Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler (Nedir?)-Mimarlar Grubu

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler (Nedir?)-Mimarlar Grubu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler (Nedir?)-Mimarlar Grubu

  Reklam  Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler (Nedir?)-Mimarlar Grubu

  Forum Alev
  Her çeşit binanın isteğe ve imkanlara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde çalışılabileceği gibi, mimarlık bürosu açarak serbest çalışmak da mümkündür.

  Programın Amacı: Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

  Gereken Nitelikler: Bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mimarlık bölümünden mezun olanlara "Mimar" ünvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

  Çalışma Alanları: Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimara gereksinme duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması olanaklıdır.


  Mimarlık Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri


  ORTA DOĞU TEKNİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL TEKNİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MİMAR SİNAN - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  GAZİ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  YILDIZ TEKNİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  YEDİTEPE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DOKUZ EYLÜL - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ANADOLU - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ULUDAĞ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BAHÇEŞEHİR - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BEYKENT - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  OSMANGAZİ - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  HALİÇ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  İSTANBUL KÜLTÜR - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ÇUKUROVA - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SELÇUK - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MERSİN - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  KARADENİZ TEKNİK - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  BALIKESİR - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ERCİYES - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  SÜLEYMAN DEMİREL - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  TRAKYA - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ERCİYES - YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  DİCLE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  LEFKE AVRUPA - MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  YEDİTEPE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MOLDOVA - TEKNİK MOLDOVA TEKNİK
  YAKIN DOĞU - MİMARLIK FAKÜLTESİ
  VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  GİRNE AMERİKAN - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  MALTEPE - MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  ULUSLAR ARASI KIBRIS - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  DOĞU AKDENİZ - MİMARLIK FAKÜLTESİ
 2. 2
  gökçe34
  Özel Üye

  --->: Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgiler (Nedir?)-Mimarlar Grubu

  Reklam  Mimarlık, insan yaşamının içinde geçeceği mekan/mekanları oluşturmak/üretmek amacı ile, yapı/yapı gruplarını kapsayan fizik çevreyi tasarlamak uğraşına verilen isim. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi, yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre de mimari tasarımın kapsamına girer. Mekan, içinde yaşamın gerçekleştiği fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekanın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın hergün artan çeşitliliği gözönüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır.
  ...
  Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir.

  Dünyanın en eski mesleği olarak kabul edilen mimarlık yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise, endüstrileşmiş ülkeler dahil tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olup, diğer sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, mimarlık, geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak, gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak, vizyon sahibi bireylerin mesleğidir.

  Çalışma alanları

  Mimarlık okullarından mezun olanların, mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile, birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir. Temelde çalışma alanları şöyle özetlenebilir: A.Kamu Kurumları'nda (devlet memuru olarak )
  -Tasarımcı olarak,
  -Yapı denetimi amacı ile,
  -Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında,
  B.Özel Sektör'de
  -Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak,
  -Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak,
  -Şantiyelerde görev alarak,
  -Yapı Sektörü'ne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında ve satış noktalarında,
  -Sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında,
  -Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında,
  C.Serbest mimar olarak
  D. Akademisyen olarak

  İnşâ sanatı. Mîmarlıktan maksat, ortaya konan eserde güzellik, sağlamlık ve kullanışlılığı birleştirmektir. Bu unsurlarsa, kültür, iklim ve teknik imkânlara bağlı olduğundan mîmârlık sanatı da devirden devire, milletten millete ve iklimden iklime büyük değişiklikler göstermektedir.

  Ilıman iklimin hüküm sürdüğü memleketlerde binâlar, güneş ışığını en fazla alacak tarzda inşâ edilir. Yağışlar daha çok yağmur şeklinde olduğundan çatı eğimleri azdır. Ekvatora daha yakın sıcak iklim bölgelerinde ise, güneş ışığından sakınılır. Pencereler az sayıda ve ufaktır. Avluların üzeri kapatılmıştır. Kar yağışının fazla olduğu ve uzun zaman erimeden kaldığı, kuzey memleketlerinde, çatılar çok eğimli yapılır. Böylece çatı üzerindeki kar miktarı en aşağı seviyede tutulmuş olur.

  Başlıca inşâat malzemesi taş, tuğla, ahşap, mermer, mâden, kireç ve çimentodur. Her malzemenin fizikî özellikleri başka başkadır. Bu yüzden kullanılan malzemenin cinsine göre, inşâatın şekli ve tatbik edilen usüller de değişiklik gösterir. Çeşitli taş cinsleri, her devirde yaygın olarak kullanılan bir inşâat malzemesidir. En iyi şekil verilebilen taş, kalker (kireç taşı)dir. Mermer de bir kalker türüdür. Granit, çok kullanılan bir başka taş cinsidir. İnşâat malzemesi olarak taş, yüksek basma (sıkıştırma) mukâvemetine karşılık nisbeten düşük eğme mukâvemetine sahiptir. Bu sebeple taş binâlarda kirişler kısa tutulur. Sık ve kalın sütunlara ihtiyaç vardır. Yine eskiden beri yaygın olarak kullanılan ahşap malzemeyse, lifli yapısı sebebiyle yüksek bir eğme mukâvemeti gösterir.

  Böylece uzun krişli, ince sütunlu binâlar inşâ etmek mümkün olmaktadır. Gâyet sıhhî olan ahşap malzemenin tek mahzûru çabucak yanmasıdır. Fakat buna karşı da çeşitli tedbirler geliştirilmiştir. ABD ve Kuzey Avrupa’da evler hâlâ ahşap olarak yapılmaktadır.

  On dokuzuncu yüzyılda, betonun yüksek basma (sıkıştırma), çeliğin ise yüksek eğme mukâvemetinden istifâde etmek için, betonarme inşâ tarzı geliştirildi. Böylece hem geniş, hem de çok yüksek binâlar yapma imkânı ortaya çıktı. Beton içine inşâat demiri yerleştirilerek tatbik edilen betonarme inşâ tarzı, bugün bütün dünyâda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

  Kil ve çamurun fırında pişirilmesiyle îmâl edilen ve taş kadar sağlam olmamasına rağmen işlemesi kolay olan tuğlanın ilk defâ M.Ö. 6000 yıllarında Mezopotamya’da kullanıldığı bilinmektedir.

  Mîmârî bir eserde tertip tarzı, büyüklük, ölçülerin birbirine nisbeti ve uygunluğu gibi unsurlar sâyesinde güzellik sağlanmaya çalışılır. Bu maksatla eserlerin ölçülerinde nisbetlerini esas alan matematikle ilgili formüller kullanılır. Mîmârlıkta göz önüne alınması gereken bir husus da kullanışlılıktır. Yâni, yapılan eser kullanma gâyesine uygun olmalı, binâ içinde sirkülasyon (hava akışı) ve akustik (ses yayılma) özellikleri iyi bir şekilde sağlanmalı, çeşitli ihtiyaçlar, imkânlar nisbetinde karşılanmalıdır.

  Mîmarlık, ihtisas sâhalarına göre birkaç şûbeye ayrılır:

  1. Dînî mîmarlık (Câmi, mescit, kilise mîmarlığı).

  2. Askerî mîmarlık.

  3. Sivil mîmarlık (Mesken, sınâî, ticârî içtimâî ve siyâsî mîmarlık).

  4. Bahçe mîmarlığı (Bahçe tanzimi).

  5. Şehir mîmarlığı (Şehir îmâr plânlarının hazırlanması, cadde, sokak ve meydanların tanzimi ile uğraşan mîmarlık şûbesi).

  Mîmarlık târihi, insanlık târihiyle başlar. Yeryüzünde ilk mîmârî eser Kâbe’dir. Kâbe’yi ilk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselâm yapmıştır. Oğlu Şit aleyhisselâm Kâbe’yi ikinci defâ taştan inşâ etmiştir. Nûh Tufanından sonra, hazret-i İbrâhim ve oğlu hazret-i İsmâil birlikte yeniden îmâr ettiler.

  Eski Mısır’da mîmarlık: Nil Nehrinin çamurunu güneş ışığında kurutarak elde ettikleri tuğlalarla evlerini yapan eski Mısırlılar dinleri îcâbı, en büyük önemi mâbetlerle mezarlara vermişlerdir. Firavunları mumyalayıp içerisinde muhâfaza ettikleri dev piramitler o devrin sembolü olmuştur. Bu piramitlerin inşâsı için büyük iş gücü gerekmiştir. Aynı şey mâbetleri için de söylenebilir. Eski Mısırlıların mâbetlerinde, kapalı bir avludan geniş bir salona girilir. Bu geniş sâhada o kadar çok sütun vardır ki geriye pek az boşluk kalmıştır. Çok az yağmur yağan Mısır’da bu sütunların üzeri de taştan düz bir çatı ile gereksiz yere örtülmüş, içeriye güneş ışığının gelmesi önlenmiştir.

  Mezopotamya’da mîmarlık: Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı Mezopotamya’da çamurun kurutulmasıyla îmâl edilen kerpiç veya tuğla, başlıca inşâat malzemesidir. Bâbil ve Sümerlerde kemerli inşâ tarzı gelişmiştir. Âsurluların ise sarayları meşhurdur. Tek katlı olan bu saraylarda odaların çoğunu dar koridorlar teşkil eder. Âsurlular, şehirlerin etrâfını da surlarla çevirmişlerdir. Mezopotamya’nın bu eski şehirleri, zamanla toprak altında kalmıştır.

  Yunan ve Roma mîmarlığı: Mısır ve Mezopotamya mîmârisinin tesiri eski Yunan’da da görülür. Kereste, çamur ve taşın yanısıra mermer de inşâat malzemesi olarak kullanıldı. Mısır’daki düz çatıların yerine az eğimli çatılar yapıldı. Yunan tapınaklarında topluca ibâdet edilecek geniş kısımlar yoktur. Tek kişilik küçük hücrelerin yer aldığı bu tapınakların dış kısmında yer alan üstü kapalı avlularda tanrılarına kurban keserlerdi. Eğlenceyi çok seven Yunanlılar birçok açık hava tiyatrosu yapmışlardır. Bu tiyatrolarda dâireye benzer şekildeki sahnenin etrâfında merdiven basamağı gibi kat kat oturma yerleri çepeçevre inşâ edilmiştir.

  Romalılar ise, geniş memleketlere hâkim olduklarından büyük şehirler kurdular. Bu şehirlere kemerler üzerinden su getirdiler. Roma’nın hamamları da meşhurdur. Bu hamamların zemin ve duvarları mermerle kaplanmıştır. Romalılar bunlardan başka gladyatörlerin mücâdelesini seyredip eğlenmek için, Yunanlıların tiyatrolarına benzer yapılar inşâ etmişlerdir. Bütün bu inşâatlarda mahallî malzemelerin yanısıra deniz ve karayolları ile uzak memleketlerden de çeşitli malzemeler getirip kullanmışlardır.

  İlk Müslümanlarda mîmârlık: İslâmiyetin gelmesiyle büyük bir medeniyet kuran Araplar, her sâhada olduğu gibi mîmârlıkta da eşsiz eserler verdiler. Dünyâca tanınmış düşünürlerden Hrischfeld; “Hiçbir millet, Arapların İslâmiyeti kabul etmeleriyle medeniyete girmesi derecesinde hızla uygarlaşmamıştır.” demektedir. Müslümanlar, kısa zamanda Hindistan’dan İspanya’ya kadar uzanan, üç kıta üzerine yayılmış geniş toprakları, bu yeni kültürün eserleriyle süsleyip damgalarını vurdular. Bu eserlerini meydana getirirken, o güne kadar çeşitli milletler tarafından kullanılan mîmârî usûllerini en iyi şekilde tatbik ettikleri gibi, daha evvel görülmemiş birçok yeni teknikler geliştirip dünyâya tanıttılar. 3. 3
  high-hopes
  Yeni Üye
  ben yeni uye oldum.bu yıl sınava girdim mimarlık cook istiorum puanlarımı netlerimi yazsam bana yardımcı olabilirmisinzi??ygs puanım 425 mat2 ve geo 70 net. fen netlerim de 72 net..+ Yorum Gönder
mimarlık bölümü hakkında
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi