Tanzimat döneminde ilkler ilk epik tiyatro eseri ve ilk edebi dergi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tanzimat döneminde ilkler ilk epik tiyatro eseri ve ilk edebi dergi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tanzimat döneminde ilkler ilk epik tiyatro eseri ve ilk edebi dergi

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Bu dönemde Türk edebiyatında ve kültüründü birçok ilkler yaşanmıştır.
  1) İlk Gazeteler:
  a) Takvim-i Vekayi (1831 ) :
  ilk resmi Türk ga­zetesi
  b) Ceride-i Havadis (1840 ): ilk yarı resmi ga­zete.
  c) Tercüman-ı Ahval ( 1860 ) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan
  ilk Türk gazetesi
  d) Tasvir- i Efkar (1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir.
  e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra’da çıkarmıştır.Muhbir ( 1866 ), Basiret ( 1869 ), İbret (1871), Devir( 1872 )
  Tanzimat dönemindeki gazetelerdir.
  2.
  İlk Çeviri Roman: 1859da “Telemak” adlı e-seri, Yusuf Kâmil Paşa, Fenelon’dan çevirmiştir.
  3.
  Edebiyatımızda ilk roman : Şemsettin Sami tarafından 1872′de yayımlanan “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat,
  İlk edebi roman : Namık Kemal tarafından 1876′da yazılan “İntibah“.
  5.
  İlk realist romanlar: Samipaşazade Sezai tarafından 1889′da yazılan “Sergüzeşt.
  İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından 1896′da yazılan “Araba Sevdası“.
  6.
  İlk köy romanı: Nabizade Nazım‘ın 1890′da yazdığı “Karabibik
  7.
  İlk yerli tiyatro eseri .’Şinasi‘nin 1860′ta yazdığı “Şair Evlenmesi
  8.
  İlk öyküler (Hikayeler): a) Ahmet Mithat Efendi‘nin 1870 -1895 arasında yazdığı “Letâif-i Rivayet.”
  b) Samipaşazade Sezai’nin 1892′de yazdığı “Küçük Şeyler”
  9.
  Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Ke­mal’in, I.Meşrutiyet öncesi sahnelediği Vatan Yahut Silistre“.
  b.
  İlk Eleştiri Yazısı: Namık Kemal’in 1866′da yazdığı “Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazatı Şamil’dir.”adlı yazı
  11.
  İlk eleştiri eseri: Namık Kemal’in 1855′te yazdığı “Tahrib-i Harabat”
  12.
  İlk Mizah dergisi: Teodor Kasap tarafın­dan 1869′da çıkarılan “Diyojen”
  13.
  İlk dergi: Münif Paşa tarafından 1861′de çı­karılan “Mecmua-ı Fünun”
  14.
  İlk şiir çevirileri:Şinasi tarafından 1859′da Racine ve Lamartine’den çevirilmiştir.
  15.
  İlk makale: 1860′ta Şinasi tarafından “Mukaddime” adıyla, Tercüman-ı Ahval’de yazılmış­tır.
  16.
  İlk noktalama işaretleri: Şinasi tarafından 1859′da kullanıldı.
  17.
  İlk antoloji: Ziya Paşanın 1874′te hazırla­dığı “Harabat” adlı bu eserde Divan şairlerinin şiirleri yer almıştırr almıştır.
  18.
  İlk günlük: Direktör Ali Bey’in 1871′de yaz­dığı “Seyahat Jurnali”.
  19. İlk köy şiiri: Muallim Naci‘nin ”Köylü Kızların Şarkısı”
  ÖNEMLİ NOT:
  Bu dönemde yazılan romanların; Batılı, gerçek anlamıyla roman oldukları bile tartışmalıdır. Bunlara “roman denemesi” demek daha uygun olacaktır. Romantizm, realizm ya da naturalizm akımlarının izleri de “etkilenme” düzeyindedir. Söz­gelimi “realizmin Tanzimattaki temsilcisi” gibi ifade­ler öncelikle Batıdaki bu romanlara ve yazarlarına haksızlık olacaktır. Sonraki yüzyılda dünya ölçü­sünde romancılar yetiştiren Türk edebiyatının, Batılı anlamdaki ilk romancısı Servet-i Fünun döneminde ürünler vermeye başlayan Halit Ziya Uşakligil‘dir


  ALINTI 3. 3
  Ziyaretçi
  TANZİMAT DÖNEMİ TİYATROSUNUN ÖZELLİKLERİ

  — Tanzimat'a kadar geleneksel halk tiyatrosu (karagöz, meddah ve ortaoyunu) dışında ürün verilmemiştir.

  — Batılı anlamda tiyatronun gelişimi Tanzimat'la başlar. Şinasi'nin 1859'da yazdığı Şair Evlenmesi Batılı tiyatronun ilk örneğini oluşturur.

  — Tanzimat tiyarosunda çoğunlukla aile, gelenek, görenek, vatan sevgisi konulan işlenir.

  — Tanzimat tiyatro yazarları halkı eğitme amacı gütmüşlerdir.
  — Bütün Tanzimat yazarları, tiyatronun eğlence aracı olduğu kadar, eğitim aracı olduğunda da birleşmişlerdir.

  — Komedilerde klasisizmin, dramlarda ise romantizmin etkileri görülür.

  _Tiyatro, doğrudan halka seslenen ve konuşmaya dayanan bir tür olduğu için yapıtlar genellikle konuşma diliyle yazılmıştır. Tiyatroda dil, diğer türlere oranla daha sade ve konuşma diline yakındır.

  — Tanzimat Edebiyatı'nda tiyatro eserleri oynanmaktan çok okunmak için yazılmıştır.

  — Tanzimat Edebiyatı'nda şiirden sonra tiyatro önemli bir yere sahiptir.+ Yorum Gönder
ilk edebi dergi,  ilk epik tiyatro,  ilk epik tiyatro eseri,  ilk epik tiyatro eserimiz,  ilk edebi dergimiz
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi