Sesin yansımasının bilim ve teknolojide farklı örnekler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sesin yansımasının bilim ve teknolojide farklı örnekler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Sihem
  Özel Üye

  Cevap: Bu canlandırmada sesin bir engelle karşılaştığında yansıması ve deniz kabuğunu kulağımıza dayadığımızda duyduğumuz sesin de deniz kabuğu içindeki havanın sesinin yansıması olduğu anlatılmıştır

  -------------


  Ses kaynağından çıkıp yayılan ses dalgaları sert bir yüzeye çarptığında doğrultusunu ve yönünü değiştirirbu olaya SESİN YANSIMASI denir Yansıma olayında sesin hızı değişmez, fakat yönü değişir

  Sesin yansıması bazı canlılara kolaylık sağlamıştırÖrneğin; yarasalar çıkarttıkları seslerin cisimler üzerinde yansımasından faydalanarak hareket yönlerini belirlerler
  Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak uzaklıklar ölçülebilir Ayrıca sesin yansıma özelliğinden denizdeki balık sürülerinin yerleri,okyanus derinlikleri,uçakların yüksekliği ve bazı maddelerdeki bozukluklar tespit edilebilir


  YANKI

  Ses dalgaları bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına YANKI denir yankı olayı dağ yamaçlarında,boş odalarda,spor salonları gibi yerlerde gerçekleşir;yankı olayını küçük kapalı yerlerde(3-5m mesafeden) fark edemeyiz

  SES

  Ses sıkıştırma frekans veya zaman baz alınarak iki farklı metotla incelenebilir Kullanılan sıkıştırma algoritmasının tipi ihtiyaç duyulan fonksiyonelliğe ve istenen çıktı kalitesine göre seçilir

  Her iki yöntemde de sıkıştırma, fazlalığın atılması prensibine göre çalışır Konu ses sıkıştırma olunca kullanılmayan kısımların atılmasıyla, hissedilemeyen kısımlar hata ya da distorsiyon olarak düşünülür

  Pek çok sıkıştırma tekniğinde amaç transfer edilen datanın ve saklama alanının azaltılmasıdır Pek çok yüksek kaliteli teknik 64 kBit/saniye gibi yüksek değerlerde sıkıştırma yaparken 1’e 24 oranında sıkıştıran teknikler de vardır Ancak sıkıştırmanın fazla olması, elde edilen datanın gerçek zamanlı olarak işlenebilmesinde ve konuşma tanımada kullanılmasını zorlaştırır

  İnsan sesinin temel özellikleri

  Farklı ses sıkıştırma tekniklerine girmeden önce insan sesinin özellikleri hakkında biraz bilgi vermek konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır

  Ses (konuşma) sinyalleri durağan olmayan sinyallerdir Eğer bu ses segmentlere bölünürse 5-20 milisaniyelik temel elemanlardan oluştukları görülebilir Konuşma sinyalleri sesli (voiced), sessiz ya da ikisinin karışımı olabilir Burada sesli diye bahsedilen bildiğimiz sesli harfler, sessiz diye bahsedilen de geriye kalan harflerin telâffuzudur Sesli sinyalin enerjisi normalde sessiz sinyale göre oldukça yüksektir

  Sesli konuşma gırtlağın, titreşen ses telleri tarafından ürettiği hava palslarıyla tahrik edilmesi sonucu oluşur Ses telleri periyodik palslar oluşturur ve bu palsların frekanslarına Temel Frekans adı verilir Sessiz konuşma ise gırtlaktaki bir boşluktan havanın burun bölgesine zorlanmasıyla oluşturulur “N” gibi burunsal sesler, gırtlağın akustik kaplinlenmesiyle (sürekli titreşim) oluşturulur “P” gibi darbeli sesler ise ağız boşluğundan bir anda hava bırakılmak suretiyle oluşturulur Konuşma üreten ve kodlayan sistemler bu karakteristik modelleri göz önünde bulundurarak hazırlanırlar


  İnsan Sesinin Özellikleri
  İnsanın akciğerinden dışarı çıkartılan havanın, gırtlak yapısı ve ağız hareketleriyle basıncının değiştirilmesi yardımıyla insan sesi oluşur İnsan vücudundan çıkan havanın basıncını kontrol edebilir Bu sayede sesini azaltıp çoğaltırken bazı ses frekanslarını kullanarak konuşabilir, şarkı söyleyebilir, bağırabilir, fısıldayabilir

  İnsanların bu yapısı kişiden kişiye değişiklik gösterir Şişman bir insan ile zayıf bir insan arasında ses frekans farkı vardır Erkek ve kadınlar arasında da fark bulunur Bas sesin frekansı düşük, tiz seslerin ise frekansı yüksektir
  Ses Türü
  Temel Frekans
  ( Hz )
  Maksimum Harmoniği ( Hz )
  Minimum
  Maksimum
  Bas Ses
  87
  340

  Bariton Ses
  90
  400

  Tenor Ses
  125
  500

  Alto Ses
  130
  700

  Soprano Ses
  225
  1100

  Kadın Konuşma Sesi
  150

  10000
  Erkek Konuşma Sesi
  100

  8500
  Alkışlama
  100

  20000


  ---------------------------------  Sesin Yansıması :
  Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir Seste ışık gibi yansıma özelliğine sahiptir Sesin yansıması için kullanılan yüzeyin ışıkta olduğu gibi düzgün ve pürüzsüz olması gerekir Fakat yansımanın olabilmesi için yüzeyin parlak olmasına gerek yoktur
  Sesin yansıması olayında, ışığın yansıması olayında olduğu gibi yansıma kanunları geçerlidir (Yani yansıtıcı yüzeye gelen ses dalgası, yüzeyin normali ile eşit açı yapacak şekilde yansır Yansıma olayında daima gelme açısı yansıma açısına eşittir)
  Yansıma olayında ses kaynağından çıkan ses dalgalarının çarptığı yüzeyin düzgün veya pürüzlü olması, yüzeyden yansıyan ses dalgasının miktarını değiştirmez Yüzey düzgün ve pürüzsüz ise yansıma düzgün olacağı için ses dalgaları aynı doğrultuya gönderilir ve o doğrultuda ses şiddeti artar ve ses daha net duyulur Yüzey pürüzlü ise yansıma dağınık olacağı için ses dalgaları farklı doğrultulara gönderilir ve (bir doğrultudaki örneğin kulak doğrultusundaki) ses şiddeti azalır
  (Yansıtıcı yüzey olarak düzgün ve pürüzsüz yüzey kullanıldığında sesin daha net duyulmasının nedeni, sesin o yüzeyde düzgün yansımaya uğramasıdır)

  NOT : 1- Metrodaki trenin sesinin uzaktan duyulması sesin yansıması ile ilgilidir Trenin sesi trenden daha hızlıdır ve trenin sesi metronun duvarlarından yansımıştır
  2- Sınıfta iken koridordaki ses dalgaları havada ilerlerken koridorun duvarlarına çarpar Bu ses dalgalarının bir kısmı duvara girer ve onun içinde yol alır Duvarda ilerleyen ses, duvardan çıkar ve tekrar sınıftaki havada ilerleyerek kulağa gelir Duvar sesin bir kısmını soğurduğu için sesin şiddeti sınıf içerisinde azalır
  3- Koridorda bağıran bir kişinin sesinin hem kendisi doğrudan hem de duvarlarda yansıması yayılır
  4- Boş odada çıkarılan ses şiddetlenmiş olarak duyulur Şiddetli duyulan sesler, odaya eşya yerleştirildiğinde aynı şiddetle duyulmaz Çünkü boş odada ses dalgalarının bir kısmı odanın duvarlarına çarpar ve tekrar odanın içindeki havada yansır Bu yansıma tıpkı bir lastik topun duvara çarpıp geri dönmesi gibidir
  5- Yansıma olayında kullanılan yansıtıcı yüzey konumu değiştirilerek;
  • Ses istenilen yöne yönlendirilebilir
  • Sesin daha uzaktan duyulması sağlanabilir
  • Sesin yansıma yönü değiştirilince duyulma mesafesi değiştirilir
  6- Banyo gibi bölümlerde yansıtma özelliği fazla olan malzemeler kullanıldığı için ses daha fazla yansır
  7- Spor salonlarında ses yansıması fazla olur Salondaki sert ve düz yüzey ses enerjisinin büyük bir kısmını yansıtır
  8- Ses 340 m/sn hızla yayılır Bir binanın önünde oluşan sesin binanın arkasında duyulmasının nedeni, sesin yan binalardan yansımasıdır
  9- Sesin yayılma özelliğinden yararlanılarak okyanusların derinliği ölçülebilir
  10- Tahta, üzerine düşen ses dalgalarının tamamına yakınını yansıtabilme özelliğine sahiptir
  b) Sesin Soğrulması :
  Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, çarptığı yüzey tarafından tutulmasına soğurulma denir
  Maddelerin sesi soğurma özellikleri farklıdır Sert ve düzgün yüzeyli katı cisimlerin sesi soğurma özelliği olmayıp bu cisimler sesi yansıtırlar Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler sesi daha fazla soğurabilirler
  Ses kaynağından çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında bir kısmı soğrulduğu için yüzeyin diğer tarafına iletilen ses dalgalarının şiddeti azalır 3. 3
  Ziyaretçi
  yazdığınız için çok teşekkkürler 4. 4
  Ziyaretçi
  aradığımız cevap teşekkür ederim

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi