Teravih namazının rekat sayısı

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Namaz Bölümünden Teravih namazının rekat sayısı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mum
  Özel Üye
  Reklam

  Teravih namazının rekat sayısı

  Reklam  Teravih namazının rekat sayısı

  Forum Alev
  teravih namazının rekat sayısı


  Hanefilere göre, teravih namazının rekât sayısı Hz. Ömer (r.a)'ın uygulamasına dayanır. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliğinin son zamanlarında teravih namazını yirmi rekât olarak kıldırdı. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla kılınmasına karşı çıkmadı. Alimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v)'in şu hadisine göre hareket etmişlerdir: "Benden sonra benim sünnetimden ve raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın" (Tirmizî, İlim, 16; İbn Hanbel, IV, 126). Diğer yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'ın Ramazan ayında teravih namazını yirmi rekat olarak kıldığı ve arkasından da üç rekat vitir namazını kıldığı rivâyet edilmiştir. İmam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'ın bu hususta yaptığı uygulama sorulunca, şöyle demiştir: Teravih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer, bu namazın cemaatle ve yirmi rekat kılınmasını şahsi bir ictihadı ile yapmadığı gibi, bir bid'at olarak da emretmemiştir. O, kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır (et-Tahtavî, Haşiye, 334).

  Teravih namazını, her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir.

  Teravih namazını kılarken, iki rekatta bir selâm verilse, normal olarak akşam namazının iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse, yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Başlarken ve her iki rekatın başında "Sübhâneke", "Ezûzübesmele" ve her oturuşta "et-Tahiyyat" ile "Salli-barik" duaları okunur. Cemaatle kılınınca, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. İmam teravih namazını sesli olarak kıldırır (el-Kasânî, Bedai'us-Sanâyi', Beyrut, 1974, I, 288; Tahtavî, Haşiye, 335 vd).

  Teravih namazını her iki rekatta bir selam vererek on rekatta bir kılmak daha faziletlidir. Dört rekatta bir de selam verilir. Sekizde, onda, on iki de veya yirmi rekatta bir de selam vererek kılmak da caizdir.

  İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen 2. 2
  EFRUMİE
  Bayan Üye

  Cevap: teravih namazının rekat sayısı

  Reklam  Teravih namazı yirmi rekattır. Her iki rekattan sonra selam verildiği için bitene kadar on selam verilmiş olur. Uzun bir namaz olduğu için dinlenerek de kılınabilir.+ Yorum Gönder
teravih namazı rekat tablosu,  teravih namaz rekatları tablosu,  teravih namazı nasıl kılınır tablo
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi