Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Rehberlik Bölümünden Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gönülce
  Özel Üye
  Reklam

  Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması

  Reklam  Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması

  Forum Alev
  Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Aile ve Öğretmenlerin Rolü
  Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir. Okuma alışkanlığının, temelinin aile içinde atıldığı ve devamının eğitim sisteminde öğretmenler tarafından öğrenciye kazandırıldığı düşünülürse bu alışkanlığın kazanımında aile ve öğretmenlerin rolü büyüktür


  Çocukların ilk alışkanlıklarını kazandığı ve ilk öğrendiklerinin ailede gerçekleştiği düşünülürse çocuğun önünde ebeveynlerin sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar, ileride çocuğun okuma alışkanlığını önemli ölçüde etkiler. Okumayan, çocuklarının okumasına destek olmayan ebeveynlerin çocuklarının gerçek anlamda okuma alışkanlığına sahip olması beklenemez. Aksine ebeveynin bu konuda çocuğuna karşı göstereceği ilgi ve vereceği destek çocuğun okuma eğiliminin sürekli, düzenli biçimde ve eleştirel bir içerikte gerşekleşmesini, sağlayacaktır. ""Çocukların aile üyeleriyle olan ilşkileri, diğer bireylere , nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur". Ayrıca ebeveynlerin eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik düzeyi bu alışkanlıkların kazandırılmasında etkilidir.

  Çocukların ilk alışkanlıklarını kazandığı ve ilk öğrendiklerinin ailede gerçekleştiği düşünülürse çocuğun önünde ebeveynlerin sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar, ileride çocuğun okuma alışkanlığını önemli ölçüde etkiler. Okumayan, çocuklarının okumasına destek olmayan ebeveynlerin çocuklarının gerçek anlamda okuma alışkanlığına sahip olması beklenemez. Aksine ebeveynin bu konuda çocuğuna karşı göstereceği ilgi ve vereceği destek çocuğun okuma eğiliminin sürekli, düzenli biçimde ve eleştirel bir içerikte gerşekleşmesini, sağlayacaktır. ""Çocukların aile üyeleriyle olan ilşkileri, diğer bireylere , nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur". Ayrıca ebeveynlerin eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik düzeyi bu alışkanlıkların kazandırılmasında etkilidir.


  Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşmektedir. 2. 2
  Gönülce
  Özel Üye

  --->: Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılması

  Reklam  Bu alışkanlığı kazandırmak için :

  -Küçük yaşlarda, çocuğa özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü, masal kitaplarını okuyarak temeller atılabilir.

  -Evde hem aile fertlerinin hemde çocukların ulaşabileceği bir yere farklı türde kitapları içeren bir kitap köşesi oluşturulabilir. Eğer evde sürekli televizyon seyredilip hiç kitap okunmuyorsa çocuklarında kitap okumasını beklemek gerçekçi olmaz.

  -Kitaplar &#231;ocukların ilgi alanlarına g&#246;re ve &#231;ocukla birlikte se&#231;ilmelidir.</B>-Anne babalar, &#231;ocukla birlikte alışverişe veya gezmeye gittiklerinde, bir kitap&#231;ıya ya da kitap-dergi reyonuna uğramayı ihmal etmemelidirler.

  -Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında k&#252;t&#252;phane kullanımının etkisi b&#252;y&#252;kt&#252;r. Bu nedenle &#231;ocuklar i&#231;in &#231;evre k&#252;t&#252;phanelerin tanıtılmasına y&#246;nelik gezilerin yanında okul k&#252;t&#252;phanesinin aktif kullanımı i&#231;in y&#246;nlendirilmeleri gerekir.

  -Anne babaların &#246;d&#252;l listesinde mutlaka kitap olmalıdır.</B>-&#199;ocuğu s&#252;rekli okuması y&#246;n&#252;nde uyarmak yerine, kitap okuduğunda onu destekleyerek motive etmek daha doğru olur.

  -Yaşına uygun bir dergiye abone olması ya da d&#252;zenli bir şekilde takip etmesi i&#231;in yol g&#246;sterilebilir.

  Bu konuda araştırmaları bulunan Baumberger’in (Baumberger 1990 : 45) ebeveynlere &#246;nerileri ise aşağıda sıralanmıştır ;

  -Ebeveynler &#231;ocuklarına y&#252;ksek sesle ve sık&#231;a hikayeler okuyabilir ve anlatabilirler.
  -&#199;ocukların gereksinimleri ve yaşına g&#246;re ebeveynler evlerinde kitaplık oluşturabilirler.
  -Ebeveynler ailece belli zamanlarda, belli bir s&#252;renin okumaya ayrılmasını sağlayabilirler
  -Ebeveynler &#231;ocuklarına okudukları şeylerin &#246;nemini anlatabilirler
  -Ebeveynler, &#231;ocuklarını verdikleri har&#231;lıkların bir kısmını kitap almak i&#231;in harcaması konusunda eğitebilirler.


  &#199;ocukların okuma alışkanlığı kazanmasında aileden sonra &#246;ğretmenlerin de &#231;ok &#246;nemli rolleri vardır. &#214;ncelikle iyi bir okuyucu olarak &#246;ğrencilere &#246;rnek olan &#246;ğretmenler aynı zamanda temel okuryazarlığın okuma alışkanlığına d&#246;n&#252;şmemesi halinde bir anlam ifade etmediğini, kitap okumanın &#246;ğrenim s&#252;recicinin bir par&#231;ası olduğunu ve yaşam boyu s&#252;rmesi gerektiğini &#246;ğrencilere s&#252;rekli ifade ederler.

  Ayrıca &#246;ğretmenler bu konuyla ilgili &#231;eşitli faliyetlerde bulunurlar;


  -İlk &#246;ğretimin ilk sınıflarında sınıf kitaplıkları oluştururlar. Sınıf panosunda &#246;ncelikli okunması gereken kitaplar sergiler ve &#246;ğrencilerin kitapla i&#231; i&#231;e olmaları sağlarlar.
  -Sınıf &#246;ğretmenleri imkan varsa okul k&#252;t&#252;phanesinde yoksa sınıf i&#231;inde serbest okuma saatleri d&#252;zenleyerek, &#231;ocukların kendi se&#231;tiği kaynakları okuması i&#231;in ortam hazırlarlar.
  -Okulda kitap okumanın &#246;nemini anlatan bir duvar gazetesi oluşturup, &#246;ğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili yazıları bu gazetede sorgularlar.
  -Velilerle g&#246;r&#252;şmeler yaparak onları &#231;ocuklarına okuma alışkanlığı kazandırabilmeleri i&#231;in neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirirler.
  -&#214;ğrencilerin sırf roman hikaye t&#252;r&#252; kitaplar değil, biyografi, gezi, hatıra, kişisel gelişim, araştırma vb. kitaplara da y&#246;nelmesini sağlarlar.
  -&#214;ğrencileri okul k&#252;t&#252;phanesini kullanmaları i&#231;in y&#246;nlendirilebilir ve birlikte &#231;evre k&#252;t&#252;phanelere geziler d&#252;zenleyerek &#231;ocuklara k&#252;t&#252;phane kullanma alışkanlığı kazandırırlar.


  &#199;ocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması konusunda Prof. Dr. B&#252;lent Yılmaz’ın dikkat &#231;ektiği d&#246;rt nokta vardır ;

  1. &#199;ocukluk d&#246;nemi kişiliğin oluştuğu d&#246;nemdir
  2. Okuma, sağlıklı ve gelişmiş bir kişiliğin temel taşlarından birisidir.
  3. Ebeveyn ve &#246;ğretmen, &#231;ocuğa okuma alışkanlığı kazandırma ve geliştirmede doğrudan sorumlu kişilerdir.
  4. Okuma alışkanlığı, ancak &#231;ocukluk d&#246;neminde kazanılır. Bu d&#246;rt noktanın bilincine varılması, &#231;ocukların okuma alışkanlığı kazanmasına etki eder. Genel olarak ebeveynin &#231;ocuğuna g&#246;stereceği ilgi ve vereceği destek &#231;ocukların bu g&#252;n ve gelecekte okuyan ve ne istediğini bilen bireyler olmasını sağlayacaktır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi