Hadis âlimi kime denir

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sahabeler ve Alimler Bölümünden Hadis âlimi kime denir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  MuSTaFa_TR
  Emekli
  Reklam

  Hadis âlimi kime denir

  Reklam  Hadis âlimi kime denir

  Forum Alev
  Hadis âlimi kime denirHadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Ravileri ile beraber, yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilene hafız denir. Kur’an-ı kerimi ezberleyene hafız denmez kâri denir. Bugün, hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için, kâri’ yerine, yanlış olarak hafız deniliyor.

  İki yüz bin
  hadis-i şerifi ezbere bilene şeyh-ul-hadis denir.
  Üç yüz bin ezberleyene, huccet-ül-islam denir.
  Üç yüz binden daha çok hadis-i şerifi, ravileri ile, senetleri ile birlikte ezberleyene hadis imamı ve hadis müctehidi denir. Bugün böyle bir İslam âlimi dünyada yoktur.

  Doğru oldukları, bütün İslam âlimleri tarafından tasdik edilmiş olan hadis kitaplarından altı tanesi, bütün dünyada şöhret bulmuştur. Bu altı kitaba Kütüb-i Sitte denir. Kütüb-i Sitte’yi yazan altı büyük âlim şunlardır:

  1- İmam-ı Buhari: İsmi, Muhammed bin İsmail’dir. Hadis kitaplarında kısaca “H” harfi ile gösterilir.
  Her hadisi yazacağı zaman gusül abdesti alıp, iki rekat namaz kılar, istihare ederdi. Buhari-yi Şerifi 16 senede yazmıştır. Yüzlerce şerhi yapılmıştır. Bunlardan imam-ı Kastalâni’nin, Ayni’nin ve İbni Hacer’in şerhleri meşhurdur.

  2- İmam-ı Müslim:
  Kısaca “M” harfi ile gösterilir. Câmi’üs-Sahih ismindeki kitabının birçok şerhleri bulunup en meşhuru imam-ı Nevevi’nin şerhidir.

  3- İmam-ı Malik bin Enes:
  ” harfi ile gösterilir. Muvatta ismindeki kitabı, ilk yazılan hadis kitabıdır. Bazı âlimler Kütüb-i Sitte’yi sayarken, Muvatta yerine, İbni Mace’nin Sünen kitabını söylemişlerdir. Kısaca “MC” harfleri ile gösterilir.

  4- İmam-ı Tirmizi:
  İmam-ı Muhammed bin İsa’dır. “T” ile gösterilir. Câmi’üs-Sahih ismindeki hadis kitabı çok kıymetlidir. Mearif-üs-Sünen adındaki şerhi en kıymetli şerhdir.

  5- İmam-ı Ebu Davud:
  D” harfi ile gösterilir. Sünen ismindeki kitabının birçok şerhi vardır.

  6- İmam-ı Nesai:
  Adı, Ebu Abdurrahman Ahmed bin Ali’dir. “S” harfi ile gösterilir.
  Sünen-i Sagir Kütüb-i sittedendir.

  İbni Esir, kütüb-i sittedeki tekrarları çıkararak hepsini Câmi-ül-Usûl adı altında tek bir eserde toplamıştır. Meşhur ve çok kıymetli hadis kitaplarından, İmam-ı Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i “H”, Ebu Yâ’lâ'nın Müsned'i "Ya'lâ" ve Abdullah Darimi’nin Müsned’i “DR”, Ahmed Bezzar’ın Müsned’i “Z” harfi ile gösterilir. Bu kitaplara Mesânid denir.

  Ayrıca İmam-ı Suyuti’nin Câmi-us-Sagir ve Kebir’i, Beyheki’nin Müsned’i ve Delâil’i, Hakim’in Müstedrek’i, Taberani’nin Mu’cem-ul-Kebir, Sagir ve Evsat’ları, Heysemi’nin Mecma-uz-Zevâid’i meşhurdur. Usûl-i hadis ilmini bildiren İmam-ı Nevevi’nin Takrib’i ve bunun Suyuti tarafından yapılan Tedrib-ur-Râvi Şerhi çok meşhurdur. Günümüzde hadis kitaplarının yeni yeni fihristleri yapılmaktadır. 2. 2
  Şem'a
  Üye

  --->: Hadis âlimi kime denir

  Reklam  Hadis âlimi ile ilgili bilgi için teşekkür ederim 3. 3
  desert.rose
  Usta Üye
  Faydalı konuydu paylaşım için Allah c.c razı olsun kardeşim,
  emeklerine sağlık.Cezakellahu hayran+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi