2 yıllık işletme mezunu olan biri, aöf dikey geçişle işletme mühendisliği okunuyor mu?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 2 yıllık işletme mezunu olan biri, aöf dikey geçişle işletme mühendisliği okunuyor mu? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  2 yıllık işletme mezunu olan biri, aöf dikey geçişle işletme mühendisliği okunuyor mu?

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Dikey geçiş yatay geçiş

  Yatay geçiş kontenjanlarını ve başvuru koşullarını nasıl öğrenebilirim?
  YÖK Başkanlığının web sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

  Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?
  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik''i YÖK'ün web sayfasında yayınlanmaktadır. Üniversitemiz Yatay Geçiş Ölçütleri, koşullar, kontenjanlar ve tarihler için bakınız http://oidb.akdeniz.edu.tr/duyurular...gecis-duyurusu


  Geçiş için ne tür belgeler istiyorsunuz?
  I. Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.
  II. Transkript, başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, bu derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

  III. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.
  IV. Yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır (bölümünüz için yurt dışı kontenjanı açıldığı takdirde başvurabilirsiniz).
  V. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
  VI. ÖSYM sınav sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi.
  VII. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların, öğretim yılı sonu itibariyle bölüm başarı sıralamasında ilk %10'a girdiklerini gösterir resmi belge.

  ***Transkriptleri yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirtmeleri gerekmektedir.

  Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılabilir mi?
  Hayır, yapılamaz. En erken önlisans programları için 1. yarıyılın sonunda; lisans programları için ise 2. yarıyılın sonunda başvuru yapılabilir.

  Hazırlık Programı olmayan bir bölümden, hazırlık programı olan bir bölüme yatay geçiş yapabilirmiyim?
  Evet. Diğer koşulları sağlamanız durumunda yatay geçiş değerlendirmesi yapılmadan önce Üniversitemizce yapılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmanız ya da Yönergede yer alan eşdeğer sınavlardan belirlenecek olan puanı almanız yatay geçiş başvurunuzun kabul edilmesini sağlayacaktır.


  Yurtdışından nasıl başvuru yapabilirim?
  Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergemiz gereğince yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yılsonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yatay geçiş yönetmeliğin 8. ve 9. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olmalıdır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar anılan yönetmeliğin 5. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aşamaz. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından geçiş yapılamaz. Ancak, öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.


  Yüksekokul bölümleri / programları arasında geçiş için başvuru koşulları aynı mı?
  Üniversitemizde web sayfasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge'ye bakınız: http://oidb.akdeniz.edu.tr/duyurular...gecis-duyurusu


  Dikey geçiş sınavına kimler girebilir?
  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Sınava meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans mezunları girebilir. Ayrıca o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.


  Dikey geçişte Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı dersleri nasıl belirlenir?
  Dikey geçiş sınavı sonunda kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitemizce "Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı" uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir.


  Dikey geçiş öğrencileri yatay geçiş yapabilirler mi?
  Hazırlık (varsa) ve intibak programını bitirdikten ve en az 1 yıl eğitim-öğretimini tamamladıktan sonra diğer öğrenciler gibi yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.

  Dikey geçişte Üniversitenizde yeni bir gelişme olduğunu duydum ama ayrıntısı hakkında bilgim yok, bilgi verebilir misiniz?
  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesine göre “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur.” şeklindedir. Bu nedenle Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren derse devam ettikleri gurubun içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu öğrenciler koşullu başarılı olarak ders geçemeyeceklerdir.

  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının başarı notu kaçtır?
  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesine göre “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur.” şeklindedir. Bu nedenle Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren derse devam ettikleri gurubun içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu öğrenciler koşullu başarılı olarak ders geçemeyeceklerdir.


  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı kaç yarıyıldır?
  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak iki yarıyıl daha uzatılabilir.


  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir mi?
  Dikey geçiş sınavı ile gelen Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri yaz okulunda ders alabilirler.


  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarının şartı nedir?
  Akdeniz Üniversitesi Dikey Geçiş Öğrencilerinin Lisans Öğrenimine Hazırlık (Uyum) Programı Yönergesi, Madde 5- 3 (a)'ya bakınız. Öğrenci programda aldığı toplam ders kredilerinin en az % 80’inden başarılı olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri ilerleyen dönemlerde almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler. İlgili Yönerge için bakınız: http://icerik.akdeniz.edu.tr/tr.i186...uk-ust-yonetim


  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarısız olup aynı programa tekrar dikey geçiş yapabilir miyim?
  Lisans öğrenimleri Hazırlık Programında başarısız olan dikey geçiş öğrencileri isterlerse yeniden DGS'ye girerek istedikleri bölümü tercih yapmak suretiyle yerleştirilebilirler. Dolayısıyla bu öğrenciler almış olduğu derslerden ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde muaf tutulabilirler.


  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı sonunda başarılı olan öğrenciler ne yapmalıdır?
  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamladıysanız, üniversitelerin ilgili bölümün üçüncü sınıfına kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Böylece üçüncü sınıftan asil öğrenci olarak ders alırsınız.

  İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapabilirmiyim?
  Öğrenim gördüğünüz bölümde ilk %10'a girdiğinizi belgelemeniz ve diğer koşulları sağlamanız halinde II. öğretim katkı payını ödemek suretiyle I. öğretime yatay geçiş yapabilmeniz mümkündür.

  Yatay geçiş yapınca öğrenim kredisi bursum kesilir mi?
  Katkı payı, burs ve kredi ile ilgili konularda Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri veya Öğrenci Yurt Müdürlükleri Kredi birimleriyle iletişime geçiniz.+ Yorum Gönder
aöf işletme mühendisliği,  dikey geçişte açıköğretim kaç yıl okunur,  dgs kaç yıl - önlisanstan dikey geçiş yapınca toplam kaç yıl okunuyor
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi