Türkiye Tanıtımı Hakkında Yazı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye Tanıtımı Hakkında Yazı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: Fransız eğitim sisteminde zorunlu eğitim 6-16 yaşlarını kapsamaktadır.
  Okul öncesi eğitim üç yıla ayrılmıştır. Üç yıllık bu eğitim dönemi aynı zamanda İlk Öğrenimler Devresi (Cycle des Apprentissages Premiers) olarak adlandırılmaktadır.
  Okul Öncesi Eğitim basamakları:
  Yıl Küçük Bölüm
  Yıl Orta Bölüm
  Yıl Büyük Bölüm
  Okul öncesi eğitimin birinci yılında öğrenciler yarım gün eğitime katılabilmekte, ikinci ve ücüncü yılda ise eğitim tam gün yapılmaktadır.
  Fransız eğitim sisteminde ilköğretim ilkokul olarak planlanmıştır. İlkokul Temel Öğrenimler Devresi (Cycle des Apprentissages Fondamentaux) ve Yoğunlaşma Devresi (Cycle des Approfondissements) olarak iki devreye arılmıştır. İlkokulda eğitim tam gün yapılmaktadır. İlkokul Eğitim Basamakları:
  Temel Öğrenimler Devresi
  1. Sınıf (CP)
  2. Sınıf (CE1)
  Yoğunlaşma Devresi
  3. Sınıf (CE2)
  4. Sınıf (CM1)
  5. Sınıf (CM2)
  İlkokulun bitiminde öğrenci herhangi bir diploma almadan Ortaokula yönlendirilir. Ortaöğretim iki kademeye ayrılmıştır. 1. Kademe 4 yılllık ortaokul eğitimini,2. Kademe ise 3 yıllık lise eğitimini ifade etmektedir. Her kademe kendi içinde öğrenim devrelerine ayrılmıştır.
  Birinci Kademe ( Ortaokul ) - Fransız Milli Eğitim Sisteminde tek tip ortaokul bulunmaktadır. Dört yıl süren ortaokul eğitimi üç devreye ayrılmıştır.
  Gözlem ve Uyum Devresi Ortaokul 1. Sınıf (6 éme)
  Yoğunlaşma Devresi Ortaokul 2. Sınıf (5 éme)
  Ortaokul 3. Sınıf (4 éme)
  Yönlendirme Devresi Ortaokul 4. Sınıf (3 éme)
  Ortaokulun bitiminde öğrenci Ortaokul diplomasını (Brevet de Collège) alarak yönlendirildiği alanda üst öğrenimine devam eder.
  Ortaokulun bitiminde yönlendirilen alanlar:
  Genel ve Teknoloji Liseleri Genel Bakalorya
  Teknolojik Bakalorya
  Meslek Liseleri Mesleki Bakalorya
  Çıraklık Eğitim Merkezleri
  Ortaokulun ikinci sınıfının bitiminde öğrenci Meslek Lisesine, Çıraklık Eğitimine Hazırlık Sınıfına, Mesleki Sınıflara yönlendirilebilir.
  İkinci Kademe ( Lise) - Lise öğrenimi üç yıl sürmektedir. Bu eğitim kademesi iki devreye ayrılmıştır.
  Belirleme Devresi Lise 1. Sınıf (seconde)
  Bitirme Devresi Lise 2. Sınıf (prémiére)
  Lise 3. Sınıf (terminale)
  Lise öğrenimi bitiminde ancak Genel, Teknolojik ve Mesleki Bakalorya sınavını geçmiş öğrenciler yüksek öğrenime devam edebilmektedir.

  ORTAÖGRETIM SONUNDA ÖGRENCILERIN DIPLOMA VE BRÖVELERİ
  Genel bakalorya: Genel lise eğitimini bitiren öğrencilerin aldığı lise diplomasıdır. Öğrenciye yüksek-öğrenime devam hakkı verir.
  Teknolojik bakalorya: Teknolojik lise eğitimini bitiren öğrencilerin aldığı lise diplomasıdır. Öğrenciye yüksek-öğrenime devam hakkı verir. Genellikle bu alanda öğrenim görmüş öğrenciler teknik alanlarda yükseköğrenim yaparlar.
  Teknisyenlik brövesi: Ortaokul sonrasında üç yıllık mesleki eğitim bitiminde alınan brövedir. Öğrencinin iş yaşamına atılmasına olanak verir.
  Mesleki eğitim brövesi: Ortaokul sonrasında iki yıllık mesleki eğitim bitiminde alınan brövedir. Öğrencinin iş yaşamına atılmasına olanak verir. Eğitimi sırasında öğrenci teknolojik bölüme yönlenerek Teknolojik Bakalorya, mesleki bölüme yönelerek Mesleki Bakalorya alma hakkına sahiptir. Her iki durumda da öğrencinin iki yıl daha öğrenim görmesi gerekir.
  Mesleki bakalorya: Mesleki Eğitim Brövesi eğitimi son sınıfından veya 3 yıllık çıraklık eğitimi son sınıfından gelen öğrencilerin iki yıl eğitim görmek sureti ile edindikleri Bakaloryadır. Bu bakalorya hem yükseköğretime devam etme hem de mesleki yaşama atılma hakkı verir. Fransa'da 2003-2006 yılları arasında yükseköğretimde Lisans-Mastır-Doktora reformu yapılması planlanmış ve üniversitelerin bu süreç içinde Avrupa Yükseköğretim Alanınına dahil olarak yeni yapılanmayı kademeli olarak hayata geçirmeleri öngörülmüştür. Halen 10 Bölge Millî Eğitim Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan üniversitelerde bu reform başlamıştır. Ulusal diplomalar (Teknoloji Diplomaları, Ön Lisans Diplomaları vb.) hâlen verilmektedir.
  Lisans-Mastır-Doktora reformu çerçevesinde Lisans eğitimi 23 Nisan 2002 tarihli Bakanlık Kararnamesiyle düzenlenmiştir. Buna göre; lisans eğitimi 6 yarı yıllık süreyi kapsamaktadır. Toplam eğitim süresince öğrencinin lisans diploması alabilmesi için 180 krediyi başarıyla almış olması gerekir. Ara düzeydeki eğitim (Ön lisans) için iki yıllık süre içinde alınması gereken kredi toplamı 120'dir. Her yarıyılda öğrencinin alacağı kredi miktarı 30 olarak belirlenmiştir. Öğrencinin asıl kayıt olduğu üniversitenin dışında kendi ülkesi dışındaki herhangi bir Avrupa üniversitesinden aldığı ECTS normlarına uygun kredisi tamamıyla değerlendirmeye alınır. Lisans eğitimine kayıt olabilmek için, Bakalorya diploması, Üniversite Giriş Diploması, Bakaloryaya denk veya bakaloryadan muaf olduğunu belirten fransız veya yabancı diploma sahibi olmak gerekir. Mastır eğitimi lisans eğitimi üzerine 120 Avrupa Kredisinin alınmasıyla edinilen bir diplomaya götürür. Her yarı yılda 30 kredinin alınmasının öngörüldüğü bu eğitim iki yıla yayılmış; Mastır 1 yıl ve Mastır 2 yıl olarak adlandırılmıştır. Fransız eğitim sisteminde Araştırma Mastırı ve Mesleki Mastır olarak iki tür mastır imkanı bulunmaktadır. Doktora eğitimi için Araştırma Mastırı sahibi olmak gerekir. Araştırma Mastır Diploması veya Derinleşmesine Eğitim Diploması (DEA) bulunan öğrencilerin müracaat edebilecekleri doktora programları üç yıllık bir süreyi kapsar. Üç yıllık bu eğitim süresi içinde öğrencinin 150 ila 250 krediyi başarıyla almış olması gerekmektedir. Doktora diploması mezunlarına akademik kariyer olanağı sağlar.
  Yüksek Lisans yapan öğrencilerin devam edebildikleri bu alan, öğrencinin seçtiği alanda ihtisas sahibi olmasını sağlar. Eğitim süresi genelde bir yıldır. Bu alanı bitiren öğrenci iş yaşamına atılır, bu diploma doktora eğitimine olanak vermez. Teknik alanda eğitim veren okullara, bakalorya sahibi öğrenciler müracaat edebilirler. İki yıllık eğitimin sonunda alınan diploma, öğrenciye iş yaşamına atılma olanağı verdiği gibi, lisans eğitimine devam etme olanağı da verir. Meslek lisesi mezunlarının doğrudan, çıraklık eğitimi mezunlarının belli bir süre mesleki deneyimden sonra müracaat edebildikleri bu okulların eğitim süresi iki yıldır. Mezunlarına Yüksek Teknisyen diploması vererek iş yaşamına hazırlar. Fransa'da mühendislik, yönetim bilimleri eğitimi veren bazı yükseköğretim kurumları "Büyük Okullar" diye tanımlanmaktadır. Bu okullar öğrencileri seçme sınavına tabi tutarak alırlar. Bu okullara hazırlık derslerinin yapıldığı bu sınıflara bakalorya diploması olan öğrenciler müracaat ederler. Bu okullarda öğrenim süresi iki yıldır.
  Fransız yüksek öğretim sisteminin en prestijli okullarıdır. Bu okullar sınav ve kendi belirledikleri diğer kriterlere göre (öğrencinin önceki eğitiminin incelenmesi veya gelecek eğitimi ile ilgili tasarladıklarının incelenmesi vb.) öğrenci alırlar. Genelde bu okulların eğitim süreleri hazırlık sınıfları ile beraber toplam 5 yıldır. Mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedir. Ayrıca, Fransa'da eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi Bakanlık tarafından üçer yıllık süreler için hazırlanır. Eğitim eylül ayında başlar haziran ayında sona erer. Üçer aylık dönemlere ayrılmıştır, öğrenci üç aylık dönemin sonunda karne alır. Yedi haftalık eğitimden sonra iki haftalık tatil planlanmıştır. Tatiller açısından Fransa üç eğitim bölgesine ayrılır. Toussaint ve Noel gibi dini nitelikli tatillerin dışındaki tatiller Bölge Millî Eğitim Müdürlüklerine göre değişmektedir.
  Fransız eğitim sisteminde din dersleri verilmemektedir. Ancak, çocukların din eğitimi alabilmeleri için çarşamba günleri ilkokullarda tam gün, ortaokul ve liselerde yarım gün tatil edilmiştir. İstekli aileler çocuklarını mahallelerindeki kiliselere götürerek din eğitimi almalarını sağlarlar. Bunun dışında çarşamba günleri çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler düzenlenmektedir. 2002 yılından itibaren yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Yeni yürürlüğe giren progamda 2005 yılı ile birlikte ana sınıfının son yılından itibaren yabancı dil dersleri zorunlu hale getirilmiştir. Halen uygulanmakta olan geçiş programları, yürürlüğe girecek kesin programlar ve sınıf düzeyleri yıllar itibarı ile aşağıda verilmiştir. Fransa'da eyalet sistemi olmadığı için eğitim uygulamlarında bölgelere göre farklılık yoktur.
  TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİMİ
  Fransa'da verilmekte olan Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Fransız Millî Eğitim Bakanlığı'nın 22.09.1978 tarih ve 323 sayılı, 22.07.1983 tarih ve 663 sayılı, 22.03.1985 tarihli Yasal Genelgelere dayanmaktadır. Bu derslerin pratikteki uygulamaları Fransız okullarında veya bunun mümkün olmadığı yerlerde derneklerde yapılmaktadır. Okullarda düzenlenen dersler okul saatleri içinde (intégré) ve okul saatleri dışında (différé) 16.30-18.00 saatleri arasında veya Çarşamba (Fransa'da tatil) günleri haftada en fazla üç saat yapılmaktadır.
  Genelde, derneklerde ve okul saatleri dışında yapılan derslerde değişik sınıflardan öğrenciler alındığı için birleştirilmiş sınıf uygulamaları yapılmaktadır. Sınıf ortalamaları 12-15 arasıdır. Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 23.10.2000 tarih ve 388 sayılı müfredat programı uygulanmaktadır. Bunun dışında, dersin yapıldığı okulun materyalleri de kullanılabilmektedir.
  Bölgelere göre Bakanlığımızca gönderilen öğretmenler
  (2004-2005)
  T.C. Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görev bölgesi
  66
  T.C. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görev bölgesi
  50
  T.C. Lyon Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği görev bölgesi
  65
  Mahallen görevlendirilen öğretmen
  -
  TOPLAM
  181


  Birinci yada ikinci yabancı dil olarak Türkçe (Langues Vivantes): Yasal olarak ortaokul 3. sınıf ile lise 1. ve 3. sınıflarda Türkçe, yabancı seçmeli ders olarak öğrencilere sunulmaktadır. Ancak, Fransız Milliî Eğitim Bakanlığının öğretmen görevlendirebilmesi ve dersin açılması için en az 15 öğrencinin Türkçeyi Yabancı Dil olarak seçmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar bu sayıya varılamadığından fiilen ortaokullarda bu ders başlatılamamıştır. Zira, öğrenci ve veliler genelde çocuklarının İngilizce, Almanca veya İspanyolca almalarını tercih etmektedirler. Türkçe dersleri Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31.11.1994 tarih ve 16930 sayılı kararnamesiyle liselerde Türkçe seçmeli Yabancı Dil dersi olarak alınmaktadır. Ancak, bu eğitim Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'nca pilot proje olarak uygulanmaya konulmuştur. Bu maksatla 5 pilot bölgede 5 öğretmen görevlendirmiş bulunmaktadır.
  Öğrencilerin Türkçeden Bakalorya Sınavına girmeleri Bakalorya not ortalamalarının yükselmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders alamayan birçok öğrenci kendi imkanları veya bölgelerinde görev yapmakta olan Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenlerinden destek alarak, Bakalorya Sınavlarına dışarıdan hazırlanmaktadırlar.
  Fransa'da Yükseköğretim bünyesinde Türkçe dersleri: Paris-INALCO (Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü), Strasbourg (Marc Bloch Üniversitesi), Bordeaux, Lyon ve Aix-En-Provence Üniversiteleri'nde verilmektedir. Ayrıca, Paris'te bulunan Anadolu Kültür Merkezi'nde Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe dil kursu düzenlenmektedir.
  SOSYAL FAALİYETLER

  Türkiye'de okullarda kutlanan hemen tüm belirli gün ve haftaların kutlaması yapılmaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramlarında Elçilik ve Konsolosluklarda bayramlaşma yapılmaktadır. Bunun dışında Türk Günleri ve Geceleri düzenlenmekte, bu yolla Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri, folkloru, mutfağı tanıtılmaktadır. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları önemli sayıda vatandaşlarımızın ve yabancıların katılımıyla belediyelerin çok amaçlı salonlarında, parklarda kutlanmaktadır.
  Fransız okulları veya belediyelerden de çeşitli etkinlik, festival ve kutlama davetleri alınmakta ve öğretmenler-dernekler işbirliğiyle Türkiye adına katılınmaktadır. Fransa'da millî ve dini günlerde okullar tatil edilmekte olup Fransızlar bu tatilleri kendi aralarında (aile ortamında) kutlamaktadırlar.
  GÖREV YERLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
  Fransa'ya gelen öğretmenlere Eğitim Müşavirliğince/Eğitim Ataşeliğince bölgeden ayrılan öğretmenin teslim ettiği devir-teslim tutanağı ile görev bölgesini tanıtan yazı verilir. Öğretmen görev bölgesi ile ilgili ilk bilgiyi Eğitim Müşavirliğinden/Eğitim Ataşeliğinden alır. Öğretmen görevli olduğu okulların listesini ve yıllık çalışma takvimini aldıktan sonra görev bölgesindeki İl Eğitim Müdürlüğüne giderek kendisini tanıtır. Daha sonra da okul müdürleriyle tanışırlar. Bu tür ziyaretler daima randevu alınarak gerçekleştirilir. Bu işlemlerin bitiminde haftalık hizmet çizelgesi düzenlenerek Eğitim Müşavirliğine/Eğitim Ataşeliğine gönderilir.
  OKUTMANLAR VE ÖĞRETMENLER NASIL TALEP EDİLMEKTEDİR
  Okutmanlar, Fransız Eğitim Bakanlığına bağlı üniversitelerin talepleri üzerine, öğretmen ihtiyacı ise her yıl Şubat ayında bölge müfettişliklerinin okullar ve veliler nezdinde ders açılması konusunda yapmış olduğu anket neticesinde bildirilen öğrenci sayısına göre belirlenmektedir. Bu sayılar, eğitim müşavirliği ve ataşeliklerine bildirilmekte olup, ayrıca sene sonu ikili toplantıda dile getirilmektedir. Böylece öğretmen ihtiyacı eğitim müşavirliği ve ataşeliklerince Bakanlığımıza bildirilmektedir.
  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
  Öğretmenin diğer Fransız öğretmenlerinden hiçbir farkı yoktur. Tüm öğretmenlerin yararlandıkları araç-gereçlerden yararlanır. İhtiyaç duyulan araç-gereci okul müdüründen nazik bir dille önceden talep etmekte fayda vardır. Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin öğretmenleri, okulun şartlarını göz önünde bulundurarak, mümkün olduğu takdirde kendi derslerinin normal ders saatleri içine alınmasını (intégré), böylece diğer Fransız meslektaşlarıyla aynı zamanda çalışmayı öncelikle talep etmelidirler.
  Yeni gelen öğretmenlerin beraber çalışacağı meslektaşlarına ve okul müdürlerine Türkiye hatırası niteliğinde küçük bir hediye getirmesi güzel bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Bunu takiben, kendinden emin, ne istediğini bilen, konusuna vakıf bir öğretmen zamanla hem eğitim-öğretimde zorluk çekmeyecek hem de meslektaşlarının takdirini ve güvenini kazanacaktır.

  Fransız öğretmenlerle konu paylaşımı yapmak, onlara ve bu vesileyle diğer öğrencilere Türk kültürünü çeşitli vesilelerle (Fransızcaya çevrilen hikaye, şarkı, şiir, gibi) aktarmak gerekmektedir. Okulda düzenlenen toplantılara katılma talebi bizzat okul müdürüne iletilmeli ve bunlara mutlaka iştirak edilmelidir. Ayrıca, düzenlenecek etkinliklere Fransız meslektaşların da muhakkak davet edilmesi olumlu bir tutum olacaktır.

  PRATİK BİLGİLER
  Ülkenin farklı kültürel özellikleri
  Fransız toplumu kuralcı bir toplumdur. Davranış kazandırma çocuğun okulla tanışmasıyla başlar. Toplum içinde yaşamanın kuralları, bulundukları ortamda uymaları gereken kurallar yaparak ve yaşayarak somut olarak öğretilir. Selamlaşmanın, gülümsemenin, tertip ve düzenin ilk temelleri anaokulunda atılır. Özgürlüklerinin nerede başlayıp, nerede bittiğini çocuk ilk defa burada farkeder. Eğitimciler, çocuklarla büyük insan gibi konuşur, neyi nerede ve nasıl yapmaları gerektiği hususunda gerekli deneyimi okulda kazandırmaya çalışırlar.
  Millî bilincin yerleştirilmesi, Fransız dilinin sevdirilmesi ilk defa burada başlar. Dini eğitim yok gibi görülse de dini motifler eğitimin içinde oldukça yaygındır. Fransızların büyük bir çoğunluğu dışa kapalı ve şüpheci bir kimlik yapısına sahiptir. İlk defa tanıştığı insanı uzun zaman uzaktan takip eder ve kolay dost olmaz ve kolay kolay güven duymazlar. Ayrıca 40-45 yaşın üstündeki kuşak yabancılara karşı önyargılı bir tutum içindeyken, genç kuşak daha ılımlı bir yaklaşım sergilemektedir.
  Pasaport Süresinin Uzatılması
  Yurt dışında öğretmenlerin pasaport işlemleri Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliği aracılığı ile Başkonsolosluklar tarafından yürütülür. Öğretmenlerimizin yurt dışı görev süreleri Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla her yıl uzatıldığından, kadro derecesi 1-3 arası olanlar hariç, hizmet pasaportları her yıl uzatılmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin pasaportlarını her yıl nisan ayında eğitim müşavirliklerine /eğitim ataşeliklerine göndermeleri gerekmektedir. Oturum İzni:Yurt dışı görevine atanan öğretmenlerimizin vize işlemleri Bakanlığımız Dışilişkiler Genel Müdürlüğü, oturum izinlerinin uzatımı ise Büyükelçilik tarafından yürütülür. Oturum izninin alınması ve daha sonra her yıl bu iznin yenilenmesi öğretmenlerimizin görevine başladığına dair İl Eğitim Müfettişliğinden başlama yazısının alınmasına bağlıdır. Bu bağlamda, yeni gelen öğretmenlerimizin bir an önce derslerine başlamaları büyük önem arzetmektedir.
  Vatandaşlarımız ve derneklerimiz
  Fransa'da Türk vatandaşlarının kurdukları birçok dernek mevcuttur. Öğretmen ve okutmanlarımızın, bu kişilerle ilişkilerinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek davranmalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Fransa'da bulunan Türklerin çoğunun Türkiye'nin kırsal kesiminden gelmiş ve eğitim seviyesi düşük insanlar olmaları nedeniyle, bu kişilerle de ilişkilerinde dikkatli olmaları gerekir.
  Temsil
  Fransa'da görev yapan öğretmen ve okutmanların görev mahallinde Türk Devleti'ni temsil ettiklerini tüm ilişkilerinde göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır.
  Okullarla ilişkiler: Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda, o okulun bir personeli statüsünde olduklarını bilmeleri, sorumluluklarının farkında olarak davranmaları gerekmektedir. Görev yapılan okulun işleyişini ve kurallarını kısa zamanda öğrenip, okul yönetimi ve diğer öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğretmenlerimizin görev yaptıkları okullarda Türkiye'yi ve Türkleri tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaları tavsiye edilmektedir.
  Fransa'da bina olarak ilkokullar yerel yönetimlere (belediye), ortaokul ve liseler ise il meclislerine bağlıdır. Bu itibarla, öğretmenlerimiz lojman ihtiyaçları konusunda doğrudan belediyelerle görüşebilirler.
  Araba alma ve kiralama
  Türkiye'de olduğu gibi özel ajentalar aracılığı ile günlük, haftalık veya aylık olarak araba kiralanabilir. Ancak, 600 Avrodan başlayan fiyatlarla araba satın alınabilir. Öğretmenler zaman zaman deplasmana gideceklerinden sürücü belgesine ve arabaya sahip olmaları gerekmektedir.
  Trafik sigortası
  Sigorta zorunlu olup, trafik kazası durumunda her iki taraf tutanak imzalar ve kendi sigortasına gönderir. Sigorta şirketleri uzman aracılığı ile kazayı değerlendirir.
  Sürücü Belgesi
  Türkiye'den alınan ehliyetler Fransa'da kullanılabilmektedir.
  Para transferleri
  Yüksek komisyon karşılığı özel şirketler, banka veya postahane aracılığı ile gerçekleştirilebilir.
  Vergiler
  Televizyon vergisi ve oturum vergisi zorunlu olup, yıllık ortalama 400-500 Avro civarındadır.
  Maaşların Ödenmesi Maaşlarının düzenli olarak transfer edilebilmesi için yeni öğretmen gelir gelmez herhangi bir bankadan hesap açtırması gerekir.
  Günlük Ulaşım Ücretlerinin Ödenmesi Öğretmenlerimizin ikamet yeri (Belediye hudutları) dışında görev yaptıkları yerler için normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri Başkonsolosluklarca ödenmektedir.
  Ev Kiralama
  Fransa'ya yeni atanan öğretmenin ilk etapta karşılaştığı sorun ev sorunudur. Bu konuda, varsa dernek yetkilileriyle veya bizzat görev bölgesindeki HLM (belediye lojmanları) kurumuna müracaat edilmelidir. Bu konuda, durumun aciliyeti dile getirilerek il eğitim müfettişliğinden de yardım istenilebilir. Ev sigortası yıllık ortalama 90 Avro civarındadır.
  Tedavi Giderleri
  Tedavi Giderleri Yönetmeliği gereğince yurtdışında geçici görevli öğretmenin sadece kendisinin tedavi giderleri Bakanlığımızca yurtdışı rayici üzerinden karşılanmaktadır. Eş ve çocuklarının tedavi giderleri ise bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yurtiçi rayici üzerinden ödenmektedir.
+ Yorum Gönder
türkiye tanıtım yazısı,  türkiye tanıtımı yazı,  türkiyenin tanıtımı ile ilgili yazılar,  türkiye tanıtım yazıları,  türkiyenin tanıtımı ile ilgili yazı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi