Dok Kaptanı

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Dok Kaptanı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  LoveNess
  Bayan Üye
  Reklam

  Dok Kaptanı

  Reklam  Dok Kaptanı

  Forum Alev
  Sorumluluk alanındaki makineli ve makinesiz deniz vasıtaları ile bu vasıtaların rıhtım, palamar hizmetleri ile iskele ve işyerlerinde görevli dok personelini sevk ve idare eden kişidir.
  Dok Kaptanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
  a) Günlük liman işletme planlama komitesi toplantısına katılmak, günlük iş programına göre vasıta ve personeli görevlendirmek, iş emri haricinde vasıtaların hareketine izin vermemek,
  b) Vasıtalarda bulunması gereken tahlisiye yangın vb. gibi seyre müteallik her türlü lüzumlu malzemeyi meri deniz mevzuatına göre tertip ve teçhizini temin etmek,
  c) Emrinde bulunan vasıta ve personeli kontrol etmek, görülen arıza ve noksanlıkları gidermek, gerekli gördüğü takdirde durumu amirine bildirmek,
  d) Hastalık yaralanma gibi durumlar haricinde nöbetçi personelin izinlerini düzenlemek ve iş durumuna göre personel tedarik etmek,
  e) Makineli vasıtalar tarafından yapılan her türlü hareket ve manevraların kaptanlar tarafından emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
  f) Deniz vasıtalarının rıhtımda herhangi bir yere çarparak hasar vermemesini ve sert kullanılmamasını, lüzumsuz manevralar yapılmasını önlemek,
  g) Gerek deniz vasıtaları gerekse karada rıhtım kısmında meydana gelen hasar ve olayları, yöneticisine rapor etmek,
  h) Vasıtaların ihtiyacı olan akaryakıt, yağ vs. her türlü malzemenin ilgililer tarafından zamanında tahsis edilip edilmediğini kontrol etmek,
  i) Güverte ve makinede meydana gelen arızaları giderilmesi için gerekli talimatları vermek, ilgilileri bilgilendirmek ve dok personeli tarafından arızanın giderilmesini sağlamak,
  j) Deniz vasıtalarının bakım, onarım ve genel yenilenmesi ile havuza girecek olan vasıtaların işlerini kontrol etmek, iş ile ilgili teknik şartlarını hazırlamak,
  k) Feri iskelelerinin bakım ve onarımının yaptırılmasını kontrol etmek,
  l) Limana ait tüm rıhtımlardaki ustrumacaların kontrolünü yapmak ve eksik olanların temin edilmesini sağlamak,
  m) Gemilere hizmet vermekle yükümlü olan romörkörleri ve diğer deniz vasıtalarını Liman Başkanlığının öngördüğü şekilde donatmak,
  n) Ünitesinde çalışan personelin devamlılıklarını kontrol etmek ve denetlemek,
  o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Dok Kaptanı

  Reklam  dok kaptanlığı adındanda anlaşılacağı üzere denizcilik mesleği görevi ise gerekli kanun ve nizama göre çevre ve iş sağlığı güvenliği bilinci ile hareket ederek organizasyonu sağlamak+ Yorum Gönder
dok kaptanlığı,  mersin dok kaptanlığı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi