Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Tüm Meslekler ve Ayrıntıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ___x-ir___
  Üye
  Reklam

  Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

  Reklam  Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

  Forum Alev
  ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
  AKTÜARYA
  ARŞİVCİLİK
  ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
  BANKACILIK VE FİNANS
  BESLENME VE DİYETETİK
  BİLİM VE TARİH
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
  BİYOKİMYA
  BİYOLOJİ
  BIYOLOJİ / BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
  COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTİRİ İLİŞKİLER
  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
  ÇOCUK GELİŞİMİ veEĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇOCUK GELİŞİMİ ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
  DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
  DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
  DİŞ HEKİMLİĞİ
  DOKÜMANTASYON ve ENFORMASYON
  ECZACILIK
  EĞİTİM İLETİŞİMİ ve PLANLAMASI
  EKONOMETRİ
  ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
  ENFORMATİK
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
  FELSEFE – FELSEFE ÖĞRETMENLİĞİ
  FİZİK/ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
  FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
  GAZETECİLİK / BASIN ve YAYINCILIK / TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
  GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
  GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ
  GÜVERTE
  HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM / HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK
  HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
  HAVACILIK / UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
  HİDROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  HUKUK 2. 2

 3. 3
  ___x-ir___
  Üye
  TIP
  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
  UÇAK GÖVDE / UÇAK MOTOR BAKIM
  ULUSLARARASI FİNANS
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  ULUSLARARASI TİCARET
  UZAY MÜHENDİSLİĞİ
  VETERİNERLİK
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

  KLASİK ARKEOLOJİ

  Programın Amacı:
  Klasik Arkeoloji programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Arkeoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda; klasik arkeoloji, paleotik yerleşim biçimleri, Mezopotomya ve Ön Asya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, bazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir.

  Gereken Nitelikler:
  Arkeoloji programında okumak isteyen bir kimsenin; geçmiş uygarlıkları incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için, hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Arkeoloji programını bitirenler "Arkeolog" ünvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar, "Teknik Eleman" sınıfında sayılmaktadır. Arkeologlar; tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar.

  Çalışma Alanları:
  Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir, ayrıca, MTA'da ve turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır.

  SANAT TARİHİ / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

  Programın Amacı:
  Sanat Tarihi programının amacı, Türkiye'de dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Sanat Tarihi programında; İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve yöntembilim, teknik resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı gibi dersler okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler:
  Sanat Tarihi programında okumak isteyenlerin; her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Sanat Tarihi programını bitirenler, "Sanat Tarihçisi" ünvanı ile görev yaparlar. Sanat Tarihçisi; resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması için konferanslar verir, yayınlar yapar. Sanat Tarihçilerinin iş çevreleri, genellikle müzelerdir. Ancak Sanat Tarihçileri; geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katılırlar, zaman zaman arazide çalışmak zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlar.

  Çalışma Alanları:
  Sanat Tarihçileri; Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.
 4. 4
  ___x-ir___
  Üye
  ARŞİVCİLİK

  Programın Amacı:
  Arşivcilik programının amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile, özel ve tüzel kişiler faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında, kütüphanecilik programında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belge bilim, kataloglama ve sınıflama, bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.

  Gereken Nitelikler:
  Arşivcilik programında okumak isteyen öğrencilerin; sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili, sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü kimseler olmaları ve bir yabancı dil yabancı bil bilmeleri eğitimde başarılarını artırır. Bu alanda çalışma isteyenlerin kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları da gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Arşivcilik programını bitirenlere "Arşivci" ünvanı verilir. Arşivci; arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde yada eski harflerle yazılmış eserleri tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin sağlanması gibi işleri yapar.

  Çalışma Alanları:
  Arşivciler; devlet arşivlerinde, askeri arşivlerde, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

  COĞRAFYA
  Programın Amacı:
  Bölümde; doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Coğrafya bölümünde; 4 yıllık eğitimin, ilk iki yılında genel klimatoloji, jeomorfoloji, coğrafi, kartografi, beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir.

  Gereken Nitelikler:
  Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin; genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Coğrafya bölümünü bitirenler, "Coğrafyacı" ünvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırmacı alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de, çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca; ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirilir.

  Çalışma Alanları:
  Coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kısmı, ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Yüksek lisans öğrenimi yapanlar; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.


 5. 5
  ___x-ir___
  Üye
  COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

  Programın Amacı:

  Coğrafya Öğretmenliği programının amacı, orta öğretim okullarında coğrafya konusunda eğitim yapan öğretmenleri yetiştirmektir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Coğrafya Öğretmenliği programında; klimatoloji, jeomorfoloji, genel ekonomik coğrafya, bitki coğrafyası, beşeri coğrafyası, beşeri coğrafya, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası, gibi alan dersleri okutulur. Ayrıca; program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

  Gereken Nitelikler:
  Coğrafya Öğretmeni olmak isteyenlerin; sosyal bilimler alanlarında başarılı, tarih ve jeolojiye ilgi duyan kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da, Coğrafya Öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Coğrafya Öğretmenliği programını bitirenlere, "Coğrafya Öğretmeni" ünvanı verilir. Coğrafya Öğretmeni; görev yaptığı okulda öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

  Çalışma Alanları:
  Coğrafya Öğretmenleri; resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

  ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
  ÇOCUK GELİŞİMİ ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ  Programın Amacı:

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programının amacı, 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektsir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programında biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte derslerden başka, çocuk gelişimi, özel eğitim, aile eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmekte, uygulama yaptırılmaktadır. Bu programda; eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler:
  Bu programlarda okumak isteyenlerin; sözel yeteneği gelişmiş, insanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Bu programı bitirenlere "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni" ünvanı verilir. Mezunlar; anaokullarında bulunan, henüz ilköğrenime başlanmış çocuklara, temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar.

  Çalışma Alanları:
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri; Milli Eğitim Bakanlığına, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi işyerlerine de açabilirler. Ülkemizde, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlere çok gereksinim vardır.

  DOKÜMANTASYON ve ENFORMASYON

  Programın Amacı:

  Dokümantasyon ve Enformasyon programının amacı; yurtiçinde ve yurtdışında üretilen bilginin derlenerek, bilgi merkezlerinde kullanıma sunulması ve kütüphanelerin daha iyi hizmet verebilmeleri için, endeks, öz dergisi gibi biyografik kaynakların üretimi ve kullanım tekniklerinin geliştirilmesi alanında eğitim ve öğretim yapmaktadır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Dokümantasyon ve Enformasyon programında, eğitim süresi 4 yıldır. Programın ilk iki yılında, kütüphanecilik ve arşivcilik alanlarında temel dersler verilir. Daha sonra; bilginin analiz edilmesi ve erişilmesi, bilgi merkezlerinin yönetimi, bilginin yayılması ve otomasyon teknikleri ile ilgili dersler okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler:
  Dokümantasyon ve Enformasyon programına girmek isteyen kimselerin; okumayı seven, analitik düşünme gücü yüksek, dikkatli ve ayrıntı ile uğraşmaktan ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Bu programı bitirenler, "Dokümantasyon ve Enformasyon" elemanı olarak görev alırlar. Dokümantasyon merkezlerinde görev alan mezunlar; üretilen bilgiyi derleme, sınıflama ve okuyucuya en kısa zamanda ve nitelikli bir biçimde sunma vb. işlemleri yaparlar. Yirminci yüzyılda meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte, bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan gereksinim de artmaktadır. Bilgi kaynaklarının basılı formdan her türlü kitle araçlarına kadar çeşitlilik göstermesi; araştırmacılar için, bilgi kaynağına ulaşmayı önemli hale getirmiştir. Bu nedenle endeks, öz dergisi gibi ikici kaynakların üretilmesi ve kullanıma sunulması önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.

  Çalışma Alanları:
  Dokümantasyon ve Enformasyon programını bitirenler; kütüphanelerde, arşivlerde, özel yayınevlerinde görev alabilirler.


 6. 6
  ___x-ir___
  Üye
  EĞİTİM İLETİŞİMİ ve PLANLAMASI

  Programın Amacı:
  Eğitim İletişimi ve Planlaması programının amacı; öğrencileri bilgi beceri, tutum ve alışkanlık olarak kazandırılacak davranışların belirlenmesi, bu davranışların kazandırılması için uygun eğitim-iletişim ortamlarının ve yöntemlerinin geliştirilmesi konularında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Eğitim İletişimi ve Planlanması programında; eğitime giriş, eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, öğrenme psikolojisi, ergenlik psikolojisi, araştırma teknikleri gibi temel derslerden başka ilk öğretimde program ve öğretim, okul öncesi eğitim, programlı öğretim, iletişim, eğitim teknolojisi, öğrenme ilke ve yöntemleri, eğitimde program geliştirme gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

  Gereken Nitelikler:
  Bu programa girmek isteyenlerin; analitik düşünme yeteneğine sahip, sosyal bilimlere ilgili bu alanlarda başarılı, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Eğitim İletişimi ve Planlaması programını bitirenlere, "Lisans" diploması verilir. Ünvan, çalışılan kuruma göre değişmektedir. Bu programdan mezun olanlar; genellikle, çeşitli kuruluşların eğitim birimlerinde, eğitim uzmanı olarak çalışmakta, bu kurumların öğretim programlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

  Çalışma Alanları:
  Eğitim programları alanında yetişen kimseler; MEB'in çeşitli birimlerinde, kamu iktisadi teşekküllerinin, bankaların, özel eğitim kurumlarının eğitim birimlerinde görev alırlar.

  GAZETECİLİK / BASIN ve YAYINCILIK / TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ

  Programın Amacı:
  Gazetecilik programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Gazetecilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında; sosyoloji, psikoloji, siyası tarih vb. temel sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki yıllarda ise gazetecilik, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın-yayın tekniği ve bilişim alanlarında dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır.

  Gereken Nitelikler:
  Gazetecilik programına girmek isteyenlerin; normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler, iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Gazetecilik programını düşünen öğrenciler, okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini sınamalıdırlar.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Gazetecilik programını bitirenler, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında "Muhabir" olarak görev alırlar. Gazetecilik programından mezun olanların gazetelerde "Muhabir" olarak yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları, açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri). Gazetecilerin çalışma saatleri, bağlı oldukları gazetenin türüne göre değişir. Çalışma, çok kere geceleri de devam eder. Gazete muhabirleri; bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir kişinin peşinden koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendilerini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

  Çalışma Alanları:
  Gazetecilik programını bitirenler, genellikle basın-yayın kuruluşlarında görev alırlar. Gazetecilik; ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalamayacağı söylenebilir.

  BİYOLOJİ

  Programın Amacı:
  Biyoloji programının amacı; canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konusunda eğitim yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir.

  Botanik :Bitkilerin yapıları, yayımları gibi konularla ilgilidir.
  Zooloji : Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları içerir.
  Ekoloji (Çevrebilim) : Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile ilişkilerini içerir
  Mikrobiyoloji : Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler,virüsler) ile ilgili konuları içerir
  Hidrobiyoloji : Sularda yaşayan canlılarla ilgili konuları içerir.

  İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır.

  Gereken Nitelikler:
  Biyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Bu alana girmek isteyen bir kimsenin, her şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan bir kimse olması beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Biyoloji programını bitirenler "Biyolog" ünvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle laboratuarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

  Çalışma Alanları:
  Biyologlar; yoğun olarak Sağlık Bakanlığında ve SSK'ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre Bakanlığına ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar.
  Öğretmenlik sertifikası alanlar, Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar. Biyoloji bölümünü bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar; Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı ulusal parklar ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye ve Gümrük Bakanlığında görev almakta, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetimini yapmaktadır


 7. 7
  ___x-ir___
  Üye
  HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM / HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK

  Programın Amacı:
  Kütüphanecilik programının amacı; bilgi, düşünce ve sanat ürünlerini toplama onların kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlama, kütüphanelerin kurulmasına ve işletmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:
  Kütüphanecilik programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda; sosyoloji, tarih ve psikoloji vb. sosyal bilim dallarında temel bilgi kazandırıcı derslerden başka, kütüphaneciliğin tarihi, okul kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, kataloglama ve sınıflama, kütüphane mevzuatı, çocuk edebiyatı, bilgisayar vb. dersler okutulur.

  Gereken Nitelikler:
  Kütüphanecilik programında okumak isteyenlerin; her şeyden önce, Türkçe'yi iyi okuyup yazabilen, analitik düşünme gücü yüksek, ayrıntı ile ilgilenmekten ve sistematik davranmaktan, kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gereklidir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:
  Kütüphanecilik programını bitirenler, "Kütüphaneci" ünvanı ile görev yaparlar. Kütüphaneci; bir kütüphanede, yayınlanmış eserler arasında satın alacakları seçer; kitap ve dergilerin sınıflandırılması, katalog ve danışma kısmında okuyuculara, aradıkları bilgileri bulmada yardımcı olur, onarılacak veya ciltlenecek kitapları ayırır, kütüphanedeki eserlerden bilgiler derler ve bunları okuyuculara sunar. Kütüphaneci kapalı yerlerde ve genellikle sessizlik içinde, kütüphanenin büyüklüğüne ve tipine göre yalnız ya da başka meslektaşları ile birlikte çalışır. Geceleri ve tatillerde açık olan kütüphanelerde kütüphaneciler, nöbet tutarlar.

  Çalışma Alanları:
  Kütüphanecilik mezunları; kamu sektöre ait kütüphanelerde, arşivlerde ve bilgi verme merkezlerinde görev alırlar. Kültür Bakanlığına ve üniversitelere ait kütüphaneler, kamu kesiminin en geniş işveren bölümünü oluşturmaktadır. Özel sektörün bilgi verme merkezleri ve özel arşivleri, ücret yönünden daha doyurucu çalışma alanlarıdır. Bir yabancı dil bilmek, bu alanda iş bulma şansını arttırmaktadır.

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

  Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları çağımızın başlarında ilk kez eğitimde yeni bir boyut olarak ele alınmış; ancak kısa bir sürede önemli gelişmeler kaydederek günümüzde başlı başına bir bilim dalı haline gelmiştir.

  Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik alanının her geçen gün artan ölçülerde, kendine özgü bir literatürü ve uygulama alanı vardır. Özellikle araştırmaya dayalı bilgiler hızla artmaktadır. Tüm çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta; sürekli olarak yeni bilgiler işe koşulup, hızla alanın kendi kendini yenilemesi sağlanmaktadır.

  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bireyin bir bütün olarak gelişmesini ve böylece onun kendini gerçekleştirmesini amaçlayan psikolojik yardım hizmetleridir. Bu psikolojik hizmetler, hangi adla verilirse verilsin, insanların, ruh sağlığı yerinde insanlar olmasını amaçlar. Başka bir deyişle, psikolojik hizmet, bir ruh sağlığı hizmetidir denilebilir. Ruh sağlığı hizmeti, başlangıçta sadece sağlık kuruluşlarında verilen tıbbi bir hizmet olmanın ötesinde bugün, her türlü eğitim, sosyal yardım ve endüstri kuruluşlarında yaygınlaşan bir psikolojik yardım hizmeti haline gelmiştir.

  Yaşantımızın her alanına ve anına girmiş olan teknoloji, her geçen gün giderek zayıflayan insan ilişkileri ve toplumca verdiğimiz yaşam savaşı gibi unsurlar düşünüldüğünde; hangi yaşta ve konumda olursa olsun herkesin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine duyduğu gereksinim oldukça açıktır. Dolayısıyla bu meslek dalı da her geçen gün daha da yaygınlaşacaktır.

  Psikolojik danışmanlar, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin tümünden sorumlu ve bu hizmetleri yetki ile sunabilecek bilgi ve beceriye sahip profesyonel kişilerdir.

  İnsan davranışlarının temelleri, eğitim ve eğitimin temelleri, psikolojik danışma ve rehberlik, insan özellikleri ve bunları ölçme yöntemleri, eğitsel ve mesleki bilgi toplama ve yayma, mesleki ilişkiler ve etik kurallar, istatistik ve araştırma yöntemleri, psikolojik danışma kuram ve uygulamaları gibi alanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın konu alanları içinde yer alır.

  Bölümde Okutulan Dersler

  4 yıllık lisans eğitimi boyunca; psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitime giriş, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, çocuk psikolojisi, yetişkin psikolojisi ve ana-baba eğitimi, iletişim, kişiler arası ilişkiler, bireyi tanıma teknikleri, insan kaynakları yönetimi, özel öğretim yöntemleri, davranış bozuklukları, zeka engelli ve üstün zekalıların eğitimi, araştırma teknikleri, istatistik, ölçme ve değerlendirme gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

  Bu meslek dalını seçecek adaylarda bulunması gereken bazı kişisel nitelikler ise; insan değerlerine kendini adama, insanı sevme ve sayma, objektiflik, sabırlılık, açık fikirlilik, sosyal yetenek, girişkenlik, uyumlu ve dengeli olma, iletişim becerisi, yargılamadan ve eleştirmeden, insanları olduğu gibi kabul edebilme, hoşgörü, sempati ve sürekli olarak kendini yenileme ve geliştirme

  REKLAMCILIK

  Reklamcılık, küçük bir grubun, büyük bir kitlenin istek ve gereksinimlerini karşılamak için yarattığı ürün ve hizmetler hakkında insanlara haber ulaştırmasıdır. Bu yönüyle reklamcılık bir haberleşme yolu yaratılmak amacıyla ortaya çıkmış bir yöntemdir. Ancak söz konusu haberleşmeyi rastgele ve alalade bir haberleşme yöntemi olarak görmemek gerekiyor. Seçilmiş, elit ve bir o kadar da etkileyici mesajlarla doludur reklam. Hitap edilen kitlenin sosyal, siyasal ve kültürel değerlerine zarar vermeden, mal ve hizmetlerin, piyasa koşullarındaki yeri ve öneminin bildirimidir.

  Reklamcılık, ticaret dünyasının bir sözcüsü olarak hayatımıza girmiştir. Bu nedenle mahalle pazarındaki limonun, tezgahı üzerinde limonları sıkması da bir reklamdır, büyük firmalar ve holdinglerin iletişim araçları, ışıklı panolar ve dev bilbordlar kullanarak yaptıkları iş de…

  Ticaret hayatı için reklam bir mesajı, potansiyel alıcıya ucuz yoldan ulaştırma imkanı sunmaktır. Üretilen mal ve hizmetlerin müşterilere tanıtımı, malın ve markanın piyasalarda kabulü ve aynı zamanda korunması için her türlü ortamı hazırlayan da yine reklamdır. Reklamda esas amaç, satılma, çoğu zaman para biçiminde görülen kâr etme arzusudur.

  Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında, reklamın ekonomik hayatta oldukça önemli bir yer işgal ettiğini görmek fazlaca zor olmayacaktır. En küçüğünden en büyüğüne kadar, sanayi ve ticaret kuruluşlarının ürettikleri malın tanıtımını yapmak ve müşteri potansiyellerini genişletmek için bu işe büyük önem verdikleri görülmektedir. Gazete sayfaları, TV ekranlarının yanı sıra etki uyandıracağına inanılan her mekan (caddeler, sokaklar, insanların yoğun olarak yer aldıkları yerler) rengarenk resimler ve mesaj yüklü kısa cümlelerle doldurulması bu işin önemini göstermektedir. Reklamcılık bir nevi alıcı satıcı işi olarak da görülebilir. Bu nedenle sosyal ilişkileri güçlü, hayal gücü yüksek ve insanları etkileme yeteneğine sahip prezantabl elemanlar bu işi rahat yapabilirler.

  Üniversitelerin reklamcılık bölümlerinde ağırlıklı olarak sosyal dersler okutulmaktadır. Piyasa araştırmaları, sosyal psikoloji, pazarlama, metin yazarlığı, istatistik ve iktisatın yanı sıra kısmen de olsa hukuk, okutulan dersler arasındadır. Reklamcılık iş bulma olanakları oldukça geniş bir sektördür. Bu bölümden mezun olanlar, ticari ve siyasi her kurumda iş bulabilecekleri gibi, özel olarak da reklam şirketlerinde metin yazarlığı, müşteri temsilciliği yapabilirler, büyük şirketlerin reklam ve organizasyon sorumlusu olarak görev alabilirler. Satın alma ve pazarlama departmanlarında çalışabilirler. Mali anlamda oldukça karlı ve kazanç getirici bir iştir. Mezunlarına serbest çalışma kapılarını sonuna kadar açmıştır. Hareketli, yoğun ve bir o kadar da zevkli bir iştir


 8. 8
  ___x-ir___
  Üye
  SANAT TARİHİ

  Sanat tarihi programının amacı, Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini, geniş bir kültür çevresi içinde yürüterek kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır. Roma çağı sonundan günümüze kadar, çeşitli devirler halinde sanat eserleri üslup ve kültür çevreleri kendi metodu ile incelenir. Sanat tarihçisi, mimarlık eserleri, resim gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi için konferanslar verir ve yayınlar yapar.

  Dört yıllık lisans eğitiminde; İslam öncesi Türk sanatı, teknik resim-rölove ve fotoğrafçılık, sanat tarihine giriş, Avrupa Sanatı (resim, heykel, mimari). İslam Sanatı, Bizans sanatının kaynağı, Antik sanat, İslam öncesi, İran ve Mısır sanatı, kültür tarihi, mitoloji ve ikonografi, genel terminoloji, eleştiri ve yöntembilim, ileri Osmanlıca, Ortaçağ Türk mimarlığı, İstanbul’da Bizans anıtları semineri, müzeciliğe giriş, Selçuklu el sanatı, Avrupa sanatında resim ve heykel, müzecilik, müzik ve plastik sanatlar ilişkisi gibi dersler okutulur. Yaz aylarında yüzey araştırması ve kazılar, müzelerde uygulamalar yapılır.

  Mezunlara lisans diploması ve “Sanat Tarihçisi” ünvanı verilir. Genellikle müzelerde çalışırlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, MTA, turizm kuruluşlarında iş bulabilirler. Bilimsel çalışmaya meraklı olanlar, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar sanat tarihi öğretmeni olarak orta dereceli okullarda görev alabilirler

  SOSYAL ANTROPOLOJİ

  Kültürün yaratıcı öğesi olan insan topluluklarının yaşama biçimlerini kültürlerin oluşumlarını, gelişimini, değişimini ve etkileşimini inceleyip araşıtırmak üzere eğitim yapar. Teorik bilgi aktarımının yanı sıra güncel olayların ve sosyal problemlerin arkasında yatan faktörleri saptayabilecek araştırmaların nasıl yapıldığını uygulayarak öğretir.

  Dört yıllık lisans eğitiminde ekoloji, kültür analizi, köy ve köy sorunlar, aile antropolojisi, kültür türleri, kültür değişmeleri, din antropolojisi ve belgeleme, veri değerlendirme, fiziki antropolojiye giriş, sosyal antropolojide alan araştırmaları ve uygulama gibi dersler okutulmaktadır.

  Sosyal antropoloji programını tamamlayanlara lisans diploması ve “ Sosyal Antropolog” unvanı verilir. Sosyal antropologlar çeşitli kültürlerde ve Türk toplumunda çeşitli alt kültürler üzerinde araştırmalar yapar. Çeşitli insan grupları içinde bir süre yaşayarak ve katılımcı gözlem biçimini kullanarak onların yaşam biçimini değerlendirir.

  Mezunlar kamu ve özel sektöre ait çeşitli kurumlarda iş bulabilirler.

  TARİH

  Tarih/ tarih öğretmenliği bölümü konuyla ilgilenen ve akademik düzeyde araştırma yapmak isteyen üniversite adaylarına yönelik olarak kurulmuş bir bölümdür. Bölüm, sosyal bilimlerin olmazsa olmaz denilen bir alanında araştırma, bilgi üretme ve öğretimi amaç edinmiştir.

  Üniversitelerin tarih bölümünün ders programında dünya ve Türk tarihi ile ilgili dersler verilmektedir. Ancak Türk Tarihi ile ilgili dersler, genel tarih derslerinden belirgin oranda yoğundur. Tarih bölümlerinde tarihe yardımcı kabul edilen, sosyal antropoloji, paleografya, cografya gibi bilimlerde ders programı içinde görülmektedir.

  Tarih öğretmenliği bölümünde 8. dönem öğrencileri öğretmenlik uygulaması yapmakta ve uygulamaları yaptıkları kurumlardan gelen puanlar doğrultusunda not almaktadırlar. Ayrıca öğrenciyi araştırmaya itmek için projeler yapmaları istenmektedir. Tarih bölümü, en fazla akademisyen ve okutmana sahip olan bölümlerden birisidir. Mezunlardan bir kısmı tarihe yardımcı ve bağlantılı alanlarda yüksek lisans programlarına devam ediyor, bir kısmı turizm sektöründe çalışıyor.

  Başarılı tarihçi; her şeyden önce iyi bir araştırmacıdır. Tarihte sonuca çabuk ulaşılmaz, tarihçi, sosyal bilimlerin her alanına ilgi duyar. Tarihçinin geniş bir genel kültürü vardır. Tarihçi bilimsel çalışma ve incelemeden zevk alır.

  Bölümde okutulan dersler

  Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Ekonomi Tarihi, Osmanlıca, Türk Lehçeleri, Uygarlık Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Paleografyası, Yakınçağ Tarihi, Türk Tarihçiliği, Selçuklu Tarihi, Beylikler Dönemi Türk Tarihi, Ortadoğu Tarihi, Çağdaş Dünya Tarihi, Siyasi Düşünce Tarihi, Türk Anayasa Tarihi, Türk İktisad Tarihi, Türk Metodolojisi.

  Eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümleri de yaklaşık olarak aynı programı uygulamaktadır. Ancak farklı olarak pedagojik formasyon dersleri olan Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dersleri gibi dersler de verilmektedir. Türk Cumhuriyeti Tarihi ve Osmanlı Toplumunda Devlet Yapısı Dersleri seminer şeklinde yürütülmektedir. Bazı fakülteler son iki dönemde öğrencilerden bitirme tezi istemektedirler

  TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

  Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran öğretmen yetiştirilmesi amaçlanır.

  Dört yıllık lisans eğitiminin birinci yılında; tarih metodolojis, Orta Asya Türk Tarihi, İslam Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Büyük Selçuklu İmparatorloğu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Eğitime Giriş Sosyolojisi, ikinci yılında Osmanlı Paleografyası, İslam Tarihi, Eskiçağ Medeniyet Tarihi, Anadolu Selçuklu Tarihi, Türk Dünya Coğrafyası, Eğitim Psikolojisi, üçüncü yılda; Osmanlı Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Doğu Avrupa Türk Kavimleri, Hindistan Türk Devletleri Tarihi, Ölçme – Değerlendirme, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Haçlı Seferleri Tarihi, dördüncü yılda; Yeni ve Yakınçağda Avrupa Devletleri, Türkiye Coğrafyası, Eğitim Yönetimi, Tarih Özel Öğretim Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi gibi dersler okutulur.

  Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, insan ve toplum bilimlerine karşı ilgili, akademik yeteneğin yanında sözlü anlatım gücü kuvvetli, insanlarla kolay iletişim kurabilen ve öğretmekten zevk alan kişiler olmaları beklenir.

  Bölüm mezunları “ Tarih Öğretmeni” unvanı ve lisans diploması alırlar. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında ve özel dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilirler.

  TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ

  Televizyon gazeteciliği görsel iletişim sektörünün teknik ve kültürel anlamdaki gelişmesine paralel olarak doğmuş bir programdır. Programın amacı, günümüzde oldukça etkili hale gelen ve gün geçtikçe de etki alanını genişleten televizyon yayınları için gerekli olan haber, program ve araştırmacı elemanları yetiştirmektedir. TV yayıncılığı ve TV istasyonlarının bu kadar gelişmediği dönemlerde, sınırlı sayıdaki TV kanalları açısından bu işi doğrudan gazetecilik bölümü mezunları yapmaktaydılar. Ancak teknoloji devriminin elektronik haberleşme araçları üzerindeki etkisi ile TV’lerin kitleler üzerindeki etkisi kadar yaygın anlayışları ve içeriklerinde de büyük oranda değişimler yaşandı. Toplumsal yaşamda hemen hemen herkez TV’lere bağımlı hale geldi, büyülü kutu yaşamın her boyutunda etkili olmaya başladı. Yerel, ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonlar hemen hemen toplumun her kesimi tarafından izlenir oldu. Dahası TV’nin teknolojisi değişti, işleyiş ve uygulama standartları çağın teknolojisine uygun hale getirildi.

  İşte bütün bu nedenlerden dolayı hem habercilik formasyonu olan hemde TV teknik ve teknolojisine hakim elemanların varlığı kaçınılmaz hale geldi. Türkiye’de de amacı iletişim sektöründe çalışacak eleman yetiştirmek olan İletişim Fakülteleri, söz konusu bu ihtiyacı karşılamak için bünyelerinde TV gazeteciliği adında bir programa yer verdiler.

  Programın eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Adaylar eğitim – öğretim süreci içinde mesleği daha yakından tanıyabilmek için, özel ve resmi TV kuruluşlarında 4 ay staj yapmak zorundadırlar. Televizyon gazeteciliği, hareketli, sosyal , güncel ve tarihi gelişmelere karşı meraklı, olaylara sosyal, siyasal ve iktisadi açıdan geniş bakabilen, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği olan adaylar için uygun ve elverişli bir bölümdür. Mezunların medyayı ilgilendiren her kurumda çalışma imkanları vardır. Ancak TV setörünün gün geçtikçe genişlemesi, bu programı bitiren adaylara doğrudan TV’nin kendi bünyesinde çalışma imkanı sunmaktır. TV’de çalışmayı seven mezunlar, birim olarak haber merkezinde, araştırma programlarında ve aktif olarak haberin içinde yer almaktadırlar.

  Yoğun ve yorucu olmasına rağmen, ekonomik olarak çalışanları tatmin eden bir meslektir.

  Bölümde okutulan dersler

  Program kapsamında TV teknikleri, kurgu, kamera, metin yazarlığı bilgisayar, fonetik – diksiyon gibi teknik derslerin yanı sıra; bir gazeteci için her zaman gerekli olan sosyal dersler ( siyasal bilimler, siyasal düşünceler ve rejimler, uluslararası ilişkiler, temel iktisat, günümüz Türk gazeteciliği ) yoğun olarak okutulmaktadır


 9. 9
  ___x-ir___
  Üye
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

  Günümüz toplumunda bireylerin doğru ve etkili iletişim kurabilmesi beraberinde pek çok başarıyı da getirmektedir. Doğru ve etkili iletişimin vazgeçilmez bir boyutu da konuşmada akıcılık, netlik, kelimeleri doğru kullanabilme gibi becerilerdir.

  Dil ve edebiyat programları, o dilin kökenine inerek diğer dillerle olan ilişkilerini, zaman içindeki değişimini izleyen ve sürekli yenilenme gösteren toplum hayatına girmiş olan kavramlara karşılık gelecek kelimeler türeten proğramlardır. Ancak dilin yapısı ve gelişimini irdelerken, o dilde basılı olan edebi eserler ve metinlerde incelenir. Türk Dili ve Edebiyatı’nın geçmişi bilimsel olarak incelenirken, yeni akımlar da tartışılır ve incelenir.

  Bölümde okutulan dersler

  Öğretim süresi 4 yıl olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, Azeri Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Yeni Türk Şiveleri Genel Dil Bilimi, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi, Kompozisyon, Osmanlıca, Türk Halk Bilimi, Tiyatro Bilgisi dersleri okutulmaktadır.

  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde ise sayılan bu derslere ek olarak Eğitim Yönetimi, Eğitim Teknolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme gibi formasyon dersleri de verilmektedir.

  Bölüm ÖSS Sözel Puanı ile öğrenci alan bir bölümdür. Mezun olunan üniversite ve bölümün referans olarak kabul edildiği, ancak mesleki durum ve kariyer üzerinde tam bir gösterge olmadığı ülkemiz iş dünyasında, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları pek çok farklı alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

  Araştırmacı bir ruha sahipseniz, Türk dilinin kaynağı, yapısı, gelişimi ve değişimi, edebi eserler ilginizi çekiyorsa, bilime karşı merakınız varsa, zihinsel efor sarfetmeyi tercih ediyorsanız, üniversitelerde dilbilimci olarak görev alabilirsiniz.

  Eğitim fakültesi mezunuysanız yada pedagojik formasyonunuz varsa, sabırlıysanız, başkalarını anlayıp yardım etmekten ve öğrendiklerinizi paylaşmaktan hoşlanıyorsanız, özel eğitim kurumları yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirsiniz. Kurallara sıkı sıkıya bağlı, düzenli, topluluktan fazla hoşlanmayan bir yapınız varsa kütüphanelerde, arşivlerde Kültür Bakanlığı’nda çalışabilirsiniz.

  Eğer güzel ve etkin konuşmanızla göz doldurabilen bir insansanız, son yıllarda sıkça görmeye başladığımız spikerlik ve güzel konuşma kurslarında öğretmenlik yapabilirsiniz. Aktif yaşantıyı seven, yaratıcılığına ve gözlemlerine güvenen, her an aklına yeni parlak bir kişilik ve düşünce yapınız varsa, özel yeteneklerinizde bu özelliklerinizi tamamlıyorsa, gazete ve dergilerde köşe yazarlığı, editörlük gibi işler de yapabilirsiniz

  ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

  Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, üniversitelerde bulunan ve rasathaneler yardımıyla gökcisimlerinin, güneşin, yıldızların hareketlerini, nitelik ve niceliklerindeki değişimlerini, evrendeki konumlarını inceleyerek teknik insangücünü yetiştirmektir.

  Astronomi; astronometri ve astrofizik olarak iki anabilim dalına ayrılır. Astronometri gökcisimlerinin hareketlerini ve konumlarını incelerken, astrofizik gökcisimlerinin fiziksel özellikleri üzerinde çalışmalar yapar.

  Bölümde yıldız atmosferleri, özel yıldızlar, çift yıldızlar, yıldızlar arası kolon yoğunlukları, galaksiler, kozmoloji, güneşin günlük hareketlerinin incelenmesi gibi konularda da araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen veriler, bilgiler, uluslararası kuruluşlarlada paylaşılmaktadır. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin ortanın üzerinde bir fizik ve matematik altyapısına sahip olmaları gerekmektedir. Bölümle ilgili kaynakların nerdeyse tamamının İngilizce olması nedeniyle İngilizce bilmek de gereklidir.

  Öğrenim süresi 4 yıldır.

  Bölüm mezunları “Astronom” ünvanı alırlar. Mezunlar, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilecekleri gibi rasathanelerde ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı gözlem istasyonlarında görev almaktadırlar.

  Eğitimleri sırasında aldıkları bilgisayar dersleri, kendilerini yetiştirdikleri takdirde çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı veya bilgisayar yazılım elemanı olarak iş bulmalarını da sağlamaktadır. Bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrenci ve mezunlar, 1997 yılında açılan Türkiye’nin ilk gözlemevi Antalya Bakırtepe Gözlem İstasyonu’ndan yararlanabilmektedir.

  Bölümde okutulan dersler:

  Bölümde ilk yıl fizik ve matematik dersleri okutulmaktadır. İkinci yıldan itibaren ise genel ve küresel astronomi, gök mekaniği, astrofizik, spektroskopi, gezegenler teorisi, çiftyıldızlar bilgisi, güneş, yüksek enerji astrofiziği, galaksiler, astronomide gözlem araç ve yöntemleri, uzun dalga boyu astrofiziği, yıldızların iç yapısı ve evrimi, kozmoloji ve astronomi tarihi dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra öğrenciler genel programlama adı altında bilgisayar dersi de almaktadırlar.


  BESLENME VE DİYETETİK

  Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirimesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve beslenme sorunlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.

  Bölüm mezunlarına diyetisyen unvanı verilir.

  Mezunların çalışma alanları: Sağlık sektörü ( özel ve kamu), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Eğitim ve Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, SSK, Mediko Sosyal Merkezleri, Huzurevi, Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık kuruluşları.

  Öğrenim Süresi: 4 yıl

  Okutulan Dersler: Genel Kimya, yönetim ekonomisi, beslenme ve diyetiğe giriş, anatomi, fizyoloji, beslenme kimyası, ana ve çocuk beslenmesi, toplum beslenmesi, besin kimyası, diyet tedavisi, genel mikrobiyoloji, biyo – istatistik.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puanı ve ile öğrenci alınmaktadır. Fen, fen bilimleri, klasik fen, tabii bilimler, fen- matematik alan- kol bölümlerinden mezun olanlar ilgili programı tercih ettikleri takdirde AOBP 0,5 katsayısı ile çarpılır.

  Diyatisyen ne iş yapar?

  Hastanelerde ve diğer kuruluşlarda bireyler ve gruplar için normal ve iyileştirici diyetleri planlar, hazırlar ve denetler. Diyetlerin besleyici değerlerini saptar, gereksinilen besinlerin miktarlarını saptayarak satın alınmasını sağlar. Besinlerin hazırlanmasıyla ve servisiyle ilgili araç ve gerçlerin satın alınmasını , yerleştirilmesini, kullanılmasını ve bakımını sağlar. Sağlık ilkelerine uygun besin seçer, hazırlama ve saklama konusunda birey ve saklama konusunda birey ve grupları eğitir. Beslenme sorunlarını araştırır

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

  Günümüzde bilgisayar her amaca uygun olarak değişik büyüklük ve özelliklerde tasarlanabilmekte, üretim hatlarında, bankacılıkta, savunmada, ekonomik ve sosyal planlamada, eğlence sektöründe, haberleşmede, sağlık ve eğitimde, kısacası hayatın her alanında etkin bir rol oynamaktadır.

  Bilgisayar, 21, Yüzyıla girmeye hazırlandığımız şu yıllarda ülkemizde ve dünyada, hemen hemen her alanda ve farklı konularda, gün geçtikçe kullanımı artan araçlardan biridir. Çağımız teknoloji baş döndürücü bir değişim içindedir. Bu değişim karşında durabilmek; sürekli kendini yenileyebilen, gerçekleştirebilen, kamu ve özel sektördeki kompleks sistemleri etkin bir şekilde kullanabilen insan gücünü yetiştirmekle mümkün olabilir. Bu anlamda bilgisayar mühendislerine duyulan ihtiyaç kaçınılmazdır.

  Bilgisayar Mühendisliği’nin esas amacı bilgiyi otomatik olarak kullanma, programların yazılım ve donanımları, bilgi iletişim tekniklerini geliştirme ve bu yöntem ve teknikleri çeşitli alanlarda kullanmaktır. Bilgisayar mühendisliği, özellikle yazılım ve donanımlarının bütünleşerek oluşturduğu bilgisayar sistemlerini teorik olarak inceleyip geliştiren ve teknolojiler üreten bir daldır. Bilgisayar mühendisliği bölümünde bilgisayar sistemlerinin yapısı, işleyişi, tasarımı, projelendirilmesi sistemlerin kullanılması konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları yapılır.

  Bu gün varolan eğitim kurumlarından bilgisayar ile ilgili pekçok yeni bölüm açılmaya devam ediyor.

  Değişik isimler altında açılan bu programlar bize bu konuda branşlaşmaya doğru gelişmeler olduğunu gösteriyor. Bilgisayar ile ilgili eğitim veren programların iki ayrı bölümde ele alabiliriz: Birincisi yazılım, İkincisi donatım.

  YAZILIM: Programlama dilleri, bilişim sistemleri, sayısal çözümlemeler ve modelleme, hesaplama kurumları konularında eğitime ağırlık verir. 10. 10
  ___x-ir___
  Üye
  BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği- Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği- Bilgisayar Öğretmenliği- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 8 yıllık zorunlu eğitim yasasının kabulu ile Dünya Bankası’nında katılımlarıyla ilk ve ortaöğretim kurumlarımız eğitim teknolojisinin zorunlu kıldığı araç ve gereçleri ile donatılmaya başlanmış, pilot okul uygulamaları ülkemizin dört bir yanında başarıyla uygulanmıştır.

  Bu yükseköğretim programlarınında amacı, her kademe ve türde temel eğitim ve lise düzeyindeki öğretim kurumlarında öğretim teknolojisi laboratuarlarının sorumluluğunu alacak, bilgisayar destekli öğretim ve öğrenim konusunda okullardaki ihtiyaçı karşılayacak ve diğer branşların öğretmenlerine yardımcı olabilecek bilgi ve beceriye sahip öğretmenler yetiştirmektedir.

  Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Mezunlar “Bilgisayar Öğretmeni” ünvanı alırlar. Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel öğretim kurumlarında yada bilgisayar kursu veren özel kurslarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca bilgisayar üreten ve pazarlayan özel kuruluşların bilgi – işlem merkezlerinde çalışabilirler.

  Bölümde okutulan dersler

  Bölüm öğrencileri lisans eğitimleri süresince matematik, genel biyoloji, genel kimya, fizik, genel programlama, programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamaları , bilgisayar ağları ve iletişim , eğitimde ınternet uygulamaları gibi derslerde eğitim görmektedirler. Ayrıca öğretmen olmak için gerekli formasyon dersleride okutulmaktadır.

  BİYOKİMYA

  Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık bilimleri, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirmektedir. 21. yüzyılda biyokimya ve biyoteknoloji gelecekte, bugün hayal edilemeyecek olanakları insanların hizmetine sunacaktır.

  Bu çalışmalardada en büyük pay biyokimyanın olacaktır. Son yılların Nobel Bilim Ödülleri büyük oranda biyokimyasal çalışmalara ağırlık verilmiş ülkelerde biyokimyanın olacaktır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde biyokimyanın tıp, hukuk gibi sınavla öğrenci alan ender bölümlerden biri olması geleceğin en büyük göstergesidir.

  Türkiye’de lisans düzeyinde ilk biyokimyaya öğretime 1978 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyokimya ve Mühendisliği bölümünde başlamıştır. Bu bölümün ve kimya fakültesinin malesef 1982 yılında kapatılması sonunda biyokimya öğretimine 1982- 1995 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Biyokimya ağırlıklı kimyagerlik programı ile devam edilmiştir. Mayıs 1995 te Ege Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Türkiye’nin ilk Biyokimya Bölümü kurulmuş olup 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora alanında eğitim vermektedir. Biyokimya bölümü içinde biyokimyagerlik ve biyoteknoloji ağırlıklı olmak üzere iki ana yönlendirici vardır. Ayrıca seçmeli ve serbest seçmeli ders olanakları ile çevre, sağlık, gıda gibi tercih edebilecekleri başka alanlara da yönelebilirler.

  Mezunların çalışma alanları

  Mezunlar gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesürlerin gerektirdiği rutin, kalite- kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarakta görev alabilirler. Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Buda iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre artmaktadır. Bunlara ilave olarak bölümde yürütülen lisansüstü öğretim sayesinde mezunlar yükseklisans ve doktora yapma olanağına sahiptirler


  BIYOLOJİ / BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

  Biyoloji bölümü, öğrencilere teorik ve pratik olarak canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi üzerine bilgiler vererek, onları 21.yüzyılın temel bilimi olarak adlandırılan bu bilim dalında çağdaş bilgilerle donatmayı amaçlar, ülkemizin hastane ve laboratuarlarının teknik eleman ihtiyacını karşılar.

  Biyoloji iki temel gruba ayrılır; Botanik, bitkiler yaşamını inceler, zooloji ise hayvanlar üzerinde çalışır. Biyoloji öğretimi veren üniversitelerin bünyesinde ilgili üniversitesnin olanklarına bağlı olarak moleküler biyoloji, ekoloji, hidrobiyoloji, biyoteknoloji , genel biyoloji, uygulamalı biyoloji gibi anabilim dalları mevcuttur. Biyoloji öğretmenliği programı ise ortaöğretim kurumlarında görev alacak biyoloji öğretmenlerini yetiştirir. Biyoloji öğretmenliğini tercih edecek öğrenci fen derslerinde başarılı, meraklı, sabırlı bir araştırmacı olmalı, en önemlisi doğayı ve canlılarla uğraşmayı sevmelidir.

  Biyoloji bölümünde eğitim süresi 4 yıl, biyoloji öğretmenliği bölümünde ise 5 yıldır.

  Bölümde okutulan dersler

  Her iki bölümde de aynı dersler okutulmakta, biyoloji öğretmenliği bölümde okuyanlar farklı olarak öğretmenlik formasyonu için gerekli ek dersler almaktadırlar. Bu formasyon derslerini isterlerse biyoloji bölümünü okuyanlarda 3. veya 4. sınıfta alarak öğretmen olma hakkını elde etmektedirler. İlk yıl temel fizik, kimya, matematik, biyoloji dersleri verilir. İkinci yıl omurgalı, omurgasız hayvanlar, organik kimya, histoloji ( doku bilimi) , bitki morfolojisi, sistoloji ( hücre bilimi) dersleri, üçüncü yıl tohumlu ve tohumsuz bitkiler, biyokimya, genetik, moloküler genetik, bitki enbiyolojisi, hayvan biyolojisi dersleri, dördüncü yıl ekoloji, bitki coğrafyası, hayvan enbiyolojisi, insan ve bitki fizyolojisi, evrim dersleri okutulmaktadır. Dersler laboratuar dersleridir.

  Biyoloji öğretmenliği bölümünü bitirenler “ Biyoloji Öğretmeni” ünvanını alırlar. Mezunlar her tür her derecedeki orta öğretim kurumlarında, dershanelerde öğretmen olarak görev alabilirler. Biyoloji bölümünü bitirenler ise “Biyolog” ünvanı alırlar. Bölüm mezunları öğretmenlik formasyonu derslerini almışlarsa resmi ve özel okullarda, dershanelerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi, devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına bağlı laboratuarlarda, araştırma kurumlarında yada belediyelerde, gıda ve ilaç fabrikalarında iş bulabilirler. Çok sınırlı olmakla beraber, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlıkları’na bağlı ulusal park ve bahçeler müdürlüklerinde iş bulma imkanı mevcuttur


 11. 11
  ___x-ir___
  Üye

  --->: Tüm Meslekler ve Ayrıntıları

  Reklam  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  Öğretim süresi: 4 yıl

  Okutulan dersler: Matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri, statik, mukamet, dinamik, yapı statiği, zemin mekaniği, teknik resim, bilgisayar programcılığı, malzeme gibi mühendislik dersleri ile çevre kimyası, mikrobiyoloji, makine bilgisi,su kalite kontrolü, hava kalite kontrolü, çevre modelleme, çevre hukuku gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal ağırlıklı puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  Çevre sorunları yakın zamana kadar biyoloji biliminin içinde yer alan küçük bir bölümü, biyoloji biliminin içinde önemsiz bir araştırma konusu olarak görülmüştür. Elbette bu kısır bir yaklaşım olmuş artan sorunlar karşısında yeterli çözümlerin üretilmesine olanak tanımamıştır. Hızla artan dünya nüfusu ile beraber insanlar, pekçok sorunla da yüzleşmek zorunda kalmıştır. Kirlenmiş denizler, zehirli gazlar, nükleer atıklar, çarpık kentleşme, yok olan hayvan ve bitki türleri...

  Bu noktada insanlar kendi elleriyle yok ettiklerini onarmanın yollarını aramaya başlamıştır. Çevre mühendisliği ise bu arayışların sonucu olarak ortaya çıkmış olan evrensel ve kutsal bir misyona sahip bir bilim dalıdır.

  Çevre mühendisliği hızlı nüfus artışının ve endüstrileşmenin ortaya çıkardığı çevre sorunlarına mühendislik sorunlarına mühendislik çözümleri üretecek dünya standartlarında elemanlar yetiştirir. Çevre mühendisliği eğitiminin verildiği üniversitelerde eğitim dili olarak Türkçe kullanıldığı gibi İngilizce eğitimi veren üniversitelerde bulunmaktadır. Çevre sorunlarına çağdaş sorunlar üretebilmek amacıyla çoğu üniversitede bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Pekçok üniversitede bulunan internet ağıyla uluslararası yayınların takibi kolaylaştırılmaktadır. Üniversitelerin yurt dışı bağlantıları sayesinde öğrenciler konuyla ilgili teknoloji ve bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilme olanağı bulabilmektedir. Gene üniversite yönetimleri tarafından düzenlenen gezilerle, öğrencilere uygulamaları yakından inceleyebilme olanağı tanıdığı gibi staj olanaklarıylada uygulama alanında deneyim kazanabilme şansı yaratılmaktadır. Üniversitelerin bünylerinde yer alan laboratuarlar ise uygulama alanında mevcut olan önemli bir diger olanaktır.

  Çevre mühendisliği sayısal puan türü ile öğrenci alan bir bölümdür. Adayların matematik öncelik olmak üzere fen bilimleri derslerine yönelmeleri gerekmektedir. Üniversitede okutulan derslerde bu doğrultudadır. 4 yıllık eğitim veren ve üniversitelerin Mühendislik Fakültelerine bağlı bulunan Çevre Mühendisliği, dünya üzerindeki ekolojik dengeleri korumayı amaçlayan insanlar yetiştirir.

  Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarına Çevre Mühendisi ünvan ve lisans diploması verilir. Çevre Mühendisleri Çevre Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı Çevre İl Müdürlükleri ile belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilecekleri gibi özel sektörde de endüstri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışma şansına sahip olabilirler. Lisans diplomasına sahip olan Çevre Mühendisleri, diledikleri takdirde lisans ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini pekiştirebilir, çalışmalrını akademik alanda da devam ettirebilirler

  DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

  Bölümün ilk kuruluşu, Mühendishane-i Bahri Hümayun’a dayanmaktadır.(1773) Günümüze taşınması İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Kürsüsü ile olmuştur ( 1947). Dört yıllık lisans eğitiminin % 30’u İngilizce olarak yürütülmektedir. Bir yıl hazırlık proğramı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi ne dahil değildir.

  Bölümde sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara cevap verebilecek ve gerek lisans gerekse yüksek lisans çalışmlarına yönelik araştırma laboratuarı ve atölyeler yer almaktadır.

  Bölümde, Matematik, Kimya, Teknik Resim, Analitik Geometri, Statik, Lineer Cebir, Gemi Mühendisliğine Giriş, Mukavemet, Dinamik, Kinematik, Bilgisayar Programlama, Deniz Teknolojisine Giriş, Termadinamik, Dinamik Yapı Analizi, Üretim Yöntemleri, Gemi Elektiriği, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Hidrostatiği, Açık Deniz Yapıları Dizaynı, Gemi ve Deniz Yapıları Direnci, Oşinografi, Dalga Mekaniği, Tershane Organizasyonu, Deniz Yapıları Projesi, Deniz Dibi Boru Döşeme Teknikleri, Kıyı Yapıları, Gemi İşletmeciliği, Gemi Hidrodinamiği, Gemi Teorisi, Zemin Mekaniği dersleri okutulmaktadır.

  Bölüm mezunlarına “Gemi İnşaati ve Deniz Mühendisi” ünvanı verilmektedir. Mezun olan öğrenciler Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.’ye bağlı Pendik, Camialtı, Haliç Tershaneleri’nde, özel sektöre ait Tuzla’da bulunan tershanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük, Taşkızak tershanelerinde, Gemi Sigorta Acentelerinde, armatörlere bağlı şirketlerde Gemi İşletmeciliği alanında çalışabilmekte, Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Ulaştırma Bakanlığı ve buna bağlı kuruluşlarda,denizcilik işletmelerinde gemi inşaatı ve işletmesi ile ilgili alanlarda, Dizel Motor Fabrikaları veya Türkiye temsilciliklerinde, yat yapımı ile ilgili yat tershanelerinde ve kısmen makina mühendisliği kapsamına giren çalışma alanlarında görev alabilmektedirler. Bölümde okuyan son sınıf öğrencileri stajyer mühendis olarak veya mezun olduktan sonra mühendis olarak kolayca iş bulabilmektedirler.

  Bu bölüm her türlü deniz taşıtının ve gemi makinalarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik üretim yapılması konusunda eğitim verir. Yalnızca İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde yer alan bölüm, Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü ile bir çok dersi ortak almakta ve mezun olduklarında aynı yerlerde iş bulabilmektedirler


 12. 12
  ___x-ir___
  Üye
  DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

  Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programının amacı güverte ve makine zabiti ile denizcilik acentalarında çalışacak elemanlar yetiştirmektedir. 4 yıl süren lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlara “ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi” ünvanı verilir. Mezunlar Ulaştırma Bakanlığı’nda ve özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında iş bulabiliyorlar. Deniz ulaştırma işletme mühendisleri, gemide hergün 8 saat nöbet tutarlar. Geminin güvenli biçimde seyrini, limanlara yanaşıp yükünü boşaltmasını ve yük almasını sağlarlar. Denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları değerlendirirler. Geminin ve yüklerinin sigorta işlemlerini yürütürler. Limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri yaparlar. Uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulurlar.

  Bölümde okutulan dersler

  Matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama, malzeme bilgisi, güverte, gemi yönetim mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği.

  DİŞ HEKİMLİĞİ

  Bölümün adı: Diş Hekimliği

  Öğretim Süresi: 5 yıl

  Okutulan dersler: Diş Hekimliği fakültesinde dersler, kuramsal ve uygulamalı verilmektedir. Uygulamalı dersler el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerekmektedir. Kuramsal derslerde ise matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel dersler verilmektedir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal ağırlıklı puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  Diş Hekimliği eğitimi aynı adla kurulmuş olan fakültelerde verilmektedir. Diş Hekimi adayları temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar. Diş Hekimliği Fakültesi’nde ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması,diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılır.

  Diş Hekimliği Fakültesi’nde dersler uygulamalı ve kuramsal dersler olarak iki ana başlık altında toplanır. Temel bölüm dersleri eğitim süresinin ilk iki yılında, uygulamalı dersler ise eğitim süresinin son üç yılında verilmektedir. Türkçe eğitim veren üniversiteler olduğu gibi eğitim dili olarak İngilizce’yi tercih eden üniversitelerde bulunmaktadır.

  Diş hekimliği, uygulama ağırlıklı bir bölüm olduğu için eğitim süresince oldukça fazla masraf yapılmakta, bu masraflar bizzat öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.

  Eğitim süresinin ilk iki yılını başarıyla tamamlayanlara Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans diploması verilmektedir. 5 yıllık eğitim süresi sonunda başarıyla mezun olan adaylar ise yüksek lisans diploması ve Diş Hekimi unvanı alırlar. Diş hekimleri, kendilerine başvuran hastaların şikayet ve şikayet doğrultusunda konulacak tanıya göre diş çekimi, dolgu, dişeti hastalığı, takma diş yapmak, eğri ve çarpık dişleri düzeltmek gibi konularla ilgilenir.

  Diş Hekimleri kendi muayenehanelerini kurarak serbest çalışma olanağına sahip oldukları gibi özel klinikler ile devlet kuruluşlarında da çalışma şansına sahiptirler. Ancak serbest çalışma kararının yaşama geçirilebilmesi için mali engelleri aşmak ve bir dizi bürokratik işlemi yerine getirmek gerekmektedir. Muayenehane açabilmek için gerekli olan alet ve malzemeleri alabilmeye yetecek kadar finansal birikime gereksinim vardır. Muayenehane açabilmek için yerine getirilmesi gereken bürokratik yükümlülükler ise Türk Tabibler Odası’na başvurada bulunmak, Sağlık Bakanlığı’ndan muayenehane açabilmek için izin belgesi almak ve muayenehane açma durumunun Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi olarak sıralanabilir.

  Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programları ile diş hekimliğiin ilgili alanlarında tez çalışması yapan, bilimsel çalışmalarda diş hekimliğine katkıda bulunan, ağız ve diş sağlığı ile ilgili hizmetlerde normal hasta tedavisinin ötesinde her türlü tedaviyi yapabilen doktoralı diş hekimi olarak göreve devam edebilme de mümkündür. Bu konumda bulunan diş hekimlerinin üniversitelerin Ağız – Diş – Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı, Oral Diagnoz ve Radyoloji Ana Bilim Dalı, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı ve Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalında görev alarak akademik ve mesleki yaşamlarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri mümkündür

  ECZACILIK

  Bölümün adı: Eczacılık

  Öğretim süresi: 5 yıl

  Okutulan dersler: Eczacılık eğitiminin yanısıra ilk iki yılında fizik, kimya, matematik gibi temel dersler, son iki yılında ise uygulamaya yönelik mesleki dersler verilmektedir.

  Aldığı puan türü ve özellikleri: Sayısal puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

  Eczacılık eğitiminin amacı, doğal ve sentetik ilaç hammaddelerinin elde edilişi, üretimi ve kalite kontrolü ile ilacın hammadde halinden hastaya sunulacak hale gelene kadar geçirdiği tüm evrelerle ilişkin kuramsal ve deneysel bilgilerin kazandırılması, ilaçların hastalara en etkin biçimde uygulanması için gerekli olan tüm biyolojik ve farmakolojik bilgilerin verilmesinin yanı sıra, eczane işletmeciliği ve mevzuat konularının da aktarılmasıdır.

  Ayrıca yaratılan staj olanaklarıyla eğitim süresi boyunca öğrenilenlerin uygulamada görülmesi mümkün olabilmektedir. Eczacılık eğitiminde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü gibi değişik branşlaşma alanları mevcuttur. Bu bölümlerde kendi içlerinde daha özel uzmanlaşma alanlarına açıktır.

  Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Eczacı unvanı ve lisans diploması alırlar. Eczacılar, kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde reçeteyle doktor tarafından hastaya önerilen ilaçları hazırlarlar, hazır olanları müşteriye satarlar. Eczacılar kendi eczanelerini açarak serbest olarak çalışabildikleri gibi kamu kurumları ile özel sektörde de iş bulabilme şansına sahiptirler. Eczacılar, özel sektörde sağlık hizmetleri alanında, kozmotoloji ve gıda sanayisinde, araştırma ve kalite kontrol laboratuarlarında, kamu sektöründe ise bakanlıklarda, çeşitli devlet kuruluşlarında, hastanelerde, laboratuarlarda, eczanelerde görev alabilirler. Yabancı dil bilen eczacıların özel sektörde oldukça iye konumlara gelebilmeleri mümkün olmaktadır. İlaç endüstrisinde araştırmacı yada ilaç tanıtıcısı olarak çalışabilmeleri de söz konusudur. Ayrıca üniversitelerde lisansüstü eğitim ve doktora derecelerine sahip olarak akademik çalışmalarını da sürdürebilirler. Akademik çalışma yapmak isteyenler için aynı olanaklar yurt dışındada geçerlidir
  .
  ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm içeriğinde elektromanyetik kuramları; uydu anten tasarımı; temel elektrik devre çözümleme yöntemleri; elektrik üretme, iletme ve dağıtma ile ilgili sistemlerin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması yapım ve işletimini bulundurur.

  Elektrik – Elektronik Mühendisliği programında ağırlık verilen konular arasında elektronik, telekomünikasyon, optik, mikrodalga kuramı ve uygulamaları vardır. Ayrıca zorunlu yaz stajı da eğitimin bir parçasıdır.

  Bölümde okutulan dersler: Bölümde, Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Pascal Programlamaya Giriş, Teknik Resim, Temel Doğrusal Cebir, Elektrik Mühendisliğine Giriş, Türevsel Denklemler, Modern Fizik Kavramları, Devre Teorisi, Elektrik -Elektronik Devreler Laboratuarı, Yarı İletken Aygıtlar, Elektro magnetik Teorisi, Olasılık ve Rastgele Değişkenler, Sinyaller ve Sistemler, Elektromagnetik Dalgalar, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Analog Elektrik, Geri Besleme Sistemleri, Sayısal Elektronik, Mantık Tasarımına Giriş, Mühendislik Tasarımı,Tasarım Projesi, Tıbbi Cihazlarda Elektronik Teknikler, Dogrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Süreçlerde Ölçü ve Denetim, Yüksek Gerilim Tekniği, Enerji Sistemlerinde Koruma dersleri okutulmaktadır.

  Teknolojinin hızlı gelişimi, bu mühendislik programının önemini bize tekrar göstermektedir. Bu nedenle elektrik – elektronik mühendisliğinin eğitim programı da en hızlı değişen ve gelişen programlardan birisidir. Bölümden mezun olanların iş bulma olanakları ve çalışma alanları oldukça fazladır. Mezunlar, her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesiyle uğraşan özel sektör kuruluşlarıyla, Aselsan, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda , elektronik devre ve düzenlerin tasarımı, imalatı, bakım ve onarımı hizmetlerinde kontrol sistemlerinin tasarım ve üretiminde ve endüstriyel otomasyon sektöründe çalışabilirler.


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
meslekler ve ayrıntıları,  yuksek lisans da temel islemler ve termodinamik mi yoksa proses ve reaktör tasarimi mi hangi anabilim dali secilmeli
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi