Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Gazete Manşetleri[yurt dışıda dahil]

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Gazete Manşetleri[yurt dışıda dahil] ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye
  Reklam

  Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Gazete Manşetleri[yurt dışıda dahil]

  Reklam  Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Gazete Manşetleri[yurt dışıda dahil]

  Forum Alev
  ataturkun-olumunden-sonraki-gazete-mansetleri-0.jpgataturkun-olumunden-sonraki-gazete-mansetleri.jpg  ATAmızın ölümünden sonra TÜRKİYE basınındaki manşetleri görmek gurur verici.
  Ama; Onun büyüklüğünü sadece biz değil tüm dünya biliyordu...Gurur duyulacak kadar güzel sözleri birde DÜNYA basınlarından okuyalım:

  ALMANYA

  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. Volkischer Beobachter Gazetesi
  Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir..
  Alman Ajansı

  A.B.D
  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. Chicago Tribune

  ARNAVUTLUK
  Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
  "Atatürk eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır." Stipsi Gazetesi

  AVUSTURYA
  Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı. Neue Freie Presse

  BELÇİKA
  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür. Libre Belgique Gazetesi Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. Nasyonal Tidende

  BULGARİSTAN
  Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir.
  Bulgar Basınından Hiç bir ülke, Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir. Dness Gazetesi
  Atatürk; milletin atası, kılıç,fikir, kalp ve irade adamı idi. milletin bu büyük evladı, aynı zamanda yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır. Slovo Gazetesi

  ÇEKOSLAVAKYA
  Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz. Ceska Slova Gazetesi

  ÇİN
  Biz Çinli'ler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira, büyük bir milletin çok sevilen büyük Ata'sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır. Çin Basınından

  DANİMARKA
  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir." National Tidence Gazetesi

  FİNLANDİYA
  Atatürk, fevkalade bir devlet adamı, harb sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından biriydi. Atatürk'süz Türkiye, büyük bir devlet olamaz. Fin Basınından
  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi. Hufvud Stadbladet Gazetesi

  FRANSA
  Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır. Excelsior Gazetesi
  Atatürk'ün ölümü herkeste hayranlık uyandıran Türkiye için azim bir kayıptır. O'nun kahramanlığı ve dehası, Türkiye'nin istikbalini yaratmış ve kalkınmasını temin etmiştir.
  Bu kayıp, Fransa için de çok acıklıdır, çünkü Atatürk, onun sadık ve dürüst bir dostu idi. Gene bu kayıp sulh davası şefi yorulmaz bir surette bu davanın korunmasına çalışmakta idi.

  Türk milletinin bu büyük matem gününde duyduğumuz ıstırabın ne kadar geniş olduğunu takdir edersiniz. Fransa Basınından Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
  Paris-Le Temps Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. Noell Roger Gazetesi Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı.

  Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir. SANERWIN Gazetesi Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı. Paris-Soir

  İNGİLTERE
  Savaşta Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938) Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. Daily Telegraph Atatürk'ün ölümüne, bütün dünya da, büyük bir devlet, büyük bir asker, büyük derecede şeferli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere; önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. İngiliz Basınından O'nun idaresi altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu. London Times Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. Observer Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı. The Truth Dergisi
  O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
  "Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti." Times Gazetesi

  İRAN
  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur. İran Gazetesi
  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
  "Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar." Tahran Gazetesi

  İSPANYA
  Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye'yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya'nın Gazisi, istilacıların galibi ve İzmir'in fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa layık örneklerden birisi olarak yaşıyacaktır. İspanyol Basınından

  İSVEÇ
  O,olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler, O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
  Nya Dagligt Gazetesi

  İTALYA
  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. Tribuna Gazetesi

  JAPONYA
  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. Japan Times
  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider. The Japon Chronicle

  LÜBNAN
  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
  Ennehar Gazetesi

  MACARİSTAN
  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.
  Esti Ujsag.Macar.

  MISIR
  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri. Egyptian Gazetesi

  ROMANYA
  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. Timpul Gazetesi

  SURİYE
  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi,kahraman bir asker ve siyaset adamı idi... Elifba Gazetesi

  YUGOSLAVYA
  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur. Politika Gazetesi

  YUNANİSTAN
  Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı. Elenikon Mellon Gazetesi Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı. Messager D'Athenes Her memleket; milleti, zafer, refah, saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün heykelinin yapılmasında kullanacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira, Türkiye herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamın kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur. Yunan Basınından Bazen kendi gölgene basar sendelersin ıssız sokaklarda
  Bir karayel eser üşütür yalnızlığını yüzüne vurur Çıkar gelir pişmanlıklar en zayıf anında boğazında yıllanır bir düğüm
 2. 2
  sagoaliyahhh
  Üye

  --->: Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Gazete Manşetleri[yurt dışıda dahil]

  Reklam  keşke Atatürk şimdide olsaydı bizi bu hallerden kurtarırdı bu başı boşluktan rüşvetten torpillerden haksızlıklardan.... keşke ATAM İZİNDEYİZ dediğimiz gibi izinde olsaydık paylaşım için çok teşekkürler***** 3. 3
  KeşmekeŞ
  Özel Üye
  tüylerim diken diiken oldu kardeşim eline sağlık o gnleri yaşar gibi oldum +rep 4. 4
  Osmanlı Torunu
  Özel Üye
  YUGOSLAVYA
  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir Atatürk bir halk adamıdır Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur Politika Gazetesi

  Bende bu gazete var Rahmetli babam saklamisti bide Titonun olumununde gazetesi var kismet birgun paylasirim gerci turkleri iliglendirmes ama burasi buyuk bir forum her ulkeden insan var

 5. 5
  BeRaT
  Emekli
  eğerki ATATÜRK'ümüz şimdi yaşasaydı dünyaya TÜRKİYE hükmedecekti.

+ Yorum Gönder
atatürk öldüğünde gazete manşetleri,  atatürk öldükten sonra çıkan gazete haberleri,  atatürk öldüğünde dünya gazetelerinde çıkan haberler,  atatürkün öldüğü gün çıkan gazeteler,  atatürk öldü gazete
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi