Dramada ısınma ve konstrasyonun önemı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dramada ısınma ve konstrasyonun önemı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dramada ısınma ve konstrasyonun önemı nedir

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Drama Eğitiminin Önemi

  Bilgiyi üreten ve ihraç eden bilim toplumunun oluşumu; eleştirici, yaratıcı, üretici
  düşünen, kendini duyumsayan, yansıtan ve geliştirebilen bireylerin eğitimi ile mümkündür.
  Eğitim yardımı ile bireyin algılama, bağımsız düşünme, gözlem, değerlendirme yapma,
  yeniden biçimlendirme gücü ve üretkenliği arttırılmalıdır.
  Çağdaş eğitim, bireylerin duyuşsal, devinişsel ve bilişsel yapılarıyla dengeli birer
  bütün olarak en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmesini amaçlar. Bu amaçladır ki çağdaş
  eğitim “bilim, teknik, sanat” alanlarını kapsayan bir çerçeve içinde düzenlenip
  gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu üç alan, insanın duyuşsal, devinişsel ve bilişsel özelliklerine
  bağlı olarak çağdaş insan yaşamına bütüncül bir anlam kazandırır. Bireyin ve toplumun
  gereksinim, olanak ve beklentileri ile çağın gereklerine ve eğitimin düzeyine göre, bilim,
  teknik ve sanat arasında bir denge ve uyumun sağlanması gerekir. Bu denge ve uyumun
  sağlanmasında sanat eğitimine çok önemli görevler düşer (MEB, 1991).
  Sanat eğitiminin önemi, yapısındaki yaratıcılıkta yatar. Amaç, diğer kuşakların
  yaptıklarını tekrar eden değil, özgün şeyler yapabilen insanlar yetiştirmektir. Sanat eğitimi
  yalnızca sanatçı yetiştirmeye değil, sanatın kendisiyle, yaşayarak, bilgilenerek ve tartışarak
  karşılaşan bireyleri, bu sanatsal yaşantılar ve deneyler yoluyla, bilimde, teknolojide ve
  sanatta, kısaca düşüncede yaratıcı olarak yetiştirmeye yönelmektedir (San, 1983). Drama
  sanatı yaşamla ve bireyle buluşturan, bireyi kendisi ve çevresi ile etkileşime sokan ve bireyin
  yaratıcılığına dayanan bir yöntem olarak eğitim açısından önemlidir.
  Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak
  çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi,
  yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi,
  bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir (Güneysu, 1991).
  Drama öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir. Önemli olan,
  öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır. Çocuk
  oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksek yöntem, öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders
  çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara bağımlı kalır. Öğrenci omuzlarına
  yüklenen sorumlulukları ezberlemeye başlar. Öğrenmeden ziyade ezberleme gerçekleşir ve
  bilgi, kullanılmadığında unutulmaya mahkûmdur (Karadağ ve Çalışkan, 2005).
  Drama insanın kendisiyle olan iletişimini sağlar, insan kendini keşfeder, kendinin
  farkına varır, kendini daha iyi ifade eder, böylece özgüveni gelişir. Olaylara, olgulara eleştirel
  bir gözle bakar. Diğer insanlarla etkileşim kurar, işbirliği yapar, paylaşır, sorumluluk duyar,
  empati kurar, toplulukla çalışma yeteneği, katılımcılığı, toplumsal duyarlılığı artar. Ortak bir
  ürün ortaya koymanın hazzını yaşar. Yaratıcılığı ve estetik duyguları gelişir. Hayal gücü artar.
  Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olur. Drama verileni olduğu gibi kabul etmeyip,
  araştırmayı ve kendi özgün ürününü ortaya koymayı sağlar. Drama bireyi özgürleştirir,
  yaşadığı çağın ve yerin farkında olmasına yol açar. Daha demokratik davranışlar geliştirir.
  Yaşamla sanat arasında köprüler kurar (Çınar, 2002).
  Tüm eğitim kademelerinde ve her yaştan insana uygulanabilecek drama
  eğitimin sıkıcı kalıplarının kırarak, çağdaş eğitim sistemiyle bütünleştirilebilir ve kendini
  geliştirme gereksinimini ve heyecanını duyan öğretmen ve öğrenciler yaratabilir (Okvuran,
  1995).
  Eğitimde yaratıcı dramanın önemini şu şekilde özetleyebiliriz;
  • Farkındalık kazandırır,
  • Bağımsız düşünmeyi sağlar,
  • İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,
  • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
  • Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,
  • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,
  • Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,
  • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
  • Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü
  geliştirmeyi sağlar,
  • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
  • Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,
  • Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verir,
  • Kendini tanımayı sağlar.
  • Kendini ifade etmede güven kazandırır,
  • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir (Bayram, E. ve
  diğerleri, 1999)

  Konsantrasyon ve Konstrasyon Önemi
  Merhaba Arkadaşlar,

  Bu gün sizlerle yeni farkına vardığım ve uzun zamandır eksikliğimi çektiğim konstrasyonun öneminden bahsedeceğim konstrasyonun önemli insanın birşeyleri başarmasında ve bir yerlere gelmesin de çok önemli dikkatını toplamak önüne çıkan fırsatlara tam alamı ile kontre olum istemek ve başarmaktır...

  Büyüklerimiz der istemek başarmanın yarısıdır evet arkadaşlar istemek başarmanın yarısıdır. Bu hayatta isteyerek azim ederek kendini kontrol ederek ilerleyen kişi başarısız olmamıştır ve olmazda yeterki başarmak için azım etmek ve istemek  Herkez duşta iken aklına fikirler gelir Önemli olan duştan çıktıktan sonra o fikirleri harakete geçirmek ve onları geçerkleştirmek için azimle kararlı bir şekilde çalışmaktır...

  Teşekkür Ederim Arkadaşlar......

  Yazar Ahmet Kayar.....+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi