Yeşilayın görev ve resimleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yeşilayın görev ve resimleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yeşilayın görev ve resimleri

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Yeşilayın Görevleri

  1. Konferanslar vermek
  2. Radyo ve televizyon konuşmaları yapmak
  3. Geziler, kurs ve seminerler tertiplemek
  4. Kitap, mecmua ve makaleler neşretmek
  5. Spor, san’at ve kültür çalışmaları yapmak
  6. Ve emsali teşebbüslerde bulunmak
  7. Alkoliklerle toksimanların hastanelerde tedavisini ve çalışabilir hale gelmelerine gayret etmek
  8. Ailesine yardımcı olmak, çocukların eğitim ve korunmalarına çalışmak
  9. Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münasebet tesis etmek ve bunların toplantılarına temsilcigöndermek.
  10. Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli hertürlü tedbir ve kararların alınmasını temin için
  hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak.
  11. Şubeler açmak.
  12. Lokal ve yurtlar tesis etmek.
  13. Dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.
  14. Radyo ve televizyon programları hazırlamak.
  15. Vcd ve dvd hazırlamak.
  16. İnternet portalları oluşturmak.
  17. Yeşilay Kulübü kurmak.
  18. Yeşilay doküman, bilgi ve kaynak arşivi oluşturmak.
  19. Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek.
  20. Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar,
  rozetler, dergiler, viniller basmak.
  21. Bilboardlar hazırlamak.
  22. İlmi makaleler yayınlamak.
  23. Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama veya satın almak.
  24- Açık oturum ve panel düzenlemek
  25. Devlet yetkililerine, medyaya ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay
  raporları hazırlamak
  26. Kötü alışkanlıklardan (alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, fuhuş, vs.) kurtulma merkezleri açmak
  27. Yeşilay radyo ve televizyonu kurmak
  28. Düzenli basın toplantıları düzenlemek
  29. Yeşilay bilgi merkezi kurmak
  30. Medya ve sanat dünyası ile ortaklaşa tiyatrolar, konserler düzenlemek
  31. Ajans faaliyetleri yapmak
  32. Yemekler, kokteyller düzenlemek
  33. Yeşilay Cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basmak ve bu basılı eserleri CD haline getirmek
  34. Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar basılmış broşürlerini yeniden basmak ve basılmış olan bu broşürleri CD haline getirmek
  35. Yeşilay tarafından bugüne kadar yayınlanan raporları kitap haline getirmek
  36. Yeşilay konuları ile yeni kitaplar hazırlayıp basmak
  37. Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili klipler hazırlamak
  38. Sokak çocukları ile ilgili görev alan toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım yapmak. Kitap, doküman ve konferans isteklerini karşılamak.
  39. Emniyet Teşkilâtı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek vermek 40- Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırarak, teknik olarak daha iyi bir seviyeye getirmek
  41. Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri
  Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar okullara ücret alınmaksızın dağıtmak
  42. Aynı afişleri kışla ve diğer kuruluşlara ücretsiz olarak
  dağıtmak
  43. Okullarda ve diğer kurumlarda verilen konferanslar, seminer ve toplantıların zaruri masraflarını kurumca karşılamak
  44. Gazete ve televizyonlara reklam vermek
  45. Yeşilay tarihçesinin bastırmak ve eksik olan tarihçesini hazırlamak
  46- Yeşilay ile ilgili eserleri kütüphanemize almak
  47. Yeşilay ile ilgili afişleri basmak
  48. Yeşilay’ın halkla ilişkilerini düzenlemek
  49. Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklam, yazı ve doküman sağlamak
  50. Gerektiğinde şube ve temsilciliklerimizde ve münhasıran sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere personel istihdamına gitmek
  51. 1974’den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri
  hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay İşhanının onarımını yapmak
  52. Yeşilay hizmetleri ile ilgili PTT ve kargo masraflarını düzenlemek
  53. İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu halde bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarını camlayarak asmak
  54. Ayrıca şehir panolarından da istifade etmek
  55. Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vapurlara Yeşilay ile ilgili panoları asmak
  56. Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlamak
  57. Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili maddi destek vermek
  58. Bilim adamı, sanatkar ve gençlik tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temin etmek ve gereken masrafları karşılamak
  59. Yeşilay amacı ile ilgili olarak hastanelerle işbirliği yapmak
  60. Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek her türlü faaliyetleri yapmak
  61. Yeşilay’ın gayesi ile ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek
  62. Kamplar açmak
  63. Burslar vermek
  64. Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek
  65. İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
+ Yorum Gönder
yeşilay kulübü ile ilgili görseller,  yeşilayın gelir kaynakları,  YEŞİLAYRESİMLERİ,  yesilay ile ilgili resimler,  yeşil ayın resmi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi