Plc Sistemlerini Seçme, Kurma Ve Görevlendirme

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Otomasyon - PLC Sistemleri Bölümünden Plc Sistemlerini Seçme, Kurma Ve Görevlendirme ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Plc Sistemlerini Seçme, Kurma Ve Görevlendirme

  Reklam  Plc Sistemlerini Seçme, Kurma Ve Görevlendirme

  Forum Alev
  PLC SİSTEMLERİNDE YÖNTEM TASARIMI Programlanabilir kontrolörler standart modüller temel alındığından, donanım ve yazılım tasarımları birbiri ile uyumlu olmasına rağmen bağımsız olarak gerçekleştirilir. Bu yaklaşım 4.1 (a) da verilmiştir. Donanım ve yazılımı paralel olarak geliştirmekle, zamandan kazanıldığı gibi sistem, fonksiyonunu mevcut duruma uyumlaştırılabilir ve çok esnek bir harekete geçirme olduğundan avantaj sağlanır. Bu sayede, son değişim sistem belleğine yerleşip PLC içinden kurulana kadar, harekete geçirici kontrol fonksiyonlarının değiştirilmesine imkan tanır. Her tasarım projesinden beklenilen son derece önemli, fakat sık sık ihmal edilen dökümantasyon işlemidir. Bir projenin dökümantasyon verilerini eksisiz yenileme, görevin gelişmesine ilişkin tam bir dökümantasyon ve yenilemeye gereksinim duyar. Bu bilgi, toplam sistem dökümantasyonunun bir bölümünü biçimlendirir ve daha sonraki görevlendirme durumunda işlevselliğini yitirir.
  PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖRÜN SEÇİMİ PLC sistemlerinin bugün için geçerli küresel sınırları vardır. Bu sınırlar yeni ilave yer değiştirmelerle ile aynı tiplerin daha ileri özellikleri ile üretilmektedir. Teknolojideki gelişmeler çalışma verimini ürünün pazar değerini arttırmak için, imalatçılar tarafından çabucak uyumlaştırılır. Bununla birlikte, yapımında istenilmemesine rağmen, PLC`lerin her versiyonu kontrol olanakları nedeniyle çok benzerdir. Bununla kayda değer değişiklikler, programlama metod ve dillerine ilişkili olarak imalatçıların farklı standartlarıyla birlikte desteklenir.
  HANGİ İMALATÇI ? Görev kapsamına bağlı olarak, mevcut müşteri imalatçıya direk yaklaşabilir veya projenin tamamını üstlenen kişi, sistemi kuranlar ile bağlantı kurabilir. Sistem kurucular, bir veya iki imalatçının PLC `si ile çalışma eğilimindedirler. Bunun için, ürün bezerliği ve bütünlüğü neden gösterilir. Bu sistem kurucular, en iyi bir veya iki PLC `yi teklif. Eder. Bazı müşteriler de danışma firmalara bağlı çalışır. Bir imalatçıya gereken bilgiyi ve yardımcı, kullanıcının daha önceki programlanabilir kontrolör ve kontrol sistemlerindeki tecrübesine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Çünkü tecrübeli kullanıcının olduğu yer, sistem tasarım ve kurma işinden çok, çalışma hızı ve teknikte mükemmellik getirir. Müşterilerin büyük kısmının PLC tecrübesi olacak fakat Pazar hakkında bilgileri olmayacaktır. Bu amaçla bazı sorular hazırlanmıştır: Kullanıcı tasarım işinde bir yardımcı bulabilir mi? Hangi oranda pazar payı imalatçıları tutar? İmalatçı muhtemel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için PLC sistem tipi üzerinde kurs verebilir mi? Bütün yardımcı el kitapları ve manueller gereken programlama dilinde iyi bir standart mıdır? Aynı yada farklı imalatçıda diğer PLC tiplerinin sistemle uyumluluğu nedir? Kullanılan programlama yöntemi, uygulama için kontrol planı taslağına uygun mudur?
  Tecrübesiz kullanıcı düşünüldüğünde imalatçının önereceği sistem tasarım çalışması ile birlikte programlama kursu son derece avantajlıdır. PLC SİSTEMLERİNİN VE TİPLERİ PLC sistem genişliği üzerine alınacak kararda başlıca etkenler: Gerekli GİRİŞ / ÇIKIŞ kapasiteleri Gerekli GİRİŞ / ÇIKIŞ tipleri Gerekli bellek genişliği Komutları set ve CPU`nun gerektirdiği hız ve güç
  GİRİŞ / ÇIKIŞ KOŞULLARI PLC GİRİŞ / ÇIKIŞ bölümleri işlem süreci içinde tüm işaret ve kontrol haltlarını bağlamada yeterli modülleri kapsamayabilir. Bu modüller temel sistem özelliklerini doğrulamalıdır. Gerilim seviyesi yükleme, vs. Ayrıca; Her modül için gereken GİRİŞ / ÇIKIŞ uçlarının tip ve sayıları Kontrolör ve hedef işlem arasında gereken yalıtım Yüksek hızda GİRİŞ / ÇIKIŞ veya uzaktan GİRİŞ / ÇIKIŞ veya herhangi bir diğer özel olanak gereksinimi Genişleme potansiyeli ve kurulu yedek GİRİŞ / ÇIKIŞ uçlarına bağlı olarak tesisin gelecekteki gereksinimleri GİRİŞ / ÇIKIŞ uçlarının gerektirdiği güç kaynağı.
  BELLEK VE PROGRAMLAMA KOŞULLARI PLC tipine bağlı olarak, sistem belleği CPU ile aynı kart üzerinde bulunabilir veya ayrı bir kart tahsil edilebilir. Bu metot, CPU kartında karşıt bir değiştirme gerekmesizin sistemde gereken maksimum değişikliği mümkün kılar. Daha önce değinildiği gibi, bellek genişliği normalde sistemde gereken Giriş / Çıkış uçlarının miktarına bağlıdır. Diğer bir etken ise kurulan kontrol programıdır. Herhangi bir programın tam kapasitesi tüm tasarlama , kod çözme , kurma ve test etmeyi içeren yazılıma kadar belirlenemez.Yine de programın karışıklığı üzerinden bir averajla bu genişlik hesaplanabilir.Bundan dolayı birbirine geçmeli ( interlock ) veya sıralamalı rutinler açıkça , basit bir işlemdekinden daha fazla bellek gerektirir.Program büyüklüğü , Giriş / Çıkış uç sayılarına bağlıdır.Çünkü her uç yazma ve okuma komutları içermelidir. Kartlar arasında geçişe müsaade etmek için özel fonksiyonlar, ana PLC belleği içinde bellek boşlukları gerektirebilir.
  Sonuçta bu boşluklar sayesinde kontrolde değişikler yapılabilir ve sistem ileride genişletilebilir.
  Bellek RAM veya EPROM seçilebilir.RAM bellek sistemin kurulmasından önce ve sonra programın süratli ve kolayca çalıştırılmasını sağlar.Giriş / Çıkış ve veri fonksiyonları dinamik olduklarından bunlar için daima RAM kullanılmalıdır.EPROM bellek ise program saklama ve saklanan programların gerektiğinde özel bir silici ile temizlenmesinde kullanılabilir.EPROM’ lar özellikle PLC üzerinde yüklü bir programın birkaç makinayı birden kontrolünde tercih edilebilir.Yine de RAM , program yazılımı sırasında tamamlanıp test edilinceye kadar saklama için kullanılabilir.Bakınız şekil ……
  Giriş / Çıkış belleği Kontrol program belleği Özel fonksiyon çizelgeleri Değişiklik ve değişmeler için boşluk Şekil …Çeşitli görevler için PLC belleği KOMUT GRUBU / CPU (MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ)
  Herhangi bir sistemin, verilen görevi yerine getirmesi için uygun komut grubunu içermelidir. Genişliğine bakmasızın bütün PLC’ ler lojik kontrol, sıralama gibi komutları içerir. Geniş PLC’ ler daha güçlü komutlara sahiptir. Ama küçük ve orta makinaların bazı işlevlerinin titizlikle yerine getirebilmesi için kullanılan özel fonksiyonlar, PLC’ nin çalışma kapasitesini ortaya koyar. PLC’ lerde hız ve işlevselliğe bağlı olarak farklı seviyelerde çalıştırmayı içeren bir CPU kart seçimi vardır. Giriş / Çıkış sayılarında ve fonksiyon kartlarındaki artış gibi işlem sürecinin her devri için daha büyük sayıda işaret olduğundan, talebe göre CPU kartı üzerinde de bir artış olabilir. Bu durum , eğer tarama süresi yeterli değil ise daha hızlı bir CPU kartını gerektirir. Özel bir uygulama için PLC’ ye ilişkin doğru birimlerin seçimini takiben, yazılım ve donanım tasarım fonksiyonları bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.
 2. Alev
  Özel Üye

  Plc Sistemlerini Seçme, Kurma Ve Görevlendirme Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi