Atatürk'ün Hayatı(tarihli açıklama)

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk'ün Hayatı(tarihli açıklama) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  abuzum
  Üye
  Reklam

  Atatürk'ün Hayatı(tarihli açıklama)

  Reklam  Atatürk'ün Hayatı(tarihli açıklama)

  Forum Alev
  1881
  Mustafa'nın Selanik'te doğuşu

  1893
  Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması,

  1896
  Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

  13 Mart 1899
  Mustafa Kemal, İstanbul'da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.

  10 Şubat 1902
  Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi

  11 Ocak 1905
  Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi

  Ekim 1905
  Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması

  20 Haziran 1907
  Mustafa Kemal'in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi

  13 Ekim 1907
  Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu'ya atanması

  15-16 Nisan 1909
  Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi

  6 Eylül 1909
  Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

  Mayıs 1910
  Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması

  17-21 Eylül 1910
  Fransa'da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.

  13 Eylül 1911
  Mustafa Kemal'in İstanbul'a Genelkurmay'a nakledilmesi

  27 Kasım 1911
  Mustafa Kemal'in Binbaşılığa yükseltilmesi

  22 Aralık 1911
  Mustafa Kemal'in İtalyan - Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi

  25 Kasım 1912
  Mustafa Kemal'in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması

  27 Ekim 1913
  Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliteri olması

  1 Mart 1914
  Mustafa Kemal'in Yarbaylığa yükselmesi

  2 Şubat 1915
  Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.)

  25 Nisan 1915
  İtilaf Devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.

  1 Haziran 1915
  Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselmesi

  8-9 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması

  10 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması

  17 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması

  21 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Zaferini kazanması

  1 Nisan 1916
  Mustafa Kemal'in Tümgeneralliğe yükseltilmesi

  7-8 Ağustos 1916
  Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtarması

  7 Mart 1917
  Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması

  16 Mart 1917
  Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanması

  5 Temmuz 1917
  Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanlığı'na atanması

  20 Eylül 1917
  Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi

  15 Ekim 1917
  Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi

  15 Aralık 1917
  Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi

  16 Aralık 1917
  Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi

  4 Ocak 1918
  Almanya gezisinden dönmesi

  7 Ağustos 1918
  Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin edilmesi

  26 Ekim 1918
  Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması

  31 Ekim 1918
  Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması

  13 Kasım 1918
  Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın lağvı üzerine İstanbul'a gitmesi

  30 Nisan 1919
  Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olması 2. 2
  abuzum
  Üye

  --->: Atatürk'ün Hayatı(tarihli açıklama)

  Reklam  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması

  21-22 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplanmaya çağırması

  26 Haziran 1919
  Amasya'dan Sivas'a hareketi

  3 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal'in Erzurum'a ilk gelişi

  8-9 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal'in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi

  23 Temmuz 1919
  Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmesi

  4 Eylül 1919
  Sivas Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne başkan seçilmesi

  11 Eylül 1919
  Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi

  20-22 Ekim 1919
  Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması

  7 Kasım 1919
  Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan Milletvekili seçilmiştir.)

  27 Aralık 1919
  Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelmesi

  16 Mart 1920
  İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması

  23 Nisan 1920
  Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması

  24 Nisan 1920
  T.B.M.M.'nin Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmesi

  11 Mayıs 1920
  Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır)

  13 Eylül 1920
  Mustafa Kemal tarafından "Halkçılık " programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu

  5 Aralık 1920
  Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi

  10 Mayıs 1921
  Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi

  13 Haziran 1921
  Mustafa Kemal'in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da görüşmesi

  5 Ağustos 1921
  Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi

  23 Ağustos 1921
  Mustafa Kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetmeye başlaması

  13 Eylül 1921
  Mustafa Kemal'in Sakarya Zaferi'ni kazanması

  19 Eylül 1921
  Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi

  26 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu idareye başlaması

  30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Savaşı'nı kazanması

  10 Eylül 1922
  Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi

  1 Kasım 1922
  Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi

  14 Ocak 1923
  Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü

  29 Ocak 1923
  Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi (5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır)

  17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması

  13 Ağustos 1923
  Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi

  11 Eylül 1923
  Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması

  29 Ekim 1923
  Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi

  1 Mart 1924
  Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi

  23 Ağustos 1925
  Gazi Mustafa Kemal'in Kastamonu'da şapka ve kıyafet devrimini başlatması

  3 Ekim 1926
  İstanbul'da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi
  1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gelmesi

  15-20 Ekim 1927
  Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi

  1 Kasım 1927
  Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

  4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı

  20 Mayıs 1928
  Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti

  9-10 Ağustos 1928
  Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi

  12 Nisan 1931
  Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

  4 Mayıs 1931
  Mustafa Kemal'in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

  12 Haziran 1932
  Irak Kralı Emir Faysal'ın Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyareti

  12 Temmuz 1932
  Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması

  4 Ekim 1933
  Yugoslavya Kralı Aleksandre'ın Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti

  29 Ekim 1933
  Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi

  16 Haziran 1934
  İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti

  24 Kasım 1934
  Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi

  1 Mart 1935
  Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi

  4 Eylül 1936
  İngiltere Kralı Edward VII'in İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti

  11 Haziran 1937
  Atatürk'ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne bağışlaması

  30 Mart 1938
  Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması

  19 Haziran 1938
  Romanya Kralı Karol II'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti

  5 Eylül 1938
  Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938)

  16 Ekim 1938
  Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması

  10 Kasım 1938
  Atatürk'ün SADECE BEDENEN aramızdan ayrılması

  21 Kasım 1938
  Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması

  10 Kasım 1953
  Atatürk'ün nâşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesi

  1981
  UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada "Atatürk Yılı" olarak kutlanması..+ Yorum Gönder
atatürkün hayatı tarihli
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi