Yaz okulu nedir, ne zaman açılır?

+ Yorum Gönder
Çocuklarımız ve Okul Öncesi Eğitim Bölümünden Yaz okulu nedir, ne zaman açılır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Yaz okulu nedir, ne zaman açılır?

  Reklam  Yaz okulu nedir, ne zaman açılır?

  Forum Alev
  Yaz okulu nedir, ne zaman açılır?

  Yaz Okulu normal eğitim öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim öğretim programınıdır. Amaçları;

  Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek,
  Diğer üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki öğrencilere de, Üniversitemizde yaz okulunda açılan dersleri izleme imkânı vermek; ayrıca, yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri veya yabancı uyruklu öğretim üyelerinden; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanılmasını sağlamak,
  Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede esneklik sağlamak ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,
  Normal eğitim dönemindeki yükü azaltmak üzere, öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları ya da almadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyıldan ders almalarını sağlamak,
  Yan dal ve ikinci ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamaktır.
  Yaz okulundan kimler yararlanabilir?
  Öğrenci olduğunu belgeleyen herkes yararlanabilir. 2547 sayılı yasanın 44. Maddesi gereği sınav haklarından yararlanan öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilirler.

  Yabancı Uyruklu Öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilir mi?
  Elbette yabancı uyruklu öğrencilerimiz de yaz okulundan faydalanabilirler.

  Yaz öğretiminin süresi ne kadardır?
  Yaz öğretimin süresi en az 7 haftadır.


  Yaz öğretimine nasıl başvururum?
  Yaz okuluna, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, internet üzerinden ders kaydı yapılıp, ücretler yatırıldıktan sonra başvuru yapılmış olur.

  Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırabilirim?
  Bir öğrenci yaz okulunda, 15 (on beş) birim saati aşmamak koşulu ile ders alabilir. Uygulama ağırlıklı derslerde ise bu sınır 20 birim saattir. Ancak, tek ders seçen öğrencilerin saat sınırlaması yoktur.

  Yaz öğretiminde derse devam mecburiyetimiz var mı?
  Yaz Okulu derslerine devam zorunludur. Bir derste, normal eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu derste Yaz Okulundaki devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

  Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak derslere devam etmeyen ya da sınavlara girmeyen öğrencileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
  Derslere devam etmeyen ya da sınavlara girmeyen öğrencilerin yaz okulu başarı durumu dikkate alınmaz. Yaz okulunda o dersi hiç almamışlar gibi işlem görür.


  Yaz öğretiminde almak istenilen ders, yaz öğretiminde açılmıyorsa başka üniversitelerden alınabilir mi?
  Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim kurulu içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun bulduğu takdirde başka bir birimden ya da üniversiteden alabilirler. Ancak ilgili yönetim kurulu onayı olmadan alınan dersler için de aynı uygunluk ölçütleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve ilgili Yönetim Kurulunun uygun bulunması halinde alınan ders geçerli kabul edilir.

  Yaz öğretiminde başka üniversite öğrencileri de üniversitemizden ders alabilirler mi? Ders alma koşulları nelerdir?
  Bir önceki maddede belirtildiği şekilde başka üniversite öğrencileri de bizim üniversitemizden aynı şekilde ders alabilirler. Diğer Üniversite öğrencilerinden öğrenci belgesi dışında herhangi bir belge istenmemektedir. Üniversitemizce başka üniversitelerden yaz okulumuza gelen öğrencilere, yaz okulunun süresini, aldığı derslerin adını, kredisini, ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

  Yaz öğretiminde bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?
  Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısı ön lisans ve lisans programında en az 10 (on), lisansüstü programında en az 5 (beş) olmalıdır.

  Yaz öğretiminde üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?
  Genel akademik not ortalaması 2.00’ın üzerinde olan ve önceki yıl/yarıyıllardan alttan dersi olmayan (Yaz Okulu ile eşzamanlı gerçekleşen birim dışı uygulama/staj ve koşullu başarılı dersler hariç) öğrenciler sonraki yıl/yarıyıllardan ders alabilirler.

  Almadığım ya da devamsızlıktan kaldığım dersi yaz okulunda alabilir miyim?
  Almadığınız ya da devamsızlıktan kaldığınız dersleri yaz okulunda alabilirsiniz. Yaz okulu sizlere kaldığınız dersleri alabilme veya düşük bulup yükseltmek istediğiniz ders notlarını yükseltebilmeniz için bir fırsattır. Üstelik yaz okulunda aldığınız ders notu düşükse sistemde yüksek olan eski notunuz kalır. Notunuzu yükselttiğiniz takdirde sistemdeki notunuz değiştirilir.


  Dikey geçişle gelen intibak programı öğrencileri yaz öğretiminde ders alabilirler mi?
  Dikey Geçiş Uyum Programı öğrencileri ikinci yarıyılın sonunda izleyen ilk yaz okulu döneminde isterlerse Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesine göre yaz okullarından yararlanabilirler. Yaz okulunda çakışan bir dersin başka bir bölüm ya da programda açılması durumunda birim yönetim kurulu kararı ile o bölüm ya da programdan aldırılabilir. (Akdeniz Üniversitesi Dikey Geçiş Öğrencilerinin Lisans Öğrenimine Hazırlık (uyum) Programı Yönergesi; Madde 5).

  Yaz okuluna ücret ödeyecek miyim, ücretlendirmeleri nasıl yapıyorsunuz?
  Yaz okulu eğitim-öğretimi ücretlidir, öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ücretlerin tamamını kayıt esnasında öderler.

  Önemli Not: Yaz okulu için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz. Ancak, açılmayan derslere kayıt olmuş olan öğrencilerin ödedikleri miktarlar, kayıt olurken bildirdikleri hesaplara Eşgüdüm Kurulu kararı ile iade edilir. Ücret iadesi işlemi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

  Başarı durumu ve değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz?
  Sınavlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23. Maddesine göre ve ilgili Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

  Yaz okulunda açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait olduğu dönemde alınmış gibi işleme tabi tutulur. Ancak öğrencinin almış olduğu derste, ait olduğu dönemden daha düşük bir başarı göstermesi ya da devamsızlıktan kalması durumunda yaz okulu başarı durumu dikkate alınmaz ve yaz okulunda o dersi hiç almamış gibi işlem görür.

  Önemli Not: Mezuniyet durumunda olan öğrenciler başarılı oldukları takdirde yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanırlar.

  Yaz Okulu sonunda GANO 1.80'nin üzerine çıkarsa yarıyıl tekrarından kurtulurmuyuz?
  GANO 1.80 ve üzerine çıkarsa yarıyıl tekrar etme durumu ortadan kalkar ve bir üst sınıfa geçilebilir.

  Yaz Okulu ders ücretlerini nasıl öğrenebilirim?
  Yaz okulu döneminde web sayfamızda Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücretler yayınlanmaktadır.

  İstediğim ders yaz okulunda açılmadı ne yapabilirim?
  Diğer Üniversitelerin yaz okullarından yararlanabilirsiniz.


  Yaz okuluna kayıt için hangi belgeleri temin etmeliyiz?
  Dekont, seçtiğiniz derslerin çıktısı ve eğer Üniversitemiz öğrencisi değilseniz öğrenci belgenizi temin etmelisiniz.

  Ek kayıt ile kayıt arasındaki fark nedir?
  Kayıtla seçtiğiniz derslerden 10 kişilik kontenjan dolmaz ve ders açılmazsa ek kayıtla bu derslerin yerine başka dersler seçebileceksiniz. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Yaz okulu nedir, ne zaman açılır?

  Reklam  Yaz okul çocukların geçmiş dönemdeki başarısız derslerinin almaları ve başarılı olmaları için veya almak istedikleri dersleri almak için yaz aylarında verilen bir nevi ders programıdır. yaz okullarının çocukların başarılı olmasında yararı vardır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi