Dünyada ve türkiyede uluslararası muhasebe standartları ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dünyada ve türkiyede uluslararası muhasebe standartları ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dünyada ve türkiyede uluslararası muhasebe standartları ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir

 2. 2
  Sihem
  Özel Üye

  Cevap: Page 1


  2GündemUluslararası Muhasebe Standartları İle İlgili GelişmelerUluslararası Finansal Raporlama Standartları
  Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunumu İle İlgili ÇerçeveAB DirektifleriSecurities Exchange Commission (SEC)Public Companies Accounting Overside Board (PCAOB)Türkiye Muhasebe Standartları İle İlgili GelişmelerTürkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel IITürkiye Muhasebe Standartları'na Geçişin GetirdikleriYönetim Kurulu Üyelerinin Muhasebe Standartları İle İlgili YeniRolü ve Finansal Bilgilerin Yönetim Kurulu’na Raporlanması
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 3
  3Uluslararası Muhasebe Standartlarıİle İlgili Gelişmeler
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 4
  4Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS)The International Accounting Standards Board (IASB) Nedir?Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu2001 yılında kurulmuştur ve Londra merkezlidir.International Accounting Standards Commitee (IASC) Vakfıbünyesinde kurulmuştur.14 kişiden oluşmaktadır. (Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Ghana,İrlanda, Kore, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya,Güney Africa, İspanya, İngiltere ve ABD üyesi olan ülkelerdir.)Görevi muhasebe standartlarının oluşturulmasıdır, IFRS’ioluşturmuştur.En yeni pratik bilginin denetçiler, hazırlayıcılar, kullanıcılar veakademisyenler arasında paylaşılmasının sağlanmasıUlusal standartlar kurulları ile görüşerek bu standartların UFRS’yedönüştürülmesine teşvik etme
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 5
  5International Accounting Standards Commitee (IASC)nedir?Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi22 kişilik bir mütevelli heyetinden oluşmaktadır.Görevleri:IASB, Standards Advisory Council ve International FinancialReporting Interpretations Commitee üyelerini atamakIASB’nin etkinliğini gözetlemekIASC bütçesini onaylamakUFRS’nin 40 dile çevrilmesiUluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) - devamı
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 6
  6Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) - devamıStandards Advisory Council (SAC) Nedir?Kurul ve organizasyonların iletişimini sağlamak40 üyeden oluşur, yılda üç kez buluşurlar.Toplantıları halka açıktır.International Financial Interpretations Commitee (IFRIC) nedir?12 oy hakkı olan üye ve oy hakkı olmayan bir Başkan’dan oluşmaktadır.Standartların anlaşılması ile ilgili yardımlarda bulunmaktadır.Mart 2002’de kurulmuştur.Amacı yeni oluşturulan, yetersiz ya da tartışmalı standartların anlaşılması ileilgili destek vermektir.IASB’ye muhasebe standartlarının uluslararası düzlemde birbirineyaklaştırılması konusunda destek vermektir.Mütevelli heyetinin, gerekli gördüğü takdirde oy hakkı olmayan bir gözlemciatama hakkı vardır ve mevcut durumda bu gözlemciler InternationalOrganisation of Securities Commission (IOSCO) ve Avrupa Komisyonu’dur.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 7
  7Uluslararası Finansal Raporlama StandartlarıUFRS 1: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk UygulamasıUFRS 2: Hisse Bazlı ÖdemelerUFRS 3: İşletme BirleşmeleriUFRS 4: Sigorta SözleşmeleriUFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan FaaliyetlerUFRS 6: Maden Kaynaklarının Araştırılması ve DeğerlendirilmesiUFRS 7: Finansal Araçlar: AçıklamalarUFRS 8: Faaliyet BölümleriUMS 1: Finansal Tabloların SunuluşuUMS 2: StoklarUMS 7: Nakit Akış TablolarıUMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve HatalarUMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki OlaylarUMS 11: İnşaat SözleşmeleriUMS 12: Gelir VergileriUMS 16: Maddi Duran VarlıklarUMS 17: Kiralama İşlemleriUMS 18: HasılatUMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 8
  8UMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının AçıklanmasıUMS 21: Kur Değişiminin EtkileriUMS 23: Borçlanma MaliyetleriUMS 24: İlişkili Taraf AçıklamalarıUMS 26: Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve RaporlamaUMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal TablolarUMS 28: Maddi Duran VarlıklarUMS 29: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal RaporlamaUMS 31: İş Ortaklıklarındaki PaylarUMS 32: Finansal Araçlar: SunumUMS 33: Hisse Başına KazançUMS 34: Ara Dönem Finansal RaporlamaUMS 36: Varlıklarda Değer DüşüklüğüUMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu VarlıklarUMS 38: Maddi Olmayan Duran VarlıklarUMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve ÖlçmeUMS 40: Yatırım Amaçlı GayrimenkullerUMS 41: Tarımsal Faaliyetler16 adet IFRIC ve 11 adet SIC bulunmaktadır.Uluslararası Finansal Raporlama Standartları- devamı
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 9
  9Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunumu İleİlgili ÇerçeveFinansal Tablolar Hangi Kararların Alınmasında Önemlidir?Sermayede payı temsil eden yatırımları satın almaya, elde tutmayaveya satmaya karar verilmesiŞirket sahipleri adına hareket eden yönetimin yeterliliğinin vehesaplarının gözden geçirilmesiİşletmenin çalışanlarına ücretlerini ve diğer menfaatlerinisağlayabilecek gücü olup olmadığının belirlenmesiİşletmeye borç verilen fonların emniyette olup olmadığınınbelirlenmesiVergi politikalarının belirlenmesiDağıtılabilir kar ve temettü tutarlarının belirlenmesiUlusal gelir istatistiklerinin hazırlanmasıİşletmenin faaliyetlerinin kural altına alınması
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 10
  10Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunumu İleİlgili Çerçeve - devamıFinansal Tablo KullanıcılarıYatırımcılarÇalışanlarBorç verenlerSatıcılar ve diğer ticari tedarikçilerMüşterilerHükümetler ve kamu işletmeleriKamu
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 11
  11Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunumu İleİlgili Çerçeve - devamıFinansal Tabloların AmacıÇeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirkenfaydalanmaları için işletmenin finansal durumu,performansı (faaliyet sonuçları) ve finansaldurumundaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamakFinansal tablolar aynı zamanda yönetimin idaresininsonuçlarını veya yönetimin idaresine verilen kaynaklarıkullanımının hesabını gösterir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 12
  12Mali Tabloların Hazırlanması ve Sunumu İleİlgili Çerçeve - devamıMuhasebenin VarsayımlarıTahakkuk Esasıİşletmenin SürekliliğiFinansal Tabloların Niteliksel ÖzellikleriAnlaşılabilirlikİhtiyaca Uygunlukİhtiyaca Uygunluk ve ÖnemlilikGüvenilirlikDoğru Bir Şekilde Gösterim (Olayı gerçeğe uygun bir şekilde temsil)Özün ÖnceliğiTarafsızlıkİhtiyatlılıkTam açıklamaKarşılaştırılabilirlik
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 13
  13AB DirektifleriUFRS’yi kabul etti.IASB’nin yayınladığı UFRS ile AB Komisyonunun kabulettiği UFRS arasında önemsiz farklılıklar mevcut.Dünya’da birçok büyük ülke IASB tarafındanyayınlanan UFRS’yi kabul etmektedir. Çin, Avustralya,Brezilya gibi.TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) daIASB’nin yayınladığı standartları kabul etmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 14
  14Securities Exchange Commission (SEC)ABD’deki Sermaye Piyasası KuruluYabancı şirketler (Foreign Filer) için UFRS’yi USGAAP’a çevrilmesi sırasında aradaki muhasebeselfarkların açıklaması (reconciliation) gerekliliğimevcuttu. Yerel şirketler (Domestic Filer) için UFRS’yeizin verilmiyordu.31.12.2007’den geçerli olmak üzere yabancı şirketleriçin “reconciliation” gerekliliği kaldırıldı. UFRSraporlaması da bir seçenek haline geldi.Gündemde Amerikan şirketleri için de UFRS seçeneğigetirilmesi var.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 15
  15Public Companies Accounting OversideBoard (PCAOB)Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’dur.SEC’e bağlıdır ve 2000’deki Enron ve WorldComiflasları ardından oluşturulmuştur.PCAOB, denetim firmalarının hazırladıkları malidenetim raporlarını ve yapılan denetim çalışmalarınınuygunluğunu denetlemekle görevli bir üst kuruldur.Bir denetim şirketinin Amerika’da halka açık şirketlerindenetimini yapabilmesi için PCAOB tarafından akrediteolması gerekiyor.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 16
  16Public Companies Accounting OversideBoard (PCAOB)2008 PCAOB 4010 Raporuna göre denetim çalışmalarısırasında ortaya çıkan sıkıntılarGelir kaydıİlişkili tarafla işlemÖzkaynak işlemleriİşletme Birleşmeleri ve Varlıklarda Değer Düşüklüğüİşletmenin Sürekliliği VarsayımıBorçlar ve Alacaklar (karşılıklar dahil)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 17
  17Türkiye Muhasebe Standartlarıİle İlgili Gelişmeler
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 18
  18UFRS=TFRSYeni Türk Ticaret Kanunu’nun onaylanması ile UluslararasıMuhasebe Standartları (“UMS”) Türkiye’de genel kabul görmüşmuhasebe politikaları olarak kabul edilecektir. Uluslararası FinansalRaporlama Standartları (“UFRS”) dünyanın bir çok ülkesindekullanılmaktadır: Çin, Hong Kong, Rusya, Avrupa Birliği’ne dahilbirçok Avrupa ülkesi, Avustralya ve Güney Afrika.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 19
  19Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK)7 Mart 2002 tarihinde faaliyete geçmiştir.TMSK Karar Organı 9 üyeden oluşur.Maliye BakanlığıSanayi ve Ticaret BakanlığıHazine MüsteşarlığıSermaye Piyasası KuruluBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuYüksek Öğretim KuruluTürkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî MüşavirlerOdaları Birliği (1 YMM ve 1 SMMM)Başkanı: Bülent Üstünel (TÜRMOB)IASB’ye akreditedir
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 20
  20Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK) - devamıKurulun görevleriMuhasebe standartlarının oluşturulmasıGerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun, anlaşılabilir ve tutarlıfinansal bilgi üretilmesini sağlayacak TMS’yi oluşturmak,Standartların güncelliğini sağlamakFinansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin uluslararası alanda da sağlanmasıStandartların oluşturulması sürecinde muhasebe ile ilgili gruplarıngörüşlerinin alınması ve düzenli olarak kamuoyunun bilgilendirilmesiGerektiğinde uygulamaya açıklık kazandırmak üzere muhasebestandartlarının uygulanmasında tereddüt oluşan konularda Yorumlaryayımlamak,Ulusal muhasebe standartlarının benimsenmesine ve uygulanmasınailişkin kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans,sempozyum, kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve gerekirse çeşitliyayınlar hazırlamak ve bastırmak.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 21
  21BDDK, SPK, Yeni TTK ve Basel IIBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve SermayePiyasası Kurulu (SPK) 2007 yılı içerisinde TFRS’leri kabul etmiştir.Her iki otorite de bu dönemler itibariyle muhasebe standardıyayınlamamaya başlamışlardır ve TFRS’ye referansvermektedirler.Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK) getireceği standartlarTürk işletmelerinin UFRS’ye göre düzenlenmiş ve uluslararasıdenetim standartları (UDS) uyarınca denetlenmiş finansaltablolara sahip olmasında temel olacaktır.Yeni TTK da TFRS’ye referans vermektedir.Basel II yürürlüğe girdiğinde UFRS mali tabloların hazırlanmasışirketler için önemli olacaktır.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 22
  22Türkiye Muhasebe Standartları'naGeçişin Getirdikleri
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 23
  23Türkiye Muhasebe Standartları'na GeçişinGetirdikleriDünya ülkeleri ile aynı finansal raporlama standartlarını uygulamak, Türkişletmelerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü arttıracak, içpiyasaya uluslararası nitelik kazandıracaktır.Taslak Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte ticariişletmeler TMS hükümlerince kayıtlarını tutacaklardır.Taslak TTK Madde 88:“…gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit vekonsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsalçerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olanyorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadır.”“Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolaramilletlerarası pazarda geçerlilik kazandırmak amacıyla Uluslararası FinansalRaporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız TürkiyeMuhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.”
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 24
  24Türkiye Muhasebe Standartları'na GeçişinGetirdikleri - devamıTaslak Türk Ticaret Kanunu’na göre; büyük, küçük ve orta ölçekli; halkaaçık olan veya olmayan, hisse senetleri borsada işlem gören ya dagörmeyen özel ve kamu sektörüne dahil tüm anonim şirketler TMShükümlerine tabidir.Tasarı bu konuda büyük ve küçük çaptaki işletmelerin hepsini aynıderecede yük altına sokmamış, TMSK tarafından değişik ölçüttekiişletmeler ve sektörler için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıtarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hallerde özel ve istisnaistandartlar konulabileceğini belirtmiştir. TMSK tarafından hazırlananKOBİ Muhasebe Standartları proje halindedir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 25
  25Türkiye Muhasebe Standartları'na GeçişinGetirdikleri - devamıKüçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin hangileri olduğu taslak TürkTicaret Kanunu ile belirlenmiştir.Buna göre, küçük ölçekli işletmeler, aşağıdaki ölçütlerden ez az ikisiniaşmayan işletmelerdir;Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilanço toplamı altı milyon Türk LirasıHesap döneminin bilanço gününden önceki on iki ay içindeki satışlar toplamı on ikimilyon Türk LirasıYıllık ortalama çalışan sayısı elli kişiAşağıdaki üç ölçütün ikisini aşmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketiolarak kabul edilir;Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilanço toplamı yirmi milyon TürkLirasıHesap döneminin bilanço gününden önceki on iki ay içindeki satışlar tutarı ellimilyon Türk LirasıYıllık ortalama çalışan sayısı iki yüz elli kişiYukarıda belirtilen ölçütlerden en az ikisini aşan sermaye şirketleri isebüyük sermaye şirketi olarak kabul edilir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 26
  26Türkiye Muhasebe Standartları'na GeçişinGetirdikleri - devamıTaslak Türk Ticaret Kanunu’na göre; ticari bilanço Türkiye MuhasebeStandartları’na göre hazırlanır.Vergi matrahı ise Vergi Usul Kanunu (VUK)’ndaki değerleme esaslarıçerçevesinde hesaplanır. Ticari defterler Türkiye MuhasebeStandartları’na göre tutulacak, vergi matrahı ise haricen hesaplanacaktır.(Türkiye Muhasebe Standartları’na göre ticari kara, VUK değerlemeilkelerine göre olumlu ve olumsuz farklar, KKEG ve istisnalar eklenerekVUK’a göre vergi matrahına ulaşılacaktır.)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 27
  27Türkiye Muhasebe Standartları'na GeçişinGetirdikleri - devamıUFRS’ye geçiş hazırlıkları;UFRS hazırlıklarını gereği gibi yerine getirmemek, hazırlıksız geçişyapan şirketlere çok pahalıya mal olabilir.Bazı şirketler projenin gerçek boyutlarını hafife alıyor olabilir. Bununsonucunda, finansal sonuçlarını yeniden sunmaları gerekebilir.Dünyada ve ülkemizdeki finansal piyasaların ne kadar hassas birdengede olduğu düşünüldüğünde, böyle telaşlı bir etkinlik zararlısonuçlar doğurabilir.UFRS’ye geçiş, bir proje yönetimi sorunu veya denetçilerebırakılabilecek bir iş gibi düşünülmemelidir. Standartları en inceayrıntısına kadar bilmek ve UFRS’ye geçişin ileride şirketin raporlamasüreci üzerinde yaratacağı etkileri önceden görebilmek gerekir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 28
  28UFRS/TFRS Dönüşüm Projesinin Kapsamı▪ Üst yönetime işletmenin faaliyetleri vesonuçlarına UFRS’nin etkileri hususunda bilgisağlamak▪ Başlıca kar zarar kalemleri ve özsermaye üzerindekietkilerini sonuçların olası değişkenliğini kapsayacakşekilde tahmin etmek▪ Diğer hissedarlar ve kurumsal yatırımcılara başlıca kar zararkalemleri ve özsermaye üzerindeki etkilerini açıklamak▪ UFRS’ye dönüştürmenin performans ölçümü, bütçeleme,tazminat ve teşvik yönetimi, önemli satın almalarınşekillendirilmesi ve düzeltme süreleri hakkında karar vermegibi diğer iş alanlarında etkilerini işaret etmek vetanımlamak▪ Üst yönetim seviyesindeki desteği bölümyöneticilerinin destek ve işe ortak olmasıylabirlikte güvenli kılmak ve geliştirmek▪ İçvedışdenetçilerlekoordinasyonuyönetmek▪ Yöneticilerin, operasyon müdürlerinin vedönüşümdegörevalanlarınUFRS’yi,UFRS’nin nasıl uygulanması ve performanssonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiğiniveişletmekararlarındakietkisinianladıkl arından emin olmaya yardım etmek▪ Dönüşümü kesin aşamalarla, kilometre taşlarıyla ve tekrar noktalarıylaplanlamak, gerçekçi kaynaklar ile gerçekçi zaman çizelgesine yervermek▪Sistemde ve süreçlerde ihtiyaç duyulan değişikliklerin boyutunuve stratejik değişiklikler için iş planı ve öncelikleri tanımlamak▪Diğer önemli girişimler üzerindeki etkisini ve kesişmesinianlamak▪Konsolidasyon ve raporlama süreçlerini ve bunun desteksistemlerle entegrasyonunu değerlendirmek▪Gerekli bilginin kaydı, işlenmesi ve raporlanmasınısağlamak için kaynak sistemlerde gerekendeğişiklikleri tanımlamak▪Değişiklikleri uygulamak, yerel mevzuat veUFRS altında çift defter tutulması▪UFRS ile mevcut muhasebe politikaları arasındaki farkların analizedilmesi▪Bütün bölümler arasında işletme birleşmeleri, finansal araçlar, kıdemtazminatı, satılan malın maliyeti, sabit kıymet muhasebesi, kur ve vergikonularında önemli farklar ortaya çıkabilir▪Endüstriye has özel farklar oluşabilir▪UFRS muhasebe politikaları çerçevesinde muhasebealternatifleri hususunda temel kararlar almakgerekir▪Muhtelif operasyonlarda tutarlı UFRSpolitikaları adapte etmek gerekebilir.UFRSMuhasebe veRaporlamaBT Sistemve Süreçleriİş veFinansalİnsanve İletişimDönüşüm projesinin kapsamı, muhasebe ve raporlamadan daha geniştir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 29
  29AnalizDerlemeEtkilerinanlaşılmasıve dönüşümünplanlanmasıUFRSfinansaltablolarınınhazırl anması“hızlı- dönüştürme” etrafında:Hızlı Kayıt Çalışmaları...bazen hızlı dönüştürme vesistemsel dönüştürmeninkombinasyonu, iyi bir çözümolabilir.Raporlama dönemiKarşılaştırmalı bilgiedinilmesi1 Ocak 200X+1Dönüştürme tarihiUFRSAçılış bilançosu31Aralık 200X+2Raporlama günüSistemden alınan ilk UFRSfinansal tablolar31Aralık 200X+1İlk UFRSfinansal tablolar(karşılaştırmalı gelirtablosu bilgileri olmadan)Karşılaştırmalı bilgi1 Ocak 200XProje başlangıcıDönüştürme dönemiUFRS/TFRS dönüştürme yaklaşımları (devamı)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 30
  30Yönetim Kurulu Üyelerinin MuhasebeStandartları İle İlgili Yeni Rolü veFinansal Bilgilerin Yönetim Kurulu’naRaporlanması
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 31
  31Yönetim Kurulu Üyelerinin MuhasebeStandartları İle İlgili Yeni RolüSEC ve PCAOBBDDKSPKTTK- Tüm düzenleyiciler, Yönetim Kurulu üyeleri arasındanoluşturulacak Denetim Komitesi’ne mali tablolarıngüvenilir şekilde hazırlanması ve denetlenmesi ile ilgiliayrı ve yeni sorumluluklar getirmiştir.- Denetim Komitesi güvenilir mali tablolarınhazırlanması için gereken iç kontrol sistemininkurulmasında da sorumludur.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 32
  32Yönetim Kurulu Üyelerinin MuhasebeStandartları İle İlgili Yeni RolüTaslak Türk Ticaret Kanunu’na göre Yönetim Kurulu’nundevredilemez yetkileri (Madde 375):Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesiŞirket örgütünün belirlenmesiMuhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüdefinansal planlama için gerekli düzenin kurulmasıMüdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanlarınatanmaları ve görevden alınmalarıYönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, içyönetmeliklere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareketedip etmediklerinin üst gözetimiPay, karar ve genel kurul tutanak defterlerinin tutulması, yıllık faaliyetraporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genelkurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurulkararlarının yürütülmesiBorca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 33
  33Finansal Bilgilerin Yönetim Kurulu’naRaporlanmasıYönetim Kurulu’na sunulan finansal bilgilerin açık birşekilde Yönetim Kurulu’nun ihtiyaçları ile örtüşmesigerekmektedir.Performans odaklı finansal bilgilerin sunulması, YönetimKurullarının etkinliğini ve performansını yükseltir.Finansal bilgi Yönetim Kurulu’nun şirketin mevcutdurumunu anlamasını ve riski yönetmesini destekler.Yönetim Kurulu’nu kilit kararlar alırken destekler.Yönetim Kurulu’nun dış sorumluklarını gözetir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 34
  34Finansal Bilgilerin Yönetim Kurulu’naRaporlanması - devamıYönetim Kurulu’na sunulan finansal bilgilerin kurulungüvenebileceği kalitede olması gerekmektedir.Kaliteli finansal bilgi, bilgi sistemlerinden alınır.Yararlı yönetim bilgisi güncel verilerden alınır.Verilerin tutarlı raporlanması kontrollerin etkinliğinidestekler.Yönetim Kurulu finansal bilgilerin sunumunu yapanyetkiliye güvenir. Bu kişi genelde CFO veya finansdirektörüdür.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 35
  35Finansal Bilgilerin Yönetim Kurulu’naRaporlanması - devamıYönetim Kurulu’na sunulan finansal bilgilerin Kurultarafından iyi anlaşılacak nitelikte olmasıgerekmektedir.Finansal performans, daha geniş operasyonelperformans bağlamında sunulmalıdır.Finansal performans Yönetim Kurulu tarafındanolabildiğince hızlı anlaşılabilecek nitelikte sunulmalıdır.Yönetim Kurulları üzerlerine düşen görevi yapmak içinuygun yetenek ve deneyime sahip kişilerin desteğineihtiyaç duyarlar.Yönetim Kurulları, üst düzey yöneticiler ve finansprofesyonellerince desteklenirler.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi