Pembe hırka modeli yapılışı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Pembe hırka modeli yapılışı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  DDeBBuS
  Emekli

  Cevap: hirka-yapilisi.jpg

  Uygulama
  Arka etek ucunun yapımı (volan yapı-mı) Başka renk bir iplik ile 7 numara örgü şişine 80 ilmek atın, ipliği kesin. Anchor Fantastik el örgü ipliği ile 1 ters, 1 yüz 3 sıra lastik örgü örün. 4. sıradaki lastik ilmeklerin her birini 1. sırada örülen her ilmeğin içinden ala-rak (ters ilmekler tersten, yüz ilmek-ler yüzden) örün. 5. sırada lastik örgü örün, 6. sırada Selanik örgüye geçin, 10 sıra Selanik örgü örün. 5 numara şişlere örgüyü geçirerek 3 sıra lastik örgü örün, üzerine düz örgü ile de-vam edin.
  Selanik örgü: Lastik örgünün her sırasında yüz ilmekler bir alt sıradaki ilmeğin içinden alınarak ilmek örülür. Ters ilmekler aynen örülür. Diğer sı-ralarda da aynı yüz ilmeklere bu iş-lem uygulanarak devam edilir. 69 sı-ra (27 cm) uzunluğa ulaştığında kol-tuk kesimine başlayın. 2 ilmeği düz örün, sonraki ilmeklerden 3 ilmeği örgü yüzünden 1. ilmeğin önüne kaydırarak 2 ilmeği 1 ilmek olarak düz örün. 4. ilmeği örgü yüzünden 2. ilmeğin önüne kaydırarak 2 ilmeği 1 ilmek olarak örün. Böylece 2 ilmek eksilmiş olacak. Sıra sonunda 6 il-mek kaldığı zaman 6. ilmeği örgü ter-sinden 4. ilmeğin önüne kaydırarak 2 ilmeği 1 ilmek düz örün. Arada kalan 5. ilmeği örgü yüzünden 3.ilmeğin önüne kaydırarak beraber 1 ilmek örün. 2 sıra düz ilmek örün. 3 sıra bu işlemi 5 defa uygulayın (20 ilmek ek-silmiş olacak). Kalan 60 ilmek ile 28 sıra düz örgü örün. 29. sırada 7 ilmek omuz için bir defada kesin. Sıra so-nuna kadar kalan ilmekleri örün. 30. sırada 7 ilmeği diğer omuz için bir defada kesin. Sıra sonuna kadar di-ğer ilmekleri örün. 31. sırada ilmekle-rin tümünü bir defada boyun için ke-sin.
  Sağ ön: 40 ilmek ile başladığınız ön bedene volan yapı mında belirtildiği gibi aynı şekilde etek ucunu yapın. Düz örgüye geçip 64 sıra örün. Ör-günün yüzünden yaka için (arka be-denin kol oyuntusu eksiltmeleri gibi) eksiltmeye başlayın.ilk 2 eksiltme 3 sırada bir, 7 eksiltme 5 sırada bir ol-mak üzere yaka için 9 defa eksiltme yapın (18 ilmek yaka için). Kol oyun-tusu eksiltmesini yakamn2. eksiltme-si ile başlayıp, 3 sırada bir olmak üzere 5 eksiltme yapın (arka kol oyuntusunun aynısı). Omuz için 12 ilmek kaldığında eşit sayıda iki defada omuz bitirin. Sol ön: Sağ önde uygulanan işlem-leri ters uygulayarak örün. Kol: İkisi de aynı şekilde örülecek. 42 ilmek ile başlayın. Volan yapımı işlemini uygulayın. Selanik örgü sayı-sı 20 sıra örün. Düz örgüye geçtikten sonra kol şeklini verebilmek için 2 kenardan her 10 sırada 6 defa 1 il-mek arttırarak örgüye devam edin (toplam 54 ilmek olacak). 77 sıra (33 cm) uzunluğa ulaştığı zaman kol oyuntusu için eksiltme işlemine baş-lanır (ön ve arka bedendeki ilmek ek-siltme gibi), ilk 5 tane her iki taraftan 3 sırada bir uygulanır. 2 tanesi 5 sıra-da bir, sonraki 2 tane 3 sırada bir, 2 tane 1 sırada bir olmak üzere 11 ta-ne eksiltme işlemi yapılır (toplam ek-siltme 44 ilmek). Örgü boyu kol oyuntusundan itibaren 43 sıra (18cm) olduğu zaman kalan 10 ilme-ği 1 defada kesin.
  Yaka: 180 ilmekten yaka volanını örün (selanik örgüsü 14 sıra olacak şekilde), ilmekleri şişten 2 kat örgü ipliğine geçirin.
  Bitirme: Omuzları birleştirin.Yan di-kiş ve kol altı dikişlerini birleştirin. Kollarıyerine takın. Yaka volanının uçlarını yakanın 2 ucuna tutturun. Aradaki ilmekleri eşit şekilde dağıta-rak yakayı ilmeklerden makine dikişi ile tutturun. Geçirdiğiniz ipliği çıkar-tın. Danteli yaka için hafif büzerek gül şekli verin. Altına çengelli iğne tuttu-rarak yaka iğnesi olarak kullanın. Not: Volanın ucuna kullanılan iplik kesilerek temizlenecek.
  Malzemeler
  ANCHOR “Fantastik”
  El Orgü ipliği
  Renk no: 506 pembe degrade 5 ve 7 numara çift örgü şişi 5 cm. genişliğinde 1,75 m. dantel 50 gr. herhangi bir renkte el örgü ipliği
  Kullanılan örgüler:
  Düz örgü, lastik örgü,
  selanik örgü
  bden: 36-38
  Forum Alev+ Yorum Gönder
forum alev hirka modellri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi