Türkler Hakkinda Söylenenler ...

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Türkler Hakkinda Söylenenler ... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  seko
  Üye
  Reklam

  Türkler Hakkinda Söylenenler ...

  Reklam  Türkler Hakkinda Söylenenler ...

  Forum Alev
  TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER

  İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"
  Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru


  "Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
  da inciten bir gaflet olur."
  Tasso - İtalyan Şair


  "Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."
  William Martin


  "Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş
  imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."
  Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.  "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."
  Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)  "Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
  Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."
  M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)  "Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
  Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."
  İbn-i Hassul  Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
  Pierre Loti  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.
  Çarnayev(Rus Komutan)  Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
  Moltke  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
  La Martine  Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
  Towsend (İngiliz Komutan)  Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.
  Auguste Comte


  Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk
  kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
  Lady Mary Wortley Montagu  Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
  Decamps (fransız ressam)  Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
  Câhiz (Arap Bilgini)  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
  Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)


  Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
  Comenius (Çek Bilgini)


  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
  William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir
  yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
  (Ünlü Tarihçi) Hammer  Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü
  günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
  Comenius (Çek Bilgini)


  Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
  Kayzerling


  Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
  Molkte


  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  Lord Byron


  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
  Semame İbn-i Eşreş


  Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
  Gelland (Fransız Bilgini)


  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  Albert Einstein  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.
  Andreas Phitiades


  Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.
  Albert Sorel


  Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
  Baron Büsbek


  On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
  Charles Mcfarlene  Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
  Donaldson


  Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
  Donaldson


  Türklerle dost ol ama düşman olma.
  Gianni de Michelis


  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
  Hamilton


  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
  Hamilton


  Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
  Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
  Hammer


  Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
  Sir Julien Corbet


  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
  Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
  Mulman


  Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
  Monradgea D'ohsson


  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
  Monradgea D'ohsson


  Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki
  körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
  Pierre Loti


  Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
  Thomas Thorsten  "Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."
  Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı
 2. 2
  alaku
  Üye
  Reklam  bu derleme için sana teşekkürü bir borç bilirim
  emeğine sağlık 3. 3
  KillBill
  Yeni Üye
  :36_1_21: şahsen katılıyorum sana alaku paylaşımın için ve bilgilendirdiğin için saol seko 4. 4
  BaRiKaT
  Üye
  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  Albert Einstein


  Abi Su adam biLe TürKLeri ÖvüYorSa
  Bizim Gibi DevLet yok Bu DünYadA

  Seko abiYe TskLer..

 5. 5
  yakkoç
  Üye
  türklük duygularım kabardı valla hiçbir ülke türklerle savaşmayı göze alamaz bence çünkü türkleri herkes tanıyor.türklerin savaşda neler yapabileceklerinide az çok biliyorlardır.

 6. 6
  Hectic
  Yeni Üye
  Çok teşekkürler. paylaşımın için. Arşivime ekledim bu sözleri ;)

 7. 7
  yokus
  Yeni Üye
  burada yazılanlar cok guzel atalarımız kendınden boyle bahsettırmıs sımdı bız bu yazıları okuyunca ogunuyoruz
  sımdıyse her karısı kanla sulanmıs bu topraklar hıc ugruna peskes cekılıyo elın gavuruna o gunlerde bızden bahsederken tıtreyenler bugun yokmusuz gıbı davranıyorlar
  batı uygarlık demekle aynı dıye yıllardır kuyrukta beklıyoruz ne dıye bu ınat bız kı her devırde en buyuk olmayı basarmısız sımdı nıye doguya dındaslarımızla bırlesmıyoruz onlar sımdı bızı ıstemıyor yarın bız onları ıstememelıyız cunku bızım topraklarımızda bızı doyuracak bızı kalkındıracak hersey var ama onlarda yok
  bır bızım bızım buyuklerımız bunu farkedebılse ıste o zaman bu lıderlerın dusuncesı olumsuz olur ıste o zaman bız gogsu dısarda bası dık yuruyebılırız
  bız turklugumuzle ovunmeye devam etmelı ve herkeze bu gercegı kanıtlamalıyız  NE MUTLU TURKUM DIYENE
  bosuna denmedı herhalde bu soz

 8. 8
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  TASSE
  "Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç
  bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız
  kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu
  yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet
  uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur."
  __________________________________________________ _________________
  Demirbaş ŞARL
  "Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri
  önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün
  esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar
  yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm,
  istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin,
  nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."
  __________________________________________________ __________________
  Edmondo De AMICS
  "Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı
  atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir
  toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren
  diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran
  duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere
  karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan
  konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı
  da mümkün değildir."
  __________________________________________________ __________________
  Conte De BONNEVAL
  "Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete
  yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül
  alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu
  milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz.
  Lakin Türk te aziz ve çok aziz."
  __________________________________________________ __________________
  Mete HAN, Hun Hükümdarı
  "Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin."
  "Boyun eğmeyeceğiz!
  Zira öteden beri Hing-nu'lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir
  görürler. Savaşcı süvari hayatımız sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler
  ki, savaşta savaşcıların kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanlığımızın
  şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin EFENDİSİ
  OLACAKLARDIR."
  __________________________________________________ __________________
  PLANO CAPRİNİ
  "Dünya'da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat,
  büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile
  onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi
  yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe
  paylaşırlar."
  __________________________________________________ __________________
  FELDMAREŞAL H. VON. MOLTKE
  "Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
  katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe
  kıvraklığı vardır... O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da
  hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir."
  __________________________________________________ __________________
  IBN HASSUL
  "Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve
  büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur.
  Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır...

  Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek
  veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz."
  __________________________________________________ __________________
  BUSBECQ
  "(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları
  durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça
  kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu
  olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
  __________________________________________________ __________________
  PIERRE LOTİ
  "Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek
  soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir
  durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar
  bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler
  alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan
  gerçeğidir."
  __________________________________________________ __________________
  Komutan PRINCE EUGENE
  "Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Donue'a (Tuna)
  götürüyor. Fakat Haşmetpenah ! itiraf etmeğe mecburum:
  Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk'e
  yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.
  Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri
  andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir
  eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi
  mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"
  __________________________________________________ __________________
  İORGA (ROMEN)"Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek
  beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf
  mevcut değildir. İşte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret
  bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her
  yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle
  ayrılırlarsa, Türkiye'de de insanlar arasında ancak o kadar Türk
  gösterilebilir."


 9. 9
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  __________________
  POSTEL
  "Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir."
  __________________________________________________ __________________
  LEON CAHON
  "Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yanlız fakir tebasını
  besleyip giydirmek için değildir; O, Türkün şöhreti ve milletinin şanı ve
  şerefi için gece gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. Mısır firavunu, İran şahı
  ve yahut Asur hükümdarı kendi sahısları uğruna yahut ilahlarının kudretini
  göstermek amacıyla milletlerini yok ettiği halde, Türk hakanı milletinin
  hüsn-i şöhretinden başka birşey düşünmemiştir."
  __________________________________________________ __________________
  ARAP ALİMİ CAHİZ
  "Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık,
  yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat
  nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır.
  Türkler pek namuslu insanlardır."
  __________________________________________________ __________________
  __________________________________________________ __________________
  CHARLES ROYAN (Plevne'de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan
  general hütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)

  "Allah - Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus
  süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz
  kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş
  olamazdı.
  Silah arkadaşım olmuşş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve
  şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini
  gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
  __________________________________________________ __________________
  General TAVSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk
  ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)
  "Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),
  savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek
  isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan
  kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa
  Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.
  __________________________________________________ __________________
  General HAMİLTON (Çanakkale'ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
  "Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında
  bulunuyoruz..."
  __________________________________________________ __________________
  Lord CASEY (1967-71 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de
  savaşmış bir Anzak)
  "... Bizler o Yarımada'dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle
  ayrılmışızdır... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu
  kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız...
  __________________________________________________ __________________
  General Liman von SANDERS (Çanakkale'de 5'nci Türk Ordusuna komuta etmiş
  Alman Generali)
  Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır.

  Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu
  sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu
  çocuğunun kendisi idi!...

  Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla
  savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle
  aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.

  Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız
  siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta
  ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne
  sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!...

  Allah adını yürekten tekrarla***** saldırganın üzerine atılıyorlardı.

  Düşmanları da onlara hayrandı.

  Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu
  elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı
  düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman,
  yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı...
  __________________________________________________ __________________
  Alman tarihçi HAMMER
  "Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var
  ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."


 10. 10
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  La MARTİN
  "Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın
  düşmanı olmaktan farksızdır."
  __________________________________________________ __________________
  Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
  "Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin
  ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir."
  __________________________________________________ __________________
  Albert SOREL
  "Türkler, Asya'nın güçlü ulusudur."
  __________________________________________________ __________________
  Baron BUSBEK
  "Türkler, bilime saygılı ve ince duygulu bir ulustur."
  __________________________________________________ __________________
  Lord BYRON
  "Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların
  yarasını sarmakta da ustadır."
  __________________________________________________ __________________
  Charles McFARLANE
  "Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir."
  __________________________________________________ __________________
  HAMİLTON
  "Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
  __________________________________________________ __________________
  Semame İbni EŞREŞ
  "Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir."
  "Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe
  el atarsa başarır."
  __________________________________________________ __________________
  TOWSHEND
  "Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
  __________________________________________________ __________________
  WİLLİAM PİTT
  "Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık
  yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
  __________________________________________________ __________________
  THIERS
  "Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi."


 11. 11
  _=Deniz=_
  Emekli

  --->: Türkler Hakkinda Söylenenler ...

  Reklam  Seko ve xRockİnGirLx konu için teşekkürler...Gerçekten kendimden türk olduğumdan gurur duydum:) +rep

 12. 12
  candiamond28
  Üye
  Yazık ki bu sözleri söyleyenlerin hepsi öldü.
  Şu anda onların torunları ise Türklere Sövüyor, Türkün olduğu yerde bağımsızlık ve özgürlük olmaz diyorlar. (bknz.: Batılı devletlerin, Karadenize kıyısı olan devletlerin, Abd ve Komşularımızın eğitim-öğretim müfredatında TÜRK. )

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi