve sistemlerin, bunları yörüngeye oturtacak olan roketlerin görev ve yol planlarını hesaplamayı, bunları sürekli kontrol ederek görevlerini yerine getirmelerini sağlayan yine uzay mühendisleridir.

  Uzay Mühendisleri, uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknoloji amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde, uyduların haberleşme amaçlarıyla kullanılmasında ve Dünya ile ilgili birçok sivil ve askeri hizmetin gerçekleştirilmesinde yararlı olurlar.

  Uzay Mühendisliği Bölümü İTÜ’de 1983 yılında, uzay mühendisi yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Bölümde eğitimin teknolojik ihtiyaçlara rahat cevap verebilmesi için gelişmiş uzay sistem laboratuarı ve cad laboratuarı yer almaktadır.

  Uzay Mühendisliği Bölümü mezunları, Türksat Uydusu ile ilgili hizmet yerlerinde, bazı ileri teknoloji firmaları başta olmak üzere çeşitli sivil ve askeri kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda mezunların akademik uzay – hava araştırmaları yapma olanakları vardır.


 9. 21
  ___x-ir___
  Üye

  --->: Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

  Reklam  BANKACILIK VE FİNANS

  En uygun şartlarda mali imkan bulup bunların en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde kullanım yollarını ifade eden finansman fonksiyonu; para harcayan her şahıs, firma, örgüt, kurum ve kuruluşların yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu faydalı bilgileri öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlar.

  Ulusal ve uluslararası finans pazar ve kurumları aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışı tasarruf kaynaklarının en etkin verimli alanlara yönlendirilmesi rolü tartışılmaz bir öneme sahiptir.

  Öğrencilerin mezun olduktan sonra bankacılık ve finans sektöründeki sorunları analiz edip, bu sorunlara çözüm getirebilecek düzeyde olmaları hedeflenmekte ve finans alanında lider olacak mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Bankacılık ve finans bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler için bankacılık, sigorta şirketleri ve borsa gibi alanlarda çalışma olanakları vardır.

  Bölümde Okutulan Dersler: Bankacılık ve finansman bölümünde öğrencilere bankacılık ve finans gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra işletme, yönetim, iktisat,pazarlama, muhasebe ve matematik gibi alanlarda da sağlam bir temel verilmektedir. Finansal karar mekanizmalarında yer alabilmeleri için gerekli olan hazırlıkların sürdürülmesi olanağı sağlanmaktadır.

  BİLİM VE TARİH

  Disiplin olarak ilk defa Batı'da 20. yüzyılın ortalarında kurulmuş olan bilim tarihi, Türkiye'de de 1952 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde ise 1984 yılında Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nün içinde bir anabilim dalı olarak kurulmuş, 1985 - 86 öğretim yılından itibaren fakültenin çeşitli bölümlerindeki bilimin değişik dönem ve medeniyetlerde gelişmesinin ele alan lisans düzeyinde dersler açmaya başlamıştır. 1989'da bölüm haline gelerek Türkiye'nin ilk bilim tarihi bölümü unvanını almıştır.

  Çalışma sahası çok geniş olan bilim tarihi, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar çeşitli dönem ve medeniyetlerde matematik ,astronomi ve fen bilimlerinin tarihinin tarihi gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır .

  Bilim tarihi bölümü ,insan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin ne zaman , nerede başladığını nasıl bir gelişim gösterdiğini,bilim felsefe -din teknoloji ilişkisini ,yöntemini bilimsel düşüncenin niteliklerini ,toplumlar arası bilim alışverişini ,Hint Çin,Mısır,Mezopotamya,Yunan ,roma ,Karanlık çağ ,İslam Dünyası Osmanlılarda Bilimsel çalışmalar ,modern çağda bilim gibi konuları inceler ve araştırır .Öğrenciler ,eski Yunanca ,Latince,Arapça ve Farsça dillerinde birini öğrenmek zorundadırlar.

  Bölümde okutulan dersler: Bilim tarihine giriş, Matematik tarihine giriş ,Bilim Tarihi Metinleri1-2-3-4,Fizik tarihine giriş 1-2-3-4 Bilim tarihi Araştırma ve usulleri Türk İslam Bilim Tarihi Araştırma ve Usulleri,Fen ve Sosyal Bilim tarihi Bilim gazeteciliği ,Teknoloji tarihi Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Bilim.


  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTİRİ İLİŞKİLER

  Çalışma hayatında gerekli olan işçi işveren ilişkileri ,sosyal güvenlik ,endüstriyel demokrasi ,servet ve gelir politikası ,uluslar arası planda sosyal politika alanına giren konuklarda hukuk ve iktisat başta olmak üzere işletme ,maliye alanlarından yararlanılarak eğitim ve araştırma yapar.

  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra , çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda araştırmalara olanak sağlamaktadır.

  Bölüm ,İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ,Çalışma Ekonomisi Yönetim Çalışma Sosyolojisi ,Yönetim ve Çalışma psikolojisi anabilim dallarından oluşturmaktadır.

  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları , tüm konu ve özel sektör kuruluşlarının İnsan Kaynakları bölümlerinde çalışabilirler. İşve İşveren sendikaları da 'Toplu Sözleşme Uzmanı ' olarak çalışabilirler. Ayrıca SSK,gibi Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı müfettiş uzman yada ateşe olarak çalışa bilirler.

  Bölümde Okutulan Dersler: Çalışma sosyolojisi ;Sosyal Psikoloji,Sosyal Siyasete Giriş ;Ticari ve Maliye Matematik,Çevre Sorunları ; Sosyal düşünceler Tarihi Çalışma Ekonomisi;İnsan Gücü ve Eğitimi Kent Ekonomisi Personel Yönetimi ,Vergi Kanunu Ücret ve Gelirler Politikası ,Kamu personel Yönetimi ;Çevre Koruma Hukuku ;Yönetim Muhasebesi Sosyal Planlama ,Ergonomi Ücret Sistemleri ve Verimlilik ,Sosyal Sigortalar 1-2 Maliye Analizi ,Kooparatifçilik Hukuku,Dünya Ekonomisi, uluslar arası Sosyal Siyaset ,Uluslararası işletmecilik.

  DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

  Deniz işletmeciliği ve yönetimi bölümünün amacı ,deniz ticaret filosunun ,yönetim ,destek ve acenta hizmetlerini yerine getirecek personel için gerekli bilgileri verecek bir programla birlikte öğrencilere en önemli uluslar arası ekonomik faaliyetler arasında yer alan deniz ulaştırma ve taşımacılılığı konularında gerekli olarak temel işletmecilik ve yönetim bilgilerini kazandırmaktır.Bu nedenle ders programı ile işletmecilik lisans programı derslerinin sentezinden oluşmaktadır.Öğrencilere temel değişiklik konularında bilgi ve beceri kazandırma gemi ve deniz ortamını tanıtma amacı taşıyan derslerin ve eğitimlerin ve eğitimlerin yanısıra yönetim bilim alt yapısı oluşturan derslerde verilmektedir. Ayrıca sefer planlama ,liman ve terminal hizmetleri ,deniz sigortacılığı , deniz hukuku , gemi kiralama ,brokerlik gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

  Deniz işletmeciliği ve yönetimi dalında mezunlarının deniz işletmelerinin yönetim, ofis ve planlama kademeleri ile deniz sigortacılığı vb uzmanlık alanlarında istihdam edilmeleri.


 10. 22
  ___x-ir___
  Üye
  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

  Amacı, Sivil Hava Taşımacılığının işletme ve yönetici alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların karlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar. Uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalışmaları için önlemler alır. Hava İşletmecileri hava limanlarının ve terminallerinin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup, yolcuların içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışır.

  Bir yıl süreli “ İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

  Kayıt için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir.

  Dört yıllık lisans öğretimi boyunca; havacılık tarihi, havacılık ingilizcesi, uçak bilgisi, işletme, fizik, sosyoloji, meteoroloji, tarih, temel uçak, hava seyrü sefer, yer seyrü sefer, uçuş harekatı, hava trafik kuralları , hava taşımacılığı, hava alanları, ilk yardım, maliyet muhasebesi, halkla ilişkiler, yer hizmetleri, acil durum ve güvenlik, tehlikeli maddeler, havacılık kuralları, ikram, rezervasyon gibi dersler okutulur.

  Bölüm mezunları THY, TÜSAŞ, EİBM, THK, ASELSAN, Hava – Kara – Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Havacılık Birliği, Sivil Hava Taşıma Şirketleri, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.


  SOSYOLOJİ

  Sosyoloji Bölümü’nün amacı gelişkin, eleştirel yeteneklere sahip ve toplumsal yapıları değerlendirirken çok boyutlu düşünebilen, açık görüşlü bireyler yetiştirmektir.

  Mezuniyet sonrası iş olanakları arasında sendikalar, sanayi ve ticaret şirket örgütleri, medya, araştırma şirketleri, okullar ve yükseköğrenim kuruluşlarındaki görevler sayılabilir.

  Bölümde okutulan dersler: Sosyoloji Bölümü’nde toplumsal bilimlere giriş niteliğinde olan Sosyolojiye Giriş, Veri Değerlendirme, Çağdaş Türk Toplumunda Değişim I- II, Cinsiyet Sosyolojisi, Sosyal Antropoloji gibi derslerle daha ileri uzmanlık alanları dersleri niteliğinde olan Kent Sosyolojisi, Suç ve Sapkınlık Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, Göç Araştırmaları, Hukuk Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.


  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programının amacı, konularında uzmanlaşmış, iki yabancı dil bilen mezunlar vererek sektörün değişmekte olan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ders programlarının geliştirilmesinde temel işletme disiplinleri, turizm ve otelcilik mesleğinin gerekleri ve sektörle bütünleşmiş uygulamalı olan çalışmaları arasında bir dengenin sağlanması öngörülmüştür. Dört yıllık turizm eğitimi süresinde öğrencilerin genel turizm dallarının yanı sıra, finans, pazarlama, davranış, iletişim, yiyecek – içecek üretimi dallarında bilgi ve becerilerini geliştirecek sektöre yönetici adayı olarak katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerinin öğrenimlerinin ikinci yılından sonra, sektörde programın belirlenmiş olduğu işyerlerinde 160 iş günü staj yaparlar.  ULUSLARARASI FİNANS

  Uluslararası Finans, finansal piyasaların entegrasyonu ile son 20 yılı karakterize eden bir birimdir. Programda, bankalar, sigorta şirketleri, yatırım bankaları, aracı kurumlar gibi finansal kurumlar ve çok uluslu şirketlerin artan ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim verilmektedir. Program, öğrencilerin uluslararası finans alanında, yüksek nitelikli bir eğitimle destekleyerek finansal teori ve uygulamaları temel olarak kavramlarını amaçlar.

  Uluslararası Finans programının mezunları orta ve büyük ölçekli Türk Şirketleri yada Türkiye’de etkinlik gösteren uluslararası şirketlerde görev alabilirler. Bu konuda cazip olabilecek pozisyonlar arasında finansal analist, stratejik planlama yöneticiliği, dealer, her düzeyde banka yöneticiliği yer almaktadır.

  Bölümde okutulan dersler: Bölümde, ilk iki yıllık dönemde verilen dersler işletme yönetimi konusunda sağlam bir temel oluşturmaya yöneliktir. Bu derslere örnek olarak Mikro ve Makro Ekonomi, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyonel Analiz sayılabilir. Son iki yılın dersleri, öğrencilerin uluslararası finans alanında ihtisaslaşmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu dönemde sunulan bazı dersler, Uluslararası Muhasebe, Uluslararası Finans, Finansal Bilişim Sistemleri, Uluslararası Bankacılık gibi derslerdir.


  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  Bölümün amacı, günümüzün dünyasını kavramak üzere öğrencilere uluslararası ilişkilerin disiplinler arası niteliğini içeren sağlam bir temel kazandırmaktır. Bölüm dersleri artık aşılmış stratejik siyasal yapılar tanımının ötesinde çatışma, güvenlik, dünya düzeni, imaj ve kimliğin uluslararası yönleri gibi çok çeşitli ve yeni konuları içerir.

  Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden diploma alan öğrenciler çok geniş bir kariyer yelpazesinde iş olanağı elde etmeye yetecek entelektüel donanıma sahip olurlar. Mezunların alabilecekleri görevler arasında Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ( Diplomat ), uluslararası örgütlerde uluslararası statüde görevli, basın ve medyada uzmanlık, danışmanlık ve aynı zamanda uluslararası şirketlerde yada uluslararası strateji izleyen ulusal şirketlerde yöneticilik vardır.

  Bölümde Okutulan Dersler: Eğitimin ilk iki yılında siyaset bilimi ve uluslararası incelemelere genel bir giriş niteliğindeki Siyaset Bilimine Giriş, 1870 yılından günümüze dek uzanan dönemi kapsayan Avrupa Tarihine Giriş, Küresel Sorunlar ve Uluslararası İlişkiler gibi dersler verilir. Son iki yıl ise bilim dalında ve yakın alanlarda derinlemesine bilgiler içeren derslerden oluşur. Örnek olarak, Kamu Politikalarının Uygulanması, Uluslararası İlişkiler Kuramı, Şirketleşme ve Şirket Hukuku, Uluslararası Örgütler sayılabilir.

  Eşit ağırlıklı puan.

  ULUSLARARASI TİCARET

  Öğrencilere, dinamik ve karmaşık global iş ortamında karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilecek becerileri kazandırma amacına yöneliktir. Programda bu amaca dönük bazı derslerin iş dünyasındaki uygulamaları yer alır. Ülke sınırlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adaylarını yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

  Bölümde okutulan dersler: Ekonomi, Pazarlama, Finans, Üretim, Organizasyon, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, İthalat – İhracat Yönetimi, Uluslararası Ticaret Projesi, Uluslararası Ticaret Stratejisi, Risk ve Sigorta, Ticari İletişim, İletişim Teknolojileri, Kantitiatif Analizler, Hizmet

  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

  Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de, bilginin güç olduğunu kavrayan kuruluşlar, bu yöndeki çalışmalarını daha sistematik bir hale getirmeye çalışmaktadır. Dünyadaki gelişmiş ekonomiler, endüstri temelli olmaktan ayrılıp, bilgi temelli ekonomilere dönüşmeye başlamıştır. ABD’de çalışanların % 55’i, bilgisi ile üretime katılmaktadır. Hizmet ve bilişim sektörleri büyük bir hızla gelişmektedir. Türkiye’deki gazetelerde iş ilanlarında MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) terimi teleffuz edilmektedir. İşletmeler, yakın disiplinlerde yetişmiş personeli, bu tür fonksiyonları üstlenecek şekilde yönlendirmeye başlamıştır.

  Bilişim sistemi, içinde bulunduğu kuruluşu destekleyen bir dizi düzenlenmiş prosedür ve teknik alt yapıdır. Bilişim uzmanı, ana hammaddesi bilgi olan ve yine bilgi üretimi sağlayan sistemleri tasarlar, kurar, uygular, bakım yapar geliştirir. Bilginin elde edilmesi, şekillendirilmesi,saklanması, işlenmesi, korunması, erişilmesi, paylaşılması, özetlenmesi, çıkarsamalar yapılması işleri ile uğraşır.

  Bilişim sistemleri, disiplinlerarası bir alandır ve yönetim bilimi, yöneylem araştırması, matematik, sosyoloji, psikoloji, politika gibi değişik alanlardaki çalışmaların oluşturulduğu bilgi birikimini kullanmaktadır. Öğrencilerin, ikinci ve üçüncü senenin sonunda, ilgili kuruluşlarda veya bölümlerde toplam 70 işgünü yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Son sene verilen bitirme projesi ve diğer derslerle piyasaya ilişkisi oluşturulmakta, gerçek uygulamaların problemleri ile yüz yüze kalınmaktadır. Bu eğitim modeli sayesinde öğrenci, mezun olduğu zaman hem kendine güven duymakta, hemde çalışmaya uyum sağlama süreci hızlanmaktadır.

  Bölümde okutulan dersler: İlk iki sene, ağırlıklı olarak temel işletme ve temel bilgisayar dersleri verilmektedir. Bunlar; Yönetim ve Organizyon, Makro ve Mikro Ekonomi, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Kişilerarası İletişim, İş Hukuku, Bilgi Sistemleri Teknolojisi, Veri Tabanları, İşletim Sistemleridir. Üçüncü sınıfta temel bilişim sistemleri, son sınıfta ise uygulamalı dersler ve seminerler yer almaktadır: Sistem Analiz ve Tasarımı, Sayısal Karar Verme Teknikleri, Bilgi İşlemde İnsan Faktörü, Bilgi İşlemde Ahlaki ve Hukuki Konular, Yazılım ve Donanım Değerlendirme, Sistem Geliştirme, Lojistik, Bilişim Sistemlerinin Yönetimi.


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
meslekler ve ayrıntıları,  yuksek lisans da temel islemler ve termodinamik mi yoksa proses ve reaktör tasarimi mi hangi anabilim dali secilmeli
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi