1dünya savaşından tbmme'ye kadar olan şeyleri kronolojik sıralayabilirmisiniz?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 1dünya savaşından tbmme'ye kadar olan şeyleri kronolojik sıralayabilirmisiniz? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  1dünya savaşından tbmme'ye kadar olan şeyleri kronolojik sıralayabilirmisiniz?
  Soru: 1.dünya savaşından tbmmeye kadar olan şeyleri kronolojik bi sırayla yapabilirmisiniz gerçekten çok yardımcı olcak ? 2. 2
  desert.rose
  Usta Üye

  Cevap: İnkilap tarihi kronolojik sıralaması

  1839
  3 Kasım Tanzimat Fermanı

  1853
  Osmanlı-Rus savaşı

  1854
  İngiltere ve Fransa savaşa katılıyor (Kırım Savaşı) Osmanlı Devletinin dış borçlanması

  1856
  Islahat Fermanı. Paris Barış Konferansı

  1865
  Genç Osmanlılar Cemiyetinin Kuruluşu

  1876
  23 Aralık Birinci Meşrutiyet (Kanun-u Esasinin İlanı)

  1877
  Ayestefanos antlaşması. İngiltere’nin Kıbrıs’ı alması. Berlin Kongresi. Ermeni konusunun büyük devletler tarafından ele alınması

  1881
  Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Devletinin mali iflası ve Duyun-u umumiye

  1882
  İngiltere’nin Mısır’ı işgali. Üçlü ittifakın kuruluşu.

  1883
  Von der Goltz başkanlığında Alman askeri heyetinin İstanbul’a gelişi.

  1885
  Doğu Rumeli olayları ve Makedonya Komitesi.

  1888
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesi.

  1889
  21 Mayıs İttihat ve Terakki’nin kuruluşu

  1892
  Eskişehir-Konya demiryolu projesi üzerinde Alman-İngiliz rekabeti

  1894
  Ermeni ayaklanmalarının başlaması (Sasun isyanı). Fransız-Rus anlaşması

  1895
  Ermeni olayları ve Girit sorunu

  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası baskını. Girit’te ayaklanma

  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Türk- Yunan Savaşı ve İstanbul Antlaşması.

  1899
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesi.

  1900
  Hicaz demiryolu inşası.

  1901
  Büyük devletlerin Makedonya olaylarına karışması.

  1904
  Fransız-İngiliz Anlaşması.

  1906
  İttihat ve Terakki’nin Selânik’te faaliyete başlaması.

  1907
  İngiliz-Rus anlaşması.

  1908
  23 Temmuz İkinci Meşrutiyet.
  17 Aralık Meclis-i Mebusan’ın toplanması.

  1909
  13 Nisan (31 Mart) ayaklanması.
  23-24 Nisan Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişi.
  27 Nisan II.Abdülhamid’in tahttan indirilişi ve V. Mehmet Reşat’ın tahta çıkışı.

  1911
  1 Ekim İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Türk-İtalyan savaşı. M. Kemal Trablus’ta ve Binbaşı oluyor.

  1912
  18 Ekim Balkan savaşı.

  1913
  10 Mayıs Londra Antlaşması ile Balkan Savaşının sonu.
  3 Haziran İkinci Balkan Savaşı
  29 Eylül İstanbul Anlaşması, Edirne Türklerde kalıyor.
  Ekim M. Kemal Sofya Ateşemiliteri.

  1914
  1 Ağustos Birinci Dünya Savaşı.
  2 Ağustos Türk-Alman ittifakı.
  10 Ağustos İki Alman gemisinin Çanakkale’ye sığınması (Yavuz ve Midilli).
  29 Ekim Türk Donanmasının Ruslara taarruzu.
  1 Kasım Türkiye’nin savaşa girişi.
  7 Aralık Türk Ordusunun Kut’ül Amara’da İngilizleri kuşatması.
  27 Aralık Sarıkamış Taarruzu.

  1915
  20 Ocak M. Kemal 19. Tümen Komutanı.
  2-3 Şubat Süveyş Kanalı Harekatı.
  4 Mart İngiltere ve Fransa Boğazları Rusya’ya bırakı-yor.
  18 Mart Çanakkale Türk zaferi.
  25 Nisan İngiliz-Fransız Kuvvetlerinin Çanakkale’ye çıkartma harekatı ve kara savaşlarının başlaması.
  20 Mayıs İtalya’nın savaşa girmesi.
  27 Mayıs Ermeni Tehciri için kanun.
  20 Ağustos Conkbayırı Taarruzu.
  12 Ekim Bulgaristan’ın savaşı girmesi.
  10 Aralık Mustafa Kemal’in Çanakkale’den ayrılışı.

  1916
  3 Ocak Sykes-Picot anlaşması.
  9 Ocak Müttefiklerin Çanakkale’yi terk edişi.
  19 Mart M. Kemal Tuğgeneral (Mirliva) oluyor.
  26 Nisan Sykes-Picot anlaşması Rusya’ya bildiriyor ve Boğazlar ile Doğu Anadolu Rusya’ya bırakılıyor.
  27 Haziran Arap-İngiliz anlaşmaları sonunda Şerif Hüseyin Arap ayaklanmasını başlatıyor.
  17 Ağustos Romanya İtilaf devletleri yanında savaşa katılıyor.

  1917
  12-16 Mart Rusya’da ihtilal ve çarın istifası.
  2 Nisan A.B.D. savaş ilan ediliyor.
  19-21 Nisan St. Jena de Maurienne antlaşması Antalya-İzmir arası İtalya’ya bırakılıyor.
  26 Nisan Yunanistan savaşa katılıyor.
  7 Kasım Bolşevikler Rusya’da iktidarı ele geçiriyorlar. (Ekim İhtilali).

  1918
  8 Ocak Başkan Wilson’un 14 ilkesi ilan ediliyor.
  2 Şubat A.B.D. Birinci Dünya Savaşına fiilen giriyor.
  3 Mart Osmanlı İmparatorluğu v müttefiklerinin Rusya ile Brestlitovks Antlaşması
  29 Eylül Almanya savaşa devam edemiyor. Bulgaristan itilaf devletleri ile antlaşma imzalıyor.
  14 Ekim Talat Paşa kabinesi yerine Ahmet İzzet Paşa Kabinesi kuruluyor.
  30 Ekim Mondros Mütarekesi.
  3 Kasım İngilizler Musulu işgal ediyor.
  13 Kasım İtilaf donanması İstanbul’da. Mustafa Kemal İstanbulda.
  29 Kasım Milli Kongre Cemiyetinin kurulması.
  2 Aralık İzmir’de Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetinin kurulması.
  Trakya Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyetinin kuruluşu.

  1919
  Ocak Antep, Maraş, Urfa, Adana’yı İngilizler işgal ediyor.
  18 Ocak Paris Barış Konferası toplanıyor.
  21 Ocak Adana cephesi kuruluyor.
  3 Mart Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Erzurum şubesinin kuruluşu.
  29 Nisan İtalyanlar Antalya’yı işgal ediyorlar. M. Kemal 9. Ordu Müfettişi atanıyor.
  4-11 Mayıs İtalyanlar Kuşadası, Marmaris, Bodrum yörelerini işgal ediyorlar.
  15 Mayıs Yunan ordusu İtilaf donanmaları koruyuculuğunda İzmir’i işgal ediyor. İlk kurşun.
  16 Mayıs M. Kemal İstanbul’dan Samsun’a hareket ediyor.
  19 Mayıs M. Kemal Paşa Samsun’da.
  28 Mayıs Ayvalıkta Yunan çıkartma hareketine silahlı direniş.
  22 Haziran Amasya genelgesi.
  28 Haziran Balıkesir Kongresi.
  3 Temmuz M. Kemal Erzurum’da.
  8-9 Temmuz M. Kemal askerlikten istifa ediyor.
  23 Temmuz-7 Ağustos Erzurum Kongresi.
  16 Ağustos Alaşehir Kongresi.
  4-12 Eylül Sivas Kongresi.
  7 Eylül Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin kuruluşu.
  9 Eylül Ali Fuat Paşa Umum Kuva-yı Milliye komutanı.
  12 Eylül Anadolu ile İstanbul arasında, M. Kemal’in emri haberleşmenin kesilmesi.
  22 Eylül Anzavur’un Balıkesir yöresi ayaklanması.
  2 Ekim Damat Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Kabinesinin Kurulması.
  13 Ekim Amiral Bristol’un raporu yayınlanıyor.
  22 Ekim Amasya mülakatı.
  29 Ekim Fransızlar Anteb’i işgal ediyor.
  1 Kasım İngilizler Maraş’ı Fransızlara devrediyor.
  16 Kasım Sivas’ta komutanlar toplantısı.
  27 Aralık M. Kemal Paşa Ankara’da.
  29 Aralık Maraş’ta Fransızlara karşı milli direniş.

  1920
  12 Ocak Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması.
  17 Ocak Urfa’da milli direniş başlıyor.
  28 Ocak Mebuslar Meclisi Misak-ı Milliyi kabul ediyor.
  11 Şubat Fransızlar Maraş’tan çekiliyor.
  16 Şubat Anzavur yeniden ayaklanıyor.
  3 Mart Ali Rıza Paşa Kabinesi çekiliyor. Salih Paşa Kabinesi kuruluyor.
  16 Mart İngilizler İstanbul’u işgal ediyor.
  19 Mart M. Kemal Paşa Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplamak için bir çağrıda bulunuyor.
  1 Nisan Antep’te bulunan Fransız kuvvetleri Türkler tarafından kuşatılıyor.
  2 Nisan Salih Paşa Kabinesi istifa ediyor.
  5 Nisan Damat Ferit Paşa Kabinesi.
  10 Nisan Fransızlar Urfa’yı boşaltıyor.
  11 Nisan Kuvay-ı Milliye aleyhine İstanbul Fetvası. Mebuslar Meclisi Padişah tarafından dağıtılıyor.
  13 Nisan Bolu ve Düzce ayaklanmaları.
  18 Nisan Kuvay-ı İnzibatiye kuruluyor.
  19 Nisan Beypazarı ayaklanması.
  23 Nisan Büyük Millet Meclisi Ankara’da kuruluyor.
  24 Nisan M. Kemal Meclis Başkanı.
  29 Nisan Hiyanet-i Vataniye Kanunu.
  30 Nisan B.M.M.nin kuruluşu bütün dünyaya ilan ediliyor.
  3 Mayıs Bakanlar kurulu kuruluyor.
  5 Mayıs Anadolu’nun karşı Fetvası.
  8 Mayıs Pozantı’daki Fransız kuvvetlerini Kuvayı Milliye kuşatıyor.
  11 Mayıs İstanbul Harp Divanı M. Kemal’i gıyaben idama mahkum ediyor.
  14 Mayıs Yenihan ayaklanması.
  24 Mayıs Padişah M. Kemal hakkındaki idam kararını onaylıyor.
  28 Mayıs Pozantı’daki Fransız birlikleri teslim alınıyor.
  30 Mayıs Türk-Fransız ateşkesi.
  1 Haziran Amerikan Kongresi Ermeni mandasını reddediyor.
  9 Haziran Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı seferberlik.
  14 Haziran Yozgat ayaklanması.
  22 Haziran Balıkesir’in Yunan ordusu tarafından işgali.
  2 Temmuz Bandırma, Kirmasti ve Gönen’in Yunan ordusu tarafından işgali.
  8 Temmuz Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali.
  9 Temmuz İngilizler Batum’u boşaltıyor.
  18 Temmuz B.M.M. Misak-ı Milliye yemin ediyor.
  21 Temmuz Yunan ordusu Tekirdağ’ı işgal ediyor.
  25 Temmuz Yunan ordusu Edirne’yi işgal diyor.
  10 Ağustos Sevr imzalanıyor.
  11 Eylül B.M.M. Firariler Hakkında Kanun ve İstiklal Mahkemeleri kuruyor.
  30 Eylül Ermenistan’a karşı Türk ordusunun harekatı.
  3 Ekim Konya ayaklanması.
  29 Ekim Damat Ferit Paşa Kabinesi yerine Tevfik Paşa Kabinesi Kuruluyor.
  30 Ekim Türk ordusu Kars’ı kurtarıyor.
  3 Aralık Gümrü anlaşması.

  1921
  5 Ocak Çerkes Ethem Yunanlılara sığınıyor.
  9-10 Ocak Birinci İnönü Zaferi.
  20 Ocak Teşkilat-ı Esasiye kanunu.
  9 Şubat Antep Fransızlara teslim oluyor.
  21 Şubat Londra Konferansı toplanıyor.
  12 Mart İstiklal Marşının Meclisteki kabulü.
  16 Mart Moskova Antlaşması.
  30 Mart-1 Nisan İkinci İnönü Zaferi.
  23 Nisan Milli Bayram.
  10 Mayıs Müdafaa-ı Hukuk Grubunun kurulması.
  10 Temmuz Yunan ordusunun ileri Harekatı.
  13 Temmuz Afyon Karahisar’ın Yunan ordusunca işgali.
  17 Temmuz Kütahya’nın işgali.
  30 Temmuz İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruluyor.
  5 Ağustos Mustafa Kemal Başkomutan.
  7-8 Ağustos Tekalif-i Milliye Emirleri.
  23 Ağustos-13 Eylül Sakarya meydan savaşı.
  13 Ekim Kars Anlaşması.
  20 Ekim Ankara Antlaşması.

  1922
  22 Mart İtilaf Devletlerinin ateşkes önerisi.
  26 Mart İtilaf devletlerinin barış önerisi.
  26 Ağustos Büyük Taarruz.
  30 Ağustos Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi.
  2 Eylül Yunan Başkomutanının esir oluşu.
  9 Eylül Türk ordusunun İzmir’i kurtarışı.
  3 Ekim Mudanya Konferansı başlıyor.
  11 Ekim Mudanya Mütarekesi.
  20 Ekim Türk Jandarması İstanbul’da.
  25 Kasım Edirne’de ulusal yönetim kuruluyor.

  1923
  4 Şubat Lozan Konferansı açılıyor.
  17 Şubat İzmir İktisat Kongresi toplanıyor.
  1 Nisan B.M.M. yeni seçimler için karar veriyor.
  15 Nisan T.B.M.M. dağılıyor.
  9 Ağustos Halk Partisinin kurulması.
  11 Ağustos T.B.M.M.nin açılması.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi