Köpek ve kurt

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Köpek ve kurt ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  halogen
  Üye
  Reklam

  Köpek ve kurt

  Reklam  Köpek ve kurt

  Forum Alev
  Beydaba’nın Kelîle ve Dimne’sinden


  Bir köpeğe rastlayan bir kurt, onu şaşkınlıkla süzdükten sonra, “selâmün aleyküm birâder” der, “sen bana pek ziyâdece benziyorsun; bu ne iş?”.

  Kurt’a biraz yukarıdan bakan köpek, ne derin bir müktesebâta sâhip olduğunu göstermek istercesine, “senin haberin yok mu”, der, “biz akrabayız”. Bu kurbiyet ve sıhriyet meselesini pek kavrayamamakla berâber bir yakınını görmekle neş’eyâb olan saf Kurt, hal-hâtır sual ederek sohbet faslını başlatır ve muhabbetin demli bir ânında bu bilgiç akrabasını dikkatle süzerek, “mâşaallah” der, “tüylerin de pek parlak”.

  Köpeğin cevâbı çok bilgece ve hattâ biraz ukalâcadır: “Efendimin” sâyesinde”. Vokabülerisinde “Efendi” kelimesi bulunmayan saf Kurt’un zihni biraz karışır; ama hem bir yandan henüz yeni keşfetmiş olduğu bu yeni akrabası nezdinde cehâletinin pek belli olmamasını istemekten ve hem de azîz dostunu istintak ediyor gibi görünmekten hazer ediyor olsa gerek, üzerinde durmaz ve karşısındakini biraz daha süzünce devam eder:

  “Vallahi yine mâşaallah! Etin-budun da yerinde; öyle anlaşılıyor ki karnın tok, sırtın pek; benim gibi kemik torbası değilsin!” Köpeğin cevabı şaşırtıcı bir şekilde aynıdır: “Efendimin sâyesinde”. Gel de hayret denizine düşme! “Yâhû birâder!” der Kurt, “bu Efendi dediğin de nedir ki?”. Ukalâlık katsayısı iyice yükselen köpek burnunu dikerek karşısındaki câhil-i kübrâya ders verircesine hulâsaten anlatır:

  “Bak, birâder; bunlar senin anlayabileceğin şeyler değil, ama yine de akrabamsın, seni kırmayayım. Efendim, ‘insan’ denen bir yaratıktır; beni eğiten, bilgilendiren O’dur; O, benim her ihtiyâcımı karşılayandır; bana sıcacık bir kulübe vererek siz câhil ve eğitimsiz aç kurtlar gibi kışın soğuğunda titremekten bîzar olmaktan, karnımı doyurarak açlıktan kıvranmaktan halâs edendir”.

  Hayretlere gark olan Kurt, sesini mümkün-mertebe latîfleştirmeye gayret ederek, “acaba bana da birşeyler yapar mı bu Efendi?” diye, akrabasına “Efendi” nezdinde şefâatçi olmasını ricâ eder. Ukalâlığı zirveye fırlayan köpek kibirden iyice burnunu dikip kasım-kasım kasılarak “bir gidelim bakalım” der;

  “Efendim’in nezdinde îtibârım vardır; seni zât-ı vâlâlarına takdîm edeyim; gözü tutarsa bu iş tamam sayılır”. Sevinçten etekleri zil çalan Kurt, bu hamiyyetperver akrabasına tâdâdı gayri mümkün şükranlarda bulunarak arkasına takılır ve Efendi’ye doğru yola koyulur....

  ... derken; ah! Ah keşke hiç görmeseydi o izi! Köpeğin arkası sıra sevinç içinde seğirte-seğirte koşan Kurt, arkadan bakınca bu bilgiç akrabasının besili ensesinde bir iz görür ve yine safça sorar: “Birâder; o iz nedir? Yoksa sana birisi mi sataştı? Söyle, hemen hesâbını sorayım!”. İşte bu anda köpeğin zirveye tırmanmış olan ukalâlığı “serbest düşme” icrâ eden kurşun bir gülle gibi inişe geçmeye başlamıştır; başını eğerek, titrek ve utangaç bir sesle “hayır”, der “kimse sataşmadı”.


  “Peki öyleyse?” der Kurt. Köpeğin sesi iyice duyulmaz hâle gelmiştir: “Pek mühim değil, ama sordun söylerim: O, ‘tasma’ izidir”.

  Kurt’un şaşkınlığı artar; çünkü onun vokabülerisinde nasıl ki “Efendi” diye bir kelime yoksa “Tasma” diye bir kelime de yoktur; yoktur, amma, câhil Kurt, iğfal edilmemiş saf irfânıyla, naif sezgisiyle aymaya başlamıştır; “Ne demek ulan tasma” der ve gerçek bir kurt olarak, sivri kulaklarını dikip dişlerini göstererek, irâde çökerten, kamçı şaklaması gibi soğuk ve keskin bir sesle emreder: “Burada dur ve şu işi bana baştan ve tam olarak anlat!”.

  Artık bu raddeden îtibâren, suya düşmüş bir sıçan yavrusu kadar âcizleşen köpek, titrek bir sesle, bütün mâcerayı anlatır.

  “Efendi dediğim insan vâkıa bana herşeyimi verir; verir amma, bunun bir bedeli vardır; işte bu bedel, şu izini gördüğün tasmadır; Efendim, tasmayı boynuma takar ve benim sâdece O’nun irâde ve isteğine râm olmamı sağlar. Ben Efendim’in emrinin dışına çıkamam; O ne derse onu yaparım; ben sâdece O’nun için yaşarım; O kime havlamamı emrederse ben ona havlarım; O kime paralamamı emrederse ben onu paralarım; benim Efendim.....”.

  “Kes, alçak!”, diye emreder Kurt; artık biraz önceki saf Kurt gitmiş, başı dik, büyümüş, devleşmiş, Hürriyet’in timsâli olan gerçek Kurt gelmiştir. Köpeğe, tahkîr eden bir nazarla yukarıdan bakarak mütehakkîmâne bir şekilde emrini tekrarlar: “Kes! Mîdemi bulandırdın! Demek ki, senin parlak tüylerinin, tok karnının, pek sırtının, sıcacık yuvanın faturası bu: Hürriyetsizlik! Ve sen de utanmadan bu faturayı seve-seve ödüyorsun. Alçaklığın şeddeleniyor bre nâmert!”.

  Şimdi filozofluk sırası O’na gelmiştir: “Dinle beni, alçak it” der; “şimdi hâtırlamaya başladım. Bizim Büyük Bilge Kurt dedemiz şunu söylerdi: Birgün, seninle akraba olduğunu iddia eden ‘köpek’ nâm bir alçak yaratık ile karşılaşırsan, şu iki şeyi asla unutma: Bir: Köpekler bizim gerçek akrabamız değildir; çünkü onlar ‘bizden gelme’ değil ‘bizden azma’dır. Zîra, “köpek”, hılkaten mevcut olan değil, köpeklerin “Efendi” tesmiye ettiği insan denen yaratığın eğitip hürriyetsizleştirerek soysuzlaştırdığı Kurt’tur. Yâni, evlâdım, Kurtlar, bi’l-irâde hürriyetlerini kaybederse köpek olur! İki: Hürriyet’in ve dahi Kurt’un en büyük düşmanı da, bu soysuz akrabası olan köpektir.” ...

  Ve Hürriyet’in timsâli bu soylu yaratık, tiksinti dolu nazarlarını köpeğe çevirerek son darbeyi indirir:

  “Dinle beni! Eğer ki karnım böyle doyacak, tüylerim böyle parlayacaksa, asla istemem! Açlıktan ölen, soğuktan donan, ama hür başı kaya gibi dimdik duran bir Kurt olmayı, senin gibi, hürriyetini satmış alçak bir it olma ile asla değişmem! Ben yine dağa çıkıyorum; Hürriyet’i solumak için! Sen de git efendin için havla! Cehenneme kadar yolun var!” 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: köpek ve kurt

  Reklam  Köpeklerin evcilleştirilerek ve bazı kişiler köpeklerin durumunu çok farklı bir boyuta taşıyarak değişmelerine neden olduklarını anlatan bir masaldır.+ Yorum Gönder
kurt ve köpek
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi