Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi

  Reklam  Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi

  Forum Alev
  Deniz taşıtları, her türlü açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımı, ekonomik bir şekilde üretimi konularında mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren kişidir.

  GÖREVLER
  • Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar,
  • Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur,
  • Gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
  • Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  • Telefon, fax, telex gibi iletişim araçları,
  • Bilgisayar,
  • Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler,
  • Gösterge ve veri tabloları,
  • Büro malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  • Üstün bir genel yeteneğe sahip,
  • Sayısal düşünme gücü olan,
  • Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
  • Göz-el koordinasyonuna sahip,
  • Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneği olan,
  • Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,
  • Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
  • Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Gemi ve deniz yapıları mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

  Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça düşüktür ve daha çok danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik çalışmalarında yer almaktadırlar.
  Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, bu mesleğe yönelik eğitim yerlerinin sınırlı oluşu ve değişik alanlarda iş bulma olanakları “Gemi ve Deniz Yapıları Mühendislerinin” işsiz kalma riskini önlemektedir.
  Özellikle son zamanlarda gemi ve deniz yapıları mühendisleri, işletme konusunda master eğitimine yönelmekte, gemi ve deniz yapıları işletme mühendisliği alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmektedirler.
  Gemi İnşaatı Mühendisliğini bitirenler isterlerse Gemi İnşaatı Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Fakat bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsis yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  • Ayrıca “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” için belirlenen ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Deri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Eğitim süresi 4 yıldır.
  Eğitimleri süresince öğrenciler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi ve Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında;
  Eğitimin 1.yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Atölye (Tersane), Analitik Geometri,
  2.yılında; Matematik, Malzeme, Mukavemet, Kinetik, Deniz Teknolojisine Giriş,Termodinamik, Ekonomi, Dinamik, İleri Mukavemet, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, İhtimaller Hesabı,
  3. yılında; Gemi Deniz Yapı Elemanları, Dinamik Yapı Analizi, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Deniz Kirliliği, Gemi Hidrostatiği, Açık Deniz Yapıları Dizaynı, Gemi ve Deniz Yapı Direnci, Oşinografi, Gemi Makineleri, Dalga Mekaniği,
  4.yılında; Gemi Hidrodinamiği, Gemi İnşaatı, Gemi ve Deniz Yapı

  Mukavemeti, Gemi Sevki, Gemi Teorisi, Zemin Mekaniği, Gemi Yardımcı Makineleri,Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Deniz Yapıları, Proje, Gemi ve Deniz Yapıları, Deniz Dibi Boru Döşeme Teknikleri, Kıyı Yapıları, Deniz Hukuku, Gemi İşletmeciliği olmak üzere temel ve meslek derslerini alırlar.
  Eğitim sırasında uygulamaya yönelik derslere de ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrenciler yaz dönemlerinde; kaynak, döküm ve gemi montajına; gemi yapımı ve liman inşaatına; bürolarda dizayn çalışmalarına yönelik olmak üzere üç alanda staj yapmak zorundadırlar. Stajlarını tamamlayan öğrenciler bitirme ödevlerinde, başarı göstermeleri halinde, mezun olabilmektedirler.
  MESLEKTE İLERLEME
  • Denizcilik alanında, uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi ve deniz yapıları mühendisleri yabancı dil konusunda, özellikle, İngilizcede yeterli düzeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca, zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik alanındaki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.
  • Gemi adamı olarak çalışmak isteyenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açılan kısa süreli kurslara devam ederek gemi makineleri hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve kaptan, çarkçıbaşı olarak gemilerde hizmet vermeye yönelebilirler.
  • Açık deniz veya kıyı yapılarından birindeki çalışmalara ağırlık verebilir veya dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında uzmanlaşabilirler,
  • Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
  • Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri ile yönetim kademelerinde yer alabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  • Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
  • Özellikle, staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler işletmeler tarafından uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilirler.
  • İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunları Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi olarak ilk işe başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin 4-5 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücrette işletmelerin yapısı ve hizmet içeriklerine, çalışanların işteki pozisyonlarına göre 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  • İlgili eğitim kurumları,
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi

  Reklam  Gemilerin yapım aşamasında gemilerin mühendisliğini yaparlar.Mühendislik çalışmaları yapar ve hesaplarlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi