Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Oruç Bölümünden Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ensar
  Özel Üye
  Reklam

  Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler

  Reklam  Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler

  Forum Alev
  Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler

  Şu üç sebepten birinin mevcut olması durumunda oruç tutmak vacip olur:  1. Adakta bulunmak. Allah'ın rızâsını kazanmak amacıyla belli bir süre oruç tutmayı adama durumunda oruç tutmak, adakta bulunmak sebebiyle va-cip olur.  2. Kefaret orucu. Yemini bozma, yanlışlıkla adam öldürme, zıharda bu-lunma gibi sebeplerle belli süreler boyunca kefaret orucu tutmak gerekir.  3. Ramazan ayına girilmesi. Ramazan ayına girildiğinde oruçla mükellef olan her müslümanın oruç tutması gerekir. Bununla ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "İçinizden kim ramazan ayına ulaşırsa onu oruçlu geçirsin."( Bakara 2/185.)  Ramazan ayına girmek, ya havanın açık olması halinde hilâli görmekle olur ya da havanın kapalı olması halinde şaban ayını otuz güne tamamlamak-la olur. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle bu-yurmuştur: "Hilâli görünce oruca başlayın, hilâli görünce de orucu açın. Hava bulutlu olursa şaban ayını otuza tamamlayın." (Buhârî, Savm, 5; Nesâî, Sıyâm, 13.)  Yukarıdaki hadiste kastedilen mâna şöyledir: Hava açık olursa oruç tutup tutmamak, hilâlin görülüp görülmemesine bağlıdır. Bu takdirde hilâl görülme-dikçe oruç tutmak caiz olmaz. Hava bulutlu olursa şaban ayı otuz güne ta-mamlanır.Ramazan ayı, durumu iyi bilinmeyen bir kimse de olsa âdil bir kişinin hi-lâli görmesi ile sabit olur. Hava bulutsuz da olsa, görüşü zorlaştıracak şekilde tozlu veya bulutlu da olsa bir kişinin hilâli görmüş olması, ramazan ayının sü-butu için yeterli olur.  Hanefî mezhebine göre havanın açık olması durumunda ramazan ayının sübutu için, haber vermeleriyle ilmin vuku bulacağı çok sayıdaki cemaatin hi-lâli görmüş olmaları zorunludur.  Havada görüşü engelleyen bir sebebin bulunması durumundaysa gör-mek çok zor olduğu için hilâli cemaatin görmesi şart değildir. Bu durumda bir kişinin görmesi de yeterli olur. Gören bu şahsın kadın veya erkek, köle veya hür olması farketmez.Ramazan hilâlini gördüğünü söyleyen kişinin müslüman, akıllı, ergen, hür, erkek ve zahiren de olsa âdil biri olması şarttır. Bu kişi, hilâli gördüğünü gidip yetkili mercie bildirmeli; yetkili merci ramazan ayının sübutunu resmen bildirmedikçe halkın tümünün oruç tutması vacip olmaz. Ama hilâli gören kişi, gördüğünü yetkili mercie bildirmezse veya bildirir de beyanı kabul edilmese bile kendisinin oruç tutması vacip olur.Kâfir, fâsık, kadın veya çocuk da olsa hilâli gören kimseden, gördüğüne dair haberi alan bir kişinin, bu haberin doğruluğuna itimat etmesi durumunda oruç tutması vacip olur.Şevval hilâlinin de sabit olması için âdil bir kişinin, hilâli gördüğüne ilişkin tanıklıkta bulunması gerekir. Kuvvetli görüşe göre sübut açısından şevval hi-lâli de ramazan hilâli gibidir. 2. 2
  ZİREGÜL
  Bayan Üye

  Cevap: Oruç Tutmayı Vacip Hale Getiren Sebepler

  Reklam  Ramazan ayında reşit olan ve aklı yerinde olan her Müslümanın oruç tutması farzdır. Bunun dışında adak vermek sünnet ya da emir olmadığı halde kişi böyle bir söz vermişse oruç tutarak ödeyebilir. Kefaret orucu ise istemeden gerçekleşen durumlarda tutulmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi