Gemi Makineleri Mühendisi

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Gemi Makineleri Mühendisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  Gemi Makineleri Mühendisi

  Reklam  Gemi Makineleri Mühendisi

  Forum Alev
  Gemi makineleri mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

  GÖREVLER
  - Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin, itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar,
  - Gemi genel planına, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar,
  - Gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler,
  - Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar,
  - Teknolojik gelişmeleri izler.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Bilgisayarlar ve hesap makineleri,
  - Ölçü ve kontrol aletleri,
  - Çizim alet ve malzemeleri ile büro malzemeleri, çizim masası,
  - Telefon, fax gibi iletişim araçları.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  - Üstün bir genel yeteneğe sahip,
  - Sayısal düşünme gücü olan,
  - Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayan,
  - Mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen,
  - Göz-el koordinasyonuna hakim,
  - Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneklerine sahip,
  - Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,
  - Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
  - Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Gemi makineleri mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilmektedir. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Gemi makineleri mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi makineleri mühendisleri Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları,Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde; resmi ve özel tersaneler; deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda; class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde); gemi makineleri imal eden fabrikalarda; bu makinelerin alım-satımını yapan ticarethanelerde; mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler.

  Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının artabileceği düşünülmektedir.
  Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça azdır (%l-2) ve daha çok proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmektedirler.
  Herhangi bir işsizlik durumunda, gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin (Genel) işlerine yönelebilmekte veya gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedirler.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Bu mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  - Ayrıca “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” için belirlenen ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Eğitimin süresi 4 yıldır.
  Eğitimleri süresince öğrenciler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi, Yabancı Dil (İngilizce) gibi genel kültür dersleri yanında;
  Eğitimin l.yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Statik, Atölye (Tersane), Analitik Geometri,
  2.Yılında; Malzeme, Mukavemet, Kinematik, Termodinamik, Ekonomi, İleri Mukavemet, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, Matematik,
  3.Yılında; Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Makine Elemanları, Akışkanlar, Sayısal Analiz, Gemi Hidrostatiği, Gemi Direnci,
  4. Yılında; Gemi Deniz Yapı Mukavemeti, Gemi İnşaatı, İş Hukuku, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi Yardımcı Makineleri, Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Gemi Hidrodinamik Dizaynları, Gemi İnşaatı Projesi, Gemi İşletmeciliği ve yine Gemi Hidromekaniği olmak üzere temel fen ve mühendislik dersleri ile mühendislik bilim derslerini alırlar.
  Eğitim ve öğretimin son iki yılında teorik derslerin yanı sıra mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitimleri sırasında, tamir, bakım, imal ve dizayn üzerine staj yapmak zorundadırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Denizcilik alanında ve gemi sanayiinde uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi makineleri mühendisleri yabancı dil konusunda özellikle İngilizcede yeterli seviyeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik ve gemi sanayiindeki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.

  - Gemi adamı olmak isteyen gemi makineleri mühendislerine yönelik İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimde gemi bilgisi ve malzeme ile seyir halindeki gemilerin işletilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda gemi makine mühendisleri, uzak yol makine zabiti olarak da çalışma hayatında yer alabilmektedirler.
  - Gemi makineleri mühendisleri, proje çizimi, projelerin uygulamaya konulması,yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, makinelerin imali ve kurulması vb. çalışmalardan birine ağırlık verebilir ve o alanda uzmanlaşabilirler.
  - Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
  - Gemi Makineleri Mühendisleri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
  - Özellikle staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler, işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  • İlgili eğitim kurumları,
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Gemi Makineleri Mühendisi

  Reklam  Gemilerde kullnılan makinelerin mühendisliğini yaparak onların verimli bir şekilde çalışmasını sağlarlar.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi