Sahabelerin Genel Özellikleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sahabeler ve Alimler Bölümünden Sahabelerin Genel Özellikleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  fecr
  Özel Üye
  Reklam

  Sahabelerin Genel Özellikleri

  Reklam  Sahabelerin Genel Özellikleri

  Forum Alev
  SAHABELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
  Hz EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:
  Hz ÖMER

  Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
  Hz OSMAN

  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
  Hz ALİ BİN EBÎ TÂLİB

  Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
  ABDURRAHMAN BİN AVF

  Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
  EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

  Resûlullahın okçusu:
  SA'D BİN EBÎ VAKKÂS

  İlk Müslüman olanlardan:
  TALHÂ BİN UBEYDULLAH

  Cennetle müjdelenenlerden:
  ZÜBEYR BİN AVVÂM

  Peygamberimizin amcası:
  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

  Tefsîr âlimlerinin şâhı:
  ABDULLAH BİN ABBÂS

  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

  Uhud şehitlerinden:
  ABDULLAH BİN CAHŞ

  Hz Ebu Bekir'in oğlu:
  ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK

  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
  ABDULLAH BİN HANZALA

  Resûlullahın elçilerinden:
  ABDULLAH BİN HUZÂFE

  Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
  ABDULLAH BİN MES'ÛD

  En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
  ABDULLAH BİN ÖMER

  Resûlullahın şâiri:
  ABDULLAH BİN REVÂHA

  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî:
  ABDULLAH BİN SELÂM

  Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:
  ABDULLAH BİN SÜHEYL

  Sâhib-ül ezân:
  ABDULLAH BİN ZEYD

  Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
  ABDULLAH BİN ZÜBEYR

  Âilece cömert olan sahâbî:
  ADİ BİN HÂTİM TÂİ

  Meleklerin defnettiği sahâbî:
  ÂMİR BİN FÜHEYRE

  Şehîd oğlu şehîd:
  AMMÂR BİN YÂSER

  Meşhûr Arab dâhîlerinden:
  AMR BİN ÂS

  Arıların koruduğu sahâbî:
  ÂSIM BİN SÂBİT

  Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
  BERÂ BİN ÂZİB

  Hz Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:
  BEŞİR BİN SA'D

  Peygamber efendimizin müezzini:
  BİLÂL-İ HABEŞİ

  Resûlullahın sancaktarı:
  BÜREYDE BİN HASİB

  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
  CÂBİR BİN ABDULLAH

  Cennete uçarak giden sahâbî:
  CA'FER-İ TAYYÂR

  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:
  DIHYE-İ KELBÎ

  Peygamber efendimizin fedâisi:
  EBÛ DÜCÂNE

  Mihmândâr-ı Resûlullah:
  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
  EBÛ HÜREYRE

  Resûlullahın süvârilerinden:
  EBÛ KATÂDE

  Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
  EBU LÜBÂBE

  Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
  EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:
  EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

  Tek başına hicret eden sahâbî:
  EBÛ SELEME

  Resulullahın fedâisi:
  EBÛ TALHÂ

  Gıfarî kâbilesinin reisî:
  EBÛ ZER GIFÂRÎ

  Kâdılık yapan sahâbîlerden:
  EBÜDDERDÂ

  Rasûlullahın hizmetçisi:
  ENES BİN MÂLİK

  Evi ilk vakıf olan sahâbî:
  ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:
  ES'AD BİN ZÜRÂRE

  Yemenli sahâbîlerden:
  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

  İlk Müslüman sahâbîlerden:
  HABBÂB BİN ERET

  İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
  HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS

  Meleklerin yıkadığı sahâbî:
  HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

  Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
  HUBEYB BİN ADİY

  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
  HUZEYFE BİN YEMÂN

  Şehîdlerin efendisi:
  Hz HAMZA

  Peygamber efendimizin şâirlerinden:
  KÂ'B BİN MÂLİK

  Resûlullahın süvârilerinden:
  MİKDÂD BİN ESVED

  Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
  MUHAMMED BİN MESLEME

  İslâmda ilk öğretmen:
  MUS'AB BİN UMEYR

  Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
  MU'ÂZ BİN CEBEL

  Hâşimoğullarının en yaşlısı:
  NEVFEL BİN HÂRİS

  Ashâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
  NU'MÂN BİN MUKARRİN

  Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
  OSMAN BİN MAZ'ÛN

  Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:
  OSMAN BİN TALHÂ

  Peygamber efendimizin hatîblerinden:
  SÂBİT BİN KAYS

  Ensârın en hayırlılarından:
  SA'D BİN MU'ÂZ

  Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
  SA'D BİN REBİ

  Hz Ömer'e benzeyen vâli:
  SAİD BİN ÂMİR

  Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
  SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

  Ashâb-ı kirâmın okçularından:
  SEHL BİN HANİF

  Medîne'de en son vefât eden sahâbî:
  SEHL BİN SA'D

  Piyâdelerin en hayırlısı:
  SELEME BİN EKVÂ

  Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
  SELEME BİN HİŞÂM

  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
  SELMÂN-I FÂRİSİ

  Rasûlullahın hizmetçisi:
  SEVBÂN

  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî
  : ÜHEYB-İ RUMİ

  Yemâme kabîlesi reisi:
  SÜMÂME BİN ÜSÂL

  Işık Saçan Sahâbî:
  TUFEYL BİN AMR

  Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî:
  UBÂDE BİN SÂMİT

  Ashâb-ı suffadan:
  UKBE BİN ÂMİR

  Kırâati ile meşhûr sahâbî:
  ÜBEYY BİN KÂ'B

  Rasûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
  ÜSÂME BİN ZEYD

  Ashâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
  ÜSEYD BİN HUDAYR

  Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
  VELÎD BİN VELÎD

  Medîneli ilk Müslümanlardan:
  ABDULLAH BİN ATİK

  Peygamberimizin müezzinlerinden:
  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM

  Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
  ABBAS BİN UBÂDE

  Müminlerin annelerinden:
  CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS

  Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
  EBU RAFİ

  Peygamberimizin süt kardeşi:
  EBU SÜFYAN BİN HÂRİS

  Hz Alinin annesi:
  FÂTİMA BİNTİ ESED

  Mekkeli sahabilerden:
  HACCAC BİN ILAT

  Peygamberimizin ilk hanımı:
  HADİCE-TÜL KÜBRA

  Peygamberimizin hanımlarından:
  HAFSA BİNTİ ÖMER

  Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî:
  HÂLİD BİN VELİD

  Peygamberimizin sütannesi:
  HALİME HATUN

  Peygamber efendimizin halasının kızı:
  HAMNE BİNTİ CAHŞ

  Meşhur kadın şair sahabilerden:
  HANSA HATUN

  Peygamber efendimizin şairlerinden:
  HASSAN BİN SABİT

  Peygamber efendimizin elçilerinden:
  HÂTİB BİN EBİ BELTEA

  Peygamberimizin hanımlarından:
  HZ AİŞE-İ SIDDIKA

  Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
  HZ FÂTIMA

  Cennet gençlerinin efendisi:
  HZ HASAN

  Cennet gençlerinin seyyidi:
  HZ HÜSEYİN

  Peygamberimizin hanımlarından:
  HZ REYHANE

  Cennetle müjdelenenlerden:
  HZ SAİD BİN ZEYD

  Meşhur İslâm kumandanlarından:
  İKRİME BİN EBİ CEHİL

  Meleklerle konuşan Sahâbî:
  İMRÂN BİN HUSAYN

  Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî
  : KÂ�B BİN ZÜHEYR

  Ashab-ı kiramın okçularından:
  KATADE BİN NU�MAN

  Peygamberimizin hanımlarından:
  MEYMUNE BİNTİ HÂRİS

  Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
  MUĞİRE-T EBNİ ŞU�BE

  Ashab-ı kiramın elçilerinden:
  RİBİ BİN ÂMİR

  Ensârın sancaktarlarından:
  SA�D BİN UBÂDE

  Peygamberimizin halası:
  SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB

  Peygamberimizin hanımlarından:
  SAFİYYE BİNTİ HUYEY

  Ailece müslüman olan sahabilerden:
  SEDDAD BİN EVS

  Peygamberimizin hanımlarından:
  SEVDE BİNTİ ZEM'A

  Ashâb-ı kirâmın süvârilerinden:
  SÜRÂKA BİN MÂLİK

  Hz Ali'nin abisi:
  UKAYL BİN EBİ TÂLİB

  Peygamberimizin dadısı:
  ÜMM-İ EYMEN

  Peygamberimizin hanımlarından:
  ÜMM-İ HABİBE

  Hz Ali�nin kızkardeşi:
  ÜMM-İ HÂNİ

  Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
  ÜMM-İ HİRAM

  Hz Ebu Bekir'in hanımı:
  ÜMM-İ RUMAN

  Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
  ÜMM-İ ŞERİK

  Ashabın kadın kahramanlarından:
  ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN

  Yalancı peygamber Müseylemeyi öldüren sahabî:
  VAHŞİ

  Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî:
  ZEYD BİN DESİNNE

  İlk îman eden köle:
  ZEYD BİN HÂRİSE

  En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
  ZEYD BİN SÂBİT

  Peygamberimizin hanımlarından:
  ZEYNEB BİNTİ CAHŞ


 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  --->: Sahabelerin Genel Özellikleri

  Reklam  çok güzel bir konu olmuş ;)

  ALLAH cc razı olsun ;)+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi