Past c. tense anlatımı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Past c. tense anlatımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Past c. tense anlatılırsa çok sevinirim

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: 1 - SIMPLE PAST TENSE
  Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

  (+) I, you, he, she, it, we, you, they + verb2
  POSITIVE OLUMLU
  I got up early yesterday morning. Dün sabah erken kalktım.
  You worked hard last night.. Geçen gece yoğun çalıştın.
  He sold his car last month. Geçen ay arabasını sattı.
  She wrote a letter to her aunt. O halasına bir mektup yazdı.
  It rained a lot last winter. Geçen kış çok yağmur yağdı.
  We played football on Sunday. Pazar günü futbol oynadık.
  You cheated us. Siz bizi aldattınız.
  They wanted to change the rules. . Onlar kuralları değiştirmek istedi.

  (-) I, you, he, she, it, we, you, they + didn't verb1
  NEGATIVE OLUMSUZ
  I didn't play well in the match. Maçta iyi oynamadın.
  You didn't come to the party yesterday. Sen dün partiye gelmedin.
  He didn't do his homework. O ödevini yapmadı.
  She didn't understand anything. O hiçbirşey anlamadı.
  It didn't rain a lot on that day. O gün çok yağmur yağmadı.
  We didn't wait for them. Biz onları beklemedik.
  You didn't obey the rules. . Siz kurallara itaat etmediniz .
  They didn't want to believe this. Onlar buna inanmak istemedi.

  (?) Did I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ?
  QUESTION SORU
  Did I tell lies? Ben yalan mı söyledim?
  Did you go out yesterday evening? Dün akşam dışarı çıktın mı?
  Did he want coffee? O kahve mi istedi?
  Did she play tennis? O tenis mi oynadı?
  Did it snow here last week? Geçen hafta burada kar yağdı mı?
  Did we pay our debts? Borçlarımızı ödedik mi?
  Did you study for the exam? Sınav için çalıştınız mı?
  Did they see the film? Onlar filmi gördüler mi?

  (-?) Didn't I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?
  NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
  Didn't I tell the truth? Ben gerçeği söylemedim mi?
  Didn't you read book? Sen kitabı okumadın mı?
  Didn't he play tennis with her? Onunla tenis oynamadı mı?
  Didn't she drink coffee? O kahve içmedi mi?
  Didn't it snow in winter? Kışın kar yağmadı mı?
  Didn't we study hard for the exam? Sınav için yoğun çalışmadık mı?
  Didn't you tell the truth? Gerçeği anlatmadın mı?
  Didn't they lend you any money? Sana hiç ödünç para vermediler mi? 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  The Simple Past Tense/Belirli Geçmiş Zaman


  Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.

  Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

  ago: önce

  yesterday: dün

  last: geçen

  last week: geçen hafta  Olumlu Şekli

  Özne+fiil(2.şekli)

  I spent a lot of money last year.

  (Geçen sene çok para harcadım.)

  Osman had a ball last week.

  (Osman'ın geçen hafta topu vardı.)


  Olumsuz Şekli

  Özne+didn't+fiil(1.şekil)

  I didn't listen to news last night.

  (Geçen akşam haberleri dinlemedim.)

  We didn't make a cake yesterday.

  (Dün kek yapmadık.)


  Soru Şekli

  Did+özne+fiil(1.şekli)

  Did you play basketball last week?

  (Geçen hafta basketbol oynadın mı?)

  Did they stay at home last night?

  (Geçen hafta evde mi kaldılar?)

  Yazım Kurlları

  1.Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir.

  arrive-arrived

  smile-smiled
  2.Sonu"-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

  study-studied

  bury-buried 4. 4
  Hasan
  Özel Üye
  A: Past Past continuous tense’i, geçmişte bir eylem esnasındaolan olaydan bahsederken kullanırız.

  I started doing. Yapma eylemine başladım! (past)

  I was doing (yapma eylemi devam ediyor)

  I finished doing (yapma eylemi bitti.) (past)

  Now (şuandaki zamandayız)

  Bu süreçte biz şimdiki zamandayız ve “devam eden eylemden bahsederken” past continuous’i kullanırız.

  B: Örnekler üzerinde çalışalım:

  Yesterday Karen and Jim played tennis. They began at 10 o'clock and finished at 11.30.
  So, at 10.30 they were playing tennis.
  (Dün Karen ve Jim tenis oynadı. Saat 10’sa oynamaya başladılar ve 11.30’da oynamayı bitirdiler. Dolayısıyla, saat 10.30’da tenis oynuyorlardı.)

  Tenis oynuyorlardı= tenis oynama sürecinin ortasındaydılar. Oynamayı henüz bitirmemiştiler.

  Özne + was/were + fiil + -ing + nesne

  Olumlu cümle yapısı böyledir. Soru cümlesi yaparken ise basitçe yardımcı fiili cümlenin başına koyarız.

  was/were + özne + fiil + -ing + nesne ?

  Olumsuz cümle yaparken ise, her zaman olduğu gibi yardımcı fiilin yanına “not” ekini getiririz.

  Özne + wasn’t(was not)/weren’t(were not) + fiil + -ing + nesne


  • This time last year I was living in Brazil.
  (geçen yıl bu aralar brezilyada yaşıyordum.)

  • I waved to her but she wasn't looking.
  (Ona el salladım ama o bakmıyordu.)

  • What were you doing at 10 o'clock last night?
  (dün gece saat 10’da ne yapıyordun?)

  C: past continuous tense (I was doing) ve past simple tense (I did)’i karşılaştıralım:

  Past continuous (olayın ortalarında biryerlerde)

  • I was walking home when I met Dave.
  (= in the middle of walking home)
  (Dave ile buştuğumda eve yürüyordum.)

  • Ann was watching television when the phone rang.
  (telefon çaldığında Ann televizyon seyrediyordu.)

  Past simple (iş, oluş ya da olay tamamlanmış!)

  • I walked home after the party last night.
  (geçen gece partiden sonra eve yürüdüm)

  • Ann watched television a lot when she was ill last year.
  (Ann geçen yıl hastayken çok fazla televizyon seyretti.)

  D: The past simple tense ve the past continuous tense, bir olay olurken ya da devam ederken başka bir olay meydana gelirse birlikte kullanılırlar:

  • Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.
  (Tom akşam yemeğini pişirirken elini yaktı.)

  • I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book.
  (Dün seni parkta gördüm. Çimlerin üzerinde oturuyordun ve kitap okuyordun.)

  • While I was working in the garden, I hurt my back.
  (bahçede çalışırken, sırtımı incilttim.)

  The past simple tense ise bir olaydan sonra başka bir olay olduğunda kullanılır:

  • I was walking along the road when I saw Dave. So I stopped and we had a chat.
  (Dave’i gördüğümde yolda yürüyordum. Bundan dolayı durdum ve konuştuk.)

  • When Karen arrived, we were having diner.
  (Karen vardığında biz yemek yiyorduk.)(Karen gelmeden önce yemeye başlamıştık.)

  • When Karen arrived, we had dinner.
  (Karen geldi ve yemeği yedik)(önce Karen geldi, sonra yemeği yedik)

  E: “belli bir süreç” anlatılırken kullanılmayan fiiller vardır.(örneğin, know/want/believe):

  • We were good friends. We knew each other well. (not `we were knowing')
  (Biz iyi arkadaşlardık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz)

  • I was enjoying the party but Chris wanted to go home. (not `was wanting')
  (Partinin tadını çıkarıyordum ama Chris eve gitmek istedi.)

  Not: cümlenin anlamı da göz önüne alınarak şunu diyebiliriz: genellikle “when” den sonraki cümle past simple tense, while dan sonraki cümle de past continuous tense yapısında olur.

 5. 5
  Hasan
  Özel Üye
  Past Tense


  A – Kullanım Alanları:
  * Past Tense (Geçmiş Zaman) kalıbını, geçmişte olmuş olay ve durumları anlatırken kullanırız.
  Örnek:
  She painted the wall. (Duvarı boyadı.)
  B – Geçmiş Zaman’da Fiile Getirilen Ekler
  Geçmiş zaman kalıpları için fiiller ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzensiz fiillerin listesi, başlangıç konuları kısmında verilmiştir. Cümlede kullanılan fiilin düzensiz olup olmadığını öğrenmek için listemize bakınız. Fiile ek getirmeyle ilgili olarak aşağıda sıralanan 5 madde, sadece düzenli fiiller için geçerlidir.

  * Geçmiş zamanda fiile getirilen standart ek “-ed” ekidir. Fakat eğer fiil “e” ya da “ee” harfleriyle bitiyorsa, fiile sadece “-d” eki getirilir:
  move – moved / live – lived / agree – agreed gibi.
  * Sonu “-y” ile biten fiillerde (“y” harfinden önce sessiz harf olması durumunda) bu harf “-i” harfine dönüşür ve yukarıdaki maddede bahsettiğimiz “-ed” eki getirilir:
  carry – carried / bury – buried gibi.
  * Bir sesli ve bir sessiz harfle biten tek heceli fiillerde son harf ikilenir:
  drop – dropped gibi.
  * Bir sesli ve bir sessiz harfle biten iki heceli fiillerde vurgu ikinci hecedeyse son harf ikilenir:
  prefer – preferred / admit – admitted gibi.
  * “L” harfiyle biten fiillerde son harf ikilenir:
  travel – travelled / cancel – cancelled
  C – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:
  Geçmiş Zaman’da Olumlu Cümle
  Geçmiş zaman kalıbında olumlu cümle kurarken, herhangi bir yardımcı fiil kullanılmaz; sadece fiile yukarıda belirtildiği biçimde ek getirilir. (Eğer fiil düzensiz ise herhangi bir ek almaz, düzensiz fiiller listesinde belirtilen şekle dönüşür. Düzensiz fiiller için listemize bakınız.)
  Örnek:
  He played guitar last night. (Dün gece gitar çaldı.)
  They went to the hospital yesterday. (Dün hastaneye gittiler.) (Burada, go fiili düzensiz olduğu için ikinci hali olan went’i kullandık.)
  Geçmiş Zaman’da Olumsuz Cümle
  Geçmiş zaman kalıbında olumsuz cümle kurarken, özneden sonra olumsuz yardımcı fiil didn’t (did not) kullanılır, fiil herhangi bir ek almaz veya değişime uğramaz, mastar haliyle kullanılır.
  Örnek:
  She didn’t visit her grandmother last week. (Geçen hafta büyükannesini ziyaret etmedi.)
  Geçmiş Zaman’da Soru Cümlesi
  Geçmiş zamanda soru cümlesi yaparken, cümlenin başına “did” yardımcı fiili getirilir, ardından özne ve ardından da fiilin ek almamış veya değişmemiş hali yani mastar hali getirilir. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o soru kelimesi getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.)
  Örnek:
  Did you meet him at the party last weekend? (Geçen haftasonu onunla partide karşılaştın mı?)
  Eğer sorumuzu olumsuz yapacaksak, yardımcı fiile olumsuzluk eki olan “not” ekini getiririz.
  Örnek:
  Didn’t he study for the exam three days ago? (3 gün önce sınav için çalışmadı mı?)

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi