Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri

Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
Öğretim ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Börtecine
  Emekli
  Reklam

  Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri

  Reklam  Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri

  Forum Alev
  Bugünkü İdaremiz asıl dinin ruhundan alınmıştır ve gerçek İslamiyet bize
  asıl bugünkü şekli emreder." (2)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Tanrı Peygamberimiz aracılığıyla "en son dini ve uygar gerçekleri" verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya, tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Peygamberimiz, Peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır.(3)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Bizim dinimiz(a) Hiçbir şekilde kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir. Allah'ın emrettiği şey kadın ve erkeğin beraber olarak her şeyi eylemesidir... Kadınlar sosyal hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır." (4)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Bizim dinimiz(b) En makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, bilime ve mantığa uygun düşmesi gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur." (5)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir... Bu esas milletçe Kur'an hükmü derecesinde önemlidir. Çünkü Kur'an hükümleri dahi bunu gerektirmektedir." (6)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Din, Allah'la kul arasındaki bir bağdır." (7)
  --------------------------------------------------------------------------------


  "Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir." (8)


  --------------------------------------------------------------------------------


  "Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din, ne de mezhep kabulüne zorlayabilir." (9)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Müslümanların toplumsal hayatında, hiç kimsenin özel bir sınıf olarak varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini hükümlere uygun hareket etmiş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin gereklerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz."(10)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Kur'an hükümlerine göre, hükümetin yalnız esasları ifade olunmuştur. O esaslar şunlardır: Meşveret (Meclisli yönetim), adalet, ulu'l-emre (devlete, yasalara) itaat." (11)
  --------------------------------------------------------------------------------


  Dinde hilafet denilen şey yoktur." (12)
  --------------------------------------------------------------------------------


  "Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum menfaatlerine uygundur, biliniz ki o dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milli çıkara, İslamın çıkarına uygunsa, bilin ki dinidir." (13)


  --------------------------------------------------------------------------------


  "Hukuki hükümler zaman ve ortam içinde toplumların uğradıkları değişikliklere göre değiştiklerinden, ondört yüzyıl önceki zamanın ve ortamın ihtiyacına göre lüzumlu ve yeterli görülmüş olan esaslar yerine, bugün birçok çeşitli kanunlar ve usuller konulması zorunluluğu görülmüştür. Bunlar bile kalıcı olmayıp, zamanla değişmeye mahkumdurlar." (14)
  "İlim Çin'de de olsa alınız." (Hadis)


  --------------------------------------------------------------------------------


  "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır." (15)


  --------------------------------------------------------------------------------


  Herşeyden, evvel şunu, en basit bir dini gerçek olarak bilelim ki, bizim dinimizde bir özel sınıf yoktur. Ruhbaniyeti reddeden bu din, tekelciliği kabul etmez. Mesela din bilginleri; aydınlatmak vazifesi mutlaka bu bilginlere ait olmadıktan başka, dinimiz de bunu kesinlikle yasaklar... Dini gerçekleri halka öğretmek için, mutlaka ilmi kıyafet (hoca olmak) şart değildir.

  Bizim yüce dinimiz, her müslüman erkek ve kadına araştırmayı farz kılıyor ve her müslüman, bu dine bağlananları aydınlatmakla vazifelidir." (16)
  --------------------------------------------------------------------------------


  "Bizi yanlış yola sevk eden habisler biliniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir."(17)


  --------------------------------------------------------------------------------

  ATATÜRK'ÜN İSLAMİYETE HİZMETLERİ

  Kur'an'ı, ilk kez Türkçe'ye çevirtti, bastırdı ve ücretsiz dağıttırdı. (1927 - İsmail Hakkı İzmirli'nin çevirisi).
  Kur'an'ın bilimsel tefsirini yaptırdı, bastırdı ve ücretsiz dağıttırdı. (Hak Dini Kur'an Dili" ismi ile 1936'da - Elmalılı Hamdi Yazır)
  Sağlam hadislerin çevirisini yaptırdı ve aynı şekilde halka ulaşmasını sağladı. (1932 - Ahmet Nazım, Kamil Miras).
  Arapça okunan, dinleyenin anlamadığı hutbeyi Türkçe'ye dönüştürdü. (1932)
  Camilerin din görevlisi ihtiyacını karşılamak için İmam-Hatip okulları açtı.
  Bunlar; halkın din adına sömürülmesini önlemek için yaptıklarıdır. Yani Kur'an'ın öngördüğü şekle doğru bir restorasyon amacı vardır. . Bunların dışında, bir de dinin öngörülerini devlet hayatına taşıması vardır ki, bunlar da dine hizmeti olarak görülebilir.

  Saltanatı kaldırması.
  Kur'an'da saltanat ve benzeri monarşik idareler yasaklanmıştır.
  Ulusal egemenlik sistemini kurması.
  Dine uygun olan da budur.
  Hilafeti kaldırması.
  Dikkat edilmesi gerekenkonu, Hilafetin tüm yetkilerinin TBMM'ye devredilmesidir. Yani din işleri sultani ve monarşik olmaktan çıkmış, anonimleşmiş, milli irade ile bütünleşmiştir. Dinde saltanat süren bir halife yoktur. Hz. Muhammed, monarşilerin hakim olduğu bir dünyada bile devlet başkanlığını veraset sistemine dayandırmamış ve 4 Halife devrinde cumhuriyet uygulaması görülmüştür. Atatürk bu inkılabı, dini yozlaşmaktan, ruhbanlardan, insanları sömürülmekten kurtarmak ve dindarların sırtından geçinen bedavacıları aradan çıkarmak için yapmıştır. Dinin gereğidir.
  Bu listeyi alt konu başlıklarını ve toplum yaşamına kazandırdıklarını da ekleyerek daha uzatabiliriz. Şimdi soralım; İslam'ın gerçek ruhunun anlaşılmasını sağlamaya çalışan, İslam'ın isteklerini devlet ve toplum hayatına taşıyan mı din düşmanıdır, yoksa İslam'ı tekeline alan, İslam'ın şiddetle reddettiği , saltanat ve hilafet düzeni peşinde koşan mı İslam düşmanıdır?


  --------------------------------------------------------------------------------
  ATATÜRK'ÜN BİREY OLARAK DİNİNE BAĞLILIĞINDAN ÖRNEKLER

  "... Dinime, gerçeğin kendisine nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum." (18)

  "Din vardır ve lazımdır." (19)


  --------------------------------------------------------------------------------


  Çanakkale muharebelerinde Atatürk'ün emrinde çarpışan, Atatürk Anafartalar Grup Komutanı olunca O'nun yerine 19.Tümen Komutanı olan Albay Şefik Aker:

  "8/9 Ağustos (1915) gecesi bana 19. Fırka Komutanlığını teslim edip Anafartalar Grubu Komutanlığı'na idareye giderken, Atatürk benim sol yanımda idi. Ağzından çıkan bir fısıltı dikkatimi çekti. O'nun selamet ve başarı için Allah'a fısıltı ile niyazda bulunduğunu görmüş ve anlamıştım." (20)

  Atatürk günlük tutan bir liderdir. Gençliğinden itibaren bu alışkanlığını hep sürdürmüştür. Elde kalan günlükleri zaman zaman kitaplaştırılmaktadır.
  Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz'a hazırlık döneminde Ankara'dan Batı Cephesi'ne gider. Birlikleri denetler, hazırlık durumunu yerinde görür. İşte bu günlerde, günlüğüne yazdıklarından konumuzla ilgili birkaç örnek:

  "9 Mart 1922, Perşembe - Sivrihisar
  ...
  Saat 8'e doğru (akşam) İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında... bilgi verdim. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk. Gece rahat ve yeterince uyuyamadım... (sağ böbreğinden rahatsızdır.)

  10 Mart 1922 Cuma - Aziziye

  Saat 5 (akşam) Aziziye, yorgunluk hissettim... Bir saat kadar uyudum. Sonra vücudumu süngerle sildim. Yeterli istirahat etmiştim. İsmet, Yakup Şevki ve Selahattin paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti, gördüm. Hafıza Kur'an okuttum. Saat 10'da gittiler. Benim notları yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki planımız 3 tümenin teftişidir.

  17 Mart Cuma - Akşehir
  ...
  Tayyare bölüğünü teftiş. Fazıl Bey ve diğer bir pilot uçtu. Fransızlardan alınan 14 tayyare Adana'ya gelmişti... İki tayyare uçurmak istedik. Motorları işletmek güç oldu. Biri uçabildi.
  Karargaha dönüş. Saat 8'e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk. İsmet Paşa da geldi. Yemekten sonra gittiler. Ben de yattım. Saat 11. Çok fırtına vardı. Bugün çok limonata bağırsaklarımı ağrıttı, rahatsızım.

  20 Mart Pazartesi - Akşehir

  Müdafaa-i Hukuk heyeti, İhsan, Fahrettin paşalar geldi.
  İhsan Paşa (Ali İhsan Sabis) şikayet etti. Haksızdır. Açık konuştum. Otomobille gezdim. İsmet Paşa'ya gittim. Beraber bize geldik. Fahrettin (Altay) paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk.

  24 Mart Cuma - Akşehir

  Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında hafız Ulucami'de mevlüt okudu... Gece yarısından sonra saat 5'e (sabah) kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım...(21)


  --------------------------------------------------------------------------------  Bu konuda son sözü de isterseniz yine Atatürk'e bırakalım:

  10 Kasım 1938 -Dolmabahçe


  Saat 9'u beş geçiyor.

  "...Aleykümselam..."

  (O'nun son sözü budur.)

  ______________________________________________ 2. 2
  Börtecine
  Emekli

  --->: Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri

  Reklam  DİPNOTLAR

  (1)Genel Kaynaklar: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.I., 1981, s. 269 (Saltanatın yıkıldığına dair verilen karar münasebetiyle yaptığı konuşmadan, 1 Kasım 1922); Nutuk-Söylev, Vesikalar/Belgeler, C. III, TTK., 1989, s. 1841.
  (2) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II., 1981, s. 154.
  (3) a.g.e., C.I., s. 269
  (4) a.g.e., C.II., s. 86
  (5) a.g.e., C.II., s. 90
  (6) a.g.e., C.II., s. 83
  (7) Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri, 1955, s. 116
  (8) Asaf İlbey, Yakınlarından Hatıralar, s. 102.
  (9) Kılıç Ali, s. 57
  (10) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.II., s. 90
  (11) Atatürk'ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Yayına Hazırlayan. Arı İnan, TTK., 1982, s. 31
  (12) a.g.e., s. 64
  (13) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 128
  (14) Tarih-II Ders Kitabı, 1933, s. 92
  (15) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 218
  (16) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 144
  (17) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 127
  (18) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 70
  (19) Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s. 228
  (20) İsmet Görgülü, Sesli Belgelerden M. Kemal Atatürk; Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 11, 1988
  (21) Ali Mithat İnan, Atatürk'ün Not Defterleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996, s. 122-127, Ek 10, 11, 12, 13.

  Rantcılara ithaf olunur;) 3. 3
  sweettears
  Usta Üye
  "Bizi yanlış yola sevk eden habisler biliniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir."(17)
  evet bahsettiğin rantçılar ' habisler ' benden de ithaf olsun bakalım . 4. 4
  Börtecine
  Emekli
  Benim hiçbir sözümde şeriat kelimesi duydunmu?Kaldıki forumda başörtüsü tartışması yapanların kelimelerinde şeriat sözü duydunmu?Herneyse bizde bir söz vardır; Sok kaşığı pilava yarası olan gocunsun..

 5. 5
  sweettears
  Usta Üye
  http://www.turkatak.gen.tr/index.php...=2727&Itemid=2

  bak bakalım gazeten savunduğun değerleri savunuyor mu ?

  tamamen tutarsız eylemler

 6. 6
  Börtecine
  Emekli
  dediğim gibi tüm medyaya karşıyım hepsi cartel dir gözümde ister dinci ister ocu ister bucu hepsi yanlıdır.Kaldıki tarafsızlığını yitiren isterse peygamber olsun geçerliliğini yitirmiştir.

  Ayrıca gazeten diyemezsin o gazete benim diye bir kelime çıkmadı ağzımdan.Her zaman Atatürk'ü savundum halada savunuyorum.Allahın Türk milletine bahşettiği son 200 senenin en büyük dahisini kim savunmaz ki?veya sahiplenmez herkes kendi istediği yöne çekecektir bu büyük bilgeyi !!


 7. 7
  sweettears
  Usta Üye
  artık saldırı savunmasına maruz kalmaktan gına geldi. ben gerçekleri gösteriyorum dileyen dilediğini savunur . biraz da inandırıcı olsun

 8. 8
  Börtecine
  Emekli
  Sizin gerçekler nerede yazıyor acaba?Bak bizdeki Kur'anda Allah'ın buyruklarında o zaman doğru yolda orası geçen gün hatırlıyormusun ben yolu gösteriyorum isteyen gelir demiştim sende sen kimsin demiştin.İşte buradada bende sana diyorumki sen kimsin kimin elçisisin??Kardeş fazla tartışmaya gerek yok tamam biz seni değiştiremeyiz artık biliyrsunki sende bizi değiştiremessin sen ben siz biz bu ülkenin fikir zenginleriyiz bazı fikirler ne kadar zehir tesiri yapsada bu ülkenin geleceği bizleriz sen veyahut ben dinsiz veyahut hristiyan olabiliriz ama biz Türkiye'de yaşıyoruz Türk'üz biz belki müslümanlıkta fikir birlğinde bulunamadık ama şu garantidirki Vatanımızın birliği ve dirliği için her türlü görüşü ortaya atıyoruz.Yani herşey daha iyi bir Türkiye için.Allah sana hidayet versin..Selametle..

  Ama bir gün 'acaba' demen dileklerimle iyi geceler(cevap verirsen buralardayım kardeş)

 9. 9
  image_macker
  Üye
  Alıntı sweettears Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  artık saldırı savunmasına maruz kalmaktan gına geldi. ben gerçekleri gösteriyorum dileyen dilediğini savunur . biraz da inandırıcı olsun
  tartışma niyetinde değilim ama gerçekten özellikle bu tarz konularda hep ön plandasın bi muhalefet olma, karşıt görüşte bulunma çabası varmış gibi bi izlenim veriyosun koca yazıdan küçük bi kesit alıp tartışma açmaya çalışıyorsun sence burda konuşulan yazılıp çizilenler birşeyi değiştirir mi.. kaldı ki bu çizgide devam ederken maalesef yer yer gerçekleride göz ardı ediyosun

 10. 10
  sweettears
  Usta Üye
  Alıntı image_macker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  tartışma niyetinde değilim ama gerçekten özellikle bu tarz konularda hep ön plandasın bi muhalefet olma, karşıt görüşte bulunma çabası varmış gibi bi izlenim veriyosun koca yazıdan küçük bi kesit alıp tartışma açmaya çalışıyorsun sence burda konuşulan yazılıp çizilenler birşeyi değiştirir mi.. kaldı ki bu çizgide devam ederken maalesef yer yer gerçekleride göz ardı ediyosun
  ben benim fikrimde olan insanların susturulmasından kaynaklanan durumu sindiremiyorum. eğer bu yolda başkalarına cesaret verebilmişsem tartışmaya katılmak için ne mutlu bana.eğer böyle bir durum olmasaydı aynı fikirde olmadığım her konuya gelip mesaj yazmazdım.insanlar fikirlerini söyleyemiyor ne kadar acı...ayrıca yer yer gerçekleri göz ardı ettiğimi düşünüyorsan onları da tartışırız.dogma yapmadım yapmam da

 11. 11
  Mc_LaNeTLj
  Yeni Üye

  --->: Atatürk'ün Islamiyetle Ilgili Düşünceleri

  Reklam  Alıntı Börtecine Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sizin gerçekler nerede yazıyor acaba?Bak bizdeki Kur'anda Allah'ın buyruklarında o zaman doğru yolda orası geçen gün hatırlıyormusun ben yolu gösteriyorum isteyen gelir demiştim sende sen kimsin demiştin.İşte buradada bende sana diyorumki sen kimsin kimin elçisisin??Kardeş fazla tartışmaya gerek yok tamam biz seni değiştiremeyiz artık biliyrsunki sende bizi değiştiremessin sen ben siz biz bu ülkenin fikir zenginleriyiz bazı fikirler ne kadar zehir tesiri yapsada bu ülkenin geleceği bizleriz sen veyahut ben dinsiz veyahut hristiyan olabiliriz ama biz Türkiye'de yaşıyoruz Türk'üz biz belki müslümanlıkta fikir birlğinde bulunamadık ama şu garantidirki Vatanımızın birliği ve dirliği için her türlü görüşü ortaya atıyoruz.Yani herşey daha iyi bir Türkiye için.Allah sana hidayet versin..Selametle..

  Ama bir gün 'acaba' demen dileklerimle iyi geceler(cevap verirsen buralardayım kardeş)
  KaRDé$ DiN ßiRLiGi Ve DiRLiGi oLMaDan VaTaN ßiRLiGi Ve DiRLiGiNDeN ßaHSeTMeK YaNLı$ DeiLMi_?

 12. 12
  Börtecine
  Emekli
  Haklısın illaki olması gerekir fakat bir Yaşar nuri hocayla bir Nihat hatipoğlu hoca nasıl bir değilse buda öyle herkesin farklı düşüncesi var bu birliği kurmak mesela olan işte.Din herkesin en zaaf noktasıdır milletin miyenk taşıdır.Onun için biraz zor insanların dinde birlik sağlaması dinde ayrı fikirler olmasaydı mezhepler ortaya çıkmazdı o zaman yanlışmıyım??

Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa 12 Sonuncu8Sonuncu9
nihat hatipoğlu ve atatürk,  nihat hatipoğlu atatürk
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi