Programmable logic controller plc

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Otomasyon - PLC Sistemleri Bölümünden Programmable logic controller plc ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Programmable logic controller plc

  Reklam  Programmable logic controller plc

  Forum Alev
  Bir programlanabilir lojik kontrolör (PLC) veya programlanabilir denetleyici bir dijital bilgisayar elektromekanik süreçleri ve otomasyon için fabrika montaj hatları, eğlence rides veya aydınlatma armatürleri üzerinde makine kontrolü gibi kullanılır.
  PLCs are used in many industries and machines, such as packaging and semiconductor machines.


  PLC'ler birçok sanayi ve makineleri, ambalaj ve yarı iletken makineleri gibi kullanılmaktadır.
  Unlike general-purpose computers, the PLC is designed for multiple inputs and output arrangements, extended temperature ranges, immunity to electrical noise, and resistance to vibration and impact.


  Genel amaçlı bilgisayarların tersine, PLC birden fazla giriş ve çıkış düzenlemeleri, genişletilmiş sıcaklık aralıkları, elektrik gürültüye dokunulmazlık için tasarlanmış ve Titreşim ve darbe direnci.
  Programs to control machine operation are typically stored in battery-backed or non-volatile memory .


  Programlar genellikle pil saklanır destekli veya uçucu olmayan bellek makine işlemi kontrol etmek için.
  A PLC is an example of a real time system since output results must be produced in response to input conditions within a bounded time, otherwise unintended operation will result.

  PLC çıkış sonuçları giriş koşulları karşısında sınırlı bir zaman içinde sonuçlanacak başka istenmeyen operasyon üretilen olmalıdır beri gerçek zamanlı sistem bir örnektir.

  [ edit ] Features
  [Düzenle] Özellikler
  Control panel with PLC (grey elements in the center).


  Merkezinde PLC kontrol paneli (gri elemanları).
  The unit consists of separate elements, from left to right; power supply , controller, relay units for in- and output

  Birim ayrı elemanı, sağa soldan oluşur; güç kaynağı, denetleyici, röle üniteleri için ve çıkış olarak
  The main difference from other computers is that PLCs are armored for severe conditions (such as dust, moisture, heat, cold) and have the facility for extensive input/output (I/O) arrangements.


  Diğer bilgisayarlardan ana fark, PLC'ler ağır koşullar toz, nem, ısı, soğuk (gibi) için zırhlı ve kapsamlı girişi için tesis / çıkış (G / Ç) düzenlemeleri bulunuyor.
  These connect the PLC to sensors and actuators .


  Bu sensörler ve aktüatörler için PLC bağlamak.
  PLCs read limit switches , analog process variables (such as temperature and pressure), and the positions of complex positioning systems.


  PLC'ler ve karmaşık konumlandırma sistemlerinin konumlarını sınırı geçer, analog sürecinin değişkenler sıcaklık ve basınç (gibi) okuyun.
  Some use machine vision .


  Bazı kullanmak makine vizyonu.
  On the actuator side, PLCs operate electric motors , pneumatic or hydraulic cylinders, magnetic relays , solenoids , or analog outputs.


  Bu aktüatör tarafta, PLC'ler elektrik motorları, pnömatik veya hidrolik silindir, manyetik röleler, solenoitler veya analog çıkışları çalışır.
  The input/output arrangements may be built into a simple PLC, or the PLC may have external I/O modules attached to a computer network that plugs into the PLC.

  Giriş / basit bir PLC veya PLC olarak I / O bir bilgisayar ağına bağlı modüller dış olabilir inşa olabilir çıkış düzenlemeleri bu PLC içine fişlerini.


  [ edit ] System scale


  [Düzenle] Sistem ölçekli  A small PLC will have a fixed number of connections built in for inputs and outputs.


  Küçük bir PLC bağlantı giriş ve çıkışları için dahili sabit bir numarası olacak.
  Typically, expansions are available if the base model has insufficient I/O.

  Genelde, genişletmeler mevcuttur eğer temel modeli yetersiz I / O. var


  Modular PLCs have a chassis (also called a rack) into which are placed modules with different functions.


  Modüler PLC'ler (aynı zamanda raf) denilen hangi farklı işlevler ile modülleri yerleştirilir bir şasi vardır.
  The processor and selection of I/O modules is customised for the particular application.


  İşlemci ve seçim I / O modüller özel uygulama için özel bir.
  Several racks can be administered by a single processor, and may have thousands of inputs and outputs.


  Birkaç raflar, tek bir işlemci tarafından ve idare edilebilir giriş ve çıkışları binlerce olabilir.
  A special high speed ------ I/O link is used so that racks can be distributed away from the processor, reducing the wiring costs for large plants.

  Özel bir yüksek hızlı seri I / O bağlantı böylece raflar away from the işlemci gelen, büyük tesisleri için kablolama maliyetlerini azaltarak dağıtılmış olabilir kullanılır.


  [ edit ] User interface


  [Düzenle] Kullanıcı arabirimi  See also: List of human-computer interaction topics

  Ayrıca bakınız: İnsan-bilgisayar etkileşimi konu ve Listesi


  PLCs may need to interact with people for the purpose of configuration, alarm reporting or everyday control.

  PLC'ler yapılandırma amacıyla, alarm raporlama veya günlük kontrolü için insanlarla etkileşime gerekebilir.


  A Human-Machine Interface (HMI) is employed for this purpose.


  Bir İnsan-Makine Arayüzü (HMI) bu amaç için çalışan bir.
  HMIs are also referred to as MMIs (Man Machine Interface) and GUI (Graphical User Interface).

  HMIs de MMIs (Man Machine Interface) olarak ve GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) denilir.


  A simple system may use buttons and lights to interact with the user.


  Basit bir sistem kullanıcı etkileşimi düğme ve ışıklar kullanabilirsiniz.
  Text displays are available as well as graphical touch screens.


  Metin görüntüler gibi grafik dokunmatik ekranlar mevcuttur.
  More complex systems use a programming and monitoring software installed on a computer, with the PLC connected via a communication interface.

  Daha karmaşık sistemler PLC bir iletişim arayüzü üzerinden bağlı olan bir programlama ve izleme yazılımı, bilgisayarda yüklü kullanmak.


  [ edit ] Communications


  [Düzenle] İletişim  PLCs have built in communications ports usually 9-Pin RS232 , and optionally for RS485 and Ethernet . Modbus , BACnet or DF1 is usually included as one of the communications protocols .


  PLC'ler iletişim bağlantı noktaları genelde 9-Pin RS232 ve isteğe bağlı olarak RS485 ve Ethernet için.Modbus, BACnetveya DF1genellikle tek bir iletişim protokolleri olarak bulunur inşa var.
  Others' options include various fieldbuses such as DeviceNet or Profibus .


  Başkalarının seçenekleri DeviceNet veya Profibus bu gibi çeşitli fieldbuses içerir.
  Other communications protocols that may be used are listed in the List of automation protocols .

  Bu kullanılabilir Diğer iletişim protokolleri otomasyon protokolleri ve listesinde listelenir.


  Most modern PLCs can communicate over a network to some other system, such as a computer running a SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) system or web browser.

  En modern PLC'ler ağ üzerinden başka bir sistemi, bir bilgisayarı çalıştırmak gibi iletişim bir SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistem veya web tarayıcı.


  PLCs used in larger I/O systems may have peer-to-peer ( P2P ) communication between processors.


  PLC'ler büyük Ben kullanılan / O sistemleri peer-to-peer (P2P) işlemciler arasında iletişim meslektaşların gerekebilir.
  This allows separate parts of a complex process to have individual control while allowing the subsystems to co-ordinate over the communication link.


  Bu ise alt koordine etme iletişim bağlantısı üzerinden veren tek tek kontrol sahibi olmak için karmaşık bir sürecin ayrı parçalar sağlar.
  These communication links are also often used for HMI devices such as keypads or PC -type workstations.


  Bu iletişim bağlantıları da sık HMI cihazlar için KEYPADLER veya PC-tip iş istasyonları gibi kullanılmaktadır.
  Some of today's PLCs can communicate over a wide range of media including RS-485, Coaxial, and even Ethernet .

  Bazı bugünün PLC'ler SC medya da dahil olmak üzere çok çeşitli-485, Koaksiyel ve hatta Ethernet üzerinden iletişim edebilirsiniz.


  [ edit ] PLC compared with other control systems


  [Düzenle] PLC diğer kontrol sistemleri ile karşılaştırıldığında  PLCs are well-adapted to a range of automation tasks.


  PLC'ler iyi otomasyon görevleri bir dizi adapte vardır.
  These are typically industrial processes in manufacturing where the cost of developing and maintaining the automation system is high relative to the total cost of the automation, and where changes to the system would be expected during its operational life.


  Bu imalat genellikle endüstriyel süreçleri olduğu gelişmekte ve otomasyon sistemi korumanın maliyeti yüksek otomasyon toplam maliyet göre, ve nerede sistem değişiklikleri kendi operasyonel ömrü boyunca beklenir.
  PLCs contain input and output devices compatible with industrial pilot devices and controls; little electrical design is required, and the design problem centers on expressing the desired sequence of operations in ladder logic (or function chart ) notation.


  PLC'ler giriş ve çıkış cihazları endüstriyel pilotu cihazlar ve kontrolleri ile uyumlu; küçük elektrik tasarım ve merdiven mantığı (veya fonksiyonu grafiğe operasyonların istediğiniz dizisi ifade üzerindeki tasarım sorunu merkezleri gerekli ise) notasyon içerir.
  PLC applications are typically highly customized systems so the cost of a packaged PLC is low compared to the cost of a specific custom-built controller design.


  PLC uygulamaları genellikle çok çok sistemleri özelleştirilmiş bir paket PLC'nin maliyeti düşük, belirli bir özel ve maliyet kontrol tasarımı inşa karşılaştırılır.
  On the other hand, in the case of mass-produced goods, customized control systems are economic due to the lower cost of the components, which can be optimally chosen instead of a "generic" solution, and where the non-recurring engineering charges are spread over thousands or millions of units.

  On the other hand, toplu söz-üretilen mal ve özelleştirilmiş kontrol sistemleri ile en iyi yerine bir "genel" çözümü tercih olabilir bileşenleri, en düşük maliyet nedeniyle, ekonomik ve nerede olmayan mühendislik ücretleri yinelenen vardır binlerce hatta milyonlarca birimleri üzerinden yayıldı. 2. Alev
  Özel Üye

  Programmable logic controller plc Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi