Türklerin Anavatanı Avrasya dır...

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Türklerin Anavatanı Avrasya dır... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  P®øƒєﻛﻛíøиαL
  Usta Üye
  Reklam

  Türklerin Anavatanı Avrasya dır...

  Reklam  Türklerin Anavatanı Avrasya dır...

  Forum Alev
  "Şimden girü hiç kimse kapuda ve divanda
  ve mecalis ve seyranda TÜRKÎ dilinden gayri dil söylemeye."


  Selçuklu Devleti Başveziri
  Karamanoğlu Mehmet Bey  TÜRKLERIN ANAVATANI AVRASYA'DIR


  Avrasya sadece Asya ile Avrupa'nin bir arada var sayildigi bir cografya parçasi degil, ayni zamanda Türk topluluklarinin/ve Türk Milletinin tarihî zamanlar içerisinde yurt/vatan yaptigi bir gerçekliktir.

  Yani Avrasya, yeni bir anlam kazanmistir: O da, Avrasya'nin Türklerin vatani oldugu gerçegidir. Bu degerlendirmenin somut gerekçesi, Türk dilinin bu iki kitaya yayilmis bulunmasi ve bu iki kitada konusuluyor olmasidir.


  TÜRKÇE'NIN YAYILDIGI COGRAFYALAR

  Anadolu Türkçesi :

  Anadolu Türkçesi , Türk Dili içinde Oguz lehçeleri grubunda yer alir. Toplam nüfusu 70 milyona yaklasan; Türkiye, Bati Trakya ve K.K.T.C.' de yasayan Anadolu Türkleri tarafindan konusulan bu lehçe, Türk lehçeleri içinde en büyük grubu olusturur. Ayrica bu lehçe 1961 yilindan itibaren Bati Avrupa ülkelerine ikili isgücü anlasmalari ile göç eden ve bugün sayilari 3 milyona yaklasan; Bati Avrupa Türklerinin ana dilini olusturmaktadir.

  Anadolu Türkçesi'nin Türkiye disinda konusuldugu bölgeler :

  - Bulgaristan Türk azinligi :750.000

  - Bati Trakya Türkleri ( Yunanistan ) :140.000

  - Makedonya Türkleri :66.000

  - Irak Türkleri : 2.300.000

  - Bati Avrupa Türkleri : 3.000.000

  -ABD ve Avustralya'da Türkler : 300 000+150 000

  Azerbaycan Türkçesi :

  Anadolu Türkçesine yakinligi ile bilinen Azeri Türkçesi de Oguz lehçeleri grubundadir. "Azerbaycan Türkleri"nin nüfusu yaklasik 27 milyon kadardir ve Azerilerin ancak 8 milyon kadari Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yasamaktadir. Geri kalani ise Iran Islâm Cumhuriyeti'nin kuzeyinde Güney Azerbaycan (21 milyon); Gürcistan'da (330 bin) ve Ermenistan'da (110 bin) yasamaktadir.

  Özbek Türkçesi :

  Karluk-Kipçak grubunda yer alir. "Özbek Türkleri"nin büyük çogunlugu Özbe- kistan Cumhuriyeti'nde (24,2 milyon) yasamaktadir. Basta Tacikistan (1,5 milyon) olmak üzere Kazakistan, Kirgizistan, Türkmenistan ve Afganistan'da yaklasik 3 milyon Özbek bulunmaktadir.

  Kazak Türkçesi :

  Türk lehçelerinin Kipçak grubunda yer alir. "Kazak Türkleri"nin büyük bölümü (yaklasik 9 milyonu) Kazakistan'da yasarken, komsu devletlerde de (özellikle Çin,Türkmenistan, Mogolistan) Kazak azinliklara rastlanir ve toplam nüfuslari 3 milyonu asar.

  Kirgiz Türkçesi :

  Kirgiz Türkçesi, Kipçak grubunda yer alir ve bu dili konusan Kirgizlarin sayisi, diger komsu cumhuriyetlerde yasayanlarla birlikte 5 milyonu bulur.

  Türkmen Türkçesi:

  Oguz grubunda yer alir ve Anadolu Türkçesine çok yakin özellikler tasir. Türkmenistan Cumhuriyeti'nde 5 milyon, diger bölgelerde de (Iran, Irak, Afganistan, Türkiye) yaklasik 23 milyon Türkmen yasamaktadir.

  Tatar Türkçesi :

  "Tatar Türkleri"nin 3 milyonu Rusya Federasyonu içinde (Moskova'nin yaklasik 750 km güneydogusunda) Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde yasarken, 1,1 milyon Tatar yine Rusya içindeki Baskurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde, 350 bini Kazakistan'da ve 300 bini ise Kirim Yarimadasi'nda (Kirim Tatarlari) yerlesmistir. Rusya Federasyonu'nun diger bölgelerinde ise yaklasik 10 milyon Tatar yasamaktadir. Tatar Türkçesi ,Kipçak grubundandir.

  Baskurt Türkçesi :

  Kipçak grubunda yer alir. Günümüzde Baskurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde 1 milyon, diger bölgelerde ise 2,6 milyon Baskurt Türkü yasamaktadir.

  Karakalpak Türkçesi :

  Karakalpak Türkçesi, Kipçak grubunda yer alir. Karakalpak Türkleri, Özbekistan Cumhuriyeti içinde Karakalpak Özerk Cumhuriyeti'nde yasamaktadirlar. Nüfuslari 500 bin civarindadir.

  Çuvas Türkçesi :

  Çuvasistan Özerk Cumhuriyeti'nde yasayan yaklasik 1.950 bin Çuvas Türkü'nün konustugu lehçedir.

  Sor Türkçesi :

  Kuzey-Dogu Türkçe gurubunda yer alir. Kültür yönüyle Hakas ve "Altay Türkleri"ne çok yakin olan Sor Türkleri Rusya'nin Kemerowo bölgesinde yasarlar ve sayilari 17.000 dolayindadir.

  Altay Türkçesi:

  Altay Türkçesi, Kuzey-Dogu Türkçe grubunda yeralir. Altay Türkçesini konusan 90 bin Altay Türk'ü, Altay Federe Cumhuriyeti'nde yasarken 70 bini diger bölgelere yerlesmistir.

  Uygur Türkçesi:

  Türklerin ilk yazili eserlerinde kullanilan Uygur Türkçesi, Karluk grubunda yer alir. Bu lehçeyi konusan yaklasik 20 milyon Uygur Türk'ü günümüzde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Dogu Türkistan), Kazakistan'da çok azi ise Rusya'da yasamaktadir.

  Gagavuz Türkçesi:

  Oguz dil grubunda yeralir. Lehçeleri Anadolu Türkçesi'ne çok yakin olan Gagavuz Türkleri, Moldova'nin güneyinde 1991 yilinda kurulan Gagavuz Özerk Bölgesi'nde yasamaktadirlar. Nüfuslari yaklasik 260 bindir. Ayrica Balkanlarda ve Rusya'nin çesitli bölgelerinde küçük Gagavuz topluluklara da rastlanir.

  Stavropol Türkçesi:

  Türkmen Türkçesi ve Nogay Türkçesi'ne çok yakin olan bu lehçe, tarih boyunca bölgeye göç etmis bulunan Türkmenler tarafindan konusulmaktadir.

  Kumuk Türkçesi:

  Kumuk Türkçesi Kipçak grubundan olmakla birlikte Anadolu, Azeri ve Karaçay lehçelerine yakinlik gösterir. Toplam nüfuslari 400 bin kadar olan "Kumuk Türkleri"nin yaklasik 250 bini Dagistan bölgesinde (Kuzey Kafkasya'da) yasamaktadir.

  Karaçay Türkçesi :

  Karaçay Türkçesi Kipçak grubunda yer alir. Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nde yasamakta olan yaklasik 200 bin Karaçay Türk'ü tarafindan konusulmaktadir.

  Malkar (Balkar) Türkçesi :

  Malkar (Balkar) Türkçesi Karaçay Türkçesi'ne yakin bir lehçedir. Malkar Türkleri, Gürcistan'in kuzeyinde, bu ülkeye komsu olan Malkar Özerk Cumhuriyeti'nde yasamaktadirlar. Sayilari 100 bin civarindadir.

  Karaim Türkçesi :

  Kipçak grubuna ait Karaim dili, bugün çok az Karaim Türk'ü tarafindan konusulmaktadir. Karaimler Hazar Denizi'nin kuzeyinde, Bati Ukrayna'da, Litvanya ve Polonya'da yasamaktadirlar.

  Hakas Türkçesi :

  Hakas Türkçesi Kuzey-Dogu Türkçe grubuna girer. Hakas Özerk Cumhuriyeti'nde yasayan yaklasik 85 bin Hakas Türk'ü tarafindan konusulmaktadir.

  Nogay Türkçesi :

  Nogay Türkleri, Stavropol ve Dagistan Bölgesi, Çeçenistan-Ingusistan Cumhuriyeti ve Karaçay-Çerkez bölgesinde daginik olarak yasamaktadirlar. Nogay Türkçesi , Kipçak grubunda yer alir. "Nogaylar"in bölgedeki sayisi 90 bin dolayindadir.

  Tuva Türkçesi :

  Tuva Türkçesi, Kuzey-Dogu Türkçe grubuna girer. Nüfuslari 220 bin olarak tahmin edilen "Tuva Türkleri"nin 200 bini Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti'nde (Mogolistan'in kuzey sinirina komsu bölgede) yasamaktadirlar.

  Yakut (Saha) Türkçesi:

  Kuzey-Dogu Türkçe grubuna girer. Sayilari yaklasik 400 bin olan ve büyük çogunlugu Yakut Özerk Cumhuriyeti'nde yasayan Yakut Türkleri tarafindan konusulmaktadir.

  Kaskay Türkçesi:

  Anadolu ve Azeri Türkçesi'ne çok yakin bir Türkçe ile konusan Kaskay Türkleri, Hamse Türkleri ile birlikte Iran'in güneyinde yasarlar. Sayilari 700 bin dolayindadir.

  Görüldügü gibi Türkçe, bütün lehçeleri ile Asya ve Avrupa'nin hemen her bölgesinde bugün de konusulan dildir. Bu gerçek, Avrasya'nin Türklerin tarihî zamanlar içerisinde yasadigi özyurtlari oldugunu göstermektedir.
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Türklerin Anavatanı Avrasya dır...

  Reklam  Türkler tarihi süreç içerisinde farklı yerlerde bulunmuş ve yurt edinmişlerdir. Yerleşme dönemine kadar çok farklı yerlerde iskan etmiş olsalar da genel anlamda Orta Asya bölgelerinde hüküm sürmüşlerdir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi