Drama nedir ve dramanın tarihçesi hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Drama nedir ve dramanın tarihçesi hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Drama nedir ve dramanın tarihçesi hakkında bilgi

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Drama Nedir, Dramanın Tanımı

  DRAMANIN TANIMI

  Dilimizde drama sözcüğü birkaç tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Bazen dram, bazen dram sanatı, bazen dramatik, bazen dramatizasyonla birlikte anıldığı için bu terimlerle birlikte açıklanması gerekmektedir. Drama, sözcük olarak yunanca ’dran’ dan türetilmiştir. Eski Yunancada bir şey yapmak ve oynamakla birlikte kullanılmıştır. Daha sonra tiyatro öğelerinin gelişmesiyle birlikte, birilerine bir şeyler anlatan, oyuna dönüşmüştür. Bu haliyle yapma ve oynama edimi, sanatsal bir ürün olarak değerlendirilip, insanla ilgili olan duygu, düşünce, davranışları sanatsal bir düzenlemeyle insana sunan sanat eseri olarak değerlendirilmiştir.
  Fransızca’daki “drame” sözcüğünden Türkçeye geçen dram ise, “acıklı oyun” anlamında kullanılarak günümüze gelmiştir. Ancak sadece acıklı olanda değil, insanın girdiği her tür ilişkide ve eylemde dramatik bir öğe vardır ve drama hayatın içinde zaten sürekli vardır. Konuşma dilinde coşku verici ve şaşırtıcı olay karşısında “çok dramatik” tanımlaması da drama kelimesinin, insan(lar)ın başka bir insan(lar)la geliştirdiği her tür ilişkide kullanıldığını göstermektedir. Drama, bazen sanatsal bir formda kullanılmakta, bazen de basit anlatımlar için araç olarak kullanılmakta, bir konuyu yaparak anlatma söz konusu olduğunda da dramatizasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Günümüzde drama, ağırlıklı olarak eğitim literatüründe yerini almış ve eğitimciler tarafından “yaparak - yaşayarak öğrenme” tanımlamasıyla birlikte anılmaya başlanmıştır. Eğitim ortamında yapılan canlandırma, olayın tam olarak yaşanmasından çok, “mış gibi yapmak” – “mış gibi yaşamak”tır. Dolayısıyla “yaparmış gibi – yaşarmış gibi öğrenme” gerçekleşmekte, kişi belki de hayatı boyunca karşılaşmayacağı olayları canlandırarak, o konuda bilgi ve birikim sahibi olmakta, karşılaşsa da kendi canlandırdığı veya başkasının canlandırmasında izlediklerinden elde ettiği tecrübelerle, daha bilgili olarak karşılaştığı olayı değerlendirmektedir. İnsanın drama yoluyla elde ettiği yaşantılar, “yaşar-mış gibi” yaptığı için tüm duyu organları tarafından algılanmakta ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşmektedir.
  Yapılan pek çok tanım olmasına karşın, çoğunlukla kullanılan tanımlamasında, drama; “... doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır. (İnci San).  Drama Tarihi, Dramanın Tarihi Gelişimi

  DRAMA TARİHİ
  Bir öğretim aracı olarak drama her dönemde kullanılmasına rağmen, Eğitim alanında dramanın kullanımı ile ilgili olarak 1900’lü yılların başından itibaren bir takım bulgular ön plana çıkmaktadır. San’ın (1990) saptamalarına göre; 1911’lerde ilk drama dersleri ile ilgili olarak Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçer, 1914 yılında Holmes adlı müfettiş dramanın okul yaşamının bir parçası olduğunu belirtmiştir. 1954’lerde Slade, 1967’lerde Brian Way’in isimleri geçmektedir. 1970’lerde Dorothy Heathcote 1960’lardan beri üzerinde çalıştığı dramayı yeniden tanımlamış ve ivme kazandırmıştır.
  Bu tarihlerde birçok ülkedeki eğitimde yaratıcı drama uygulamaları yanı sıra Türkiye’de de eğitim sistemi içersinde bazı kullanım bulgularına rastlanmaktadır. 1945’de Emin Özdemir ve 1950’de Selahattin Çoruh’un yazdıkları drama ile ilgili kitapların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1943, 1951, 1966 ve 1968 müfredat programlarında öğretim yöntemi olarak dramadan kısmen söz edilmektedir.
  Günümüze yaklaştığımızda 1985 yılından itibaren belirli bir ivme ile yükselen drama, eğitim alanında kendinden sıkça söz ettirir duruma gelmiş, Prof. Dr. İnci San’ın çabaları sonucunda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün açtığı tezli ve tezsiz lisans üstü programlarıyla büyük bir gelişme göstermiş, Milli Eğitim Bakanlığı programlarında seçmeli ders olarak ve öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri’nin okul öncesi, ilköğretim ve yabancı dil bölümlerinde de drama zorunlu ders olarak yerini almıştır.
 3. 3
  canancımcım
  Yeni Üye
  Her Iki Paylasımınızda Inci San' A Mı Ait?? 4. 4
  Ziyaretçi
  çok güzel teşekkürler

 5. 5
  Ziyaretçi
  Teşekkürler ama biraz uzun.

 6. 6
  Ziyaretçi
  Çok teşekkürler yarın drama dan bir artı alacam

+ Yorum Gönder
dramanın tarihçesi,  drama tarihçesi ,  dramanin tarihçesi,  drama hakkında bilgi,  drama nedir tarihçesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi