Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :)

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Bölümünden Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :)

  Reklam  Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :)

  Forum Alev
  KADIN su dört şeyi yaparsa Cennete girer :

  1- Beş vakit Namazını kılarsa,
  2- Ramazan Orucunu tutarsa,
  3- Namusunu korursa,
  4- Zevcine itaat ederse.
  Ramuz s/52

  Dört şey sende olursa,dünyada elde
  edemediğin $eylerden dolayı üzülme :
  1- Doğru sözlü olmak,
  2- Vaadinde durmak,
  3- Güzel ahlâk sahibi olmak,
  4- Yemek içmekte israftan kaçıp,
  helâl lokma yemek.
  Ramuz s/68

  Dört dua reddolunmaz :
  1- Evine dönünceye kadar,Hacı'nın duası,
  2- Evine dönünceye kadar,Gazi'nin duası
  3- iyi oluncaya kadar.HASTA'NIN duası,
  4- Kardeşin,kardeşe arkadan yaptığı dua.
  Ramuz s/68

  Dört çeşit hayvan Kurban olmaz :
  1- Gözü kör olan,
  2- Hasta olan,
  3- Topal olan,
  4- zayıf olan.
  Ramuz s/70

  Dört şey Cennet hazinesidir :
  1- Sadakayı gizli vermek,
  2- Musibeti saklamak,
  3- Akraba ziyareti,
  4-"Lâ havle veba kuvvete illâ billâh"demek.
  Ramuz s/70

  Dört zümre arasında Lian olmaz :
  1- Hür kimse ile Cariye arasında,
  2- Hür kadın ile köle arasında,
  3- Müslüman erkek ile,Yahudi kadın arasında,
  4- Müslüman erkek ile,Hıristiyan kadın arasında.
  Ramuz s/70

  Dört hasleti olana cennette köşk verilir :
  1. Her yerde ve her zaman,"Lâilâhe illallah"diyen,
  2- Günah isleyince "Estagfirullah" diyen,
  3- isinin sonunda "Elhamdülillâh"diyen,
  4- Musibet anında,
  "inna Lillah ve inna ileyhi raciun" diyen.
  Ramuz s/70

  Evde dört şey berekettir :
  1- Koyun,
  2- Su kuyusu,
  3- El değirmeni,
  4- Çakmak = Ate$.
  Ramuz s/70

  Dört şeye dikkat et :
  1- Gemiyi yenile,zira Deniz derindir,
  2- Azığı tam al,zira yol uzaktır,
  3- Yükünü hafiflet,zira yoku$ dik'tir,
  4- Amelini ihlasla yap,
  zira Rabbe her şeyi görücüdür.
  Kelâm-i kibar

  Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :
  1- Namaz,sehiv-i Secde ile,
  2- Oruç, Fitre ile,
  3- Hacc, Fidye ile,
  4- iman,cihada ile tamam olur.
  Kelâm-i kibar

  Denizler dört'tür :
  1- Allah'ın Rahmet denizi,
  2- Nefis denizi,
  3- Kabir denizi,
  4- Ömür denizi.
  Kelâm-i kibar

  Dört şeyin diam fazilet, içi Farz'dır,
  1- Kuran okumak fazilet,
  onunla amel etmek Farz'dır,
  2- insanlara iyilik fazilet,
  islerine uymak Farz'dır,
  3- Vazetmek fazilet,onunla amel Farz'dır,
  4- çalışmak fazilet, helâl kazanç Farz'dır.
  Kelâm-i kibar

  Dört şeye dikkat :
  1- Cennet istiysen hayır islerine koşsun,
  2- Cehennemden korkan,$ehveni terk etsin,
  3- Ölüme inanan,lezzetleri bıraksın,
  4- Dünyayı bilene musibetler kolay gelir.
  Münebbih at

  Gerçek Tekbenin alâmeti dört'tür :
  1- Boa$ söz söylememek,
  2- Kimseye karşı kıskançlık yapmamak,
  3- Kötü arkadaşlardan ayrılmak,
  4- Eski günahlarından pişmanlık duymak.
  Tenbihül Gafilûn/102

  Saadet'in sebebi dört'tür :
  1- Saliha kadın,
  2- Hayırlı evlat,
  3- Salih dostlarla düşüp-kalkmak,
  4- Geçimini kendi beldesinde sağlamak.
  T.G/126

  Dört şey,amelleri sevapsız kılar :
  1- Gıybet yapmak,
  2- Yalan söylemek,
  3- Koçuculuk yapmak,
  4- Harama bakmak.
  T.G/159

  Dört türlü Gıybet vardır :
  1- Küfürdür,(Gıybete,gıybet değil demek),
  2- Münafıklıktır,
  3- Haramdır,
  4- Mubahtır.
  T.G/163

  Dört şey gülmeye mani olur :
  1- Ahiret endişesi,
  2- Geçim zorluğu,
  3- Günahların üzüntüsü,
  4- Ardı-arkası gelmeyen musibetler.
  T.G/192

  $u dört şey müminin özelliğindendir :
  1- Susmak, çünkü ibadetin BA$IDIR,
  2- Alçak gönüllü olmak,
  3- Allah'ı zikretmek,
  4- Kötülük yapmamak.
  T.G/208

  Hırsı olmayana Allah dört şey verir :
  1- Allah onun ibadet gücünü artırır,
  2- Dertleri az olur,
  3- Az şeyle tatmin olur,
  4- Kalbi Nur'lu olur.
  T.G/220

  Kalbin Nur'unu dört şey sağlar :
  1- Aç mide,
  2- Salih arkadaş,
  3- Günahları hatırdan çıkarmamak,
  4- Tûl-u emeli terk etmek.
  T.G/220

  Tûl-u Emel,dört şeye sebep olur :
  1- ibadete karşı tembellik,
  2- Dünya ile ilginin artması,
  3- Servet biriktirme HIRSI,
  4- Kalbin kararması.
  T.G/220

  Kalbi dört şey karartır :
  1- Dolu mide,
  2- Kötü arkadaş,
  3- Günahları unutmak,
  4- Tûl-u emel.
  T.G/220

  Dört şeysiz, dört şeyin iddiası yalandır :
  1- Haram'dan kaçınmadan Allah sevgisi iddiası,
  2- MALINI Hak yoluna harcamadan,Cennet sevgisi,
  3- Sünnet'e uymaksızın,Peygamber sevgisi,
  4- Fakire yardim etmeksizin,derece iddiası.
  T.G/229

  Dört şey, hayırların tümünden mahrum bırakır :
  1- Elinin altında olanlara haksizlik,
  2- Ana-Babaya asi olmak,
  3- Kimsesizleri horlamak,
  4- Yoksullara hakaret etmek.
  T.G/229

  Kalbin hastalığı dört'tür :
  1- Dünyaya gönül vermek,
  2- Yarinin endi$esi,
  3- Başkasını kıskanmak=Hased,
  4- $an ve $öhret düşkünlüğü.
  T.G/236

  Dört şey, bedbahtlık alâmetidir :
  1- Göz ya$armazligi,
  2- KATI kalplilik,
  3- Dünya sevgisi,
  4- Tûl-u emel.
  T.G/236

  Yanlış aranan dört şey :
  1- Zenginlik,malda değil,kanaat'tedir,
  2- Huzur,servette değil,az mal'dadır,
  3- $eref,beğenilmekte değil,Takva'dadir,
  4- Saadet,yemekte değil,islam'dadir.
  T.G/242

  Tevrat'tan dört satir :
  1- Kitabullahi okur da,bağışlanmadığını
  sanarsa,Ayetleri alaya almış olur,
  2- Musibetini başkasına yakınırsa,
  Allah'ı $ikamet etmiş olur,
  3- Bir kaybından dolayı üzülürse,
  Rabbinin hükmünden kırılmış olur,
  4- Zengine,zenginliğinden dolayı
  ayağa kalkanın imanı zayıflar.
  T.G/255

  Dört şey kefarettir :
  1- Soğuk günlerde tam bir abdest,
  2- Ho$a gitmeyen $eylere sabır,
  3- Mescit'lere gitmek için çok adim atmak,
  4- Namazın ardından,ikinciyi beklemek.
  T.G/264

  $u dört şey,Dünyada öksüzdür :
  1- Zalimin ezberindeki Kuran,
  2- içinde Namaz kılınmayan Mescit,
  3- Evde olupta,okunmayan Kelam-i Kadim,
  4- Kötüler arasında kalan,iyi kimse.
  T.G/302

  Yüce Allah'ın seçtiği dört gün :
  1- Cuma günü,
  2- Kurban bayramı arifesi günü,
  3- Kurban bayramı günü,
  4- Ramazan bayramı günü.
  T.G/329

  Allah tarafından seçilen dört Ay :
  1- Recep ayı,
  2- Zilkadde ayı,
  3- Zilhicce ayı,
  4- Muharrem ayı.
  T.G/329

  Allah tarafından seçilen dört kadın :
  1- Hazreti Meryem (r.a),
  2- Hazreti Hatice (r.a),
  3- Hazreti Asiye (r.a),
  4- Hazreti Fatima (r.a).
  T.G/329

  Cennete ilk girecek dört kişi :
  1- Araplardan Hz. Peygamberimiz (S.A.V)
  2- Acemlerden Hz. Selman (R.A)
  3- Rumlardan Suheyb (R.A),
  4- Habe$lerden Hz. Bilal (R.A).
  T.G/329

  Cennetin özlemle beklediği dört kişi :
  1- Hazreti Ali (R.A),
  2- Hazreti Selman (R.A),
  3- Hazreti Ammar (R.A),
  4- Hazreti Mikdad (R.A).
  T.G/330

  Dört türlü insan vardır :
  1- Ilmi de var, mali da,
  2- Mali var, ilmi yok,
  3- Ilmi var, mali yok,
  4- Ilmi de yok, mali da yok.
  T.G/341

  Dört şeyi yapanlar helâk olurlar :
  1- Eksik tartanlar,
  2- Eksik ölçenler,
  3- Açıktan zina edenler,
  4- Faizcilik yapanlar.
  T.G/355

  Dört şey,günahtan daha kötüdür :
  1- islenen günahı küçümsemek,
  2- islenen günahı savunmak,
  3- islenen günahı,böbürlenerek anlatmak,
  4- O günahı islemekte ısrar etmek.
  T.G/361

  Dört kimsede hayır yoktur :
  1- Peygambere Selât ve Selâm getirmeyen,
  2- Müezzinin çağırısına icabet etmeyen,
  3- Yardim isteğine karşı gelen,
  4- Namazın ardında müzminlere dua etmeyen.
  T.G/394

  Dört şey Cefa sebebidir :
  1- Ayakta küçük su dökmek,
  2- Namazı bitirmeden,elleri yüze sürmek,
  3- Ezani duyuşta,$ehadet cümlesini okumamak,
  4- yanında Peygamberin adi anılınca Salât getirmemek.
  T.G/400

  Allah'a ulasan dört şey :
  1- Kelime-i Tevhid,
  2- inanılarak yapılan dua,
  3- Ana-babanın evladı hakkındaki duası,
  4- Mazlumun,zalime yapacağı dua.
  T.G/407

  $u dört gaye ile ilim öğrenen,Cehenneme gider :
  1- Alimlere karşı bilgiçlik taslamak,
  2- Ahmaklarla tartışmak,
  3- Takdir kazanmak,
  4- Mevki ve derece elde etmek.
  T.G/426

  $u Dört şey verilene, çok şey verilmiş olur :
  1- Allah'ı zikreden dil,
  2- Allah'a $ükreden kalb,
  3- Sağlam bir vücud,
  4- Mü'min,iyi huylu e$.
  T.G/435

  Allah'a siwinilacak dört şey :
  1- Babasına efendi kesilen,hayırsız evlat,
  2- Yaslanmadan ihtiyar eden e$,
  3- Vebal olacak bir servet,
  4- Kötü komsu.
  T.G/435

  Erkeğin mutluluğu dört şeydedir :
  1- Barınacağı bir ev,
  2- Yeterli geçim kaynağı,
  3- Gönlüne göre bir e$,
  4- Kimse tarafından rahatsız edilmemek.
  T.G/436

  Mutlu sofra,dört şeyle olur :
  1- Yemekler helal kazançla ise,
  2- Yenilirken Allah'ın adi anılıyorsa,
  3- Onu paralasan ellerin sayisi çoksa,
  4- Sonunda Allah'a Hamd edilirse
  T.G/436

  $u dört sifat kimde varsa,büyük Ninettir :
  1- Gizli-açik her halde Allah'tan korkmak,
  2- Zenginlik-Fakirlik halinde tutumluluk,
  3- Öfkeli-sevinçli halinde ölçülü olmak,
  4- Gizli-açik her durumda Allah'a Hamd'etmek.
  T.G/441

  Dünya dört seyle ayakta durur :
  1- ilim adamlari,
  2- Devlet adamlari,
  3- Askerler = Ordu,
  4- Ticaret ve i$ adamlari.
  T.G/447

  islâm su dört prensiple kaim olur :
  1- Yakin,
  2- Adalet,
  3- Sabir,
  4- Cihad.
  T.G/457

  Dört sey Peygamberlerin sünnetidir :
  1- Güzel koku sürünmek,
  2- Evlenmek,
  3- Agzi misvaklamak,
  4- Haya.
  T.G/468

  insan dört seyden ar etmemelidir :
  1- Ana-Baba içeri girince ayaga kalkmaktan,
  2- Misafire hizmet etmekten,
  3- At'ina bakmaktan,
  4- Ögretmenine hizmet etmekten.
  T.G/496

  Adem'e verilmiyen dört imtiyaz,
  Ümmeti Muhammede verildi :
  1- Adem'in tevbesi Mekke'de,bizim ki her yerde,
  2- Adem suç isleyince elbisesi çikarildi,
  bizim ki degil,
  3- Adem e$inden ayrildi,bizim degil,
  4- Adem Cennetten çikarildi,
  biz Cennete girecegiz.
  T.G/503

  Dört türlü harcamada sorumluluk yoktur :
  1- insanin Ana-Babasina harcadigi,
  2- iftar yemegi için sarfettigi,
  3- Sahur yemegi için sarfettigi,
  4- Ailesi için sarfettigi.
  T.G/511

  Harcamasi sevap olan yer dört'tür :
  1- Düsmana karsi harcanan,
  2- Yoksullara verilen,
  3- Kölenin azad olmasi için verilen,
  4- Ailesinin geçimi için harcanan.
  T.G/511

  insan hastalik sayesinde dört seye erisir :
  1- Günahlarini yazma islemi durdurulur,
  2- Hasta olmadan önceki iyi amelleri devam eder,
  3- Bütün mafsallarindan günahlar atilir,
  4- Ölürse veya ya$arsa bagislanmis olur.
  T.G/523

  Dört kimsenin önceki günahlari silinir,
  (yeni günahlar) defterine yeniden yazilir :
  1- iyilesen hastanin,
  2- Müslüman olan mü$rikin,
  3- inanarak Cuma Namazi kilanin,
  4- Helal kazanç ile Hacca gidenin.
  T.G/524

  Dört äey, äu dört äeyde saklidir :
  1- Allah'in rizasi ibadetlerde saklidir,
  2- Allah'in Gazabi,günahlarda saklidir,
  3- Mutluluk,sevaplarda saklidir,
  4- Geçim zorlugu,cezalarda saklidir.
  T.G/535

  insan sabaha çikinca dört seyi niyet etmeli :
  1- Allah'in emrettigi Farz'lari yapmayi,
  2- Allah'in yasaklarindan kaçmayi,
  3- iliski kurdugu kimselere insafli olmayi,
  4- Hasimlar xle bariämayi
  T.G/557

  Hikmetin kaynagi dört seydir :
  1- Dünyaya dalmamis bir vücut,
  2- Dünya yemekleri ile dolmamis bir mide,
  3- Dünya metaindan yana bo$ bir el,
  4- Dünyanin sonu konusunda dü$ünce.
  T.G/566

  $u dört sey KIYAMET alametlerindendir :
  1- $arkici kadinlarin türemesi,
  2- Çesitli çalgilarin ortaya çikmasi,
  3- Alkollü içkilerin yaygin hale gelmesi,
  4- ipekli elbiselerin revaç bulmasi.
  T.G/575

  Äu dört äey ahxret aziwidir :
  1- Nefsin saglikli olmasini saglayan Oruç,
  2- Kul ile ate$ arasina perde olan Sadaka,
  3- Kulu Rabbisine yaklastiran Namaz,
  4- Günahlari silen göz ya$i.
  T.G/587

  Kim.$u dört ameli isledigi halde,kendisinde
  iyilik yönünde bir gelisme göremezse,
  bu durum islemis oldugu amelin
  Allah indinde kabul edilmediginin alâmetidir.
  1- Savastan sonra hali degismiyenin mücahid,
  2- Ramazan Orucundan sonra hali degismiyenin Orucu,
  3- Hacc'dan sonra hali degismiyenin Hacc'i,
  4- Hastaliktan sonra,hali degismiyenin günahinin affi.
  T.G/591

  Akilli adamda su dört sey bulunmali :
  1- Her halinde rehber olacak ilim,
  2- Güven içinde ibadet için Tevekkül,
  3- ibadetini eksiksiz yapmasi için sabir,
  4- Sevap elde etmesi için ihlas.
  T.G/592

  istikamet sahibi dag gibi olmalidir,
  çünki dag'in dört özelligi vardir :
  1- Onu sicaklik eritmez,
  2- Soguk dondurmaz,
  3- Rüzgâr kimildatmaz,
  4- Sel tarafindan sürüklenmez.
  T.G/592

  istikamet sahibin dört alâmeti :
  1- iyilik yapana haksiz yere meyletmez,
  2- Kötülük edene haksiz bir sey söylemez,
  3- Nefsinin arzusu kendini haktan ayirmaz,
  4- Dünya onu ibadetten alikoyamaz.
  T.G/592  Bes seyden önce Bes seyin kadrini bil :
  1- ihtiyarlamadan önce,gençligin,
  2- Hastalanmadan önce,sagligin,
  3- Mesguliyetten önce,bos zamanin,
  4- Fakir dü$meden önce,zenginligin,
  5- Ölmeden önce,hayatin.
  Tenbihül Gafilûn/20

  Faziletli insan,Bes hasleti kendisinde toplar :
  1- Her zaman Allah'a ibadeti,
  2- insanlara faydali olmayi,
  3- Hiç kimseye kötülük yapmamayi,
  4- insanlarin elindekine göz dikmemeyi,
  5- Ölüm için hazirlikli olmayi.
  T.G/28

  Yeryüzü günde Bes defa çagirir :
  1- Ey Ademoglu,gelecegin yer benim karnimdir,
  2- Karnimda Seni böcekler yiyecektir,
  3- Karnimda aglayacaksin,
  4- Karnimda üzüntü çekeceksin,
  5- Karnimda azab göreceksin.
  T.G/37

  Vaiz'de aranan $art bes'tir :
  1- ilim,
  2- Sirf Allah rizasi için olmaktir,
  3- insan sevgisidir,
  4- Sabirli olmaktir,
  5- Söyledigini kendisinin yapmasidir.
  T.G/90

  Sevabi artiran bes sey :
  1- Az da olsa,devamli sadaka vermek,
  2- Devamli $ekilde akrabayi gözetmek,
  3- Devamli $ekilde Cihad etmek,
  4- Devamli abdestli bulunmak,
  5- Devamli Ana-Babaya itaat etmek.
  T.G/134

  Hasid'e bes belâ vardir :
  1- Bitmez bir üzüntü,
  2- Ecir kazandirmayan bir belâ,
  3- iftihar edilmiyecek bir kinama,
  4- Allah'in gazabi,
  5- Ba$ari kapilarinin kapanmasi.
  T.G/172

  Hasid bes bakimdan Allah'a ters düser :
  1- Baskalarinin nimetine nefret etmekle,
  2- Allah'in nimet taksimine kizmakla,
  3- Allah'in bagi$ini kiskanmakla,
  4- Allah'in dostunu küçük düsürmekle,
  5- Allah'in düsmani $eytani desteklemekle.
  T.G/178

  $asilacak bes $ey :
  1- Ölecegine inananin ne$elenmesi,
  2- Cehenneme inananin gülmesi,
  3- Kadere inananin üzülmesi,
  4- Dünyanin faniligine inananin onu sevmesi,
  5- Ahiretin Bakiligine inananin ona hazirlanmamasi
  T.G/194

  Münafikta su bes sey bulunmaz :
  1- Dini bilgi,
  2- Ölçülü konusmak,
  3- Güler yüzlülük,
  4- Nurlu kalp,
  5- Müslümanlara sevgi.
  T.G/210

  Hz.Adem'in bes vasiyeti :
  1- Dünyaya bel baglamayin,
  2- Kadinlarin her arzusuna uymayin,
  3- Yapacaginiz isin sonunu düsünün,
  4- Vicdaninizi rahatsiz eden isi yapmayin,
  5- i$lerinizde isti$re edin.
  T.G/218

  Bes sey, bes sey'dedir :
  1- Zenginlik, Kanaatta'dir,
  2- Selamet, Uzlette'dir,
  3- Hürriyet, A$IRI arzulara karsi çikmaktadir,
  4- Sevgi, karsi taraftan bir sey beklememektedir,
  5- Mutluluk, SABIR da'dir.
  T.G/222

  Fakirlerin Bes yönden üstünlügü :
  1- Fakirin ibadetinin sevabi daha çok olur,
  2- CANININ istedigini bulamayinca sevap kazanir,
  3- Cennete zenginlerden önce girer,
  4- Ahirette hesaplari daha kolay olur,
  5- Daha az pi$man olurlar.
  T.G/227

  Hazreti Ali'den bes ögüt :
  1- Hiç biriniz,günahindan ba$kasindan korkmasin,
  2- Rabbisinden ba$kasindan ummasin,
  3- Bilmedigini ögrenmekten utanmasin,
  4- Bilmedigine,bilmiyorum desin,
  5- SABIR vücutta BA$ gibidir.
  T.G/243

  Bes seyi yapan Cennete girer :
  1- Tadili erkâna riayet ederek Namaz kilan,
  2- Zekâtini tam veren,
  3- Ramazanda Oruç tutan,
  4- Gücü yetince Hacc'a giden,
  5- Emaneti yerine getiren.
  T.G/266

  Cemaatle bes vaktini kilana Bes sey :
  1- Geçim SIKINTISI kaldirilir,
  2- Kabir azabi çektirilmez,
  3- Amel defteri sag eline verilir,
  4- Sirat köprüsünü Yildirim gibi geçer,
  5- Hesaba çekilmeksizin Cennete girer.
  T.G/274

  Bes kisi Cennete girer :
  1- Kocasina itaat eden Saliha kadin,
  2- Ana-Babasina itaatkâr evlad,
  3- Mekke'ye (Hacca)giderken ölen,
  4- iyi huylu mü'min,
  5- inanarak sevabini Hak'tan bekleyen müezzin.
  T.G/288

  Bes kisinin namazi kabul olmaz :
  1- Kocasi,kendisine dargin olan kadin,
  2- Efendisinden kaçan köle,
  3- Üç günden fazla küs duran kimsenin,
  4- Devamli olarak içki içen kimsenin,
  5- Cemaatinin sevmedigi imam'in.
  T.G/290

  Bes sey Fitrattandir :
  1- Biyiklari kisaltmak,
  2- Tirnaklari kesmek,
  3- Etegi tra$ etmek,
  4- Koltuk altlarini tra$ etmek,
  5- Agzi misvaklamak.
  T.G/293

  Cuma günün Bes özelligi vardir :
  1- Hazreti Adem bu gün yaratildi,
  2- Hz.Adem bu gün Cennetten dünyaya indi,
  3- Hz.Adem bu gün vefat eyledi,
  4- Bu günde bir saat varki dualar kabul olur,
  5- Kiyamet bu gün kopacaktir.
  T.G/298

  Sahabilerin önem verdigi bes sey :
  1- Cemaate devam etmek,
  2- Sünnete uymak,
  3- Mescidi onarmak,
  4- Kur'an okumak,
  5- Allah yolunda Cihad etmek.
  T.G/303

  Bes seyi esirgeyeni, Allah bes seyden mahrum eder :
  1- Zekât vermeyen,malini Allah'in korumasindan,
  2- Sadaka vermeyen.sagliktan,
  3- Ö$ür vermeyen,bereketten,
  4- Dua etmeyen,icabetten,
  5- Namaz geçiren,ölürken Tevhid'den mahrum olur.
  T.G/308

  Sadakanin dünyada Bes faydasi vardir :
  1- Sadaka mali artirir,
  2- Sadaka,sahibini günahlardan arindirir,
  3- Sadaka belalari def eder,
  4- Sadaka yoksullari sevindirir,
  5- Sadaka ömrü uzatir.
  T.G/310

  Sadakanin,Ahirette bes faydasi vardir :
  1. Sadaka,sahibine kiyamette gölge olur,
  2- Sadaka mizanda agir gelir,
  3- Sadaka hesaplasmayi kolaylastirir,
  4- Sadaka,Sirati kolay geçmeyi saglar,
  5- Sadaka Cennetteki dereceyi yükseltir.
  T.G/311

  Ameller,karsiliklarine göre bestir :
  1- Misli ile kar$ilanan amel,
  2- Gerektirici amel,
  3- On kat kar$ilik görecek amel,
  4- Yedi yüz kat kar$ilik görecek amel,
  5- Kar$iligini sadece Allah'in bilecegi amel.
  T.G/333

  Hz.Ademin tevbesi bes sebepten kabul edildi :
  1- Günahini itiraf etti,
  2- Pisman oldu,
  3- Nefsini kinadi,
  4- Hemen Tevbe etti,
  5- Allah'in Rahmetinden ümit kesmedi.
  T.G/359

  $eytanin tevbesi bes sebepten,kabul edilmedi :
  1- Günahini itiraf etmedi,
  2- Yaptigina pisman olmadi,
  3- Nefsini kinamadi,
  4- Hemen tevbe etmedi,
  5- Allah'in Rahmetinden ümidini kesti.
  T.G/359

  Bes seyi aklindan çikarma :
  1- Basina gelen musibetin Allah'dan oldugunu,
  2- Dilini tutmayi,
  3- Allah'in va'dine inanmayi,
  4- Ölüme hazirlikli olmayi,
  5- Her yerde çokça Allah'i zikretmeyi.
  T.G/387

  Zikrin faydasi bes'tir :
  1- Allah'in rizasini kazandirir,
  2- insandaki ibadet arzusunu artirir,
  3- insani $eytandan korur,
  4- Kalbi yumusatir,
  5- Günah islemeyi önler.
  T.G/390

  $u bes sey kalbin ilacidir :
  1- Salihlerle düsüp-kalkmak,
  2- Kur'an okumak,
  3- Mideye haram lokma sokmamak,
  4- Geceleri nafile ibadet eylemek,
  5- Seher vakti Allah'a yalvarmak.
  T.G/394

  "Subhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe
  illallahü vallâhu ekber" in bes özelligi :
  1- Bunu okuyan,çok zikredenlerden olur,
  2- Bu cümleler çok faziletli'dirler,
  3- Bu cümleler onun,Cennette dikili agaci olur,
  4- Bunun sebebiyle günahlar dökülür,
  5- Bunu okuyana Allah azab etmez.
  T.G/395

  Ilim, maldan bes yönden üstündür :
  1- ilim Peygamberlerin,mal Fravunun mirasidir.
  2- ilim seni korur,mali ise sen korursun,
  3- Allah,ilmi sevdigine,mali ise herkese verir,
  4- ilim harcamakla bitmez,mal ise biter,
  5- ilim sahibi ölünce ADI anilir,mal sahibinin hayri,
  T.G/422

  Ilmin prensipleri bes'tir :
  1- Az konusmak, susmak,
  2- Dinlemek,
  3- Ezberlemek,
  4- Bilinenlerle amel etmek,
  5- ilmi yaymak.
  T.G/426

  Bes seyin olmadigi yerde yerlesme :
  1- Hükmü geçerli bir hükümdar,
  2- Adil bir yargi kurulu,
  3- ilek bir pazar,
  4- Akarsu,
  5- Uzman doktor.
  T.G/445

  $u bes seyi yapan Cennete girer :
  1- Allah için Nasihat,
  2- Allah'in Resulü için Nasihat,
  3- Allah'in Kitabi için Nasihat,
  4- Yetkili müslümanlar için Nasihat,
  5- Siradan Müslümanlar için Nasihat.
  T.G/476

  islam bes temel esasa dayanir :
  1- Kelime-i $ehadet,
  2- Namaz kilmak,
  3- Zekât vermek,
  4- Ramazan ayinda Oruç tutmak,
  5- Beytullahi ziyaret etmek.
  T.G/486

  Allah bu ümmete bes imtiyaz verdi :
  1- Kibirli olmasinlar diye aciz yaratti,
  2- Az yesin-içsinler diye ufak-tefek yaratti,
  3- Günahlari az olsun diye kisa ömürlü yaratti,
  4- Hesaplari az olsun diye fakir yaratti,
  5- Mezarlarinda az yatsinlar diye en son yaratti.
  T.G/503

  Kadinin, kocasinda bes hakki var :
  1- Kocasinin, Onu haramlardan korumasi,
  2- Kocasinin ona Dini bilgileri ögretmesi,
  3- Kocasi onun Geçimini helalden saglamasi,
  4- Kocasi onu Baski altinda tutmamasi,
  5- Kadin,kendine karsi çikarsa,ona sabretmesi.
  T.G/510

  Kadinin kocasina bes iyiligi vardir :
  1- Cehennemle kocasi arasinda perde olur,
  2- Kocasinin MALININ bekçisidir,
  3- Kocasinin temizlikçisidir,
  4- Çocuklarinin bakicisidir,
  5- Kocasinin a$çisidir.
  T.G/511

  Herkes su bes seyle mesgul olurken,
  Sizde diger $u Be$ seyle mesgul olun :
  1- Herkes çok amellerle mesgul olurken,
  siz de en güzel amelle mesgul olun.
  2- Herkes nafilelerle mesgul olurken,
  siz de Farzlarla mesgul olun.
  3- Herkes baskalarinda kusur ararken,
  siz de kendi kusurlarinizla ugrasin.
  4- Herkes dünyayi imar etmeye çalisirken,
  siz de ahiretinizi imara çalisin.
  5- Herkes yaratilmislarin takdirini ararken,
  siz de Yaratanin rizasini aramaya çalisin.
  T.G/535

  insan bes sey hakkinda düsünmeli,
  1- Allah'in varligini-birligini,
  2- Allah'in nimetlerini,
  3- Allah'in verecegi sevabi,
  4- Allah'in verecegi azabi,
  5- Allah'in kendisine verdigine karsilik,
  kendisinin nankörlügünü.
  T.G/564

  Mü'min her an için beä sikinti xle karäi-karäiyadir :
  1- Mü'min kardesinin kiskançligi,
  2- Münafikin nefreti,
  3- Düsmanin tehlikesi,
  4- $eytanin saptirmasi,
  5- Nefsinin Tahrikleri ve kiskirtmasi.
  T.G/602

  Bese äeyi Allah'tan baäkasi bilemez :
  1- Kiyametin ne zaman kopacagini,
  2- Ne zaman,ne kadar Yagmur yagacagini,
  3- Ana Rahminde olan çocugun cinsiyetini,
  4- Kim yarin ne kazanacagini,
  5- Kim nerede ölecegini.
  ibni Mace

  Bes çesit öpmek vardir :
  1- Ta'zim için,Saygi deger Zatin elini,
  2- $efkat için,çocugun ebevyenini,
  3- Merhamet için,ebevyenin çocugunu,
  4- $ehvet için,kendi helalini,
  5- Muhabbet için,kardesin kardesi öpmesi.
  ibni Mace

  Mü'minin mü'minde bes hakki vardir :
  1- Selâm verince.selâmini almak,
  2- Hap$irinca"Allah sana Rahmet etsin"demek,
  3- Davet ettiginde,davetini kabul etmek,
  4- Hasta olunca ziyaretine gitmek,
  5- Öldügünde cenazesine tabi olmak.
  Ebu Davud 5/636

  Dua'nun kabul olmasinin bes sarti varti :
  1- Dua eden kisinin acele etmemesi,
  2- Dua'sinin kabul olacagi kanaatinde olmasi,
  3- Haram bir is için Dua etmemesi,
  4- Dua'yi kalp uyanikligi ile yapmasi,
  5- Yediginin,giydiginin helâlden olmasi.
  ibni Mace 10/36

  Ölmüs ebevyen için bes sey yapilir :
  1- Onlar Rahmetle anilip,Dua edilir,
  2- Onlar için istigfar edilir,
  3- Vasiyetleri yerine getirilir,
  4- Dostlarina ikramda bulunulur,
  5- Akrabalari ile ilgilenilir.
  ibni Mace

  Kalbi karartan sey bestir :
  1- Günah üzerine günah islemek,
  2- Karni tok iken yemek yemek,
  3- Haksiz yere mal yigmak,
  4- Namazi zamaninda kilmamak,
  5- Sol el ile yemek yemek.
  Menakib

  Kalbi parlatan bes sey :
  1- ihlas siresini çok okumak,
  2- Az yemek,az içmek,
  3- Helâl $eylerden yemek,
  4- ilim sohbetlerinde bulunmak,
  5- Gece fazlaca Namaz kilmak.
  Menakib

  Bes sey gözün nurunu artirir :
  1- Kâbeye fazlaca bakmak,
  2- Kur'an-i Kerime bakmak,
  3- Anne-Babanin yüzüne bakmak,
  4- Alimlerin yüzüne bakmak,
  5- Akar suya bakmak.
  Menakib

  Bes sey insani çabuk ihtiyarlatir :
  1- Fazla borçlu olmak,
  2- Ibadet üzüntüsü çekmek,
  3- Gam'li ve Kasvet'li olmak,
  4- Kadina düskün olmak,
  5- Güzel kokuyu çok kullanmak.
  Menakib

  Bes karanligin, bes aydinligi :
  1- Dünya KARANLIKTIR,ibadet onun I$IGIDIR,
  2- Günah karanliktir,Tövbe onun I$IGIDIR,
  3- Kabir Karanliktir,Tevhid onun I$IGIDIR,
  4- Ahiret karanliktir,Güzel amel I$IGIDIR,
  5- SIRAT köprüsü karanliktir,iman onun I$IGIDIR.
  Menakib

  $u bes sey olmasa, insanlar salih olurlardi :
  1- CEHALET,
  2- Dünya HIRSI,
  3- CiMRiLiK,
  4- Amelde Riya,
  5- Kendini begenmek.
  Menakib S/496

  Bes seyi isliyene bes sey hak olur :
  1- HAYA edenden,haya edilir,
  2- MERHAMET edene,marhemet edilir,
  3- MALINI Cennet yolunda harcayan,Cennete girer,
  4- AFF'EDEN, Aff'edilir.
  5- Allah'i taniyani,herkes tanir.
  Menakib S/261

  Ramazan'da bu ümmete bes sey verilir :
  1- Ramazanin ilk gecesi Allah,
  Rahmet nazari ile bakar,
  2- Bütün melekler,istigfar ederler,
  3- Cennet kapilari açilir,
  4- Bin aydan hayirli KADiR gecesi verilir,
  5- Cehennemin kapilari kapanir.
  Menakib S/569

  GUSL icab'eden kimseye bes sey haramdir :
  1- NAMAZ kilmak,
  2- CAMi'ye girmek,
  3- KUR'AN okumak,
  4- MUSHAF'i ele almak,
  5- KABE'yi TAVAF etmek.
  Muhtasar Müslüm

  Cehennem ehli bes SINIF kimse :
  1-(Hakki anlamayan) Akli zayif ki$iler,
  2- HIRS'li hain kisiler,
  3- Hilekâr kisiler,
  4- Cimrilik yapan kisiler,
  5- Kötü huylu,küfürbaz kisiler.
  Muhtasar Müslüm

  Bes sey oruc'un sevabini yok eder :
  1- YALAN söylemek,
  2- NEMiME yapmak,
  3- GIYBET yapmak,
  4- Yalan yere yemin etmek
  5- $ehvetle harama bakmak.
  Gunye S/555

  Cuma günü iki melek, camiye giris sirasina
  göre, cemaata bes çesit sevap yazar :
  1- Deve kurban kesmis gibi,
  2- Sigir kurban kesmis gibi,
  3- Koç kurban kesmis gibi,
  4- Tavuk sadaka vermis gibi,
  5- Yumurta sadaka vermis gibi.
  Gunye S/764

  Sizi bes seyden bes seye çagiran alimle oturun :
  1- Maddi HIRS'tan ZÜHD'e,
  2- RiYA'dan iHLAS'a,
  3- KiBiR'den TEVAZU'a
  4- DALKAVUKLUK'tan açik sözlülüge,
  5- CEHALET'ten iLM'e.
  Gunye S/797


 2. 2
  PiSik0
  Emekli

  --->: Dört şey vardır ki, dört şeyle tamam olur :)

  Reklam
  Allah RAzı olsun kardeşim emegine saglık
 3. 3
  Gölge Adam
  Usta Üye
  ALLAH hepimizden razı olsun (: 4. 4
  karadağlı.x
  Üye
  ALLAH razı olsun gölge kardeşim...

  emeğine sağlık..

  Rabbim yar ve yardımcın olsun ...

 5. 5
  RAP Çİ KIZ
  Usta Üye
  tşkrler paylaşım için.........

 6. 6
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Okuyan Gözlerinize sağlık:)

 7. 7
  se7en
  Usta Üye
  Allah razı olsun hepsi de birbirinden güzel teşekkürler

 8. 8
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Dört şey gülmeye mani olur :
  1- Ahiret endişesi,
  2- Geçim zorluğu,
  3- Günahların üzüntüsü,
  4- Ardı-arkası gelmeyen musibetler.
  T.G/192

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi