Will ve going to

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Will ve going to ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Will ve going to
  Soru: will ve going to ile ilgili 10 tane cümle istiyorum ? 2. 2
  CaRaMeLa
  Bayan Üye

  Cevap: I'm hungry, I will buy something to eat.
  I'm going to eat out this evening.
  You will fail the exam.
  I'm a British, I'm going to pass the exam.
  I'm going to meet my girlfriend at the weekend.
  I will finish my work in a few hours.
  Jim will eat lunch at 12:00.
  They'll be there at 6 o'clock.
  I am going to write the letter.
  You are going to go to Paris next summer.
  He is going to wash the car.
  She's going to meet her boss.
  We're going to be friends.
  They're going to make a meeting.
  The train will leave the station at 11:00.
  We will not come to their party.
  I am not going to learn Japanese next year.
  We aren't going to go to school tomorrow.
  Am I going to study English?

 3. 3
  LoveNess
  Bayan Üye
  I will always support you = Seni daima destekleyeceğim.
  Where will you go after the lesson? Dersten sonra nereye gideceksin?
  I will soon learn English very well. İngilizceyi yakında çok iyi öğreneceğim.
  Will the shops be open tomorrow? Dükkanlar yarın açık olacak mı?

  Buda , will' in kısaltılmış halidir. Yerine 'll eki getirilir.

  You’ll remember these good days. Bu güzel günleri hatırlayacaksın.
  How’ll you get home? Eve nasıl gideceksin?
  Where’ll they go tomorrow evening? Yarın akşam nereye gidecekler?


  Be going to


  I am going to drink a cup of coffee. Ben bir fincan kahve içeceğim.
  Be careful! You are going to fall. Dikkat et! Düşeceksin.

  He is going to play tennis at the weekend. O hafta sonu tenis oynayacak.
  Look at the clouds! It is going to rain. Bulutlara bak! Yağmur yağacak.
  We are going to walk in the park. Biz parkta gezeceğiz.

  Olumsuz Hali

  I am not going to watch TV tonight. Bu gece ben TV izlemiyeceğim.
  She isn't going to get angry with you. O sana kızmayacak.

  We aren't going to work at the weekends. Biz hafta sonu çalışmayacağız.
 4. 4
  sagocu_kız
  Bayan Üye
  Will olumlu şekli

  I will finish my work in a few hours. (Ödevimi bir kaç saat içinde bitireceğim.)
  You will go to Istanbul tomorrow. (Sen/Siz yarın İstanbul'a gideceksin.)
  The train will leave the station at 11:00. (Tren saat 11'de istasyondan ayrılacak) (The train = IT)
  Jim will eat lunch at 12:00. (Jim öğle yemeğini saat 12'de yiyecek.) (Jim = HE)
  Dont worry, everything will be all right. (Merak etme, herşey iyi olacak / düzelecek.)
  We'll be successful. (Biz başarılı olacağız.)
  They'll be there at 6 o'clock. (Onlar saat 6'da orada olacaklar.)


  Going to olumlu şekli

  I am going to write the letter. (Mektup yazacağım.]
  You are going to go to Paris next summer. (Gelecek yaz Paris'e gideceksin / gideceksiniz.)
  He is going to wash the car. (Arabayı yıkayacak)
  She's going to meet her boss. (Patronuyla görüşecek.)
  We're going to be friends. (Arkadaş olacağız.)
  They're going to make a meeting. (Toplantı yapacaklar.)


  Will olumsuz şekli

  I will not see Tom this morning. (Bu sabah Tom'u görmeyeceğim.)
  He won't come to work today. (Bugün işe gelmeyecek.)
  They will not go to the cinema this weekend. (Bu hafta sonu sinemaya gitmeyecekler.)
  Jane won't play basketball tomorrow. (Jane Yarın basketbol oynamayacak)
  We will not come to their party. (Biz onların partisine gitmeyeceğiz.)


  Going to olumsuz şekli


  I am not going to learn Japanese next year. (Gelecek yıl Japonca öğrenmeyeceğim.]
  You aren't going to meet Jane tonight. (Bu gece Jane ile buluşmayacaksın / buluşmayacaksınız.)
  He isn't going to spend his vacation in Hawaii. (Tatilini Hawaii'de geçirmeyecek.)
  We aren't going to go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyeceğiz.)
  They're going to mary next winter (Onlar gelecek kış evlenecekler.)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi