Hangi derse nasıl çalışılır?

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Rehberlik Bölümünden Hangi derse nasıl çalışılır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  CCeLLaTT
  Üye
  Reklam

  Hangi derse nasıl çalışılır?

  Reklam  Hangi derse nasıl çalışılır?

  Forum Alev
  TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  Her derste olduğu gibi Türkçe de de bilgi çok önemlidir.Öncelikle konuyu bilmek ve iyice kavramak gerekir.Özellikle dil bilgisi konuları iyice öğrenildikten sonra sorular çözülmelidir.Bu nedenle konuları yeterli düzeyde öğrenmeden soru çözmenin bir faydası yoktur.
  Yorum gerektiren sözcük ve cümle anlamı, paragraf bilgisi konularında ise durum biraz farklıdır.Burada da bilgi esastır,ancak bununla birlikte bol soru çözmek gereklidir.Özellikle paragraf bilgisi konusunda çıkmış ÖSS sorularını çözmek büyük önem kazanmaktadır.
  Her öğrencinin anlama ve bilgi düzeyi farklı olabilir.Burada önemli olan doğru çalışma yöntemini belirlemektir.Bu bağlamda öğrencilerin önce konuyu ayrıntılarıyla öğrenmeleri, sonra o konuyla ilgili soruları çözmeleri gerekir.

  TARİH DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  Tarih diğer derslere göre daha kolay öğrenilen bir derstir.Tarihi kolay öğrenme avantajının yanında kolay unutma dezavantajı da vardır.Dolayısıyla unutmamanız için konuyu öğrendikten sonra bol bol soru çözmeniz, tekrar yapmanız gerekiyor.
  Tarih dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
  Konular ile ilgili temel bilgiler öğrenilmelidir.Önemli olayların nedenleri ve sonuçları ,önemli olaylar arasında ki etkileşim,günümüze kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.
  Tarih konuları ile ilgili temel kavram ve terimler iyi bilinmelidir.
  Kavramlar arasında bağlantı kurulmalıdır.
  Geçmiş yıllarda çıkmış ÖSS soruları çözülmelidir.
  Konular kavrandıktan sonra ilgili test soruları ele alınmalıdır.

  COĞRAFYA DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?

  ÖSS de coğrafyadan 15 soru gelmektedir.Belirli yıllarda bazı konulara ağırlık verilmiş olmakla birlikte ,her konudan soru çıkmaktadır.Bu sebeple, öğrenciler öncelikle bütün konuları öğrenmelidir.Öğrenciler konuları öğrenirken ,derse sevgi ,merak,ve ilgi ile yaklaşırlarsa coğrafya zevkli bir ders olacaktır.Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için atlaslardan,şekillerden ve resimlerden yararlanılmalıdır.
  ÖSS için konuların anlaşılması da yeterli olmamaktadır.Konuları bilmenin yanında yorum yapmak da çok önemlidir.Öğrenciler,yorum yapmayı bol soru çözerek kazanabilirler.Coğrafya soruları çözülürken şekil, grafik ve haritalar çok iyi incelenmelidir.Soruların ön bilgi kısmı var ise ,bu ön bilgiler göz ardı edilmemeli,dikkatli bir şekilde okunup anlaşılmalıdır.Yanlış yapılan sorulara tekrar bakılarak sorunun doğru cevabı ve sebebi mutlaka araştırılmalıdır.Bunu uygulamak ,zamanla sorunun yanlış yapılmasını önleyecektir.

  MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  “ Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım.” Diyor ünlü bilim adamı Albert Einstein .
  “Soruyu anlamak çözmenin yarısıdır” denir, kaldı ki Einstein bu oranı %50 den %75 e çıkartarak soruyu anlamanın önemini vurgulamıştır.Aşağıda matematik ile ilgili öneriler sunulmuştur.
  -İşlem kabiliyetim az ve konuları anlayamıyorum.
  Matematiğin temel kurallarını bilmeyen öğrenci matematiği anlayamaz,öncelikle kuralları öğreniniz.
  -İşlem kabiliyetim iyi fakat konulara yabancıyım.
  İşlem kabiliyetinizin iyi olması, matematik konularını öğrenebileceğinizi gösterir.Yapmanız gereken şey,hiç bilmediğiniz konulardan değil de,az bildiğiniz konulardan çalışmaya başlamaktır.Eğer konuyu az çok biliyor ve konu üzerinde işlem yapabiliyorsanız, bu konuları tam anlamıyla öğrenmenizin yolu açıktır.
  -Konuları anlıyorum fakat işlem kabiliyetim az.
  Konuları anlayabilmek kültürünüzün o konuyu öğrenmeye yeterli olduğunun göstergesidir,işlem kabiliyetinizin az oluşu da çok soru çözmediğinizi belirtir, işlem kabiliyetinizi geliştirmenin en güzel yöntemi bol soru çözmektir.Az sorulu bir çalışmayla,bol sorulu bir çalışmayı ,az antreman yapan bir sporcunun durumuyla, çok anteraman yapan bir sporcunun durumunu kıyaslayarak anlayabilirsiniz.
  -Matematiğim mükemmel,geliştirmek istiyorum.
  Sistemli çalışmayı ve bol soru çözmeyi devam ettiriniz.

  GEOMETRİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  Geometri dersi,hem göze,hem zihne,hem de ruha hitap eden ender derslerdendir.Konularına karşı alışkanlık kazandıkça , soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacaksınız.
  Geometri dersine çalışmayı iki aşamada ele alabiliriz:
  -Konuları öğrenme
  -Test sorularını çözme
  Geometri konularını sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır.Konuların işleniş sırasını dikkate alınız.Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir,konular birbiriyle yakından ilgilidir.
  Verilen bilgileri ilgili örneklerle pekiştirip bol bol çözümlü örnekleri inceleyiniz.Konuyu iyice öğrendiğinize kanaat getirdiğinizde test çözmeye başlayabilirsiniz.Yanlışlarınız varsa ilgili sorunun ilgili bilgi kısmına bir daha göz atınız.-Test Çözme (soruları çözerken dikkat edilecek noktalar)
  Soruda verilen bilgileri şekle doğru aktarabilmelisiniz.
  İstenen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulamalısınız.NE İÇİN VERİLMİŞ?,NASIL KULLANABİLİRİM?, BU VERİ NE İŞE YARAR? Gibi sorular sormalısınız.Bu arada zihninizde ,o konunun bilgileri canlanacaktır.Ezberci olmadan, mantıklı bir silsile ile ister denklem kurarak, isterseniz ilgili bağıntılardan
  istifade ederek problemi formül ize etmelisiniz.Doğru işlemler ve sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaştığınızdan emin olmalısınız.

  FİZİK DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  ÖSS fizik sorularını zorluk düzeyi bakımından 3 gruba ayırabiliriz.Soruların %25 i herkesin yapabileceği türden sorular, %50 si normal zorlukta, %25 i de çeldiricileri biraz daha kuvvetli olan sorulardır.Buna göre normal bir öğrenci soruların % 75 ini rahatlıkla yapabilir.
  -Fizik dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
  Okulda yada dershanede öğretmeninizin anlattığı temel kavramları ve çözdüğü örnekleri çok iyi not alarak anlamaya çalışın.Eve geldiğinizde günübirlik ,konuları tekrar edip iyice pekiştirdikten sonra soru çözümüne başlayın.
  Soru çözümüne kolaydan zora doğru ve özellikle çözümü yapılmış sorulardan başlamanız daha yararlı olacaktır.Böylece çözemediğiniz soruların çözümünü inceleme imkanınız olur.
  Daha sonra konu ile ilgili test soruları çözerek doğru ve yanlış olanlarını çıkarınız.Yanlış yaptığınız soruları yeniden ele alıp irdeleyiniz.
  ÖSS fizik soruları yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön plana çıkmaktadır.Bu nedenle dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır.Burada dikkat edilecek konu,sorunun açıklama ve esas vurgulana kısmının çok iyi okunmasıdır.
  Altı çizili kelimelere dikkat edilmelidir.Özellikle olumsuz sorularda,kesinlik ifade eden, en az,en çok gibi sorunun çözümünde anahtar görevini üstlenen kelimelerin altı çizilir.Bu kelimelerin anlamlarına dikkat edilerek sorunun cevabı düşünülmelidir.
  Eğer soruda hangileri doğru olabilir diyorsa,kesin yanlış olanlar dışındakiler doğru olabilir demektir.Kesinlikle doğrudur diye sorulursa , doğru olup olmadığı kesin olmayanlar alınmayacak demektir.Bu tür soru kalıplarına dikkat etmek gerekir.
  Formül ezberlemektense formülü sık sık kullanarak kalıcılığını sağlayınız.
  Şekil çizimine önem verin ve gerekli gösterimleri şekil üzerinde yapın,bu size zaman kazandıracaktır.

  KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  Sınavda kimyadan rahat etmek istiyorsanız, öncelikle konu anlatımlı bir kaynak elinizde bulunsun.
  Derste öğretmeni dinledikten sonra, konu evde kitaptan ya da dergiden hızlıca okunmalıdır.Çözümlü soruların çözümleri kapatılarak sorular yeniden çözülmelidir.Yalnızca takıldığınız zaman çözümlere bakmalısınız.Testler kolaydan zora doğru sıralı çözülmelidir.Kitaptan konu bitirilince soru bankasına geçilmelidir.Konular bitirildikten sonra unutulmaması içim belirli periyodiklerle soru çözülmelidir.Son 4 yılın soruları konu içinde çözülmelidir.
  Sınav analizleri iyi yapılmalıdır.Yaptığınız hataları not alarak, bunları diğer sınavlarda yapmamaya çalışmalısınız.
  En iyi öğrenme metotlarında birisi de, sınav çıkışında soruları arkadaşlarınızla tartışmak ve varsa yapamadığınız soruları öğretmeninizle çözmektir.

  BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?
  ÖSS de biyoloji açısından konu ayrımı yoktur.Ancak 12 soruyla biyolojinin tüm konularını taramak imkansızdır.Bunun için, bazı konulardan her yıl soru gelirken, bazı konulardan ara sıra soru gelmektedir.
  Biyolojiden ÖSS de çıkan soruların tamamı dikkatle incelenirse rahatlıkla çözülebilir.Bunun için konular iyice çalışıldıktan sonra konuyla ilgili ÖSS ye uygun sorular çözülmelidir.
  Konular çabuk unutulduğundan kısa aralıklarla tekrarlar yapılmalıdır.Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelidir.Çözemediğiniz sorularla ilgili konular tekrar gözden geçirilmeli,eksiklikler varsa tamamlanmalıdır. 2. 2
  Yoncalar
  Bayan Üye

  Cevap: Hangi derse nasıl çalışılır?

  Reklam  Her desin kendine göre çalışma prensipleri bulunmaktadır.Örneğin matematik derslerini okuyarak öğrenmek mümkün değildir.Fakat edebiyat dersinde de tam tersi olarak okuyarak öğrenmek ve anlamak gerekir.+ Yorum Gönder
sistemli ders nasıl çalışılır,  coğrafya dersi nasıl çalışılmalı,  konulara nasıl çalışılmalı,  konu nasıl çalışılır,  hangi derse nasıl çalışılır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi