Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir Klamidyalar

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir Klamidyalar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hakan
  Administratör
  Reklam

  Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir Klamidyalar

  Reklam  Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir Klamidyalar

  Forum Alev
  Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir. Klamidyalar zorunlu hücreiçi parazitleridir. Elementer cisim enfektifdir. Konakçı hücrenin reseptörlerine tutunarak fagositozla içeri alınır. Fagozom büyüyerek ‘initial body’ haline gelir. Gözde iki türde enfeksiyona neden olurlar. Bunlardan birincisi D ve K serotipleriyle oluşan ‘Adult İnkluzyonlu Konjonktiviti’, diğeri ise A, Ba ve C serotipleriyle oluşan ‘Trahom’dur.
  Adult inkluzyonlu konjonktivit: tipik olarak seksüel bakımdan aktif, genç erişkinleri etkiler. Veneryal enfeksiyondur ve bir haftalık bir enkübasyon süresi vardır. Nonspesifik bir üretrit veya servisit de tabloya eşlik edebilir. Tablo akuttur ve bilateraldir tutulum olur. ‘Mükopürülan’ tipte sekresyon ve foliküler oluşumlar tabloya eşlik eder. Büyük ve opak olan foliküller, başlangıçta üst göz kapağı konjonktivasında iken daha sonra limbal ve bulber konjonktivaya da yayılırlar. Preauriküler lenfadenopati vardır. Olguların % 75'inde korneanın üst yarısında lokalize keratit bulguları saptanır. Eğer tedavi edilmezse, hastalık kronikleşir, keratit bulguları kötüleşerek korneada mikropannus gelişir.
  Trahomise zayıf hijyenik şartlara sahip, az gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde de Güney- Doğu Anadolu bölgesinde görülen ve epidemilere neden olan bir hastalıktır. İnsandan insana direkt olarak bulaşabildiği gibi karasinekler, ortak kullanılan havlu gibi eşyalarla da olabilir. İnkübasyon dönemi 5-14 gündür. Kuru ve sıcak iklimlerde daha ağır seyreder. Bilateral kronik foliküler keratokonjonktivit yapar. Semptomları gözde sulanma, fotofobi, ağrı, kapak ödemi şeklindedir. Bulber konjonktivada kemozis, hiperemi, papiller hipertrofi, tarsal-limbal foliküller, üst tarsal yoğun eksudasyon, üst epitelyal keratit ve pannus oluşumu, LAP ile karakterizedir. Tars konjonktivasındaki foliküllerin limbustaki karşılığı Herbert rozetleridir. Bunlar yerlerini epitelle kaplı çöküntülere (Herbert çukurları) bırakırlar. Klamidyal ve viral konjonktivitler arasındaki gerçek ayırım kültür, serolojik ve sitolojik çalışma ile yapılabilir. Mc Coy hücre kültürlerinde üretilebilir. FAT ve PCR ile saptanabilir. Klamidyal enfeksiyonlarda, kazıma materyelinde sitoplazmik ‘inkluzyon cisimciklerinin’ görülmesi tanı koydurucudur.
  MacCallan sınıflamasına göre trahom 4 devreye ayrılır:
  Evre I (insipient trahom): Üst kapak konjonktivasında immatür foliküller belirir.
  Evre II (aktif trahom): Kapaklarda matür foliküller, limbal foliküller, papiller hipertrofi ve korneada keratit (pannus) bulguları vardır.
  Evre III (skatrizasyon): Üst kapak konjonktivasında kapak kenarına paralel sedef renkli skar (Arit hattı)
  Evre IV (iyileşmiş trahom): İnaktif bu dönem folikülsüz, papillasız değişen derecelerde skarlarla (kornea ve kapaklarda) karekterizedir.
  Trahomda körlük nedeni, hastalığın aktif döneminde (stage II), korneada üst yarıdan başlayan keratit ve fibrovasküler dokunun (pannus) ilerleyerek korneal lökom oluşturmasıdır. Trahomun komplikasyonları arasında kuru göz sendromu ve kapak deformiteleri(ptozis, trikiyazis, entropiyon, semblefaron) sayılabilir.
  Klamidyal enfeksiyonların tedavisinde, tetrasiklinler (PO yoldan günde 4 kez 250mg 15 gün ve lokal olarak göz pomadı günde 5 kez 6 hafta süre ile kullanılır. Diğer bir tedavi seçeneği azalid grubu antibiyotiklerden azitromisin (PO yoldan 1 gr/gün tek doz) verilir. 2. 2
  AYSEVEN
  Bayan Üye

  Cevap: Klamidyal konjonktivitler: Klamidyal konjonktivitlerin etkeni "Klamidia Trachomatis" dir Klamidyalar

  Reklam  Bakteriyel,viral ve klamidyal enfeksiyonlarda görülür en sık görülme nedenleri kronik blefarit, vernal konjonktivit, bakteriyel enfeksiyon ve kontakt lens kullanımıdır.+ Yorum Gönder
klamidyal konjonktivit
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi