Kişilik Tipleri

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden Kişilik Tipleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Kişilik Tipleri

  Reklam  Kişilik Tipleri

  Forum Alev
  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar arasındaki benzerlikleri vurgular. Yine de, diğerleriyle olan tüm benzerliklerine rağmen her insan gerçekte eşsizdir. Bu yüzden hiç bir test ve sınıflandırma bir insanı tam olarak tanımlamaya yetmez. Testlerle ve sınıflandırmalarla bir insan hakkında ancak genel bir fikir edinebiliriz. Bizler yine de hem kendimizi hem de çocuklarımızı daha iyi tanıyabilmek ve anlayabilmek amacıyla bazı genellemeler yaparız.

  Kişiliğimiz içimizden gelen dürtülere ve yaşadığımız çevrenin koşullarına bağlı olarak gelişir.
  Doğuştan getirdiğimiz bu dürtülere yaratılış özellikleri ya da mizaç diyebiliriz.
  Mizaç + Çevreyle etkileşim = Kişilik
  Bir insanın “tez canlı” ya da “ağır kanlı”oluşu onun doğuştan getirdiği mizacıyla ilgilidir.

  İndigo ve kristal özellikler, çocuğumuzun yapısıyla ilgili genel bir fikir edinmemize yardımcı olacaktır. Ancak bazen daha fazla bilgi edinmek isteriz. Her çocuğun eşsiz ve biricik olmasından yola çıkarak, çocuğumuz hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyarız. Bunda amacımız;
  -çocuğumuzun kişisel ihtiyaçlarını fark edebilmek
  -onu nelerin güdülediğini bulabilmek
  -öğrenmesi ve kendini sağlıklı biçimde ifade edebilmesi için ona en uygun ortamı sağlayabilmektir.

  Kişilik yapılarını anlama amacıyla oluşturulmuş yöntemlerden biri Enneagramdır.
  ( Daha fazla bilgi için: N.Daniels David, A.Price Virginia; Enneagram Kendini Bilme Sanatı; Kaknüs Psikoloji, Eylül 2004 – Wagele Elizabeth; Enneagram Yöntemiyle Çocuk Yetiştirmek; Rota Yayın, 2001)

  Enneagrama göre, 9 farklı kişilik tipinin özellikleri her bireyde değişik derecelerde yer alır.
  Yetişkinlerin kişilik yapılarını belirlemek için geliştirilmiş bu envanter çocuklara da uyarlanmıştır. Ancak, çocukların sürekli bir değişim içinde oldukları unutulmamalıdır. Çocuklar büyüme süreçleri içersinde çeşitli tutumları, davranış modellerini değişen seviyelerde denerler. Zamanla –çocukluk çağının sonlarına doğru kişilikleri belirlenmeye başlar. Bu olana dek, onları değerlendirirken kesin kanılardan, yargılardan kaçınmak sağlıklı bir tutum olacaktır. Çocukların, her türlü sınıflandırmanın dışında yer alan varlıklar olduğunu unutmamalıyız. Enneagram ile varmak istediğimiz nokta, çeşitli kişilik özellikleri ile ilgili bilincimizi geliştirmek, çocuklarımızın özbenliklerini derinlemesine anlayabilmektir.

  Enneagram Yöntemine göre çocuklarda da başlıca 9 kişiliğin özellikleri görülür:

  1- Kusursuzluk arayan 6- Güven arayan
  2- Yardımcı 7- Serüvenci
  3- Başarılı 8- Girişken
  4- Romantik 9- Barışçı
  5- Gözlemci

  Bu teoriye göre, baskın olan kişilik tipinin yanı sıra, daha az baskın olan bir ya da bir kaç kişilik tipinin özellikleri bir arada görülür. Her kişilik tipi, iki yanındaki kişilik tiplerinin ve oklarının ucundaki kişilik tiplerinden birinin ya da ikisinin etkisi altındadır. İki yandaki kişilik tiplerine “kanatlar” denir. Yani 7 numarayla gösterilen kişilik 6 ve 8 in de etkisi altındadır. 6 ve 8, 7 numaranın kanatlarıdır. 9 numaralı kişiliğin kanatları 1 ve 8 dir.
  Oklar ise, enneagram sayımızı diğer kişilik özelliklerine bağlayan çizgilerin ucundaki kişilik özellikleridir. Kanatlar ve oklar bir kişilik tarzı içinde çeşitlemeler oluştururlar. Örneğin; (4) Romantik kişilik, (5) Gözlemcinin etkisi altında içe dönük olabilir. Ya da (3) Başarılının etkisi altında dışa dönük özellikler gösterir. 4 aynı zamanda (1) Kusursuzluk arayan okunun etkisi altında da olabilir.

  Barışçı
  9
  Girişken Kusursuzluk arayan
  8 1

  Serüvenci Yardımcı
  7 2

  Sorgulayan Başarılı
  6 3

  Gözlemci 5 5 4 Romantik


  Enneagram kişilik tarzlarını üç gruba ayırır:
  5-6-7 Beyin-zihin merkezlidir: Korkuya odaklanırlar.
  8-9-1 Karın-duygu merkezlidir: Öfkeyle ilgili sorunları vardır.
  2-3-4 Kalp merkezlidir: İmgeleme ve ilişkilerle ilgilidirler.

  Çocuklar büyüme süreçleri boyunca, içinde bulundukları duruma bağlı olarak bunların çoğunu ya da bazılarını değişen seviyelerde sırayla deneyebilirler. Kriterleri inceleyerek çocuğumuzun güncel olan baskın kişilik özelliklerini fark edebilirsiniz.
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Kişilik Tipleri

  Reklam  - KUSURSUZLUK ARAYAN

  1- Yemeğini sorunsuz bir sekilde yer, hatta sofrayı kaldırmanıza ve bulaşığa yardım eder.
  2- Siz söylemeden ellerini yıkar ve banyosunu kavgasız gürültüsüz yapar.
  3- Verdiğiniz görevleri siz hatırlatmadan yerine getirir.
  4- Genellikle “ben her şeyi bilirim” tutumu içindedir ve sürekli olarak başkalarının hatalarını eleştirir.
  5- Çevresindeki çocukları ustaca yönetir.
  6- Size de sık sık akıl verebilir, nasıl “daha doğru yapabileceğinizi” söyleyebilir.
  7- Gelecekten, ilkelerinden ve ideallerinden söz etmeyi sever.
  8- Okulu ve ödevlerini ciddiye alır.

  Eğer bu kriterlerin çoğuna “evet” dediyseniz, çocuğunuzun güncel olan baskın kişilik özellikleri büyük olasılıkla bir stilindedir. Bu değişebilir. Bu stilin temel özelliklerini öğrenmek için okumaya devam ediniz.


  BİR STİLİNİN ÖZELLİKLERİ:

  Öğrenilmiş olan: “ İnsanlar oldukları gibi kabul görmezler. Kabul edilmek ve sevilmek için her zaman kusursuz ve doğru olmalıyım, örnek gösterilecek şekilde davranmalıyım”

  Enerjinin kanalize edildiği yön: Her şeyi doğru, eksiksiz yapmaya çalışır. Kurallara uymaya özen gösterir. Kendini suçlamaya eğilimlidir. Duygu-kalp merkezlidir.

  Güçlü yanları: Enerjileri boldur. Beceri geliştirmeyi sever. Çalışkan ve sorumluluk sahibidir, başladığı işi tamamlamak ister. Gelişmiş bir adalet duygusuna sahiptir. İnceleyici ve mantıklıdır. Yardım etmeyi, iyilik yapmayı sever.

  Sorunlara yol açabilen özellikleri: Yanlışlık yapmaktan çok korkar; yaptığında çok üzülür, kendini aşırı suçlar ve etkisinden kolay kurtulamaz. Haksız yere eleştirildiğinde çok kızar. Haksızlığa gelemez, öfke patlamaları yaşar. Sürekli daha iyi olmaya çalışmak ve sürekli denetleyen iç sesin baskısı gerilim ve endişeye yol açar, bunaltır. Kabalık yapmaktan çekindiği için duygularını açıklamak istemez. “Doğru” olanı yapmak adına kişisel ihtiyaçlarını bastırabilir. Bir çocukları çoğunlukla stres kaynaklı karın ve başağrısı çekerler.

  Bir Çocuğuna Destek:
  - Onu koşulsuz sevdiğinizi belirtin; sevilmek için çaba göstermesinin gerekmediğini, onu her durumda çok sevdiğinizi gösterin. O’nu yalnızca O olduğu için sevdiğinizi anlatın. “Hepimiz olduğumuz gibi kusursuzuz”
  - Hata yapmanın çok insanca ve kabul edilebilir, hatta öğrenmek için gerekli olduğunu anlatın. Kendi hatalarınızı, zayıf ve kusurlu yönlerinizi de sevecenlikle kabul edin.
  - Bir karar verirken “ne istemesi gerektiği”ne değil, gerçekten “ne istediği”ne yoğunlaşmasına yardım edin.
  - Düşüncelerini katı bir biçimde savunabilir. Ona değişik bakış açılarından ve gerçekliğin farklı görüntüleri olduğundan söz edin.
  - Yanlış yaptığı zaman söylenmekten kaçının, O zaten kendisini yeterince suçlayacaktır.
  - Gerçek duygu ve düşüncelerini açıklaması için destekleyin, bunun insanları daha sağlıklı kılacağını anlatın.
  - Kendine ve ihtiyaçlarına zaman ayırması için ortam hazırlayın.
  - Yarışma ve rekabet içermeyen, bilgi ve beceri odaklı olmayan ekinliklerde bulunmasını destekleyin. Boş ve eğlenceli zaman geçirmeye ve gevşemeye gerçekten çok ihtiyaç duymaktadır.
  - Yardım severliğinine, yardım etmeye olan eğiliminine bağımlı olmayın. Bu özelliğini çok vurgular ve yardımını çok fazla isterseniz, onun coşkulu bir çocuk gibi değil, sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davranmasına neden olursunuz.


  2-YARDIMCI

  1- Başkalarının arzularını öne alır, kendi isteklerini çoğunlukla dile getirmez.
  2- Duyguları kolayca incinir.
  3- Sorunu olanlarla ilgilenmekten, onlara öneriler getirmekten hoşlanır.
  4- Sempatikliği, cana yakınlığı ile isteklerini kolayca yaptırır.
  5- İnsanlarla bir arada olmayı başka her şeye yeğler.
  6- Gösteri yaparak ya da insanları memnun ederek dikkat çekmekten hoşlanır.
  7- Okulda iyi çocuk olarak bilinmek onun için önemlidir.
  8- Kendisine söylenmese bile başkalarının neye ihtiyaç duyduğunu bilebilir.

  Eğer bu kriterlerin çoğuna “evet” dediyseniz, çocuğunuzun güncel olan baskın kişilik özellikleri büyük olasılıkla İki stilindedir. Bu değişebilir. Bu stilin temel özelliklerini öğrenmek için okumaya devam ediniz.


  İKİ STİLİNİN ÖZELLİKLERİ:

  Öğrenilmiş olan: “Sevilmek ve kabul edilmek için insanları memnun etmeliyim ve onlara ihtiyaç duyduklarını vermeliyim”

  Enerjinin kanalize edildiği yön: İki çocuğu ilişkiler ve duygular dünyasında yaşar. Sevilmek ve istenmek onun için her şeyden önemlidir. İnsanları memnun etmek için çaba harcar. Yardım ederek mutlu olur. İnsanlardan her zaman onay ve kabul görmek ister. Kalp merkezlidir.

  Güçlü yanları: Çok iyi kalpli, cömert ve yardımseverdir. Çoğunlukla nazik ve terbiyelidir. İnsanların duygularına ve ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Enerjik ve hayat doludur. Çoğunlukla dışa dönüktür.

  Sorunlara yol açabilen özellikleri: İnsan odaklı olduğu için, ilişkilerinde sorun yaşadığında kendini aldatılmış ve terk edilmiş hisseder. Ani ve yoğun duygu patlamaları yaşar, insanları suçlar, ağlar. Genellikle kendi isteğini dile getirmez, başkalarının sevgisini kazanmak için elinden geleni yapar. Kızgınlık, kıskançlık, öfke gibi kabul görmeyeceğini bildiği duygularını saklar hatta kabullenmez. Bu bastırma öfke ve isteri krizlerine yol açabilir.
  Başkalarının kendisi hakkında düşündükleri onun için çok önemlidir. Eğer duygusallığı kabul görmez ya da küçümsenirse sevilmediğini düşünebilir. İnsanlara teker teker yoğunlaşır ve birlikte olduğu insana uyum sağlamak için davranışlarında değişiklikler yapar. Bu yüzden bir çok kişiyle bir arada olmak akıl karıştırıcı olabilir, gerilim yaratabilir.

  İki çocuğuna destek:
  - Genellikle kendi gerçek arzularından kopuktur. Sevdiği tatları, renkleri, kokuları sorarak kendi zevkleri, beğenileriyle bağlantı kurmasını sağlayın.
  - Kendine iyi davranması, kendi ihtiyaçlarını önemsemesi konusunda destekleyin.
  - Birlikte olaylar, insanlar, filmler vb..hakkında konuşarak kendi duygularını, düşüncelerini ifade etmesini sağlayın, fikrini sorun. Böylece karar verme, kişiliğini kazanma ve kendine güven duyma konularında ilerler.
  - Kabul edilmek onun için çok önemlidir. Düşüncelerine ve duygularına saygı ve güven duyduğunuzu belirtin. Böylece kendine güven duymasına yardımcı olursunuz.
  - Sosyal olmayan etkinliklere de ilgi yaratmaya çalışın. İnsanlara yoğunlaşma eğilimini, dünyadaki diğer olaylara da çevirin. Doğada yürüyüşler yapın, müzelere, sergilere gidin. Birlikte konuşmaktan çok etrafı izleyin.
  - Kendisini açık ve dürüstçe ifade ettiği zaman onu yüreklendirin. İnatçılık ettiği ya da isyankar davrandığı zamanlarda üzülmeyin, tam tersine sevinin. Bu tutumu, davranışının altında onaylanma isteği yatmadığının göstergesi olabilir.
  - Kızdığı, öfkelendiği zamanlarda bu duygularını uygun şekilde ifade edebilmesi için destekleyin. Belli bir düzeyde olduğu sürece kızmanın ve bunu ifade etmenin herkesin hakkı olduğunu anlatın.


 3. 3
  Ziyaretçi
  sağolll yaaaa :)999 4. 4
  Ziyaretçi
  cok güzel ya bravo harekeze ben beyıldım ödevime de yardımcı oldu ... :) herkeze tşkkürlerz

+ Yorum Gönder
kişilik tipleri ile ilgili yazı,  insan tiplerine göre kişilik özellikleri,  kişilik tipleri hakkında bilgi,  kişilik tipleri ile ilgili bilgi,  kişilik tipleriyle ilgili yazı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi